Tallinna Tehnikaülikool

Registreerumine on lõppenud - kohad on täis! 

-----

Kõigi mälumängusõprade rõõmuks toimub 9. septembril kell 18 Tehnikaülikooli Tudengimaja suures saalis TalTechi mälumäng.

Mälumäng

Osaleda saavad eelregistreeritud 3-liikmelised võistkonnad. Registreerimistähtaeg on 8. september kell 23.55. Mälumäng on eesti keeles.

Küsimused on varia-stiilis ehk nendega on kaetud paljud eluvaldkonnad ning on jõukohased igaühele. Vihjeks - kuna tegemist on ikkagi Tallinna Tehnikaülikooli aastapäeva tähistamise ja Linnakupeoga, siis mõned küsimused on seotud ka Tallinna Tehnikaülikooliga.

Kokku on mälumängul 25 küsimust ja need on jagatud viide vooru. Iga õige vastus annab kaks punkti ehk kokku on võimalik saada 50 punkti. Kui vastus on osaliselt õige, võib kohtunik anda meeskonnale ühe punkti. Viimane küsimus saab olema tiebreaker.

Parimatele on välja pandud auhinnad!

Registreeru mälumängule!

NB Kohapeal registreerimine on erandkorras võimalik kui lisavõistkondadele jätkub saalis ruumi.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi mälumängu reeglites ja ürituse läbiviimisel.

Mälumäng toimub Linnakupeo raames. Linnakupeo info

Laeb infot...