Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikool pakub alates sügis 2023 võimalust osaleda tasuta roheoskuste arendamise veebiseminaridel.

Erinevates majandusvaldkondades on kasvanud vajadus teadmiste ja oskuste järele, mis on vajalikud keskkonnasäästlikuks ja jätkusuutlikuks majandamiseks. Roheoskuste arendamise veebiseminari eesmärk on anda osalejatele neid teadmisi ja oskusi paremaks majandamiseks.

Seminarisari lähtub sellest, et roheoskused on keskkonnateadlikkus, efektiivsus ja säästlikkus, kus tutvustatakse uuenduslikke lahendusi, uusi ja keskkonnasõbralikke materjale, tehnoloogiat ning hinnatakse ettevõtte tegevusega seotud keskkonnamõjusid.

Nendel veebiseminaridel soovitakse tagada osalejatele piisavalt teadmisi, mistõttu pööratakse suurt rõhku praktilistele oskuste omandamisele. Igasse seminari on kaasatud TalTechi õppejõud ja külalisesinejad-praktikud, kes tutvustavad roheoskuste rakendamise võimalusi igapäevaelus nii ettevõtte kui ka üksikisiku tasandil.

Seminaridel osalemine on TASUTA ja toimuvad veebiülekandena. Kõikidele registreerunutele on seminar järelvaadatav 14 päeva.
Osaleda saab kõikidel seminaridel või valida osalemiseks oma huvidele ja vajadusetele vastava teemaga seminar.

Seminare korraldab Eesti Töötukassa koostöös Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooliga. Seminarisarja rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Veebiseminaride toimumised ja registreerimine:

Aeg: 07.09.2023 kell 10:00-13:15

Eesmärk: Koolituse eesmärk on tutvustada jäätmekäitluse põhimõisteid ja põhimõtteid ning anda ülevaade kestlikust ja nutikast jäätmekasutusest.

Sisu:  Jäätmed ja jäätmekäitluse põhimõtted ning nendega seotud põhimõisted: jäätmekäitluse hierarhia, jäätmete ringlussevõtt ja taaskasutus. Jäätmete liigiti kogumine. Jäätmed ressursiks, sellega seotud põhimõtted ja mõõdikud: tööstussümbioos, olelusringi hindamine, süsiniku jalajälg.

Lektorid: Niina Dulova, Liis Tiisvelt ja Ilo Rannu

Lisainfo ja registreerumine

Aeg: 21.09.2023 kell 10:00-13:15

Eesmärk: Koolituse eesmärk on selgitada igapäevase tarbijakäitumise mõjusid keskkonnale, analüüsida igaühe igapäevaseid valikuid ja nende mõju ning anda oskused selle vähendamiseks.

Sisu: Tarbijakäitumise keskkonnamõjud ja probleemistik. Ökoloogiline ja süsinikujalajälg, nende komponendid. Tarbimise mõjude vähendamise meetodid. Valdkonnaga seotud seadusandlus ja tulevikusuundumised. Mõjude vähendamise meetodid ja strateegiad. Toiduainetöötuse keskkonnamõjud ja jätkusuutlikkus. Jaekaubanduse roll tarbimise keskkonnamõjude vähendamisel: vastustustundlik ostukeskkond. Oma käitumise muutmise muutmine: analüüs.

Lektorid: Eliis Salm, Evelin Heiberg ja Katrin Bats

Lisainfo ja registreerumine

Aeg: 05.10.2023 kell 10:00-13:15

Eesmärk: Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid ringmajanduslikke lahendusi kodus ja töökohal, tutvustada jätkusuutlikke materjale, anda ülevaade keskkonnahoidlikust pakendist ning pakendiringlusest ja tutvustada jätkusuutlikku tarbimist.

Sisu: Ringmajandusliku lähenemise rakendamine kodus ja töökohal. Tekstiilid ja mööbel kodus ja kontoris – kestvad materjalid, jätkusuutlikud valikud. Pakendite ringlussevõtu parandamise võimalused – keskkonnahoidlik pakend, pakendite ringsüsteem, ringlussevõtu suurendamine. Jätkusuutlik tarbimine.

Lektor: Jane Raamets, Tiia Plamus, Külliki Kesa ja Kristi Suup

Lisainfo ja registreerimine

Aeg: 19.10.2023 kell 10:00-13:15

Eesmärk: Koolituse eesmärk on tutvustada traditsioonilisi ja uudseid jätkusuutlikke materjale ning nende tootmise keskkonnamõjusid. Anda ülevaade materjalide taaskasutamise võimalustest. Tutvustada ringdisaini ja ökomärgiseid. Anda ülevaade lambavilla rakendusvõimalustest kaasaegse disaini kontekstis.

Sisu: Sissejuhatus materjalidesse ja materjalide olemus. Materjalide tootmise keskkonnamõjud. Materjalide taaskasutuse võimalused. Materjalid ja ringdisain. Lambavilla kui taastuva ressursi rakendusvõimalused kaasaegse disaini kontekstis.

Lektor: Tiia Plamus, Katrin Kabun ja Anet Adamson

Lisainfo ja registreerimine

Aeg: 02.11.2023 kell 10:00-13:15

Eesmärk: Koolituse eesmärk on tutvustada energiatõhusust, alternatiivseid energiaallikaid ja energiasalvestust ning selgitada energiaauditi ja –märgise olemust.

Sisu: Energiaauditi ja –märgise olemus ning eesmärgid. Energiasäästmise põhimõtted ja võimalused. Energiasäästmise võimalusi kodumajapidamises. Elektritarbimise nihutamine ja vähendamine. Elektrienergia salvestamine, päikeseelektrijaamad. Toodetud elektrienergia omatarbimine ja müük võrku, reaktiivenergia kompenseerimine. 

Lektorid: Paul Taklaja, Reigo Kebja ja Karl Kull

Lisainfo ja registreerumine