Tallinna Tehnikaülikool

T&A valdkonna ülesanneteks on: 

  • algatada ning viia läbi alus- ja rakendusuuringuid oma teadusvaldkondades;
  • viia läbi sihtfinantseerimisel ja uurimistoetustel põhinevaid teadusuuringuid ning teostada tellimuslikke teadus- ja arendustöid;
  • algatada ja korraldada teadus- ja arendustegevusega seotud programmide ja projektide täitmist ning teadustulemuste juurutamist;
  • luua ja arendada välissidemeid, teha koostööd ja sõlmida lepinguid teiste õppe- ja teadusasutuste ning organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  • arendada intellektuaalomandi õiguskaitset ning juurutada teadustulemusi.

Valdkonna tegevusi aitavad vastavalt oma pädevusele koordineerida ja korraldada teadusosakond ning innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus. TalTechi T&A on korraldatud teaduskondade koosseisus olevate instituutide baasil.

T&A informatsioon on koondatud Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS), mille kaudu esitatakse teadusprojekte (sihtfinantseeritavad teadusteemad, ETF grandid, riiklike programmide projektid jm), finantseerimistaotlusi ja aruandeid ning tutvustatakse teadustegevuse tulemusi (publikatsioonid, leiutised, kraadiõpe jm). 

ETISe kasutajatoe kontaktid:

•    Eesti Teadusagentuuris: 730 0373; etis@etag.ee
•    Tallinna Tehnikaülikoolis: 620 3506, kiira.parre@taltech.ee