Tallinna Tehnikaülikool

mikrokraadid

Tartu kolledžis saab alates 2022. aasta sügisest õppida väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade. Mikrokraadikavad võimaldavad omandada paari semestri jooksul süvendatud teadmisi. Õpe toimub koos statsionaarsete tudengitega tunniplaani alusel.

Kava läbimist kinnitab täiendusõppe tunnistus. Õpe on tasuline, 1 EAP on 55 eurot.

Vastuvõtt 2024/25 sügissemestri mikrokraadikavadele toimub 3.-21.06.2024.

Mikrokraadid 2023 sügis

Sa oled oma valdkonna spetsialist, kuid oma senise ettevalmistuse raames ei ole õppinud raalprojekteerimist ja BIMi? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalide abiga!

Kandideeri

Sa oled oma valdkonna spetsialist, kuid oma senise ettevalmistuse raames ei ole õppinud moodulmajade projekteerimist ja ehitamist, BIMi ja hsbCADI? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalsete praktikute abiga!

Kandideeri

Taastumatute ressursside varud vähenevad aasta-aastalt ning üha suurem on vajadus materjalide teisese toorme järele. Kuidas luua süsteeme, kus ühe ettevõtte jäägid on teisele ettevõttele väärtuslikuks tootmissisendiks? Sellel mikrokraadikaval õpid tundma materjalide taaskasutuse tehnoloogiaid ja ökodisaini põhialuseid, et aidata läbi oma igapäevase töö kaasa keskkonnasõbralikumale tulevikule! 

Kandideeri

Soovid rakendada oma töös ringmajanduslikku lähenemist ning aidata seeläbi kaasa kliimamuutuse aeglustumisele? Kui jah, siis ootab see mikrokraadikava just Sind! Kaval õppides saad teadmisi ringmajandusest, tööstuslikest ökosüsteemidest ja keskkonnasõbralikest meetmetest, mida toodete või teenuste disainimisel rakendada. Õpid tundma olelusringipõhist lähenemist ning toodete ja teenuste keskkonnakoormuse leidmist.

Kandideeri

Mikrokraadi lõpetajate tagasiside

KERTTU MÜRK: 

Miks otsustasite valida just TalTechi Tartu kolledži mikrokraadiõppe?

Mul on pikemat aega olnud soov ennast arendada ja midagi juurde õppida. Ma ei olnud leidnud päris sobivat võimalust selleks kuni nägin, et TTÜ pakub mikrokraade. Leidsin nende hulgast endale sobiliku variandina just materjalide taaskasutuse ja ökodisaini mikrokraadi. See oli võimalus õppida midagi, mida saan oma töös rakendada aga samas ka sisse piiluda teistsugusele erialale, mis mulle potentsiaalselt huvi pakuks.

Palun jagage oma muljeid õpingutest.

Muljed õpingutest on väga positiivsed. Loengud olid tõesti huvitavad ja praktiline osa oli väga kaasahaarav. Samas olid teemad ja püstitatud ülesanded piisavad proovikivid, et oli vaja ennast rakendada ja süveneda. See tuletas meelde kui innustav minu jaoks uute teadmiste omandamine on ja haun juba plaani kindlasti veel osaleda mõnes mikrokraadikavas.

Kas soovitaksite mikrokraadiõpet teistele? Miks? 

Kindlasti soovitaksin. See on ideaalne võimalus oma teadmisi täiendada, midagi juurde õppida või saada aimdus sellest, mis mingi ala endast kujutab, kas see võiks olla midagi mida sooviksid põhjalikumalt õppida.

HERDIS OLMARU:

Miks otsustasite valida TalTechi Tartu kolledži mikrokraadiõppe? 

Enesetäiendamisele olin mõelnud juba pikka aega. Taltechi mikrokraadikava “Materjalide taaskasutamine ja ökodisain” kõnetas mind esimesest hetkest, kui selle reklaami nägin. Õppima tulles tahtsin saada teadusel põhinevaid selgitusi ja andmeid, millele toetuda, et edaspidi oskaks õigeid otsuseid teha, nii tööalaselt kui isiklikes tegemistes, aga ka mõista teatud protsesse ühiskonnas laiemalt. 

Palun jagage oma muljeid õpingutest. 

Eks mu süda ikka värises, kui oma humanitaaria ja sotsiaalia taustaga inseneeria valdkonda sisenesin. Kartsin, kas saan üldse hakkama. Aga sain! Ma tundsin, et õpin nüüd teistmoodi kui bakalaureuse- ja magistriõppes: ma sain toetuda varasematele teadmistele ja kogemustele ning nende kaudu enda jaoks asjad selgeks teha. Just seoste loomise põhjal suutsin uusi teadmisi omandada. 

Kas soovitaksite mikrokraadiõpet teistele? Miks? 

Muidugi soovitan. Esiteks on nii tore õppida! Teiseks tõstab see tohutult eneseusku ja -hinnangut, kui saad mõne keerulise ülesandega hakkama. Kolmandaks olen veendunud, et uued teadmised on tööturul kindlasti eeliseks. Ma tõesti julgustan kõiki, kes veel kõhklevad, proovima midagi uut!

Küsi lisa