Tallinna Tehnikaülikool

Teisipäeval, 23. novembril tutvustavad TalTechi Avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise (PIONEER) magistriprorgammi tudengid ideid, kuidas minuomavalitsus.ee abil oleks võimalik kohalikke omavalitsusi müksata oma teenustega enam lokaalsete keskkonna- ja kliimaväljakutsetega tegelema.

Eesti avalikke teenuseid kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks muutva Innotiimi juhendamisel on paljudest eri riikidest pärit tudengid lähenenud sellele väljakutsele teenusedisaini meetodeid rakendades. Tudengid on teinud intervjuusid ja vaatlusi inimestega tänavalt, püüdes aru saada, kuidas inimesed kliimaga seonduvat infot tajuvad. Samuti on nad eksperimenteerinud võimalike lahenduskäikudega pakkumaks lahendusi välitööde käigus esilekerkinud väljakutsetele.

Oma ideid, kuidas müksata kohalikke omavalitsusi keskkonna- ja kliimateemasid edendama, esitlevad tudengid 23. novembril toimuval seminaril.

Teemade seas tutvustatakse, kuidas saaksime…

  • … andmetele tuginedes inimesi kuuldavaks teha?
  • … andmepõhiste visuaalide põhjal tõstatada olulisi teemasid ja tegevusi?
  • … muuta kliimaandmed personaalsemaks?
  • … kasutada meediat kodanike keskkonnast lähtuvate vajaduste teavitamiseks kohalikele otsustajatele

    Seminar toimub 23. novembril kell 9:00 nii virtuaalselt kui ka TalTechis kohapeal. Töökeeleks on inglise keel. Registreeri end semianrile: https://lnkd.in/gWW9J9G9

    Loe seminari kohta lisa siit.

    Projekt on osa Erasmus Munduse ühendatud magistriprogrammist Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine (PIONEER), milles osalevad Leuveni Ülikool (Belgia), Münsteri Ülikool (Saksamaa) ja TalTech (Eesti). Projekti läbiviijateks on TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Avaliku Sektori Innovatsioonitiim ja Rahandusministeerium. Projekti toetab Euroopa Liit Erasmus+ programmi kaudu.

Laeb infot...