Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi Eesti Mereakadeemia on korraldamas 2024 sügisel juba neljandat korda merendusvaldkonna häkatoni leidmaks jätkusuutlikke ja keskkonnasäästlikke tulevikulahendusi.

Vol4 häkatoni kuupäev on 13 september 2024 ja seekordseks kandvaks teemaks on ROHEKORIDOR - digitaliseerimine rohepöörde osana. Keskendutakse nii Tallinn - Helsingi kui Muuga - Vuosaari koridoridele.

MarineHäkk 2024

 

Häkaton on mõeldud Eesti Mereakadeemia ja TalTechi tudengitele, õppejõududele, teadlastele, tippekspertidele ja arendajatele. Väljakutseid oodatakse merendusvaldkonna ettevõtetelt, partneritelt, visionääridelt ning inseneridelt.

Ettevõtetel on võimalus jagada valdkonna kitsaskohti ja konkreetseid probleeme häkatonis osalevatele tiimidega, kes hakkavad väljakutseid lahendama koostöös teadlaste, visionääride, parimate äriekspertide ja valdkonna esindajatega. Tegemist on unikaalse võimalusega 12h jooksul jõuda ideefaasist MVP loomiseni ning sõlmida koostöö ettevõtte prioriteetsete eesmärkide täitmiseks. 

Lahenda rohekoridori väljakutseid ja leia endale uus äriidee või uurimisteema! 

TalTech ja Tallinna Sadam teevad koostööd, et leida lahendusi Tallinn-Helsinki rohekoridori arendamise teel seisvatele probleemidele. Oleme ühiselt tuvastanud kaheksa kitsaskohta, millele saaksid TalTechi tudengid ja teadlased jõud ühendades leevendust pakkuda. Ühise mõttetöö tulemusena jõuavad tiimid praktiliste tulemiteni, loovad ideede ümber ettevõtted ja/või kasutavad saadud kogemust sisendina uurimisteemade planeerimisel.

Moodustame iga väljakutse ümber meeskonna, kes saab juba suvel hakata mõtlema potentsiaalsetele lahendustele! Et juba varakult enda uute meeskonnakaaslastega kohtuda ja mõttevahetust alustada,

PANE END MÕNDA MARINEHÄKI MEESKONDA KIRJA SIIN!

Mõttetöö kulmineerub 13. septembril toimuva MarineHäkk häkatoniga, kus kõik moodustatud meeskonnad kogunevad 12 tunniks Eesti Mereakadeemiasse, et kohapeal mentorite ja ekspertide abiga jõuda väljakutse lahenduseni. Lahenduse välja töötamisel on abiks nii tehnikud kohapealsete seadmete kasutamisel, kogenud ärimentorid kui ka eksperdid merenduse sektorist. Kindlasti on kohal Tallinna Sadama kui selle-aastase MarineHäki peamise partneri esindajad.

Välja valitud väljakutsed on lühidalt järgnevad:

  1. Liiklusvoo juhtimine sadamas. Märksõnad: veokite ummikute vältimine, autode laevalt kiire kesklinna suunamine, taksode ligipääsu reguleerimine.
  2. Kergliiklusvahendite kasutamise populariseerimine. Märksõnad: ootepaviljonid, laadimisalad sõiduvahenditele, liiklusvoo juhtimine, turunduskampaania.
  3. Jäätmete sorteerimise motiveerimine. Märksõnad: sorteerimisele tähelepanu juhtimine, hea sorteerimissüsteemi loomine, topsiringlus, suitsukonid.
  4. Rendifirma loomine CO2 vabale sadamatehnikale. Märksõnad: praegustele operaatoritele tehnika rentimise võimaluste analüüs.
  5. Sadamat kasutavatele ettevõtetele ühtse andmevahetussüsteemi loomine. Märksõnad: uus süsteem, single window, just in time, andmekaitse, liidestamine, kasutajamugavus.
  6. Õhukvaliteedi mõõtmine laevades ja sadamates. Märksõnad: andurid, dashboard, CO2, CO, lämmastik, niiskus, väävel, tuulesuund.
  7. Jahisadamate broneerimise ja makselahenduse loomine. Märksõnad: jahisadamasse sõit, kasutajamugavus, kai ääres koha broneerimine, makselahendus.
  8. Kaide materjalide vastupidavuse suurendamine. Märksõnad: erosioon, materjalide eluiga.

Väljakutsed on kõik päevakajalised kitsaskohad ning nendest tulenevalt on võimalik välja pakkuda lahendusi, mida Tallinna Sadam või teised rohekoridoriga seotud osapooled tõepoolest kasutusele võtta sooviksid. Meeskonnad saavad soovi korral välja töötatud lahenduse ümber luua ettevõtte, pakkudes lahendust tulevikus nii Eestis kui välismaal.

Parimad tiimid saavad oma lahenduse väljaarendamiseks rahastuse!

Kui soovid osa võtta maailma muutvate lahenduste arendamisest merendusvaldkonnas, luues väärtust valdkonna arengusse ja keskkonnasõbraliku lähenemise toetamisse, ootame sind häkatonile! 

LOE ROHKEM KODULEHELT

Laeb infot...