Tallinna Tehnikaülikool

Juba kolmandat aastat järjest otsvad TalTechi Avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise (PIONEER) magistriprorgammi tudengid koostöös Avaliku Sektori Innovatsioonitiimiga uudseid lahendusi avaliku sektori väljakutsetele. Tänavu pakuvad tudengid lahenduskäike, kuidas minuomavalitsus.ee abil müksata kohalikke omavalitsusi oma teenustega enam lokaalsete keskkonna- ja kliimaväljakutsetega tegelema.

City_environment

„Kliimamuutused ja nendega kohanemine on täna üks avaliku sektori peamisi suuri väljakutseid. Selle sees on omakorda keskne probleem, kuidas inimesed kliimamuutuseid tajuvad. Ühelt poolt on meil kliimamuutuste kohta rohkem andmeid kui kunagi varem. Teisalt kipub kliimamuutustega seonduv jääma kaugeks teemaks, kuna me ei taju neid muutuseid igapäevaselt ja ei kipu seega ka oma käitumist muutma. Innotiimi toel uurimegi PIONEERi tudengitega, kas ja milliseid andmeid saaks kasutada, et avaliku sektori toel inimesed oma käitumist keskkonnateadlikumaks muudaksid,“ lausus TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi vanemteadur Veiko Lember.

Eesti avalikke teenuseid kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks muutva Innotiimi juhendamisel on paljudest eri riikidest pärit tudengid lähenenud sellele väljakutsele teenusedisaini meetodeid rakendades. Tudengid on teinud intervjuusid ja vaatlusi inimestega tänavalt, püüdes aru saada, kuidas inimesed kliimaga seonduvat infot tajuvad. Samuti on nad eksperimenteerinud võimalike lahenduskäikudega pakkumaks lahendusi välitööde käigus esilekerkinud väljakutsetele.

Oma ideid, kuidas müksata kohalikke omavalitsusi keskkonna- ja kliimateemasid edendama, esitlevad tudengid 23. novembril toimuval seminaril.

Teemade seas tutvustatakse, kuidas saaksime…

  • … andmetele tuginedes inimesi kuuldavaks teha?
  • … andmepõhiste visuaalide põhjal tõstatada olulisi teemasid ja tegevusi?
  • … muuta kliimaandmed personaalsemaks?
  • … kasutada meediat kodanike keskkonnast lähtuvate vajaduste teavitamiseks kohalikele otsustajatele?


Seminar toimub 23. novembril algusega kell 9:00 nii virtuaalselt kui ka TalTechis kohapeal. Töökeeleks on inglise keel. Registreeri end seminarile: https://lnkd.in/gWW9J9G9

Kahel varasemal aastal on PIONEERi tudengid on ühes Innotiimiga osalenud Eesti avalike teenuste kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks muutmisel ka kahel varasemal aastal. 

  • Eelmisel aastal said tudengid Tallinna Linnale esitada lahendusi rohelisele pealinnale väga olulise eesmärgi – Putukaväila – realiseerimiseks.
  • Ühes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga otsiti 2019. aastal lahendusi Eesti turismipoliitika väljakutsele, kuidas viia turiste Tallinnast kaugemale. 

Projekt on osa Erasmus Munduse ühendatud magistriprogrammist Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine (PIONEER), milles osalevad Leuveni Ülikool (Belgia), Münsteri Ülikool (Saksamaa) ja TalTech (Eesti). Projekti läbiviijateks on TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Avaliku Sektori Innovatsioonitiim ja Rahandusministeerium. Projekti toetab Euroopa Liit Erasmus+ programmi kaudu.

Laeb infot...