Tallinna Tehnikaülikool

Instituudi nõukogu

Instituudi nõukogu on instituudi akadeemiline otsustuskogu, mis arutab instituudi strateegilisi arenguküsimusi; koosseisu ja eelarvet. Nõukogu kuulab vähemalt kord aastas ära direktori ülevaate ja annab omapoolse hinnangu instituudi tegevuse ja eelarve täitmise kohta. Nõukogu pädevuses on teha direktorile, dekaanile ja rektoraadile teaduskonda ja instituuti puudutavaid ettepanekuid. Instituudi nõukogu esimees on instituudi direktor.

Nõukogu koosseis:

 1. Marko Kääramees, direktor, nõukogu esimees;
 2. Ahto Buldas, professor;
 3. Dirk Draheim, professor;
 4. Juri Belikov, professor;
 5. Jüri Vain, professor;
 6. Pawel Sobocinski, professor;
 7. Rain Ottis, professor;
 8. Sven Nõmm, professor;
 9. Tanel Alumäe, professor;
 10. Tanel Tammet, professor;
 11. Ago Luberg, vanemlektor;
 12. Ingrid Pappel, dotsent;
 13. Jaanus Kaugerand, teadur;
 14. Juhan Peep Ernits, arendusjuht;
 15. Ruth Laos, tugiüksuse juht;
 16. Tarmo Uustalu, juhtivteadur;
 17. Vahur Kotkas, tarkvara arendusjuht;
 18. Ülle Kotta, juhtivteadur;
 19. Elli Valla, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja.

Nõukogu volitused kehtivad kuni 31.08.2025.