Tallinna Tehnikaülikool

Teadmistepõhise ehituse tippkeskus ZEBE

Tippkeskuse eesmärgiks on teostada uuringuid ja luua uusi teadmisi hoonete energia- ja ressursitõhususe ning tarbimise juhtimise valdkonnas. Tippkeskuse uuringud keskenduvad hoonetes kasutatavatele süsteemikomponentidele, süsteemidele ja protsessidele sisaldades muuhulgas nii uute lahenduste loomist, olemasolevate parandamist, keerukate süsteemide analüüse ning arvutus- ja simulatsioonimeetodite arendamist.

Tippkeskuse teemad lähtuvad praeguste liginullenergiahoonetega seotud suurtest tehnilistest ja majanduslikest väljakutsetest, mille lahendamiseks on vaja teaduslikke uuringuid, uute lahenduste leidmist ning nende katsetamist näiteks pilootprojektides, et pikemas perspektiivis oleks võimalik jõuda nullenergiahooneteni.

Nullenergiahooned on energia efektiivse kasutamise ja tootmisega seotud probleemipõhine teema, mis koondab enda alla hoonete energiatõhususe, ehitusfüüsika, sisekliima, tehnosüsteemide, teatud osa arhitektuurist, ehitusmajanduse ning taastuvenergia lokaal- ja hajatootmise lahendused. Kuna ei ole olemas ühtegi üksikut lahendust või tehnoloogiat, mis teeks hoonest nullenergiahoone, siis on vajalik kõigi nende valdkondade teadlaste koostöö ning tulemuste oskuslik kokkusobitamine töötavateks terviklahendusteks.

Nullenergiavaldkond jaguneb kaheks uurimissuunaks, kus tegeletakse järgmiste tehniliste lahenduste ja tehnoloogiatega:

 • Energiatõhususe uurimissuuna teemad jagunevad passiivseteks ja aktiivseteks meetmeteks, nii hooneautomaatika abil juhitavateks kui isereguleeruvateks, mille eesmärgiks on lihtsasti kasutatavate ja hooldatavate hoonete kontseptsioonide ja projekteerimisstrateegiate valminime, et tagada kasutajate heaolu energia- ja kulutõhusal viisil.
 • Tarbimise juhtimise ja lokaalse tootmise uurimissuund tegeleb energia tootmise, muundamise ning salvestamise küsimustega, mis väljuvad hoone tasemelt tsentraalse energiasüsteemi tasemele selleks, et tagada hoonete ja energiasüsteemi optimaalne koostöö ning arendada välja selle hindamist võimaldav metoodika.

Kolmas, ressursitõhususega tegelev uurimissuund töötab puidu kasutamist piiravate tehniliste pudelikaelade lahendamise nimel. Kesksed uurimisteemad on seotud tugevus- ja ilmastikukindlusomadusi parandavate komposiitmaterjalide tootmisega ning puithoonete ja –konstruktsioonide tulepüsivuse parandamisega.

Tippkeskuse tulemuse moodustavad kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonides ja doktoritöödes avaldatud teadustulemused. Tippkeskuse teadlased publitseerivad umbes 40 teadusartiklit aastas valdkondade juhtivates teadusajakirjades ning aastas kaitstakse keskmiselt 4-5 doktorikraadi.

Tippkesksuse kolmes uurimissuunas töötab kokku kuus uurimisrühma:

 • TalTechi liginullenergiahoonete uurimisrühm, Jarek Kurnitski, Targo Kalamees
 • TalTechi jõuelektroonika ja tarbimise juhtimise uurimisrühm, Dmitri Vinnikov, Argo Rosin
 • TalTechi komposiitmaterjalide uurimisrühm, Meelis Pohlak, Jüri Majak
 • EMÜ looduslike ehitusmaterjalide uurimisrühm, Jaan Miljan
 • EMÜ hajaenergeetika uurimisrühm, Andres Annuk
 • TÜ füüsika instituudi uurimisrühm, Martin Timusk

Toetuse summa: 4 143 275 eurot

Kontakt:
Jarek Kurnitski
tippkeskuse juht
jarek.kurnitski@taltech.ee 

Toetajad

Üritused

 • Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse avaseminar 07.09.2016

 • Ettevõtetega kohtumine Koostööfestivali Apapter raames

 • 16th International Symposium “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, January 16 - 21, 2017, Pärnu, Estonia

 • Teadmistepõhine ehitus 2017, 27.04.2017 Viru konverentsikeskus, Tallinn

 • Power Electronics and Energy Routing in Nearly Zero-Energy Residential Buildings, 23.05.2017, TTÜ Energeetikamaja

 • AC-grid Integrated Storage Systems for nearly zero-energy residential buildings, 09.06.2017, Mektory

 • Intelligent and Efficient Energy Management for Zero Energy and Resource Efficient Smart Buildings and Districts, 25-27.08.2017, Jõesuu küla, Tori vald, Pärnumaa

 • Hoonete renoveerimise seminar 06.06.2017, EMÜ Kreutzwaldi 5, Tartu

 • Annual seminar of ZEBE CER 31.08.2017

 • Liginullenergia infopäev 30.11.2017, TTÜ aula, Tallinn

 • Rahvusvaheline sümpoosion 17th International Symposium TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III”, 15– 20.01.2018, Kuressaare, SPA Hotel Meri.

 • Seminar "Intelligent and Efficient Energy Management for Zero Energy and Resource Efficient Smart Buildings and Districts“, Spa Hotel Meri, Kuressaare, 18.01.2018.

 • Public opening event of acoustics laboratory and presentation of new possibilities for testing elements of buildings. 14.02.2018, Tallinn University of Technology.

 • Seminar "Dry-Type High Voltage Power Supply Prototype for European Spallation Source (ESS)", TTÜ, 15.03.2018.

 • Ehitusvaldkonna suurim seminar Teadmistepõhine ehitus 2019, 23.04.2019 Viru konverentsikeskus, Tallinn, http://ekvy.ee/et/component/framework/event/register/create/120

 • International Summer Seminar “Intelligent and Efficient Energy Management for Zero Energy and Resource Efficient Smart Buildings and Districts’2018“, Urinurga, Suure-Rakke village, Rannu parish, Tartu county, Estonia 29.06.-01.07.2018.

 • Emerging Power Electronic Systems for Nearly-Zero-Energy Buildings, TTÜ, 5.12.2018.

 • Rahvusvaheline sümpoosion 18th International Symposium TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III”, 14– 19.01.2019, Toila, Toila Spa Hotell.

 • Forum Wood Building Baltic 2019, 27 February – 1 March 2019, https://www.ttu.ee/conference/forum-wood-building-baltic-2019-2/

 • Teadmistepõhine ehitus 2019, 23.04.2019 Viru konverentsikeskus, Tallinn, http://ekvy.ee/et/component/framework/event/register/create/120

 • Konverents "BuildIT", 13.03.2019, Tallinna Tehnikaülikool.

 • Conference Modern Materials and Manufacturing, MMM 2019; Tallinn; Estonia; 24 April 2019 through 26 April 2019.

 • IEEE Power Electronics Society (PELS) Day, Seminar "Advances in Power Electronic Converters for Residential Renewable Energy Systems" 26.06.2019, Tallinna Tehnikaülikool.

 • Rahvusvaheline suveseminar "Intelligent and Efficient Energy Management for Zero Energy and Resource Efficient Smart Buildings and Districts'2019", Kajamaa küla, Saku vald, Eesti, 6.09.2019.

 • Seminar „Modulaarsed akusalvestid elamutele ja väikeäridele”, Tallinna Tehnikaülikool,  20.12.2019.

 • Rahvusvaheline konverents NSB 2020 Tallinn, 12th Nordic Symposium on Building Physics, 7-9 September 2020, https://nsb2020.org

 • Teadmistepõhine ehitus 2020, 02.09.2020 Viru konverentsikeskus, Tallinn, https://ekvy.ee/et/component/framework/event/register/create/135

 • Symposium nr 62: Numerical Analysis and Optimal design of materials and structures, in conference, ICNAAM 2020, 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (Rhodes, Greece, 2020, Online option supported). Organizers: Prof. Jüri Majak, Tallinn University of Technology, Estonia. Prof. David Bassir, BORELLI RESEARCH CENTER- CMLA, CNRS, ENS Paris-Saclay, Université Paris-Saclay, 94235, Cachan Cedex, France.

 • Rahvusvaheline sümpoosion 19th International Symposium TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III”, 14– 17.01.2020, Tartu, V Spa Hotell.

 • Rahvusvaheline suveseminar "Intelligent and Efficient Energy Management for Zero Energy and Resource Efficient Smart Buildings and Districts'2020", Võtikmetsa talu, Lööra küla, Kose vald, Harjumaa, 28-30.08.2020.

 • Seminar on Solar Photovoltaic Energy, 11.11.2020, Tallinna Tehnikaülikool

 • Online tutorial "Photovoltaic Power Generation Systems: Topologies, Control, Industrial Trends, and Future Challenges" at the 2020 IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2020) – 28.09.2020.

 • August 19, 2020, "Power Electronics Systems for Zero-Energy and Resource Efficient Buildings" IEEE Estonia Section Seminar in Jäneda Mõis, Jäneda, Estonia.

 • Online tutorial "Solutions for residential PV-based DC microgrids" for the University of the Andes, Santiago, Chile, 31.07.2020,

 • Webinar "Photovoltaic Energy Conversion Systems" in series of Online Meetings of the World Energy Network (W-ENER) organized by the University of Talca, Talca, Chile, 16.06.2020.

 • Online tutorial „Optiverter - A Novel Hybrid MLPE Technology for Residential and Small Commercial Photovoltaic Applications“ within the 1st International Conference „Problems of Informatics, Electronics, and Radio Engineering PIERE – 2020“, Novosibirsk, Russia, 10.12.2020.

 • Eesti Teaduste Akadeemia Uurija-Professorite Konverents, veebiettekanne „Tulevikukindlad jõuelektroonikasüsteemid liginullenergiahoonetele“, 15.12.2020.

Publikatsioonid

WP 1 HVAC and passive measures and BIM oriented design aspects

 1. M. Timusk, A. Kuus, K. Utt, T. Kangur, A. Šutka, M. Järvekülg, M. Knite, Thick silica foam films through combined catalytic decomposition of H2O2 and sol–gel processes, Materials & Design, 111 (2016) 80−87
 2. Hovi, Mart; Allik, Alo; Hovi, Külli; Andersson, Annes; Annuk, Andres (2017). Decreasing Pollutants Emissioon of Stoves With High Energy Storage Capacity. Actual Tasks on Agricultural Engineering Conference Proceedings: 45-th International Symposium, Actial Tasks on Agricultural Engineering, Opatia, Croatia, 21.02.2017 - 24.02.2017 . University of Zagreb, 400−410 [ilmumas].
 3. Simson, R., Kurnitski, J., Maivel, M. (2016) Summer thermal comfort: compliance assessment and overheating prevention in new apartment buildings in Estonia. Journal of Building Performance Simulation, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/19401493.2016.1248488
 4. Ahmed, K., Pylsy, P., Kurnitski, J. (2016) Hourly consumption profiles of domestic hot water for different occupant groups in dwellings. Solar Energy, 137, pp. 516-530 http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2016.08.033
 5. Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2016). Detailed and simplified window model and opening effects on optimal window size and heating need. Energy and Buildings, 127, 242−251, http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.06.002
 6. Samira Garshasbi, Jarek Kurnitski, Yousef Mohammadi. (2016) A hybrid Genetic Algorithm and Monte Carlo simulation approach to predict hourly energy consumption and generation by a cluster of Net Zero Energy Buildings. Applied Energy 179 (2016) 626–637. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.07.033
 7. Voll, H.; Thalfeldt, M.; De Luca, F.; Kurnitski, J.; Olesk, T. (2016). Urban planning principles of nearly zero-energy residential buildings in Estonia. Management of Environmental Quality: An International Journal, 27 (6), 12−29.
 8. Simson, R.; Fadejev, J.; Kurnitski, J.; Kesti, J.; Lautso, P. (2016). Assessment of Retrofit Measures for Industrial Halls: Energy Efficiency and Renovation Budget Estimation. Energy Procedia, 96: Sustainable Built Environment Tallinn and Helsinki Conference SBE16 — Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki. Ed. Kurnitski, J. Elsevier, 124−133.
 9. Fadejev, J.; Simson, R.; Kurnitski, J.; Kesti, J.; Mononen, T.; Lautso, P. (2016). Geothermal Heat Pump Plant Performance in a Nearly Zero-energy Building. Energy Procedia, 96: Sustainable Built Environment Tallinn and Helsinki Conference SBE16 — Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki. Ed. Yan, J. Elsevier, 489−502.
 10. Fadejev, J.; Simson, R.; Kurnitski, J; Kesti, J.; (2016). Heat Recovery from Exhaust Air as a Thermal Storage Energy Source for Geothermal Energy Piles. Energy Procedia, 96: Sustainable Built Environment Tallinn and Helsinki Conference SBE16 — Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki. Ed. Yan, J. Elsevier, 478−488.
 11. Thalfeldt, M.; Simson, R.; Kurnitski, J. (2016). The effect of hydronic balancing on room temperature and heat pump efficiency of a building with underfloor heating. Energy Procedia, 96: SBE16 Tallinn and Helsinki Conference; Build Green and Renovate Deep. Elsevier, 467−477.
 12. Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; Latõšov, E. (2016). The effect of exhaust air heat pump on district heat energy use and return temperature. CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress: volume 3. Ed. P. K. Heiselberg. . Aalborg University, Department of Civil Engineering.
 13. Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; Gräslund, J.; Kempe, P.; Verwer, J. (2016). Relevance of renewable energy ratio indicator in describing nZEB performance. CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress: volume 6. Ed. P. K. Heiselberg. Aalborg University, Department of Civil Engineering.
 14. De Luca, F.; Simson, R.; Kurnitski, J. (2016). Energy and daylighting performance design of skylights and clerestories in a large hall retail building. In: proceedings of the 12th REHVA World Congress, 2: CLIMA 2016 - 12th REHVA World Congress, 22-25 May 2016, Aalborg, Denmark. Ed. Per Kvols Heiselberg. Aalborg, Denmark: Aalborg University, Department of Civil Engineering.

WP 2 Highly insulated and moisture safe building envelopes

 1. Dmytro Goncharnko; Miljan, Jaan; Vitoriia Lykhohrai. Features of Techological Process in the Dome Design Restoration of Orthodox Churches, Proceedings of the 7-th International Conference on Safety and Durability of Structures, Icosados 10.07-12.07.2016, Portugal
 2. Napp, M.; Wessberg, M.; Kalamees, T.; Broström, T. (2016). Adaptive ventilation for climate control in a medieval church in cold climate. International Journal of Ventilation, 15 (1), 1−14, 10.1080/14733315.2016.1173289.
 3. Alev, Ü.; Kalamees, T. (2016). Avoiding mould growth in an interiorly insulated log wall. Building and Environment, 105, 104−115, 10.1016/j.buildenv.2016.05.020.
 4. ·Arumägi, E.; Kalamees, T. (2016). Design of the first net zero energy buildings in Estonia. Science and Technology for the Built Environment, 1−11, 10.1080/23744731.2016.1206793.
 5. Ilomets, S.; Kalamees, T. (2016). Evaluation of the criticality of thermal bridges. Journal of Building Pathology and Rehabilitation, 1 (1), 1−13, 10.1007/s41024-016-0005-6.
 6. Klõšeiko, P.; Kalamees, T. (2016). Case Study: In-situ Testing and Model Calibration of Interior Insulation Solution for an Office Building in Cold Climate. CESB 2016 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future: Central Europe Towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, CESB 2016; Prague; Czech Republic; 22 June 2016 through 24 June 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, 159−166.
 7. Kuusk, K.; Kalamees, T. (2016). Estonian Grant Scheme for Renovating Apartment Buildings. Energy Procedia: SBE16 Tallinn and Helsinki Conference Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki. Elsevier, 628−637.
 8. Pihelo, P.; Kikkas, H.; Kalamees, T. (2016). Hygrothermal Performance of Highly Insulated Timber-frame External Wall. Energy Procedia, 96C: Proceedings of the SBE16 Tallinn and Helsinki Conference; Build Green and Renovate Deep, 5-7 October 2016, Tallinn and Helsinki. Ed. J. Kurnitski. Elsevier B.V, 685−695.
 9. Napp, M.; Kalameesa, T.; Tark, T.; Arumägi, A. (2016). Integrated design of museum’s indoor climate in medieval Episcopal Castle of Haapsalu. Energy Procedia, 96, 592−600, 10.1016/j.egypro.2016.09.105.
 10. Ilomets, S.; Kalamees, T. (2016). Validation of the method to evaluate the corrosion propagation stage by hygrothermal simulation. Proceedings of CESB16: Central Europe towards Sustainable Building 2016, Prague, 22-24.06.2016. Ed. Czech Technical University in Prague. Czech Technical University in Prague, xx−xx [ilmumas].
 11. Kalamees, T.; Lupišek, A.; Sojkova, K.; Mørck, O. C.; Borodinecs, A.; Almeida, M.; Rovers, R.; Kuusk, K.; Silva, S.; Op't Veld, P. (2016). What kind of heat loss requirements nZEB and deep renovation sets for building envelope? Central Europe towards Sustainable Building: 22–24 June 2016 Prague. Ed. Hajek, P.; Tywonjak, J.; Lupišek, A.; Sojkova, K. Prague: Grada Publishing, a.s. for Czech Technical University in Prague, 137−144.
 12. Kuusk, K.; Kalamees, T.; Pihelo, P. (2016). Experiences from Design Process of Renovation of Existing Apartment Building to nZEB. CLIMA 2016, the 12th REHVA World Congress: 22-25 May 2016. Aalborg, Denmark, . Ed. Heiselberg, P. K. Aalborg University, Department of Civil Engineering, 10.
 13. Pihelo, P.; Kalamees, T.; Kikkas, H.; Mauring, T.; Valge, M.; Valler, R. (2016). Field Study on Hygrothermal Performance of Highly Insulated Exterior Wall in Estonia. CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress, vol.2: 22-25 May 2016. Aalborg, Denmark. Ed. Heiselberg, P. K. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering, 10.
 14. Pihelo, P.; Lelumees, M.; Kalamees, T. (2016). Potential of Moisture Dry-out from Concrete Wall in Estonian Climate. Proceedings of the International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016, segment on Moisture in Materials and Structures: International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 21-24 August 2016. Ed. K. Kielsgaard Hansen, C. Rode and L.-O. Nilsson. Denmark: RILEM Publications S.A.R.L, 289−298.

WP 3 Resource efficient wooden structures and composites

 1. Kirs, M.; Mikola, M.; Haavajõe, A.; Õunapuu, E.; Shvartsman, B.; Majak, J. (2016). Haar wavelet method for vibration analysis of nanobeams. Waves Wavelets and Fractals Advanced Analysis, 2, 20−28, 10.1515/wwfaa-2016-0003.
 2. Majak,J.; Pohlak, M.; Shvartsman,B.; Õunapuu, E.; Kirs M. (2016). Design of multifunctional laminated glass composite panel. ICCS 19 proceedings, Porto.
 3. Majak, J.; Pohlak, M.; Shvartsman, B.; Õunapuu, E.; Kirs M. (2016). Plate model for multifunctional laminated glass composite panel. ICCS19 proceedings. Ed. A. Ferreira. Porto.
 4. Majak, J.; Shvartsman, B.; Pohlak, M.; Eerme, M.; Kirs, M. (2016). On accuracy of the haar wavelet method. Mathematical modelling and analysis 2016 : abstracts.Ed. A. Pedas. Eesti Matemaatika Selts, p.50.
 5. Majak, J.; Pohlak, M.; Õunapuu, E.; Auriemma, F.; Rämmal, H.; Saarts, S. (2016). ANALYSIS AND DESIGN OF MULTIFUNCTIONAL LAMINATED GLASS COMPOSITE STRUCTURES. ICCE proceedings: 24th Annual International Conference on Composites and Nano Engineering.. Ed. D. Hui. University of New Orleans Press, 1−2.

WP 4 Integration and interaction of renewable energy sources, energy storages and load management in ZEB

 1. Mishra, S.; Koduvere, H.; Palu, I.; Kuhi-Thalfeldt, R.; Rosin, A. (2016). Assessing demand side flexibility with renewable energy resources. In: 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Florence, Italy, 7-10 June 2016 (1−6). Florence, Italy: IEEE.
 2. Hürmeydan,S.; Rosin, A.; Vinnal, T.; Jagomägi, A. (2016). Effects of PV microgeneration on rural LV network voltage quality. 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia,13-14 Oct. 2016 . IEEE, 1−4.
 3. Hürmeydan, S.; Rosin, A.; Vinnal, T. (2016). Effects of PV microgeneration on rural LV network voltage quality - harmonics and unbalance. Proceedings of Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ), 2016 : Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ2016), Tallinn, 29-31 august, 2016 . Tallinn: IEEE Power and Energy Society (www.ieee-pes.org), 97−100.
 4. Vill, K.; Rosin, A.; Lehtla, M. (2016). Modeling of Demand Side Management Scenarios in Apartment Buildings. Proceedings of Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ), 2016: Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ2016), Tallinn, 29-31 august, 2016. Tallinn: IEEE Power and Energy Society (www.ieee-pes.org), 113−118.
 5. Lebedev, D.; Rosin, A.; Kütt, L. (2016). Simulation of real time electricity price based Energy Management System. IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society: IECON 2016 - 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Florence, Italy, 2016. IEEE, 2106−2110.
 6. Melsas, R.; Rosin, A.; Drovtar, I. (2016). Wind park cost efficiency increase through direct cooperation with demand side response provider. 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia,13-14 Oct. 2016 . IEEE, 1−5.

WP 5 Efficient and reliable electric power conversion technologies for ZEB

 1. Vinnikov, D; Zakis, J; Chub, A; Liivik, L. (2016). Asymmetrical PWM Control of Galvanically Isolated Impedance-Source Series Resonant DC-DC Converters. CPE-POWERENG 2016 - joint conference of the 10th edition of CPE (the International Conference on Compatibility and Power Electronics) and the 6th edition of POWERENG (the International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives), Bydgoszcz, Poland, 29.06 – 01.07.2016. IEEE, 341−346.
 2. Liivik, E; Chub, A; Vinnikov, D. (2016). Efficiency Improvement from Topology Modification of the Single-Switch Isolated Quasi-Z-Source DC-DC Converter. 2016 57th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). Riga, Latvia: IEEE, 1−7.
 3. Vinnikov, D; Chub, A; Liivik, E. (2016). Single-Switch Galvanically Isolated Step-Up DC-DC Converter for Residential Photovoltaic Applications. The 42nd Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 1−5.
 4. Husev, O.; Strzelecki, R.; Blaabjerg, F.; Chopyk, V.; Vinnikov, D. (2016). Novel Family of Single-Phase Modified Impedance-Source Buck-Boost Multilevel Inverters With Reduced Switch Count. IEEE Transactions on Power Electronics, 31 (11), 7580−7591, 10.1109/TPEL.2016.2569535 .
 5. Grabarek; M., Strzelecki; R., Tomasov; V., Vinnikov; D. (2016). Four Level Inverter’s DC Bus Voltage Balancing with 3-Terminal DAB Converter. 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Bydgoszcz, Poland, June 29 - July 1, 2016. IEEE, 396−401.

WP6 Interaction between ZEB and Energy System

 1.  Melsas, R.; Rosin, A.; Drovtar, I. (2016). Value Stream Mapping for Evaluation of Load Scheduling Possibilities in a District Heating Plant. Transactions on Environment and Electrical Engineering, 1 (3), 62−67, 10.22149/teee.v1i3.34.
 2. Melsas, R.; Rosin, A.; Drovtar, I. (2016). Value stream mapping for evaluation of load scheduling possibilities in a district heating plant. 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Florence, Italy, 7-10 June 2016. Florence, Italy: IEEE, 1−6.
 3. Allik, Alo; Märss, Maido; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2016). Optimization of the inverter size for grid-connected residential wind energy systems with peak shaving. Renewable Energy, Volume 99, 1116−1125, 10.1016/j.renene.2016.08.016.

Allik, Alo; Annuk, Andres (2016). Autocorrelations of Power Output from Small Scale PV and Wind Power Systems. IEEE Conference Publications: 5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 20-23.11. 2016 Birmingham, United Kingdom. Birmingham, United Kingdom: IEEE Conference Publications, 1 [ilmumas].

WP1 HVAC and passive measures and BIM oriented design aspects

 1. Fadejev, J.; Simson, R.; Kurnitski, J.; Haghighat, F. (2017). A review on energy piles design, sizing and modelling. Energy, 122, 390−407.10.1016/j.energy.2017.01.097.               1.1.       
 2. Ferrantelli, A.; Ahmed, K.; Pylsy, P.; Kurnitski, J. (2017). Analytical modelling and prediction formulas for domestic hot water consumption in residential Finnish apartments. Energy and Buildings, 143, 53−60.10.1016/j.enbuild.2017.03.021.   1.1.       
 3. Pikas, E., Kurnitski, J., Thalfeldt, M., Koskela, L. (2017). Cost-benefit analysis of nZEB energy efficiency strategies with on-site photovoltaic generation. Energy, 128, 291−301.10.1016/j.energy.2017.03.158    1.1.       
 4. Ahmed, K.; Kurnitski, J.; Olesen, B. (2017). Data for occupancy internal heat gain calculation in main building categories. Data in Brief, 15, 1030−1034.10.1016/j.dib.2017.10.036.        1.1.
 5. De Luca, F.; Simson, R.; Kurnitski, J. (2017). Daylighting and energy performance design for single floor commercial hall buildings. Management of Environmental Quality: An International Journal.      [ilmumas]1.1.   
 6. Simson, R.; Kurnitski, J.; Kuusk, K. (2017). Experimental validation of simulation and measurement-based overheating assessment approaches for residential buildings. Architectural Science Review, 60 (3), 192−204.10.1080/00038628.2017.1300130.        1.1.
 7. Latõšov, E.; Volkova, A.; Siirde, A.; Kurnitski, J.; Thalfeldt, M. (2017). Methodological approach to determining the effect of parallel energy consumption on district heating system. Environmental and Climate Technologies , 19, 5−14.10.1515/rtuect-2017-0001.     1.1.
 8. Ahmed, K.; Akhondzada, A.; Kurnitski, J.; Olesen, B. (2017). Occupancy schedules for energy simulation in new prEN16798-1 and ISO/FDIS 17772-1 standards. Sustainable Cities and Society, 35, 134−144.10.1016/j.scs.2017.07.010.        1.1.       
 9. Ahmed, K.; Sistonen, E.; Simson, R.; Kurnitski, J.; Kesti, J.; Lautso, P. (2017). Radiant panel and air heating performance in large industrial buildings. Building Simulation: An International Journal, 1−11.10.1007/s12273-017-0414-8.        1.1.       
 10. Thalfeldt, M.; Pikas, E.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2017). Window model and 5 year price data sensitivity to cost-effective façade solutions for office buildings in Estonia. Energy, 135, 685−697.10.1016/j.energy.2017.06.160.
 11. A. Šutka, M. Timusk, J. Metsik, J. Ruža, M. Knite, U. Mäeorg, PEDOT electrodes for triboelectric generator devices. Organic Electronics, 51 (2017) 446−451
 12. M. Vahtrus, S. Oras, M. Antsov, V. Reedo, U. Mäeorg, A. Lõhmus, K. Saal, R. Lõhmus, Mechanical and thermal properties of epoxy composite thermal insulators filled with silica aerogel and hollow glass microspheres. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 66 (4) (2017) 339−346
 13. Kull, T. M.; Simson, R.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J..Influence of time constants on low energy buildings’ heating control. Energy Procedia 132 (2017) 75−80. 10.1016/j.egypro.2017.09.640
 14. Kuusk, K.; Kurnitski, J.; Kalamees, T. Calculation and compliance procedures of thermal bridges in energy calculations in various European countries. Energy Procedia 132 (2017) 27−32. 10.1016/j.egypro.2017.09.626
 15. Jevgeni, Fadejev; Raimo, Simson; Jarek, Kurnitski; Mark, Bomberg (2017). Thermal mass and energy recovery utilization for peak load reduction. 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017, 11-14 June 2017, Trondheim, Norway. Energy Procedia, 132, 39−44.10.1016/j.egypro.2017.09.628.
 16. Latõšov E.; Volkova A.; Kurnitski J.; Thalfeldt M. (2017). Primary energy factor for district heating networks in European Union Member States. Energy Procedia: The 15th International Symposium on District Heating and Cooling. Elsevier, Energy Procedia, Volume 116, June 2017, Pages 69-77.

WP2 Highly insulated and moisture safe building envelopes

 1. Ilomets, S.; Kalamees, T.; Vinha, J. (2017). Indoor hygrothermal loads for the deterministic and stochastic design of the building envelope for dwellings in cold climates. Journal of Building Physics, 1−31.10.1177/1744259117718442.
 2. Kalamees,T.; Alev, Ü.; Pärnalaas, M. (2017). Air leakage levels in timber frame building envelope joints. Building and Environment, 116 (1), 121−129.10.1016/j.buildenv.2017.02.011.
 3. Kuusk, K.; Kalamees, T.; Link, S.; Ilomets, S.; Mikola, A. (2017). Case-study analysis of concrete large-panel apartment building at pre- and post low-budget energy-renovation. Journal of Civil Engineering and Management, 23 (1), 67−75.10.3846/13923730.2014.975741.
 4. Kalamees, T.; Pihelo, P.; Kuusk, K. (2017). Deep energy renovation of old concrete apartment building to nZEB by using wooden modular elements. 23. Internationales Holzbau -Forum (IHF 2017): 7-8.12.2017 Garmisch - Partenkirchen, Germany. Forum-Holzbau, 317−325.
 5. Kurik, L.; Kalamees, T.; Kallavus, U.; Sinivee, V. (2017). Influencing factors of moisture measurement when using microwave reflection method. 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017: 11-14 June 2017, Trondheim, Norway. Ed. Geving, S.; Time, B. Elsevier, 159−164. (Energy Procedia; 132).10.1016/j.egypro.2017.09.675.
 6. Klõšeiko, P.; Varda, K.; Kalamees, T. (2017). Effect of freezing and thawing on the performance of “capillary active” insulation systems: a comparison of results from climate chamber study to HAM modelling. Energy Procedia, 132: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017, 11-14 June 2017, Trondheim, Norway. Ed. Geving, S.; Time, B. Elsevier, 525−530.10.1016/j.egypro.2017.09.714.
 7. Pihelo, P.; Kalamees, T.; Kuusk, K. (2017). nZEB Renovation of Multi-Storey Building with Prefabricated Modular Panels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 251: 3rd International Conference "Innovative Materials, Structures and Technologies", IMST2017, 27-29 September 2017, Riga, Latvia. IOP Publishing Ltd, 012056.10.1088/1757-899X/251/1/012056.
 8. Sinivee, V.; Kurik, L.; Kalamees, T. (2017). A simple adaptive ventilation controller for mediaeval church. Energy Procedia, 132: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017, 11-14 June 2017, Trondheim, Norway. Ed. S. Geving, B. Time, J. Yan. Elsevier, 957−962.10.1016/j.egypro.2017.09.674.
 9. Kukk, V.; Luciani, G.; Püssa, M.; Horta, R.; Kallakas, H.; Kers, J.; Kalamees, T. (2017). Impact of cracks to the hygrothermal properties of CLT water vapour resistance and air permeability. The 11th Nordic Symposium on Building Physics, Trondheim, Norway, 11-14 June 2017. Elsevier https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.019
 10. Pihelo, P.; Kalamees, T.; Kuusk, K. (2017). nZEB Renovation with Prefabricated Modular Panels. Energy Procedia, 132: 11th Nordic Symposium on Building Physics, NSB2017, 11-14 June 2017, Trondheim, Norway. Ed. S. Geving and B. Time. Elsevier, 1006−1011.10.1016/j.egypro.2017.09.708.
 11. Mikola, A.; Kalamees, T.; Kõiv, T.-A. (2017). Performance of ventilation in Estonian apartment buildings. Energy Procedia: 11th Nordic Symposium on Building Physics (NSB2017), Trondheim, Norway, 11-14 June 2017. Elsevier, 

WP3 Resource efficient wooden structures and composites

 1. Auriemma, F. (2017). Acoustic performance of micro-grooved elements. Applied Acoustics, 122, 128-137,https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2017.02.019.
 2. Auriemma, F. (2017). A double-layer acoustic absorber as potential substitute for traditional micro-perforated elements. Proceedings of meetings on acoustics Acoustical Society of America, 141 (5), 3872−3883.10.1121/1.4988656.
 3. Tanel Eiskop, Aleksei Snatkin, Kristo Karjust. Production Monitoring System with Predictive Functionality. Journal of Engineering Science and Technology. Vol. 12, No. 9 (2017) 2410 – 2425. School of Engineering, Taylor’s University.
 4. Marko Paavel, Kristo Karjust and Jüri Majak. Development of a product lifecycle management model based on the fuzzy analytic hierarchy process. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2017, 66, 3, 279–286, https://doi.org/10.3176/proc.2017.3.05. Available online at www.eap.ee/proceedings.
 5. Anti Haavajõe, Madis Mikola, Hadi Osali, Meelis Pohlak and Henrik Herranen, Experimental study of steered fibre composite production. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2017, 66, 3, 295–299. https://doi.org/10.3176/proc.2017.3.09.
 6. Hans Rämmal, Jüri Lavrentjev. Reliability Study of Micro-Perforated Elements in Small Engine Silencer Application. Journal SAE. Paper nr. 20179075.
 7. Kaganski, S.; Majak, J.; Karjust, K.; Toompalu, S. Implementation of key performance indicators selection model as part of the Enterprise Analysis Model. Procedia CIRP: The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CMS). 03.05-05.05 Taichung City, Taiwan. Elsevier, Procedia CIRP, Vol. 63, 2017, Pages 283-288.
 8. Paavel, M.; Karjust, K.; Majak, J. PLM Maturity model development and implementation in SME. Procedia CIRP: The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems, Taiwan, 3-5 May. Ed. Tseng, M. Elsevier , Procedia CIRP, Vol. 63, 2017, Pages 651-657
 9. Shevtshenko, E.; Karaulova, T.; Pohlak, M.; Mahmood, K.; Tamm, M.; Leht, K. (2017). Innovative Management and Implementation of Applied Research Project “Green-Cost Efficient Package Selection”. In: B. Llamas Moya, M. D. Storch de Gracia, L, F. Mazadiego, (Ed.). Case Study of Innovative Projects - Successful Real Cases (143−160). InTech -Open Access Publisher,10.5772/67541.
 10. 1. Väer, K.; Anton, J.; Klauson, A.; Eerme, M.; Õunapuu, E.; Tšukrejev, P. (2017). Material Characterization for Laminated Glass Composite Panel. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 81 (1), 11−17, DOI.10.5604/01.3001.0010.2032.
 11. 2. Kaganski, S.; Toompalu, S. (2017). Development of key performance selection index model. Achievements in Mechanical and Materials Engineering", 82, 1, 33-40,  DOI10.5604/01.3001.0010.2077.

WP 4 Integration and interaction of renewable energy sources, energy storages and load management in ZEB

 1. K. Vill and A. Rosin, "Identification of Estonian weak low voltage grid topologies," 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Milan, 2017, pp. 1-5. doi: 10.1109/EEEIC.2017.7977757. (ETIS category 3.1)
 2. R. Melsas and A. Rosin, "Use of value stream mapping for evaluation of load conservation and peak clipping possibilities," 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Milan, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/EEEIC.2017.7977549. (ETIS category 3.1)
 3. Chub, A.; Vinnikov, D.; Kosenko, R.; Liivik, L. (2017). Wide Input Voltage Range Photovoltaic Microconverter with Reconfigurable Buck-Boost Switching Stage. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64 (7), 5974−5983.10.1109/TIE.2016.2645891 (ETIS category 1.1).
 4. Vinnikov, D.; Kosenko, R.; Chub, A.; Liivik, E. (2017). Shade-Tolerant Photovoltaic Microinverter with Time Adaptive Seamless P-V Curve Sweep MPPT. Proceedings of 2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe). IEEE, P1−P7 (ETIS category 3.1).
 5. Liivik, E., Chub, A., Kosenko, R., Vinnikov, D. (2017). Low-Cost Photovoltaic Microinverter with Ultra-Wide MPPT Voltage Range. 6th International Conference on Clean Electrical Power Renewable Energy Resources Impact, Santa Margherita Ligure, 27–29 June 2017. IEEE, 46−52.10.1109/ICCEP.2017.8004790 (ETIS category 3.1).
 6. A. Rahmoun, A. Armstorfer, H. Biechi and A. Rosin, "Mathematical modeling of a battery energy storage system in grid forming mode," 2017 IEEE 58th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/RTUCON.2017.8125625. (ETIS category 3.1)
 7. Rosin, A.; Link, S.; Lehtla, M.; Martins, J.; Drovtar, I.; Roasto; I. (2017). Performance and feasibility analysis of electricity price based control models for thermal storages in households. Sustainable Cities and Society, 32, 366−374.10.1016/j.scs.2017.04.008. (ETIS category 1.1).
 8. Roasto, I.; Jalakas, T.; Rosin, A. (2017). Startup sequence for a grid connected single phase voltage source inverter. Industrial Electronics (ISIE), 2017 IEEE 26th International Symposium on. IEEE, 1787−1791.10.1109/ISIE.2017.8001519 (ETIS category 3.1).
 9. Makovenko, E.; Husev, O.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2017). Three-level single-phase quasi-Z source inverter with active power decoupling circuit. 2017 18th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM). IEEE Conference Publications, 497−502.10.1109/EDM.2017.7981804 (ETIS category 3.1).
 10. Makovenko, E.; Husev, O.; Zakis; J.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2017). Passive power decoupling approach for three-level single-phase impedance Source Inverter based on resonant and PID controllers. 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG). IEEE, 516−521.10.1109/CPE.2017.7915225 (ETIS category 3.1).

WP 5 Efficient and reliable electric power conversion technologies for ZEB

 1. Vinnikov, D.; Chub, A.; Liivik, E.; Roasto, I. (2017). High-Performance Quasi-Z-Source Series Resonant DC-DC Converter for Photovoltaic Module Level Power Electronics Applications. IEEE Transactions on Power Electronics, 32 (5), 3634−3650.10.1109/TPEL.2016.2591726 (ETIS category 1.1).
 2. Vinnikov, D.; Chub, A.; Kosenko, R.; Zakis, J.; Liivik, E. (2017). Comparison of Performance of Phase-Shift and Asymmetrical Pulse Width Modulation Techniques for the Novel Galvanically Isolated Buck-Boost DC-DC Converter for Photovoltaic Applications. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics , 5 (2), 624−637.10.1109/JESTPE.2016.2631628 (ETIS category 1.1).
 3. Chub, A.; Husev, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D. (2017). Novel Isolated Power Conditioning Unit for Micro Wind Turbine Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64 (7), 5984−5993.10.1109/TIE.2016.2645890 (ETIS category 1.1).
 4. Kosenko, R.; Vinnikov, D. (2017). Soft-Switching Current-FED Flyback Converter with Natural Clamping for Low Voltage Battery Energy Storage Applications. Technological Innovation for Smart Systems, 1: Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems; 03-05 May 2017. Lisbon, Portugal: Springer, 429−436.10.1007/978-3-319-56077-9_42 (ETIS category 3.1).
 5. Chub, A.; Vinnikov, D.; Liivik, E. (2017). Reverse Power Flow Control Possibilities of Galvanically Isolated Impedance-Source DC-DC Converters. IEEE CPE-POWERENG 2017: IEEE CPE-POWERENG 2017, Cadiz, Spain, April 4th to 6th, 2017. IEEE, 522−527 (ETIS category 3.1).
 6. Vinnikov, D., Chub, A., Liivik, E. (2017). Multiphase Galvanically Isolated Impedance-Source DC-DC Converter for Residential Renewable Energy Applications. Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics: Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics Edinburgh, Scotland, United Kingdom, 19-21 June 2017. 2017: IEEE, 1775−1780 (ETIS category 3.1).
 7. Blinov, A.; Kosenko R.; Chub A. (2017). Evaluation of Low- and High-Voltage GaN Transistors in Soft Switching DC-DC Converter. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), May 29 – June 2, 2017.. Kiev, Ukraine : IEEE, 544−547 (ETIS category 3.1).
 8. Chub, A.; Siwakoti, Y.; Vinnikov, D.; Blaabjerg, F. (2017). Sheppard-Taylor Isolated High Boost DC-DC Converter. Proceedings of 2017 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). Tampa, FL, USA: IEEE, 1695−1699.10.1109/APEC.2017.7930927 (ETIS category 3.1).
 9. Vinnikov, D.; Chub, A.; Liivik, E.; Blaabjerg, F. (2017). Magnetically Integrated High Step-Up Resonant DC-DC Converter for Distributed Photovoltaic Systems. 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IEEE: The 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. China: IEEE, 7691−7697. (CFP17IEC-USB) (ETIS category 3.1).
 10. Verbytskyi, I.; Bondarenko, O.; Vinnikov, D. (2017). Multicell-Type Current Regulator based on Cuk Converter for Resistance Welding. Proceedings of 2017 IEEE 58th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). IEEE, 1−6.RTUCON.2017.8124844 (ETIS category 3.1).
 11. Roncero-Clemente, C.; Husev, O.; Stepenko, S.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2017). Interleaved Single-Phase Quasi-Z-Source Inverter with Special Modulation Technique. Proceedings of 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). IEEE, 1−6 (ETIS category 3.1).
 12. Roncero-Clemente, C.; Stepenko, S.; Husev, O.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2017). Maximum Boost Control for Interleaved Single-Phase Quasi-Z-Source Inverter. Proceedings of 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'2017). IEEE, 7698−7703 (ETIS category 3.1).
 13. Roasto, I.; Rosin, A.; Jalakas, T. (2017). Power electronic interface converter for resource efficient buildings. IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society: IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Beijing, China, 20 Oct.-1 Nov. 2017.. IEEE, 3638−3643.10.1109/IECON.2017.8216617 (ETIS category 3.1).
 14. Chub, A.; Costa, L.; Liserre, M. (2017). Analysis and Design of Asymmetric Quad-Active-Bridge Converter. Proceedings of the 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Beijing, China: IEEE, 5367−5372 (ETIS category 3.1).

WP6 Interaction between ZEB and Energy System

 1. Rosin, A.; Drovtar, I.; Kilter, J. (2017). Solutions and active measures for wind power integration. In: A. Moreno-Munoz (Ed.). Large Scale Grid Integration of Renewable Energy Sources (87−129). IET The Institution of Engineering and Technology.10.1049/PBPO098E. (ETIS category 3.1)
 2. Pihlap, Heino; Annuk, Andres; Allik, Alo; Hovi, Mart (2017). Indirect measurement of the battery capacity of smart devices. Agronomy Research, 15, 1182−1188.
 3. Hovi, Mart; Allik, Alo; Hovi, Külli; Andersson, Annes; Annuk, Andres (2017). Decreasing Pollutants Emissioon of Stoves With High Energy Storage Capacity. Actual Tasks on Agricultural Engineering Conference Proceedings: 45-th International Symposium, Actial Tasks on Agricultural Engineering, Opatia, Croatia, 21.02.2017 - 24.02.2017. University of Zagreb, 400−410.
 4. Jõgi, Erkki; Allik, Alo; Hõimoja, Hardi; Peets, Tõnis; Pihlap, Heino; Hovi, Mart; Aruvee, Eve; Kalder, Janar; Märss, Maido; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2017). Increasing electricity self-consumption in residential buildings by electricity-to-heat conversion and storage. 8-th International Conference: Rural Development 2017, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas: 8-th International Conference: Rural Development, 23.-24.11.2017, Aleksandras Stulginskis University. Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, 1 [ilmumas].
 5. Annuk, Andres; Jõgi, Erkki; Hovi, Mart; Märss, Maido; Uiga, Jaanus; Hõimoja, Hardi; Peets, Tõnis; Kalder, Janar; Jasinskas, Algirdas; Allik, Alo (2017). Increasing self electricity consumption by using double water heating tanks for residential net zero-energy buildings. 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA: 2017 IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA). San Diego: IEEE, 106−110.10.1109/ICRERA.2017.8191249.
 6. Allik, Alo; Annuk, Andres (2017). Interpolation of Intra-hourly Electricity Consumption and Production Data. 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, San Diego, 5.-8.11.2017. San Diego, United States of America: IEEE Conference Publications, 131−136.ICRERA.2017.8191254.
 7. Kalder, Janar; Allik, Alo; Hõimoja, Hardi; Jõgi, Erkki; Hovi, Mart; Märss, Maido; Kurnitski, Jarek; Fadejev, Jevgeni; Lill, Heiki; Jasinskas, Algirdas; Annuk, Andres (2017). Optimal wind/solar energy mix for residential net zero-energy buildings. Proceedings of the 8-th International Scientific Conference: Rural Development: 8-th International Scientific Conference: Rural Development, 23.-24.11.2017, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas. Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, 1 [ilmumas].
 8. Allik, Alo; Annuk, Andres (2017). Transient Processes in Small Scale autonomous Photovoltaic and Wind Power Systems. In: International Conference on Renewable Energy Research and Applications 2017 (159−163). San Diego: IEEE.ICRERA.2017.8191259.

WP1 HVAC and passive measures and BIM oriented design aspects

 1. Ferrantelli, A.; Võsa, K.; Kurnitski, J. (2018) Optimization of Radiators, Underfloor and Ceiling Heater Towards the Definition of a Reference Ideal Heater for Energy Efficient Buildings. Appl. Sci. 2018, 8(12), 2477. https://doi.org/10.3390/app8122477
 2. Ahmed, K.; Carlier, M.; Feldmann, C.; Kurnitski, J. (2018). A New Method for Contrasting Energy Performance and Near-Zero Energy Building Requirements in Different Climates and Countries. Energies, 11 (6), 1−22. https://doi.org/10.3390/en11061334
 3. Vornanen-Winqvist, C.; Salonen, H.; Järvi, K.; Andersson, M.; Mikkola, R.; Marik, T.; Kredics, L.; Kurnitski, J. Effects of Ventilation Improvement on Measured and Perceived Indoor Air Quality in a School Building with a Hybrid Ventilation System. Int. J. Environmental Research and Public Health 2018, 15 (7), 1414. https://doi.org/10.3390/ijerph15071414
 4. Karl-Villem, Võsa; Andrea, Ferrantelli; Tuule Mall, Kull; Jarek, Kurnitski (2018). Experimental analysis of emission efficiency of parallel and serial connected radiators in EN442 test chamber. Applied Thermal Engineering, 132, 531−544. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.12.109
 5. Castagnoli, E., Marik, T., Mikkola, R., Kredics, L., Andersson, M. A., Salonen, H. & Kurnitski, J. (2018) Indoor Trichoderma strains emitting peptaibols in guttation droplets. Journal of Applied Microbiology 125, 1408—1422, doi:10.1111/jam.13920
 6. Camilla Vornanen-Winqvist, Kati Järvi, Sander Toomla, Kaiser Ahmed, Maria A. Andersson, Raimo Mikkola, Tamás Marik, László Kredics, Heidi Salonen, Jarek Kurnitski. Ventilation Positive Pressure Intervention Effect on Indoor Air Quality in a School Building with Moisture Problems. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 230. doi:10.3390/ijerph15020230
 7. Mikk Maivel, Andrea Ferrantelli, Jarek Kurnitski. (2018) Experimental determination of radiator, underfloor and air heating emission losses due to stratification and operative temperature variations. Energy & Buildings 166 (2018) 220–228. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.01.061
 8. Simson, R.; Voll, H.; Tamm, K.; Kurnitski, J. (2018) Shading Balconies in Residential Buildings: Impact on Daylight, Sunlight and Overheating. Sustainable Cities and Society. SCS_2017_1642
 9. Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; Latõšov, E. (2018). Exhaust air heat pump connection schemes and balanced heat recovery ventilation effect on district heat energy use and return temperature. Applied Thermal Engineering, 128, 402−414. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.09.033
 10. Ahmed, K.; Sistonen, E.; Simson, R.; Kurnitski, J.; Kesti, J.; Lautso, P. (2018) Radiant panel and air heating performance in large industrial buildings. BUILD SIMUL (2018) 11: 293–303, https://doi.org/10.1007/s12273-017-0414-8
 11. Francesco De Luca, Raimo Simson, Hendrik Voll, Jarek Kurnitski, (2018) "Daylighting and energy performance design for single floor commercial hall buildings", Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 29 Issue: 4, pp.722-739, https://doi.org/10.1108/
 12. Latõšov, E.; Siirde, A.; Volkova, A.; Thaldfeldt, M.; Kurnitski, J. (2018) The impact of parallel energy consumption on the district heating networks. Environmental and Climate Technologies.
 13. A. Šutka, U. Joost, M. Järvekülg, M. Timusk, Humidity Influence on Optical Properties of Nanowire Colloids with Modulated Visual Response to Electrostatic Charge. Colloid and Interface Science Communications, 22 (2018) 34−37. DOI: 10.1016/j.colcom.2017.12.003.           1.1
 14. J. Metsik, M. Timusk, A. Šutka, M. Mooste, K. Tammeveski, U. Mäeorg, In situ investigation of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) film growth during liquid phase deposition polymerization. Thin Solid Films, 653 (2018) 274−283. DOI: 10.1016/j.tsf.2018.02.019.               1.1
 15. A. Šutka, M. Timusk, U. Joost, R. Ignatans, M. Maiorov, Switchable Light Reflectance in Dilute Magneto-Optical Colloids Based on Nickel Ferrite Nanowires. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 16 (2018) 119−121. DOI: 10.1380/ejssnt.2018.119.                              1.1
 16. U. Joost, A. Šutka, M. Oja, K. Smits, N. Döbelin, A. Loot, M. Järvekülg, M. Hirsimäki, M. Valden, E. Nõmmiste, Reversible Photodoping of TiO2 Nanoparticles for Photochromic Applications. Chemistry of Materials, 30 (2018) 8968–8974. DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b04813          1.1
 17. Ferrantelli, A.; Võsa, K-V.; Kurnitski, J. (2018). Towards the definition of a reference ideal radiator for the assessment of heat emission efficiency in buildings. In: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Iop Publishing Ltd.10.1088/1757-899X/415/1/012034.
 18. De Luca, F.; Dogan, T.; Kurnitski, J. (2018). Methodology for determining fenestration ranges for daylight and energy efficiency in Estonia. 2018 Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design: Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design, TUDelft, Delft, The Netherlands, 04-07 June 2018. Ed. T. Rakha, M. Turrin, D. Macumber, F. Meggers, S. Rockcastle. ACM, 63−70.
 19. De Luca, F.; Simson, R.; Kurnitski, J. (2018). Electric Lighting Predictions in the Energy Calculation Methods. Proceedings of the 10th International Conference on Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings and Smart Communities (IEECB&SC’18): 10th International Conference on Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings and Smart Communities (IEECB&SC’18), Frankfurt, Germany, 21-22 March 2018. Springer, Proceedings in Energy [ilmumas].

WP2 Highly insulated and moisture safe building envelopes

 1. Vinha, J.; Salminen, M.; Salminen, K.; Kalamees, T.; Kurnitski, J.; Kiviste, M. (2018). Internal moisture excess of residential buildings in Finland. Journal of Building Physics, 1−20.10.1177/1744259117750369.
 2. Hamburg, A., Kalamees, T. (2018). The Influence of Energy Renovation on the Change of Indoor Temperature and Energy Use. Energies 11(11):3179. DOI: 10.3390/en11113179
 3. Kalamees, T.; Pihelo, P.; Kuusk, K. (2018). Energy Renovation of Typical Concrete Apartment Building in Estonia by Using Wooden Modular Element. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials], 10 (764), 13−17. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-764-10-13-17
 4. Ilomets, S., Kuusk, K., Paap, L., Arumägi, E., Kalamees, T. (2017). Impact of linear thermal bridges on thermal transmittance of renovated apartment buildings. Journal of Civil Engineering and Management 23(1), pp. 96-104.
 5. Kalamees, Targo; Kuusk, Kalle; Arumägi, Endrik; Alev, Üllar (2017). Cost-Effective Energy and Indoor Climate Renovation of Estonian Residential Buildings. In: Pacheco-Torgal, Fernando; Granqvist, Claes; Jelle, Bjørn; Vanoli, Giuseppe; Bianco, Nicola; Kurnitsk, Jarek. (Ed.). Cost-Effective Energy Efficient Building Retrofitting (405−454). Woodhead Publishing. Elsevier .B978-0-08-101128-7.00015-0.
 6. Kiviste, M., Miljan, J. (2017). Determination of flexural strength of precast prestressed ribbed panels. Proceedings of the 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures pp. 263-268
 7. Miljan, M-J; Miljan, J. (2018). Hygrothermal Performance of Timber External Walls Insulated with Natural and Industrial Materials. Springer Proceedings in Energy: Cold Climate HVAC 2018 The 9th International Cold Climate Conference Sustainable new and renovated buildings in cold climates Kiruna – Sweden 12-15, March 2018. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-00662-4_81
 8. Zemitis, J., Borodinecs, A., Kalamees, T. (2018). Analysis of Various Ventilation Solutions for Residential and Non-residential Buildings in Latvia and Estonia: Sustainable Buildings in Cold Climates. Springer Proceedings in Energy: Cold Climate HVAC 2018 The 9th International Cold Climate Conference Sustainable new and renovated buildings in cold climates Kiruna – Sweden 12-15, March 2018. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-00662-4_5
 9. Hamburg, A., Kalamees, T. (2018). Improving the Indoor Climate and Energy Saving in Renovated Apartment Buildings in Estonia: Sustainable Buildings in Cold Climates. Springer Proceedings in Energy: Cold Climate HVAC 2018 The 9th International Cold Climate Conference Sustainable new and renovated buildings in cold climates Kiruna – Sweden 12-15, March 2018. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-00662-4_21
 10. Alev, Ü, Uus, A,  Kalamees, T. (2017). Airtightness improvement solutions for log wall joints. Energy Procedia: 11th Nordic Symposium on Building Physics (NSB2017), Trondheim, Norway, 11-14 June 2017. Elsevier, 
 11. Hamburg, A., Kalamees, T. Method to divide heating energy in energy efficient building without direct measuring. Energy Procedia: 11th Nordic Symposium on Building Physics (NSB2017), Trondheim, Norway, 11-14 June 2017. Elsevier, 
 12. Miljan, Martti-Jaan; Allikmäe, Rein; Jürgenson, Andres; Miljan, Matis; (ettekanne konverentsil 01.11 – 03.11.2017), Hygro-Thermal Behaviour of the Timber-Framed Sauna with Straw-Bale Walls. 6th International Scientific Conference “Research for Environment and Civil Engineering Development 17 (RECED 2017), Proceedings, Vol. 6   Latvia Universit of Agriculture in Jelgavas.

WP3 Resource efficient wooden structures and composites

 1. Auriemma, F. (2017). Study of a new highly absorptive acoustic element. Acoustics Australia, 45 (2), 411−419.10.1007/s40857-017-0087-6.
 2. Aiello, R.; Auriemma, F. (2018). Optimized vibro-acoustic design of suspended glass panels. Structural and Multidisciplinary Optimization, 1−16.10.1007/s00158-018-2014-3.
 3. Majak, J.; Pohlak, M.; Karjust, K.; Eerme, M.; Kurnitski, J.; Shvartsman, B. S. (2018). New higher order Haar wavelet method: Application to FGM structures. Composite Structures, 201, 72−78.10.1016/j.compstruct.2018.06.013.
 4. Eiskop, T.; Snatkin, A.; Karjust, K.; Tungel, E. (2018). Production monitoring system design and implementation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 67 (1), 10−16.10.3176/proc.2017.4.02/.
 5. Kirs, M.; Karjust, K.; Aziz, I.; Õunapuu, E.; Tungel, E. (2018). Free vibration analysis of a functionally graded material beam: evaluation of the Haar wavelet method. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 67 (1), 1−9.10.3176/proc.2017.4.01.
 6. Miljan, M.-J., Tamm, T.,  Miljan, J. (2018). Strength properties of Grey alder. 2018 World Conference on Timber Engineering, WCTE 2018; COEX Convention and Exhibition CenterSeoul; South Korea; 20 - 23 August 2018
 7. Auriemma, F.; Aiello, R. (2018). Optimal holder configurations for suspended glass panels. 25th International Congress on Sound and Vibration, 8-12 July 2018: 25th International Congress on Sound and Vibration, 8-12 July 2018, Hiroshima, Japan.. Kindai University, 1−8.
 8. Auriemma, F. (2018). Genetic Algorithm vs Finite Differences in an Optimization Procedure Including FEM with Fixed Mesh. 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 13-18 September, Rhodes, Greece: 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 13-18 September, Rhodes, Greece. AIP Conference Proceeings, 1−4.
 9. Herranen, H.; Majak, J.; Tsukrejev, P.; Karjust, K.; Märtens, O. (2018) Design and Manufacturing of composite laminates with structural health monitoring capabilities. Procedia CIRP, 72, 2018, 647-652. 1st CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP CMS 2018). Stockholm, Sweden, 16.05-18.05. Elsevier.
 10. Kaganski, S.; Majak, J.; Karjust, K. (2018). Fuzzy AHP as a tool for prioritization of key performance indicators. Procedia CIRP: 1st CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP CMS 2018). Stockholm, Sweden, 16.05-18.05. Elsevier, 1227−1232.

WP 4 Integration and interaction of renewable energy sources, energy storages and load management in ZEB

 1. Iqbal, M. Naveed; Kütt, Lauri; Rosin, Argo. (2018). Complexities associated with modeling of residential electricity consumption. 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University: 2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia, 12-13 November 2018. IEEE, 1−6. (ETIS category 3.1)
 2. Chub, A.; Vinnikov, D.; Liivik, L.; Jalakas, T. (2018). Multiphase Quasi-Z-Source DC-DC Converters for Residential Distributed Generation Systems. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 65 (10), 8361−8371.10.1109/TIE.2018.2801860. (ETIS category 1.1).
 3. Vinnikov, D.; Chub, A.; Liivik, L.; Kosenko, R.; Korkh, O. (2018). Solar Optiverter - A Novel Hybrid Approach to the Photovoltaic Module Level Power Electronics. IEEE Transactions on Industrial Electronics.10.1109/TIE.2018.2850036 [ilmumas]. (ETIS category 1.1).
 4. Veligorskyi, O.; Husev, O.; Shevchenko, V.; Tytelmaier, K.; Yershov, R.; Kosenko, R.; Vinnikov, D. (2018). A Novel Hysteresis Power Point Optimizer for Distributed Solar Power Generation. Electrical, Control and Communication Engineering, 14 (1), 12−22.10.2478/ecce-2018-0002 (ETIS category 1.1).
 5. Blinov, A.; Kosenko, R.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2018). Bidirectional Soft Switching DC-DC Converter for Battery Energy Storage Systems. IET power electronics, 1−10.10.1049/iet-pel.2018.5054. (ETIS category 1.1).
 6. Vinnikov, D.; Chub, A.; Liivik, E.; Blaabjerg, F.; Kouro, S. (2018). Maximizing Energy Harvest of the Impedance Source PV Microconverter under Partial Shading Conditions. 12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics, and Power Engineering (CPE 2018), Doha, Qatar, on Aprill 10-12, 2018. (ETIS category 3.1).
 7. Vinnikov, D.; Chub, A.; Liivik, E.; Blaabjerg, F.; Siwakoti, Y. (2018). Boost Half-Bridge DC-DC Converter with Reconfigurable Rectifier for Ultra-Wide Input Voltage Range Applications. Thirty-Third Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition: Thirty-Third Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, March 4 – 8, 2018 • San Antonio, Texas. San Antonio, Texas: IEEE, 1528−1532. (ETIS category 3.1).
 8. Chub, A.; Korkh, O.; Kosenko, R.; Vinnikov, D. (2018). Novel Approach Immune to Partial Shading for Photovoltaic Energy Harvesting from Building Integrated PV (BIPV) Solar Roofs. Proceedings of EPE'18 ECCE Europe: EPE'18 ECCE Europe. IEEE, p.1−p.10. (ETIS category 3.1).
 9. Blinov, A.; Kosenko, R.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2018). Bidirectional Soft Switching Current Source DC-DC Converter for Residential DC Microgrids. The 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'2018), Washington D.C., USA, October 21-23, 2018. IEEE, 6059−6064. (ETIS category 3.1).
 10. Vinnikov; D., Chub; A., Kosenko; R., Liivik; E. (2018). Versatile Power Electronic Building Block for Residential DC Microgrids. 2018 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion: SPEEDAM’2018, Amalfi, Italy 20th – 22nd June, 2018., pp. 735−742. (ETIS category 3.1).
 11. Rahmoun, A.; Beg, N.; Rosin, A.; Biechl, H.. (2018). Stability and eigenvalue sensitivity analysis of a BESS model in a microgrid. 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Limassol, Cyprus, 3-7 June 2018. IEEE, 1−6.10.1109/ENERGYCON.2018.8398792. (ETIS category 3.1)
 12. Beg, N.; Armstorfer, A.; Rosin, A.; Biechl, H. (2018). Mathematical Modeling and Stability Analysis of a Microgrid in Island Operation. 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST), Sevilla, Spain, 10-12 Sept. 2018. Sevilla, Spain: IEEE, 1−6.10.1109/SEST.2018.8495694. (ETIS category 3.1)
 13. Korõtko, T.; Rosin, A. (2018). Search algorithm development for novel electricity auction in microgrids. 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University: RTUCON2018. IEEE, 1−6. (ETIS category 3.1)
 14. Maask, Vahur; Rosin, Argo; Roasto, Indrek (2018). Development of Experimental Load Management System for Nearly Zero-Energy Building. 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University: 2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia, 12-13 November 2018. IEEE, 1−5.  (ETIS category 3.1)
 15. Husev, O.; Makovenko, E.; Vinnikov, D.; Jalakas, T.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; F. Martins, J.; Delgado-Gomes, V.; Fernão Pires, V. (2018). Single-phase qZS-based PV inverter with integrated battery storage for distributed energy generation. 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2018), Doha, Qatar, 10-12 April 2018. (ETIS category 3.1).
 16. Makovenko, E.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Tytelmaier, K.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Bayhan, S.; Liu, Y. (2018). Novel quasi-Z-source derived inverter with unfolding circuit and battery storage. 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2018), Doha, Qatar, 10-12 April 2018. (ETIS category 3.1).
 17. Stepenko, S.; Husev, O.; Pires Pimentel, S.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C.; Makovenko, E. (2018). Digital Control Strategy for Interleaved Quasi-Z-Source Inverter with Active Power Decoupling. 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'2018), Washington, USA, October 21 –23, 2018. IEEE, 3725−3730. (ETIS category 3.1).
 18. Stepenko, S.; Roncero-Clemente, C.; Husev, O.; Makovenko, E.; Pires Pimentel, S.; Vinnikov, D. (2018). New interleaved single-phase quasi-Z-source inverter with active power decoupling. IEEE conference proceedings: 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2018), Doha, Qatar, 10-12 April 2018. (ETIS category 3.1).
 19. Stepenko, S.; Husev,O.; Pires Pimentel; Makovenko, E.; Vinnikov. D. (2018). Small Signal Modeling of Interleaved Quasi-Z-Source Inverter with Active Power Decoupling Circuit. 59th International Scientific Conference of Riga Technical University on Power and Electrical Engineering (RTUCON'2018), Riga, November 12 –14, 2018. Riga: IEEE, 1−6. (ETIS category 3.1).

WP 5 Efficient and reliable electric power conversion technologies for ZEB

 1. Shen, Y.; Chub, A.; Wang, H.; Vinnikov, D.; Liivik, E.; Blaabjerg, F. (2018). Wear-out Failure Analysis of an Impedance-Source PV Microinverter Based on System-Level Electro-Thermal Modeling. IEEE Transactions on Industrial Electronics.10.1109/TIE.2018.2831643 [ilmumas]. (ETIS category 1.1).
 2. Kosenko, R.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Chub, A. (2018). Asymmetric Snubberless Current-Fed Full-Bridge Isolated DC-DC Converters. Electrical, Control and Communication Engineering, 14 (1), 2018 (ETIS category 1.1).
 3. Shults, T.; Husev, O.; Blaabjerg, F.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Vinnikov, D. (2018). Novel Space Vector Pulse Width Modulation Strategies for Single-Phase Three-Level NPC Impedance-Source Inverters. IEEE Transactions on Power Electronics. [ilmumas]. (ETIS category 1.1).
 4.  Husev, O.; Matiushkin, O.; Roncero-Clemente, C.; Blaabjerg, F.; Vinnikov, D. (2018). Novel Family of Single-Stage Buck-Boost Inverters Based on Unfolding Circuit. IEEE Transactions on Power Electronics, 1−15.10.1109/TPEL.2018.2879776 [ilmumas]. (ETIS category 1.1).
 5. Shen, Y.; Liivik, E.; Blaabjerg, F.; Vinnikov, D.; Wang, H.; Chub, A. (2018). Reliability Evaluation of an Impedance-Source PV Microconverter. The 2018 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), March 4 – 8, 2018, San Antonio, Texas: IEEE, pp. 1104−1108. (ETIS category 3.1).
 6. Blinov, A.; Korkh, O.; Vinnikov, D.; Waind, P. (2018). Characterisation of 1200 V RB-IGBTs with Different Irradiation Levels under Hard and Soft Switching Conditions. EPE'18 ECCE Europe. IEEE, 1−10. (ETIS category 3.1).
 7. Liivik, E.; Chub, A.; Sangwongwanich, A., Shen, Y.; Vinnikov, D.; Blaabjerg, F. (2018). Wear-Out Failure Analysis of Solar Optiverter Operating With 60- and 72-Cell Si Crystalline PV Modules. 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Washington DC, USA, October 21-23, 2018. Washington DC, USA. (ETIS category 3.1).
 8. Chub, A.; Vinnikov, D.; Liivik, E.; Jalakas, T.; Blinov, A. (2018). Design of Multiphase Single-Switch Impedance-Source Converters. The 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'2018), Washington D.C., USA, October 21-23, 2018. IEEE, pp. 3718−3724. (ETIS category 3.1).
 9. Chub, A.; Vinnikov, D.; Babaei, E.; Liivik, E.; Korkh, O.; Kouro, S. (2018). Single-Switch Impedance-Source Galvanically Isolated DC-DC Converter with Combined Energy Transfer. 2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia, November 12-14, 2018. IEEE, pp.1−6. (ETIS category 3.1).
 10. Pires Pimentel, S.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C.; Makovenko, E.; Stepenko, S. (2018). Voltage Control Tuning of a Single-Phase Grid-Connected 3L qZS-Based Inverter for PV Application. IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, April 24-26, 2018. IEEE. (ETIS category 3.1).
 11. Matiushkin, O.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Gordienko, V.; (2018). Grid-Connected Buck-Boost Inverter Based on Unfolding Circuit. 2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2018), November 12-14, 2018, Riga, Latvia. IEEE, pp. 1−6. (ETIS category 3.1).
 12. Pires Pimentel, S.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C.; Stepenko, S. (2018). An Indirect Model Predictive Current Control (CCS-MPC) for Grid-Connected Single-Phase Three-Level NPC Quasi-Z-Source PV Inverter. 59th International Scientific Conference of Riga Technical University on Power and Electrical Engineering (RTUCON'2018), Riga, November 12 –14, 2018. Riga: IEEE, pp. 1−6. (ETIS category 3.1).
 13. Roasto, I.; Jalakas, T.; Rosin, A. (2018). Bidirectional Operation of the Power Electronic Interface for Nearly-Zero Energy Buildings. EPE'18 ECCE Europe: 20th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'18 ECCE Europe), Riga, Latvia. IEEE, pp. 1−9. (ETIS category 3.1).
 14. Roasto, I.; Rosin, A.; Jalakas, T. (2018). Multiport Interface Converter with an Energy Storage for Nanogrids. 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2018), Washington DC, USA, October 21-23, 2018. IEEE, pp. 6088−6093. (ETIS category 3.1).
 15. Roasto, I.; Jalakas, T.; Rosin, A. (2018). Control of Bidirectional Grid-Forming Inverter for Nearly Zero Energy Buildings59th International Scientific Conference of Riga Technical University on Power and Electrical Engineering (RTUCON'2018), Riga, November 12 –14, 2018. Riga: IEEE. (ETIS category 3.1).

WP6 Interaction between ZEB and Energy System

 1. Kalder, J.; Annuk, A.; Allik, A.; Kokin, E. (2018) Increasing Solar Energy Usage for Dwelling Heating, Using Solar Collectors and Medium Sized Vacuum Insulated Storage Tank.(2018). Energies 11(7), 1-9. DOI: dx.doi.org/10.3390/en11071832 (ETIS category 1.1)
 2. Lill, H.; Allik, A.; Jõgi, E.; Hovi, M.; Hõimoja, H.; Annuk, A. (2018). Capacitor and Battery Energy Storage System Sizing Ratio for Wind Microgenerators. Proceedings of the 2018 IEEE  International Conference on Engineering, Technology and Innovation17-20 June 2018 . Stuttgard, Germany: IEEE, 1-6. DOI: 10.1109/ICE.2018.8436338 (ETIS category 3.1)
 3. Annuk, A.; Jõgu, E.; Kalder, J.; Allik, A. (2018.) Evaluating Electricity Self-Consumption in Different Renewable Energy Supply Conditions. Proceedings of Engineering for Rural Development 23-25 May 2018. Jelgava, Latvia: ,  1704−1709. DOI: 10.220616ERDev2018.17.N239 (ETIS category 3.1)
 4. Allik, A.; Annuk, A. (2018). An Alternative Approach to the Feasibility of Photovoltaic Power Stations in Light of Falling PV Panel Prices. Proceedings of the  7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 October 2018. Paris, France: IEEE,  270−274. DOI: 10.1109/ICRERA.2018.8566762 (ETIS category 3.1)
 5. Trashchenkov, S.; Pimentel, S.P.; Astapov, V.; Annuk, A.; Maria, E.G. (2018) Kernel Density Estimation for Stochastic Modeling of PV Power Output. Proceedings of the  7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 October 2018. Paris, France: IEEE,  1179−1183. DOI: 10.1109/ICRERA.2018.8566995 (ETIS category 3.1)
 6. Annuk, A.; Jõgi, E.; Lill, H.; Kalder, J.; Hovi, M.; Pihlap, H.; Jasinskas, A.; Härm, M.; Trashchenkov, S.; Allik, A. (2018) Augmentation of Self-Consumption of Electricity by Using Boilers and Batteries for Residential Buildings. Proceedings of the  7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 October 2018. Paris, France: IEEE,  256−260. DOI: 10.1109/ICRERA.2018.8566872 (ETIS category 3.1)

WP1 HVAC and passive measures and BIM oriented design aspects

 1. Taebnia, M.; Toomla, S.; Leppä, L.; Kurnitski, J. (2019). Air Distribution and Air Handling Unit Configuration Effects on Energy Performance in an Air-Heated Ice Rink Arena. Energies, 12 (693).10.3390/en12040693.
 2. Võsa, K-V.; Ferrantelli, A.; Kurnitski, J. (2019). A combined analytical model for increasing the accuracy of heat emission predictions in rooms heated by radiators. Journal of Building Engineering, 23, 291−300.10.1016/j.jobe.2019.02.009.
 3. Ferrantelli, Andrea; Fadejev, Jevgeni; Kurnitski, Jarek (2019). Energy Pile Field Simulation in Large Buildings: Validation of Surface Boundary Assumptions. Energies, 12 (5), ARTN 770.10.3390/en12050770.
 4. Latõšov, E.; Siirde, A.; Volkova, A.; Thaldfeldt, M.; Kurnitski, J. (2019). The impact of parallel energy consumption on the district heating networks. Environmental and Climate Technologies, 23, 1−13.10.2478/rtuect-2019-0001.
 5. Ferrantelli, A.; Vornanen-Winqvist, C.; Mattila, M.; Salonen, H.; Kurnitski, J. (2019). Positive pressure effect on moisture performance in a school building. Journal of Building Physics.10.1177/1744259119837144.
 6. Ferrantelli, A.; Viljanen, K.; Kurnitski, J. (2019). Energy analysis in ice hockey arenas and analytical formula for the temperature profile in the ice pad with transient boundary conditions. Advances in Building Energy Research, 1−24.10.1080/17512549.2019.1615549.
 7. Ahmed, K.; Fadejev, J.; Kurnitski, J. (2019). Modeling an Alternate Operational Ground Source Heat Pump for Combined Space Heating and Domestic Hot Water Power Sizing. Energies, 12 (11).10.3390/en12112120.
 8. Kuusk, K.; Kaiser, A.; Lolli, N.; Johansson, J.; Hasu, T.; Gunnarshaug Lien, A.; Arumägi, E.; Kalbe, K.; Hallik, J.; Kurnitski, J.; Kalamees, T. (2019). Energy Performance, Indoor Air Quality and Comfort in New Nearly Zero Energy Day-care Centres in Northern Climatic Conditions. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 24 (1), 7−16.10.5755/j01.sace.24.1.23228.
 9. Mikola, A.; Simson, R.; Kurnitski, J. (2019). The Impact of Air Pressure Conditions on the Performance of Single Room Ventilation Units in Multi-Story Buildings. Energies, 12 (13), 2633.10.3390/en12132633.
 10. Toomla, S.; Lestinen, S.; Kilpelainen, S.; Leppa, L.; Kosonen, R.; Kurnitski, J. (2019). Experimental investigation of air distribution and ventilation efficiency in an ice rink arena. International Journal of Ventilation, 18 (3), 187−203.10.1080/14733315.2018.1437881.
 11. Wolisz, H.; Kull, T. M.; Müller, D.; Kurnitski, J. (2019). Self-learning model predictive control for dynamic activation of structural thermal mass in residential buildings. Energy and Buildings, 109542.10.1016/j.enbuild.2019.109542.
 12. Hamburg, A.; Kalamees, T. (2019). How well are energy performance objectives being achieved in renovated apartment buildings in Estonia? Energy and Buildings, 199,  332−341.10.1016/j.enbuild.2019.07.006
 13. Hamburg, A.; Kuusk, K.; Mikola, A.; Kalamees, T. (2019). Realisation of energy performance targets of an old apartment building renovated to nZEB. Energy, #116874.10.1016/j.energy.2019.116874.
 14. De Luca, F.; Kiil, M.; Kurnitski, J.; Murula, R. (2019). Evaluating Daylight Factor Standard through Climate Based Daylight Simulations and Overheating Regulations in Estonia. Proceedings of 16th IBPSA International Conference and Exhibition (BS2019): 16th IBPSA International Conference and Exhibition (BS2019), Angelicum Congress Centre, Rome, Italy, 02-04 September 2019. International Building Performance Simulation Association, [ilmumas].
 15. Simson, R.; Arumägi, E.; Kuusk, K.; Kurnitski, J. (2019). Redefining cost-optimal nZEB levels for new residential buildings. CLIMA 2019 Congress, Bucharest 27-29.05.2019. E3S Web of Conferences, 1−7. (E3S Web of Conferences; 111).10.1051/e3sconf/201911103035.
 16. Kurnitski, J.; Thalfeldt, M.; Weele, H. van; Toksoy, M.; Carlsson, T.; Vladykova Bednarova, P.; Seppänen, O. (2019). Evidence based residential ventilation: sizing procedure and system solutions addressed by REHVA Residential Ventilation Task Force. CLIMA 2019 Congress, Bucharest 27-29.05.2019. E3S Web of Conferences, 01016. (E3S Web of Conferences; 111).10.1051/e3sconf/201911101016.
 17. Võsa, K.-V.; Ferrantelli, A.; Kurnitski, J. (2019). Experimental study of radiator, underfloor, ceiling and air heater systems heat emission performance in TUT nZEB test facility. CLIMA 2019 Congress, Bucharest 26-29.05.2019. E3S Web of Conferences, 04005. (E3S Web of Conferences; 111).10.1051/e3sconf/201911104005.
 18. Võsa, K.-V.; Ferrantelli, A.; Kurnitski, J. (2019). Annual performance analysis of heat emission in radiator and underfloor heating systems in the European reference room. CLIMA 2019 Congress, Bucharest 27-29.05.2019. E3S Web of Conferences, 04009. (E3S Web of Conferences; 111).10.1051/e3sconf/201911104009.
 19. Kull, T. M.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J.; (2019). Optimal PI control parameters for accurate underfloor heating temperature control. 111: Clima 2019 Congress, Rumenia. E3S Web of Conferences, 01081.10.1051/e3sconf/201911101081.
 20. Mikola, A.; Rehand, J.; Kurnitski, J. (2019). Air change efficiency of room ventilation units. 111: CLIMA 2019 Congress, Bucharest 27-29.05.2019. E3S Web of Conferences , 1−8.10.1051/e3sconf/201911101017.
 21. Kiil, M.; Mikola, A.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2019). Thermal comfort and draught assessment in a modern open office building in Tallinn. E3S Web of Conferences: CLIMA 2019 Congress, Bucharest 27-29.05.2019. EDP Sciences, 1−7. (E3S Web of Conferences; 111).10.1051/e3sconf/201911102013.
 22. Ferrantelli, A.; Fadejev, J.; Kurnitski, J. (2019). Parametric study for the long term energetic performance of geothermal energy piles. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 352 (1), 012011.10.1088/1755-1315/352/1/012011.
 23. Kull, T. M.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2019). Estimating time constants for underfloor heating control. Journal of Physics: Conference Series, 1343: CISBAT 2019 | Climate Resilient Cities – Energy Efficiency & Renewables in the Digital Era 4–6 September 2019, EPFL Lausanne, Switzerland. IOP Publishing Ltd, 012121.10.1088%2F1742-6596%2F1343%2F1%2F012121.
 24. Tanabe, S. I; Ahmed, K.; Yoon, G.; Ukai, M.; Zhang, H.; Kurnitski, J.; Gameiro da Silva, M. C.; Nastase, I.; Wargocki, P.; Cao, G.; Mazzarela, L.; Inard, C. (2019). How to compare energy performance requirements of Japanese and European office buildings. E3s Web of Conferences, 111, #03038.10.1051/e3sconf/201911103038.
 25. Ahmed, K.; Kuusk, K.; Heininen, H.; Arumägi, E.; Kalamees, T.; Hasu, T.; Lolli, N.; Kurnitski, J. (2019). Indoor climate and energy performance in nearly zero energy day care centers and school buildings. E3s Web of Conferences, 111, #02003.10.1051/e3sconf/201911102003.
 26. Kiil, M.; Simson, R.; De Luca, F.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2019). Overheating and daylighting evaluation for free-running classroom designs. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 352: 1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings. IOP Publishing, 012059.10.1088/1755-1315/352/1/012059.
 27. Kull, T. M.; Simson, R.; Kurnitski, J. (2019). Setback Efficiency of Limited-Power Heating Systems in Cold Climate. In: Johansson, D.; Bagge, H.; Wahlström, Å. (Ed.). Cold Climate HVAC 2018: Sustainable Buildings in Cold Climates (87−95). Springer, Cham. (Springer Proceedings in Energy).10.1007/978-3-030-00662-4_8.
 28. Zemitis, J.; Borodinecs, A.; Kalamees, T. (2019). Analysis of Various Ventilation Solutions for Residential and Non-residential Buildings in Latvia and Estonia. Cold Climate HVAC 2018: Sustainable Buildings in Cold Climates: Cold Climate HVAC 2018. CCC 2018, Kiruna, Sweden, 12-15 March..  Ed. Johansson D., Bagge H., Wahlström Å.  Springer, 51−61. (Springer Proceedings in Energy).10.1007/978-3-030-00662-4_5.

WP2 Highly insulated and moisture safe building envelopes

 1. Liisma, E.; Kuus, B. L.; Kukk, V.; Kalamees, T. (2019). A case study on the construction of a CLT building without a preliminary roof. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 25 (2),  53−62.10.5755/j01.sace.25.2.22263.
 2. Hallik, J.; Gustavson, H.; Kalamees, T. (2019). Air Leakage of Joints Filled with Polyurethane Foam. Buildings, 9 (7),  #172.10.3390/buildings9070172.
 3. Pihelo, P.; Kalamees, T. (2019). Commissioning of Moisture Safety of nZEB Renovation With PrefabriEtised Timber Frame Insulation Wall Elements. Wood Material Science  Engineering.10.1080/17480272.2019.1635206.
 4. Hallik, J.; Kalamees, T. (2019). Development of Airtightness of Estonian Wooden Buildings. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 24 (1),  36−43.10.5755/j01.sace.24.1.23231.
 5. Ilomets, S.; Kalamees, T.; Tariku, F. (2019). Indoor climate loads for dwellings in different cold climates to assess hygrothermal performance of building envelopes. Canadian Journal of Civil Engineering, 46 (11),  963−968.10.1139/cjce-2019-0079.
 6. Kukk, V.; Külaots, A.; Kers, J.; Kalamees, T. (2019). Influence of interior layer properties to moisture dry-out of CLT walls. Canadian Journal of Civil Engineering.10.1139/cjce-2018-0591.
 7. Kalbe, K.; Kalamees, T. (2019). Influence of Window Details on the Energy Performance of an nZEB. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 24 (1),  61−70.10.5755/j01.sace.24.1.23234.
 8. Kukk, V.; Kalamees, T.; Kers, J. (2019). The effects of production technologies on the air permeability and crack development of cross-laminated timber. Journal of Building Physics,  1744−2591.10.1177/1744259119866869.
 9. I.M. Sosnin, S. Vlassov, E.G. Akimov, V.I. Agenkov, L.M. Dorogin, Hydrophilic polydimethylsiloxane-based sponges for dewatering appliEtisions. Materials Letters, 263 (2020) 12727816. DOI: 10.1016/j.matlet.2019.127278       1.1
 10. Leiten, Kadri; Kirotar, Priit; Kiviste, Mihkel (2019). Hygrothermal analysis of masonry wall with wool glass interior insulation. Agronomy Research, 17 (S1), 1097−1106.10.15159/AR.19.101.
 11. Kuusk, K.; Pihelo, P.; Kalamees, T. (2019). Renovation of apartment buildings with prefabricated modular panels. Proceedings of the REHVA 13th HVAC World Congress, 111: CLIMA 2019, 26-29 May 2019, Bucharest, Romania.  EDP Sciences. E3S Web of Conferences, 6. (03023).10.1051/e3sconf/201911103023.

WP3 Resource efficient wooden structures and composites

 1. Liblik, J.; Küppers, J.; Just, A.; Maaten, B.; Pajusaar, S. (2019). Material properties of clay and lime plaster for structural fire design. Fire and Materials.10.1002/fam.2798.
 2. Auriemma, F.; Holovenko, Y. (2019). Performance of Additive Manufactured Stacks in a Small Scale Thermoacoustic Heat Engine. SAE Technical Paper Series, 1−9. 10.4271/2019-01-1534.
 3. Rämmal, H.; Lavrentjev, J. (2019). Acoustic Study on Motorcycle Helmets with Application of Novel Porous Material. SAE Technical Paper Series,1-7. SAE2019-32-0531/JSAE20199531.
 4. Lavrentjev, J.; Rämmal, H.; Kozmenkova, A. (2019). New acoustic material for vehicle applications and measurement techniques to determine absorption coefficient for small size test samples. SAE Technical Paper Series, 2019-01-1585.
 5. Rämmal, H.; Lavrentjev, J. (2019). Endurance of Micro-Perforated Elements in Unmanned Ground Vechicle’s Small Diesel Engine Silencer Application. SAE Technical Paper Series, SAE2019-32-9533/JSAE20199533.
 6. Gomon, D.; Auriemma, F.; Antonov, M. (2019). Assessment of abrasive powder behaviour during impact-abrasive wear of PCD elements. Wear, 426-427, 151−161. 10.1016/j.wear.2019.03.024.
 7. Tšukrejev, P; Kruuser, K; Karjust, K. Production monitoring system development for manufacturing processes of photovoltaic modules. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2019, 68, 4, 401–406, https://doi.org/10.3176/proc.2019.4.09
 8. Kaganski, S; Eerme M; Tungel, E. Optimization of enterprise analysis model for KPI selection. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2019, 68, 4, 371–375, https://doi.org/10.3176/proc.2019.4.04.
 9. Kallakas, H.; Liblik, J.; Alao, P. F.; Poltimäe, T.; Just, A.; Kers, J. (2019). Fire and Mechanical Properties of Hemp and Clay Boards for Timber Structures. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing Ltd..10.1088/1755-1315/290/1/012019.
 10. Majak, J.; Anton, J.; Õunapuu, E.; Auriemma, F.; Pohlak, M.; Eerme, M.; Klauson, A. (2019). Experimental Evaluation and Numerical Modelling Residual Stresses in Glass Panel. 2018 International Conference on Materials Science and Manufacturing Engineering (MSME 2018) : Paris, France, November 8-10, 2018. Ed. Bassir, D. EDP Sciences, 0223, 1−7. (MATEC Web Conferences; 253). 10.1051/matecconf/201925302003.
 11. Majak, Jüri; Pohlak, Meelis; Eerme, Martin; Shvartsman, Boris (2019). Solving ordinary differential equations with higher order Haar wavelet method. CENTRAL EUROPEAN SYMPOSIUM ON THERMOPHYSICS 2019 (CEST), 2116: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018, ICNAAM 2018. Ed. Simos T.E.,Simos T.E.,Simos T.E.,Simos T.E.,Tsitouras C.,Simos. AIP Conference Proceedings: American Institute of Physics Inc,. (CENTRAL EUROPEAN SYMPOSIUM ON THERMOPHYSICS 2019 (CEST); Nr330002).10.1063/1.5114340.
 12. Kirs, M.; Eerme, M.; Bassir, D.; Tungel, E. (2019). Application of HOHWM for Vibration Analysis of Nanobeams. In: K. Karjust, J. Kübarsepp, T. Otto, I. Hussainova (Ed.). Modern Materials and Manufacturing 2019 (230−235).Modern Materials and Manufacturing 2019, Tallinn, 23-26 April. Trans Tech Publications. (Key Engineering Materials; 799).10.4028/www.scientific.net/KEM.799.230.
 13. Auriemma, F.; Holovenko, Y. (2019). Use of Selective Laser Melting for Manufacturing the Porous Stack of a Thermoacoustic Engine. In: K. Karjust, J. Kübarsepp, T. Otto, I. Hussainova (Ed.). Modern Materials and Manufacturing 2019 (246−251). Trans Tech PubliEtisions. (Key Engineering Materials; 799).10.4028/www.scientific.net/KEM.799.246.

WP 4 Integration and interaction of renewable energy sources, energy storages and load management in ZEB

 1. Chub, A.; Vinnikov, D.; Kosenko, R.; Liivik, E.; Galkin, I. (2019). Bidirectional DC-DC Converter for Modular Residential Battery Energy Storage Systems. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1944−1955.10.1109/TIE.2019.2902828. (ETIS category 1.1).
 2. D. Vinnikov, A. Chub, E. Liivik, R. Kosenko and O. Korkh, "Solar Optiverter—A Novel Hybrid Approach to the Photovoltaic Module Level Power Electronics," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 66, no. 5, pp. 3869-3880, May 2019. (ETIS category 1.1).
 3. Vinnikov, D.; Chub, A.; Korkh, O.; Liivik, E.; Blaabjerg, F.; Kouro, S. (2019). MPPT Performance Enhancement of Low-Cost PV Microconverters. Solar Energy, 187, 156−166.10.1016/j.solener.2019.05.024. (ETIS category 1.1).
 4. Chub, A.; Vinnikov, D.; Stepenko, S.; Liivik, E.; Blaabjerg, F. (2019). Photovoltaic Energy Yield Improvement in Two-Stage Solar Microinverters. Energies, 12 (19), #3774.10.3390/en12193774. (ETIS category 1.1).
 5. Husev, O.; Shults, T.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C.; Romero-Cadaval, E.; Chub, A. (2019). Comprehensive Comparative Analysis of Impedance-Source Networks for DC and AC Application. Electronics, 8 (4), 405.10.3390/electronics8040405. (ETIS category 1.1).
 6. Häring, T.; Rosin, A.; Biechl, H. (2019). Using common household thermal storages to support the PV- and battery system in nearly zero energy buildings in off-grid mode. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 35, 12−24.10.1016/j.seta.2019.05.014. (ETIS category 1.1)
 7. Ahmadiahangar, R.; Rosin, A.; Nabavi Niaki, A.; Palu, I.; Korõtko, T. (2019). A Review on Real-Time Simulation and Analysis Methods of Microgrids. International Transactions on Electrical Energy Systems .10.1002/2050-7038.12106. (ETIS category 1.1).
 8. Chub, A.; Kosenko, R.; Korkh, O.; Vinnikov, D.; Kouro, S. (2019). Energy Yield Assessment Methodology for Photovoltaic Microinverters. Proceedings of 2019 IEEE 15th Brazilian Power Electronics Conference and 5th IEEE Southern Power Electronics Conference (COBEP/SPEC): December 1- 4, 2019. Santos, Brazil: IEEE, 864−868. (ETIS category 3.1).
 9. Chub, A.; Vinnikov, D.; Kouro, S.; Malinowski, M. (2019). Three-Mode Reconfigurable Rectifier for DC-DC Converters with Wide Input Voltage Range. Proceedings of 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON): Lisbon, Portugal, October 14-17, 2019. IEEE, 4289−4295. (ETIS category 3.1).
 10. Korkh, O.; Blinov, A.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2019). Zero-Current Switching Impedance-Source DC-DC Converter. IECON 2019, Lisbon, Portugal 14-17.10.2019. IEEE, 1−6. (ETIS category 3.1).
 11. Borhan Dayani, A.; Fazlollahtabar, H.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A. (2019). Applying Reinforcement Learning Method for Real-time Energy Management. 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Genova, Italy, 11-14 June 2019. IEEE,.10.1109/EEEIC.2019.8783766. (ETIS category 3.1).
 12. Gorgani Firouzjah, K.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A.; Häring, T. (2019). A Fast Current Harmonic Detection and Mitigation Strategy for Shunt Active Filter. 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM), Kärdla, Estonia, 12-15 June 2019. IEEE,.10.1109/PQ.2019.8818253. (ETIS category 3.1)
 13. Armstorfer, A.; Biechl, H.; Rosin, A. (2019). Analysis of Black Start Strategies for Microgrids with Renewable Distributed Generation. IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2121−2125.10.1109/IECON.2019.8926631. (ETIS category 3.1).
 14. Häring, T.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A.; Biechl, H.; Korõtko, T. (2019). Comparison of the Impact of Different Household Occupancies on Load Matching Algorithms. 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM), Kärdla, Estonia, Jun. 12-15, 2019. IEEE,.10.1109/PQ.2019.8818270. (ETIS category 3.1).
 15. Häring, T.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A.; Biechl, H. (2019). Impact of Load Matching Algorithms on the Battery Capacity with different Household Occupancies. IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Lisbon, Portugal, Oct. 14-17, 2019. IEEE, 2541−2547.10.1109/IECON.2019.8927495. (ETIS category 3.1).
 16. Helguero, J.; Rosin, A.; Biechl, H. (2019). Provision of Ancillary Services of a Nanogrid in Grid Connected Mode. 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM), Kärdla, Estonia, Jun. 12-15, 2019. IEEE,. 10.1109/PQ.2019.8818255. (ETIS category 3.1).

WP 5 Efficient and reliable electric power conversion technologies for ZEB

 1. Y. Shen, A. Chub, H. Wang, D. Vinnikov, E. Liivik and F. Blaabjerg, "Wear-Out Failure Analysis of an Impedance-Source PV Microinverter Based on System-Level Electrothermal Modeling," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 66, no. 5, pp. 3914-3927, May 2019. (ETIS category 1.1).
 2. Stepenko, S.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C.; Pimentel, S.; Santasheva, E. (2019). Experimental Comparison of Two-Level Full-SiC and Three-Level Si–SiC Quasi-Z-Source Inverters for PV Applications. Energies, 12 (13).10.3390/en12132509. (ETIS category 1.1).
 3. T. E. Shults, O. Husev, F. Blaabjerg, C. Roncero-Clemente, E. Romero-Cadaval and D. Vinnikov, "Novel Space Vector Pulsewidth Modulation Strategies for Single-Phase Three-Level NPC Impedance-Source Inverters," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 34, no. 5, pp. 4820-4830, May 2019. (ETIS category 1.1).
 4. Blinov, A.; Kosenko, R.; Chub, A.; Ivakhno, V. (2019). Analysis of Fault-Tolerant Operation Capabilities of an Isolated Bidirectional Current-Source DC–DC Converter. Energies.10.3390/en12163203 (ETIS category 1.1).
 5. Husev, O.; Matiushkin, O.; Roncero-Clemente, C.; Vinnikov, D.; Chopyk, V. (2019). Bidirectional Twisted Single-Stage Single-Phase Buck-Boost DC-AC Converter. Energies, 12 (18), 3505.10.3390/en12183505 (ETIS category 1.1).
 6. Husev, O.; Roncero-Clemente, C.; Makovenko, E.; Pires Pimentel, S.; Vinnikov, D.; Martins, J. (2019). Optimization and Implementation of the Proportional-Resonant Controller for Grid-Connected Inverter with Significant Computation Delay. IEEE Transactions on Industrial Electronics.10.1109/TIE.2019.2898616 [ilmumas] (ETIS category 1.1).
 7. Husev, O.; Matiushkin, O.; Roncero-Clemente, C.; Blaabjerg, F.; Vinnikov, D. (2019). Novel Family of Single-Stage Buck-Boost Inverters Based on Unfolding Circuit. IEEE Transactions on Power Electronics, 34 (8), 7662−7676.10.1109/TPEL.2018.2879776 (ETIS category 1.1).
 8. Roasto, Indrek; Husev, Oleksandr; Najafzadeh, Mahdiyyeh; Jalakas, Tanel; Rodriguez, Jose (2019). Voltage Source Operation of the Energy-Router Based on Model Predictive Control. Energies, 12 (10), ARTN 1892.10.3390/en12101892. (ETIS category 1.1).
 9. Liivik, E.; Vinnikov, D.; Chub, A.; Shen, Y.; Wang, H.; Blaabjerg, F. (2019). Reliability Study of Input Side Capacitors in Impedance-Source PV Microconverters. IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Ed. IEEE. Lisbon, Portugal: IEEE, 4886−4892. (ETIS category 3.1).
 10. Sangwongwanich, A.; Shen, Y.; Chub, A.; Liivik, E.; Vinnikov, D.; Wang, H.; Blaabjerg, F. (2019). Reliability of DC-link Capacitors in Two-Stage Micro-Inverters under different PV Module Sizes. 10th International Conference on Power Electronics-ECCE Asia: 10th International Conference on Power Electronics-ECCE Asia,May 27 - 30, 2019, BEXCO, Busan, Korea. BEXCO, Busan, Korea. (ETIS category 3.1).
 11. Chub, A.; Vinnikov, D.; Lai, J.-S. (2019). Input Voltage Range Extension Methods in the Series-Resonant DC-DC Converters. Proceedings. of 2019 IEEE 15th Brazilian Power Electronics Conference and 5th IEEE Southern Power Electronics Conference (COBEP/SPEC): December 1- 4, 2019. Santos, Brazil: IEEE, 1014−1019. (ETIS category 3.1).
 12. Zinchenko, D.; Korkh, O.; Blinov, A.; Waind, P.; Vinnikov, D. (2019). Characterisation of 1200 V Reverse-Blocking IGBTs for Naturally Commutated HF-Link Inverter. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, July 2 – 6, 2019. IEEE, 382−387. (ETIS category 3.1).
 13. Vinnikov, D.; Chub, A.; Korkh, O.; Malinowski, M. (2019). Fault-Tolerant Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Minimum Number of Components. Proceedings of 2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE): Baltimore, MD, USA, September 29 – October 3, 2019. IEEE, 1359−1363. (ETIS category 3.1).
 14. Sangwongwanich, A.; Shen, Y.; Chub, A.; Liivik, E.; Vinnikov, D.; Wang, H.; Blaabjerg, F. (2019). Mission Profile-based Accelerated Testing of DC-link Capacitors in Photovoltaic Inverters. Thirty-Fourth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). Anaheim, California: IEEE, 2833−2840 (ETIS category 3.1).
 15. Vinnikov, D.; Chub, A.; Korkh, O.; Kouro, S. (2019). Wide Input Voltage Range High Step-Up DC-DC Converter with Fault-Tolerant Operation Capability. Proc. of 20th IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2019): 20th IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT 2019), February 13-15, 2019. Melbourne, Australia: IEEE, 1099−1104. (ETIS category 3.1).
 16. Zinchenko, D.; Kosenko, R.; Blinov, A.; Vinnikov, D. (2019). Fault-Tolerant Soft-Switching Current-Fed DC-DC Converter. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, July 2 – 6, 2019. IEEE, 437−440. (ETIS category 3.1).
 17. Korkh, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D. (2019). Analysis of Oscillation Suppression Methods in the AC-AC Stage of High Frequency Link Converters. RTUCON 2019, 7-9 October, Riga, Latvia. (ETIS category 3.1).
 18. Matiushkin, O.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Kutt, L. (2019). Design of LCL-filter for Grid-Connected BuckBoost Inverter Based on Unfolding Circuit. 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference: PQ2019, Kärdla, Hiiumaa, June 12-15 2019. IEEE,.10.1109/PQ.2019.8818248. (ETIS category 3.1).
 19. Blinov, A.; Korkh, O.; Vinnikov, D.; Galkin, I.; Norrga, S. (2019). Soft-Switching Modulation Method for Full-Bridge DC-AC HF-Link Inverter. IECON 2019: 5th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IES)), Lisbon, Portugal, October 14-17 2019. IEEE, 4277−4282. (ETIS category 3.1).
 20. Matiushkin, O.; Husev, O.; Vinnikov, D. (2019). Small Signal Model of the Buck-Boost Bidirectional DC-AC Converter Based on Unfolding Circuit. 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON).: RTUCON2019, Riga, Latvia, October 7-9, 2019. (ETIS category 3.1).
 21. Matiushkin, O.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C.; (2019). Model Predictive Control for Buck-Boost Inverter Based on Unfolding Circuit. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON): UKRCON-2019 July 2 – 6, 2019 / Lviv, Ukraine. IEEE,.10.1109/UKRCON.2019.8879870. (ETIS category 3.1).
 22. Jalakas, T.; Roasto, I.; Najafzadeh, M. (2019). Combined Active Frequency Drift Islanding Detection Method for NZEB Energy Router. 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia. IEEE, 1−6 (ETIS category 3.1).
 23. Najafzadeh, M.; Roasto, I.; Jalakas, T. (2019). Energy Router Based Energy Management System for Nearly Zero Energy Buildings. Energy Router Based Energy Management System for Nearly Zero Energy Buildings: 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON),Riga,latvia, Oct.2019. IEEE, 1−6 (ETIS category 3.1).

WP 6 Interaction between ZEB and Energy System

 1. Allik, Alo; Lill, Heiki; Annuk, Andres (2019). Ramp Rates of Building-Integrated Renewable Energy Systems. International Journal of Renewable Energy Research, 9 (2), 572−578.
 2. Karpov, Valerij; Nemtsev, Artem; Kabanen, Toivo; Allik, Alo; Annuk, Andres (2019) Determination of efficiency in the design phase of enterprise by the method of finite relations. Journal of Agricultural Science, 30(2S), 32-38.
 3. Karpov, Valerij; Zhguliov,Jevgenij; Kabanen, Toivo; Allik, Alo; Annuk, Andres (2019) Energy efficiency of consumprion - methods of analysis and evaluation. Journal of Agricultural Science, 30(2S), 39-43.
 4. Ahmadiahangar, R.; Häring, T.; Rosin, A.; Korõtko, T. (2019). Using Machine Learning Based Regression model for Residential Customors Flexibility Forecast. 2019 IEEE Conference on Environment and Electrical Engineering, Genoa.Italy. 10.1109/EEEIC.2019.8783634. (ETIS category 3.1).
 5. Korõtko, T.; Rosin, A.; Ahmadiahangar, R. (2019). Development of Prosumer Logical Structure and Object Modeling. 2019 IEEE 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Sonderborg, Denmark, 23-25 April 2019.. IEEE,.110.1109/CPE.2019.8862390. (ETIS category 3.1).
 6. Shabbir, N.; Ahmadiahangar, R.; Kütt, L.; Rosin, A. (2019). Comparison of Machine Learning Based Methods for Residential Load Forecasting. 2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ) & 2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics (SEEM), Hiiumaa, Estonia, June 12 - 15, 2019. IEEE,.10.1109/PQ.2019.8818267. (ETIS category 3.1).
 7. Shabbir, N.; Ahmadiahangar, R.; Kütt, L.; Iqbal, M. N.; Rosin, A. (2019). Forecasting Short Term Wind Energy Generation using Machine Learning. IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). Riga, Latvia: IEEE, [ilmumas]. (ETIS category 3.1).
 8. Shabbir, N.; Ahamadiahangar, R.; Kütt, L.; Iqbal, M. N.; Rosin, A. (2019). Wind Energy Forecasting using Recurrent Neural Networks. IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering” (BdKCSE’2019). Sofia, Bulgaria: IEEE, [ilmumas]. (ETIS category 3.1).
 9. Kalder, Janar; Hovi, Mart; Allik, Alo; Annuk, Andres (2019). Interseasonal heat storage for  residential buildings with renewable energy generation. Engineering for Rural Development, 18: Engineering for Rural Development, Jelgava, 22.-24.05.2019. Ed. Aivars Aboltins.Latvia University of Life Sciences and Technologies, 1484−1489. (Engineering for Rural Development).10.22616/ERDev2019.18.N374.
 10. Lill, Heiki; Allik, Alo; Annuk, Andres (2019). Case study for battery bank subsidization. In: 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications: Nov 2, 2019 - Nov 7, 2019. ICRERA 2019, Brasov: IEEE, 0-6.
 11.  Allik, Alo; Lill, Heiki; Annuk, Andres (2019). Effects of Price Developments on Photovoltaic Panel to Inverter Power Ratios. 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications: Nov 2, 2019 - Nov 7, 2019. ICRERA 2019, Brasov: IEEE, 0-6.
 12. Lill, Heiki; Hovi, Mart; Loite, Kristjan; Allik, Alo; Annuk, Andres (2019). Integrated Smart Heating System in Historic Buildings. In: 7-th International Conference on Smart Grid: Dec 9, 2019 - Dec 11, 2019.  Newcastle, Australia: IEEE, 0-6.
 13. Allik, Alo; Muiste, Siim; Pihlap, Heino (2019). Movement Based Energy Management Models for Smart Buildings. 7th International Conference on Smart Grid: Dec 9, 2019 - Dec 11, 2019. Newcastle, Australia: IEEE,0-6.

WP1 HVAC and passive measures and BIM oriented design aspects

 1. Kiil, M.; Simson, R.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). A Comparative Study on Cooling Period Thermal Comfort Assessment in Modern Open Office Landscape in Estonia. Atmosphere, 11 (2), 127−149. DOI: 10.3390/atmos11020127.
 2. Võsa, K.-V.; Ferrantelli, A.; Kurnitski, J. (2020). A novel method for calculating heat emitter and controller configuration setpoint variations with EN15316-2. Journal of Building Engineering, 31, #101387. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101387.
 3. Sepulveda, A.; De Luca, F.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). Analyzing the fulfillment of daylight and overheating requirements in residential and office buildings in Estonia. Building and Environment. DOI: 10.1016/j.buildenv.2020.107036.
 4. Wolisz, H.; Kull, T. M.; Müller, D.; Kurnitski, J. (2020). Self-learning model predictive control for dynamic activation of structural thermal mass in residential buildings. Energy and Buildings, 207, 109542. DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.109542.
 5. Kull, T. M.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). PI Parameter Influence on Underfloor Heating Energy Consumption and Setpoint Tracking in nZEBs. Energies, 13, #2068. DOI: 10.3390/en13082068.
 6. Morawska, L.; Tang, J. W.; Bahnfleth, W.; Bluyssen, P. M.; Boerstra, A.; Buonanno, G.; Cao, J.; Dancer, S.; Floto, A.; Franchimon, F.; Haworth, C.; Hogeling, J.; Isaxon, C.; Jimenez, J. L.; Kurnitski, J.; Li, Y.; Loomans, M.; Marks, G.; Marr, L. C.; Mazzarella, L. ... Yao, M. (2020). How can airborne transmission of COVID-19 indoors be minimised? Environment International, 142, #105832. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105832.
 7. Ferrantelli, A.; Fadejev, J.; Kurnitski, J. (2020). A tabulated sizing method for the early stage design of geothermal energy piles including thermal storage. Energy and Buildings, 223, #110178. DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.110178.
 8. Miller, S. L.; Nazaroff, W. W.; Jimenez, J. L.; Boerstra, A.; Buonanno, G.; Dancer, S. J; Kurnitski, J.; Marr, L. C; Morawska, L.; Noakes, C. (2020). Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event. Indoor Air. DOI: 10.1101/2020.06.15.20132027 [ilmumas].
 9. Taebnia, M.; Toomla, S.; Leppä, L.; Kurnitski, J. (2020). Developing energy calculation methodology and calculation tool validations: Application in air-heated ice rink arenas. Energy and Buildings, 226, #110389. DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.110389.
 10. Ferrantelli, A.; Kuivjõgi, H.; Kurnitski, J.; Thalfeldt, M. (2020). Office Building Tenants’ Electricity Use Model for Building Performance Simulations. Energies, 13 (21), #5541. DOI: 10.3390/en13215541.
 11. Tamm, M.; Macià Cid, J.; Capdevila Paramio, R.; Farnós Baulenas, J.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). Development of a Reduced Order Model of Solar Heat Gains Prediction. Energies, 13 (23), #6316. DOI: 10.3390/en13236316.
 12. De Luca, F.; Simson, R.; Voll, H.; Kurnitski, J. (2020). Electric Lighting Predictions in the Energy Calculation Methods. Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings and Smart Communities - Proceedings of the 10th International Conference IEECB&SC’18: 10th International Conference on Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings and Smart Communities (IEECB&SC’18), Frankfurt, Germany, 21-22 March 2018. Ed. Bertoldi, Paolo (Ed.). Springer International Publishing, 123−141. (Springer Proceedings in Energy; 1). DOI: 10.1007/978-3-030-31459-0_9.
 13. Palmiste, Ü.; Kurnitski, J.; Voll, H. (2020). Design criteria for outdoor air intakes and exhaust air outlets located on an external wall. E3S Web of Conferences, 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB2020),Tallinn, Estonia, September 6 - 9, 2020. Ed. Kurnitski, Jarek; Kalamees, Targo. EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017209008.
 14. Sarevet, H.; Fadejev, J.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). Residential buildings with heat pumps peak power reduction with high performance insulation. In: E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020) (#12008). EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017212008.
 15. Kull, T. M.; Penu, K.-R.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). Energy saving potential with smart thermostats in low-energy homes in cold climate. In: E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020) (#09009). EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017209009.
 16. Simson, R.; Rebane, T.; Kiil, M.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). The Impact of Infiltration on Heating Systems Dimensioning in Estonian Climate. In: E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020) (#05004). EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017205004.
 17. Ahmed, K.; Hajian, H.; Hasu, T.; Kurnitski, J. (2020). Kouvola Housing fair NZEB houses energy, cost and carbon analyses. E3S Web of Conferences, 172, #13001. DOI: 10.1051/e3sconf/202017213001.
 18. Kuusk, K.; Naumann, J.; Gritzki, A.; Felsmann, C.; De Carli, M.; Tonon, M.; Kurnitski, J. (2020). Nearly zero energy renovation concepts for apartment buildings. E3S Web of Conferences, 172, 18009. DOI: 10.1051/e3sconf/202017218009.
 19. Fadejev, J.; Simson, R.; Kesti, J.; Kurnitski, J. (2020). Measured and simulated energy performance of OLK NZEB with heat pump and energy piles in Hameenlinna. 12Th Nordic Symposium On Building Physics (Nsb 2020): 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB), SEP 06-09, 2020, Tallinn, ESTONIA. Ed. Kurnitski, J.; Kalamees, T. Cedex A: E D P Sciences, #16012. (E3S Web of Conferences; 172). DOI: 10.1051/e3sconf/202017216012.

WP2 Highly insulated and moisture safe building envelopes

 1. Kalbe, K.; Piikov, H.; Kalamees, T. (2020). Moisture dry-out capability of steel-faced mineral wool insulated sandwich panels. Sustainability (Switzerland), 12 (21),  1−18. DOI: 10.3390/su12219020.
 2. Kukk, V.; Kers, J.; Kalamees, T. (2020). Field measurements and simulation of an massive wood panel envelope with ETICS. Wood Material Science and Engineering,  1−8. DOI: 10.1080/17480272.2020.1712738.
 3. Pihelo, P.; Kuusk, K.; Kalamees, T. (2020). Development and Performance Assessment of Prefabricated Insulation Elements for Deep Energy Renovation of Apartment Buildings. Energies, 13 (7),  1709. DOI: 10.3390/en13071709.
 4. Keskküla, Kadri; Aru, Tambet; Kiviste, Mihkel; Miljan, Martti-Jaan (2020). Hygrothermal Analysis of Masonry Wall with Reed Boards as Interior Insulation System. Energies, 13 (20). DOI: 10.3390/en13205252 (ETIS category 1.1)
 5. Arumagi, E.; Kalamees, T. (2020). Cost and Energy Reduction of a New nZEB Wooden Building. Energies, 13 (14),  #3570. DOI: 10.3390/en13143570.
 6. Kalamees, T.; Põldaru, M.; Ilomets, S.; Klõšeiko, P.; Kallavus, U.; Rosenberg, M.; Õiger, K. (2020). Failure analysis of a spray polyurethane foam roofing system. Journal of Building Engineering, 32,  #101752. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101752.
 7. Kiil, M.; Käärid, M.-S.; Klõšeiko, P.; Võsa, K.-V.; Simson, R.; Sarevet, H.; Thalfeldt, M.; Kurnitski, J. (2020). PCSP’s Diagonal Tie Connectors Thermal Bridges Impact on Energy Performance and Operational Cost: Case Study of a High-Rise Residential Building in Estonia. In: E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020) (#08006). EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017208006.
 8. Airaksinen, M.; Olsson, L.; Kurnitski, J.; Hvidberg, S. (2020). Highly insulated crawl spaces with controlled minimal ventilation – proof of concept by field measurements. E3S Web of Conferences, 172, #07004. DOI: 10.1051/e3sconf/202017207004.
 9. Kalbe, K.; Piikov, H.; Kesti, J.; Honkakoski, E.; Kurnitski, J.; Kalamees, T.; Kalbe, Kristo; Piikov, Hubert; Kesti, Jyrki; Honkakoski, Erkki; Kurnitski, Jarek; Kalamees, Targo (2020). Moisture dry-out from steel faced insulated sandwich panels. E3S Web of Conferences, 172, 17007. DOI: 10.1051/e3sconf/202017217007.
 10. Ilomets, S.; Heim, D.; Chodak, E.; Czarny, D.; Kalamees, T. (2020). A method to develop energy activated ETICS. E3S Web of Conferences, 172 (21006). DOI: 10.1051/e3sconf/202017221006.
 11. Laukkarinen, A.; Vinha, J.; Kalbe, K.; Kesti, J.; Kalamees, T.; Honkakoski, E. (2020). Laboratory tests and modelling of mineral wool insulated steel sandwich panels. E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020), 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020).  Ed. J. Kurnitski and T. Kalamees. Tallinn, Estonia, September 6-9, 2020: EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017217006.
 12. Pihelo, P.; Kalamees, T. (2020). Development of prefabricated insulation elements for buildings with aerated autoclaved concrete walls. E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020), 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics NSB2020.  Ed. J. Kurnitski and T. Kalamees. Tallinn, Estonia, September 6-9, 2020: EDP Sciences, 18001. DOI: 10.1051/e3sconf/202017218001.
 13. Klõšeiko, P.; Piir, R.; Jeltsov, M.; Kalamees, T. (2020). Thermal bridge effect of vertical diagonal tie connectors in precast concrete sandwich panels: an experimental and computational study. E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020), 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020).  Ed. Kurnitski, J.; Kalamees, T. EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017208001.
 14. Tisov, A.; Kuusk, K.; Navarro Escudero, M.; Assimakopoulos, M.N.; Papadaki, D.; Pihelo, P.; op ‘t Veld, P.; Kalamees, T. (2020). Driving decarbonisation of the EU building stock by enhancing a consumer centred and locally based circular renovation process. E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020), 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB2020).  Ed. J. Kurnitski and T. Kalamees. Tallinn, Estonia, September 6-9, 2020: EDP Sciences, 18006. DOI: 10.1051/e3sconf/202017218006.
 15. Kalbe, K.; Kukk, V.; Kalamees, T. (2020). Identification and improvement of critical joints in CLT construction without weather protection. E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020), 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020)..  Ed. J. Kurnitski and T. Kalamees. Tallinn, Estonia, September 6-9, 2020: EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017210002.
 16. Lihtmaa, L.; Kalamees, T. (2020). Preliminary Assessment of Preconditions to deliver Carbon Neutrality in Apartment Buildings by 2050. In: J. Kurnitski, T. Kalamees (Ed.).  E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020) (Article Number 18004). NSB2020 - 12TH NORDIC SYMPOSIUM ON BUILDING PHYSICS, 6-9 Sept Tallinn.  12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020): EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017218004.
 17. Heim, D.; Chodak, I.; Ilomets, S.; Knera, D.; Wieprzkowicz, A.; Kalamees, T. (2020). The integration of selected technology to energy activated ETICS - theoretical approach. E3S Web of Conferences, 172 (21004). DOI: 10.1051/e3sconf/202017221004.
 18. Arumägi, E.; Kalamees, T. (2020). Cost reduction of the new NZEB Wooden building - Case study of the kindergarten in Estonia. E3S Web of Conferences, 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2020.  Elsevier, #13002. DOI: 10.1051/e3sconf/202017213002.
 19. Arumägi, E.; Kalamees, T. (2020). Cost reduction of the new NZEB Wooden building - Case study of the kindergarten in Estonia. E3S Web of Conferences, 172: 12th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2020.  Elsevier, #13002. DOI: 10.1051/e3sconf/202017213002.

WP3 Resource efficient wooden structures and composites

 1. Liblik, J.; Küppers, J.; Maaten, B.; Just, A. (2020). Fire protection provided by clay and lime plasters. Wood Material Science and Engineering. DOI: 10.1080/17480272.2020.1714726.  (ETIS category 1.1).
 2. Auriemma, F.; Giulio, E. Di; Napolitano, M.; Dragonetti, R. (2020). Porous Cores in Small Thermoacoustic Devices for Building Applications. Energies, 13 (11), #2941. DOI: 10.3390/en13112941. (ETIS category 1.1).
 3. Majak, J.; Shvartsman, B.; Ratas, M.; Bassir, D.; Pohlak, M.; Karjust, K.; Eerme, M. (2020). Higher-order Haar wavelet method for vibration analysis of nanobeams. Materials Today Communications, 25, #101290. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2020.101290. (ETIS category 1.1).
 4. Tsukrejev, P.; Kruuser, K.; Gorbachev, G.; Karjust, K.; Majak, J. (2020). Real-Time Monitoring of Solar Modules Manufacturing. International Journal of Engineering Research in Africa, 51, 9−13. DOI: 10.4028/www.scientific.net/JERA.51.9. (ETIS category 1.1).
 5. Miljan, Matis; Miljan, Martti-Jaan; Keskküla (Leiten), Kadri; Miljan, Jaan (2020). The combined impact of energy efficiency and embodied energy of external wall over 30 years of life cycle. Agronomy Research, 18. DOI: 10.15159/AR.20.216 (ETIS category 1.1).
 6. Liblik, J.; Just, A.; Küppers, J. (2020). Properties of clay plaster for the fire design of timber structures. LEHM2020 8th International Conference on Building with Earth, Weimar, Germany, 30.10. - 01.11.2020, Online.
 7. Majak, J.; Eerme, M.; Haavajõe, A.; Karunanidhi, R.; Scholz, D.; Lepik, A. (2020). Function approximation using Haar wavelets. 17-th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2019: Ed. Prof. Dr. Theodore E. Simos. American Institute of Physics, Conference proceedings: AIP Publishing, #230004. (2019; 2293). DOI: 10.1063/5.0026543. (ETIS category 3.1).
 8. Majak, J.; Di Sciuva, M. (2020). Preface: Computational mechanics. 17-th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2019:. Ed. Prof. Dr. Theodore E. Simos. American Institute of Physics, Conference proceedings: AIP Publishing, #230004. (2019; 2293). DOI: 10.1063/5.0026543. (ETIS category 3.1).

WP 4 Integration and interaction of renewable energy sources, energy storages and load management in ZEB

 1. Chub, A.; Vinnikov, D.; Kosenko, R.; Liivik, E.; Galkin, I. (2020). Bidirectional DC-DC Converter for Modular Residential Battery Energy Storage Systems. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67 (3) (ETIS category 1.1).
 2. Blinov, A.; Kosenko, R.; Vinnikov, D.; Parsa, L. (2020). Bidirectional Isolated Current Source DAB Converter with Extended ZVS/ZCS Range and Reduced Energy Circulation for Storage Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 67 (12) (ETIS category 1.1).
 3. Blinov. A.; Verbytskyi, I.; Zinchenko, D.; Vinnikov, D.; Galkin, I. (2020). Modular Battery Charger for Light Electric Vehicles. Energies, 13 (4), #774. DOI: 10.3390/en13040774 (ETIS category 1.1).
 4. Mashinchi Maheri, H.; Vinnikov, D.; Chub, A.; Korkh, O.; Rosin, A.; Babaei, E. (2020). Dual-Mode Magnetically Integrated Photovoltaic Microconverter with Adaptive Mode Change and Global Maximum Power Point Tracking. IET Renewable Power Generation (ETIS category 1.1).
 5. Bakeer, A.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2020). Step-Up Series Resonant DC-DC Converter with Bidirectional-Switch-Based Boost Rectifier for Wide Input Voltage Range Photovoltaic Applications. Energies, 13 (14), #3747. DOI: 10.3390/en13143747 (ETIS category 1.1).
 6. Vinnikov, Dmitri; Chub, Andrii; Zinchenko, Denys; Sidorov, Vadim; Malinowski, Mariusz; Bayhan, Sertac (2020). Topology-Morphing Photovoltaic Microconverter With Wide MPPT Voltage Window and Post-Fault Operation Capability. IEEE Access, 8, 153941−153955.10.1109/ACCESS.2020.3017805 (ETIS category 1.1).
 7. Chub, A.; Zinchenko, D.; Vinnikov, D.; Blinov, A. (2020). Three-Port Flyback Converter for Photovoltaic Module Integration in Bipolar DC Microgrids, Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology: ICIT2020, Buenos Aires, Argentina, 26-28 February 2020, Buenos Aires, Argentina: IEEE, 909?914 (ETIS category 3.1).
 8. Maask, V.; Häring, T.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A.; Korõtko, T. (2020). Analysis of Ventilation Load Flexibility Depending on Indoor Climate Conditions. 21th International Conference on Industrial Technology: 21th International Conference on Industrial Technology, Buenos Aires, Argentina, 26-28 February 2020. IEEE, 1−6. DOI: 10.1109/ICIT45562.2020.9067153. (ETIS category 3.1)
 9. Plaum, F.; Häring, T.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A. (2020). Power Smoothing in Smart Buildings using Flywheel Energy Storage. 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, Setúbal, Portugal, Jul. 8-10, 2020. IEEE, 473−477. DOI: 10.1109/CPE-POWERENG48600.2020.9161458. (ETIS category 3.1)
 10. Beg, Nauman; Biechl, Helmuth; Rosin, Argo (2020). Stability Issues with Inverter Loads and Their Control in Low Inertia Islanded Microgrids. 2020 2nd Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM). IEEE, 196−201. DOI: 10.1109/GPECOM49333.2020.9247913. (ETIS category 3.1)
 11. Armstorfer, Andreas; Biechl, Helmuth; Rosin, Argo (2020). Voltage and Reactive Power Control in Islanded Microgrids Without Communication Link. 2020 17th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). IEEE, 1−6. DOI: 10.1109/BEC49624.2020.9277219. (ETIS category 3.1)
 12. Helguero, Jorge; Galeano, Santiago; Rosin, Argo; Biechl, Helmuth (2020). Provision of Reactive Power by Nanogrids as part of a Topological Power Plant in a Low Voltage Network. 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST), Istanbul, Turkey, 7-9 Sept. 2020. IEEE, 6. DOI: SEST48500.2020.9203456. (ETIS category 3.1)
 13. Vinnikov, D.; Chub, A.; Korkh, O.; Malinowski, M. (2020). Fault-Tolerant Approach for Photovoltaic Module-Level Power Electronic Applications, Proceedings of the 2020 IEEE 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG) (ETIS category 3.1).
 14. Matiushkin, O.; Husev, O.; Fesenko, A.; Vinnikov, D. (2020). Global MPPT for Interleaved Buck-Boost DC-DC Converter, Proceedings of 2020 IEEE 61st International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): Riga, Latvia, November 5-7, 2020 (ETIS category 3.1).
 15. Vinnikov, D.; Chub, A.; Korkh, O.; Blinov, A.; Liivik, E. (2020). Hybrid DC –DC Converters with Topology Morphing Control and Post-fault Operation Capability. In: ELECTRIMACS 2019: Selected Papers (pp. 433−445). Springer Nature Switzerland (ETIS category 3.1).
 16. Bakeer, A.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2020). Short-Circuit Fault Detection and Remedial in Full-Bridge Rectifier of Series Resonant DC-DC Converter Based on Inductor Voltage Signature, 2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) (ETIS category 3.1).
 17. Bouguerra, S.; Sangwongwanich, A.; Blaabjerg, F.; Liivik, E.; Yaiche, M. R. (2020). Reliability Analysis and Energy Yield of String-Inverter Considering Monofacial and Bifacial PV Panels. Proceedings of 2020 IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2020) (ETIS category 3.1).
 18. Dumnic, B.; Liivik, E.; Popadic, B.; Blaabjerg, F.; Milicevic, D.; Katic, V. (2020). Comparative Analysis of Reliability for String And Central Inverter PV Systems in Accordance with the FMECA. Proceedings of 2020 IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2020) (ETIS category 3.1).

WP 5 Efficient and reliable electric power conversion technologies for ZEB

 1. Mashinchi Maheri, H.; Vinnikov, D.; Chub, A.; Sidorov, V.; Liivik, E. (2020). Impact of Transformer Turns Ratio on the Power Losses and Efficiency of the Wide Range Isolated Buck–Boost Converter for Photovoltaic Applications. Energies, 13 (21), #5645. DOI: 10.3390/en13215645 (ETIS category 1.1).
 2. Bakeer, A .; Chub, A .; Vinnikov, D.; Rosin, A. (2020). Wide Input Voltage Range Operation of the Series Resonant DC-DC Converter with Bridgeless Boost Rectifier. Energies, 13 (16), 4220−4237. DOI: 10.3390/en13164220 (ETIS category 1.1).
 3. Liu, W.; Yang, Y.; Kerekes, T.; Liivik, E.; Vinnikov, D.; Blaabjerg, F. (2020). Common-Mode Voltage Analysis and Reduction for the Quasi-Z-Source Inverter with a Split Inductor. Applied Sciences, 10 (23), 1?13. DOI: 10.3390/app10238713 (ETIS category 1.1).
 4. Stepenko, S.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Fesenko, A.; Matiushkin, O. (2020). Feasibility Study of Interleaving Approach for Quasi-Z-Source Inverter. Electronics, 9 (2), #277. DOI: 10.3390/electronics9020277 (ETIS category 1.1).
 5. Liu, W.; Yang, Y.; Kerekes, T.; Vinnikov, D.; Blaabjerg, F. (2020). Inductor Current Ripple Analysis and Reduction for Quasi-Z-Source Inverters with An Improved ZSVM6 Strategy. IEEE Transactions on Power Electronics. DOI: 10.1109/TPEL.2020.3043102 (ETIS category 1.1).
 6. Husev, O.; Roncero-Clemente, C.; Makovenko, E.; Pires Pimentel, S.; Vinnikov, D.; Martins, J. (2020). Optimization and Implementation of the Proportional-Resonant Controller for Grid-Connected Inverter with Significant Computation Delay. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 67 (2), 1201 ?1211.10.1109/TIE.2019.2898616 (ETIS category 1.1).
 7. Bakeer, A .; Magdy, G .; Chub, A .; Vinnikov, D. (2020). Predictive Control Based on Ranking Multi-Objective Optimization Approach for quasi Z-Source Inverter. CSEE Journal of Power and Energy Systems. DOI: 10.17775/CSEEJPES.2020.01310 (ETIS category 1.1).
 8. Korkh, O.; Blinov A.; Vinnikov, D.; Chub, A. (2020). Review of Isolated Matrix Inverters: Topologies, Modulation Methods and Applications. Energies, 13 (9), #2394. DOI: 10.3390/en13092394 (ETIS category 1.1).
 9. Husev, O.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C.; Chub, A.; Romero-Cadaval, E. (2020). Single-Phase String Solar qZS-based Inverter: Example of Multi-Objective Optimization Design. IEEE Transactions on Industry Applications.10.1109/TIA.2020.3034292 (ETIS category 1.1).
 10. Najafzadeh, M.; Ahmadiahangar, R.; Husev, O.; Roasto, I.; Jalakas, T.; Blinov, A. (2020). Recent Contributions, Future Prospects and Limitations of Interlinking Converter Control in Hybrid AC/DC Microgrids. IEEE Access [ilmumas]. (ETIS category 1.1).
 11. Sidorov, V.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2020). Efficiency Improvement of Step-Up Series Resonant DC-DC Converter in Buck Operating Mode, 2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) (ETIS category 3.1).
 12. Mashinchi Maheri, H.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2020). Light-Load Efficiency Improvement of GalvanicallyIsolated Quasi-Z-Source DC-DC Converter for Photovoltaic Applications. 21 IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics, (COMPEL 2020) Aalborg, Denmark, 2020, Aalborg, Denmark: IEEE (ETIS category 3.1).
 13. Mashinchi Maheri, H.; Vinnikov, D.; Chub, A.; Sidorov, V. (2020). Power Loss Model and Efficiency Analysis of the Quasi-Z-Source Isolated Buck-Boost Converter with Wide Input Voltage and Load Range. 2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON) (ETIS category 3.1).
 14. Bakeer, A.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2020). Series Resonant DC-DC Converter with Single-Switch Full-Bridge Boost Rectifier Operating at Fixed Switching Frequency. Proceedings of 2020 IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2020) (ETIS category 3.1).
 15. Chub, A.; Bakeer, A.; Vinnikov, D. (2020). Step-Up Series-Resonant DC-DC Converter with Switched Mode Rectifier Operating at Fixed Switching Frequency. Proceedings of 2020 IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2020). Dubrovnik, Croatia (ETIS category 3.1).
 16. Vinnikov, D.; Chub, A.; Korkh, O.; Liivik, E.; Blinov, A. (2020). Voltage Gain Extension Techniques for High Step-Up Galvanically Isolated DC-DC Converters. Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology: ICIT2020, Buenos Aires, Argentina, 26-28 February 2020 (ETIS category 3.1).
 17. Zinchenko, D.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Ormisson, A. (2020). Design of High Frequency Transformer for Isolated Bridge-Type PFC Converter. Proceedings of the IEEE 4th International Conference on Intelligent Energy and Power Systems: IEPS-2020, Istanbul, Turkey, 7-11 September 2020 (ETIS category 3.1).
 18. Blinov, A.; Korkh, O.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2020). Improved Modulation Method for Full-Bridge AC-DC HF-Link Converter. Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology: ICIT2020, Buenos Aires, Argentina, 26-28 February 2020 (ETIS category 3.1).
 19. Matiushkin, O.; Husev, O.; Vinnikov, D.; Roncero-Clemente, C. (2020). Optimal LCL-filter study for Buck-Boost Inverter Based on Unfolding Circuit. Proceedings 2020 IEEE 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG): IEEE CPE - POWERENG, Lisbon, Portugal, 08 - 10 July, 2020 (ETIS category 3.1).
 20. Korkh, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Shevchenko, V. (2020). Optimization and Design of Planar Transformer for the High Frequency Link Converter. Proceedings of the 2020 IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG): Dubrovnik, Croatia, 28 Sept.-1 Oct. 2020 (ETIS category 3.1).
 21. Najafzadeh, M.; Husev, O.; Roasto, I.; Jalakas, T. (2020). Improved DC-Link Voltage Transient Response and Stability Issues in Energy Router with Fuzzy Logic Control Method. 2020 IEEE 61th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON),Riga, Latvia (ETIS category 3.1).

WP 6 Interaction between ZEB and Energy System

 1. Pylsy, P.; Lylykangas, K.; Kurnitski, J. (2020). Buildings' energy efficiency measures effect on CO2 emissions in combined heating, cooling and electricity production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 134, #110299. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110299.
 2. Taebnia, M.; Heikkilä, M.; Mäkinen, J.; Kiukkonen-Kivioja, J.; Pakanen, J.; Kurnitski, J. (2020). A Qualitative Control Approach to Reduce Energy Costs of Hybrid Energy Systems: Utilizing Energy Price and Weather Data. Energies, 13 (6). DOI: 10.3390/en13061401.
 3. Pihlap, H.; Annuk, A.; Lehtonen, M.; Muiste, S.; Tooming, A.; Allik, A. (2020). A control method for increasing the heat usage efficiency of nearly-zero-energy buildings with heat pumps. Agronomy Research 18(S1), 958–968. https://doi.org/10.15159/AR.20.032  (ETIS category 1.1)
 4. Rosin, A.; AhmadiAhangar, R.; Azizi, E.; Sahoo, S.; Vinnikov, D.; Blaabjerg, F.; Dragicevic, T.; Bolouki, S. (2020). Clustering-based Penalty Signal Design for Flexibility Utilization. IEEE Access, 1−11. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3038822. (ETIS category 1.1)
 5. Ahmadiahangar, R.; Shabbir, N.; Rosin, A.; Kütt, L.; Palu, I.; Fushuan, W. (2020). Flexibility Enhancement for a Power System through Machine-learning based Electricity Demand Prediction. Electric Power Construction, 41 (S1), 38−44. (ETIS category 1.1)
 6. Stynski, S.; Luo, W.; Chub, A.; Franquelo, L. G.; Malinowski, M.; Vinnikov, D. (2020). Utility-Scale Energy Storage Systems: Converters and Control. IEEE Industrial Electronics Magazine, 14 (4), 32−52. DOI: 10.1109/MIE.2020.3011655 (ETIS category 1.1).
 7. He, J.; Yang, Y.; Vinnikov, D. (2020). Energy Storage for 1500 V Photovoltaic Systems: A Comparative Reliability Analysis of DC- and AC-Coupling. Energies, 13 (13), #3355. DOI: 10.3390/en13133355 (ETIS category 1.1).
 8. Allik, A.; Muiste, S.; Pihlap, H. (2020) Smart Meter Data Analytics for Occupancy Detection of Buildings with Renewable Energy Generation. In proceedings 9th International Conference on Renewable Energy Research and Applications. Glasgow, UK, Sep. 27-30, 248–251. doi: 10.1109/ICRERA49962.2020.9242830  (ETIS category 3.1)
 9. Annuk, A.; Hovi, M.; Kalder, J.; Kabanen, T.; Ilves, R.; Märss, M.; Martinkauppi, B.; Miidla, P. (2020) Methods for Increasing Shares of Self-Consumption in Small PV Solar Energy Applications. In proceedings 9th International Conference on Renewable Energy Research and Applications. Glasgow, UK, Sep. 27-30, 184–187. (ETIS category 3.1)
 10. Ahmadiahangar, R.; Azizi, E.; Sahoo, S.; Häring, T.; Rosin, A.; Vinnikov, D.; Dragicevic, T.; Beheshti, M. T. H.; Blaabjerg, F. (2020). Flexibility of penalty-responsive batteries in a microgrid cluster. Proceedings of the 2020 IEEE 14th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG). IEEE , 456−461. DOI: 10.1109/CPE-POWERENG48600.2020.9161667. (ETIS category 3.1)
 11. Häring, T.; Kull, T. M.; Helguero, J.; Rosin, A.; Biechl, H. (2020). Thermal Modelling of a Control Center for Flexibility Analysis in nZEB Nanogrids. 2020 IEEE 61st International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Riga, Latvia, Nov. 5-7, 2020. (ETIS category 3.1)

Kaitstud doktoritööd

Liginullenergia testmaja

Testmaja on mõeldud erinevate energiatõhusust tõstvate tehnoloogiate katsetamiseks. Majas on võimalik katsetada elamute ja mitteelamute lahendusi, sh välispiirdeid, avatäidiseid, tehnosüsteeme ning lokaalse taastuvenergia süsteeme. Välisseinade katsetamise jaoks on olemas eemaldavad ja asendatavad välisseinade osad lõuna- ja põhjasuunal.


Päevavalguse järgi juhitav dimmerdatav valgustus ning ajamitega välisvarjestused on näide mitteelamute sisekliimalahendusest. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem on varustatud maakollektori eelsoojendus- ja jahutussoojusvahetiga, samuti õhkküttevõimalusega. Ruumide küttesüsteemid on dubleeritud, vastavalt katsele saab kasutada radiaator- või põrandkütet.


Samuti on kasutada mitmekülgsed soojusallikad, maasoojuspump, mis on nii spiraal- kui horisontaalkollektoritega, õhk-vesi soojuspump ja õhk-õhk soojuspump. Lokaalse taastuvenergia lahendused koosnevad päikeseelektrisüsteemi erineva kaldenurga ja suunatusega päikesepaneelidest ning samuti päikesekollektoritest, millega saab umbes üheksa kuud aastas vett soojendada või soojuspumpade kollektoreid laadida. Hoones on siiamaani läbi viidud välisseinade, soojusliku mugavuse, küttesüsteemide reguleerimise ja tasakaalustuse ning ventilatsiooniseadmete ja õhujaotuse uuringuid.

Kontaktid

Jarek Kurnitski, professor

Targo Kalamees, professor

Hendrik Voll, professor

Martin Thalfeldt, professor

Ergo Pikas, professor

Alar Just, professor

Endrik Arumägi, vanemteadur

Kalle Kuusk, vanemteadur

Andrea Ferrantelli, järeldoktor

Francesco de Luca, teadur

Raimo Simson, järeldoktor

Jevgeni Fadejev, nooremteadur

Tuule Mall Kull, nooremteadur

Johanna Liblik, nooremteadur

Alo Mikola, nooremteadur

Üllar Alev, nooremteadur

Villu Kukk, nooremteadur

Simo Ilomets, lektor

Paul Klõšeiko, doktorant-nooremteadur

Karl-Villem Võsa, doktorant-nooremteadur

Martin Kiil, doktorant

Ülar Palmiste, doktorant

Helena Kuivjõgi, doktorant-nooremteadur

Qidi Jiang, doktorant-nooremteadur

Meelis Pohlak, vanemteadur

Jüri Majak, professor

Kristo Karjust, professor

Martin Eerme, professor

Fabio Auriemma, teadur

Francesco De Luca, teadur

Hans Rämmal, dotsent

Jüri Lavrentjev, professor

Ramachandran Karunidhi, doktorant

Mart Ratas, doktorant

Pavel Tsukrejev, doktorant

Madis Mikola, doktorant

Tiina Mäe, doktorant

Dmitri Vinnikov, uurija-professor

Argo Rosin, professor

Indrek Roasto, vanemlektor

Tanel Jalakas, vanemteadur

Andrii Chub, vanemteadur

Roman Kosenko, insener

Hamed Machinchi Maheri, järeldoktor-teadur

Roya Ahmadiahangar, järeldoktor-teadur

Andrei Blinov, vanemteadur

Oleksandr Husev, vanemteadur

Tarmo Korõtko, teadur

Oleksandr Korkh, nooremteadur

Denis Zinchenko, nooremteadur

Oleksandr Matiushkin, nooremteadur

Vahur Maask, doktorant

Tobias Häring, doktorant

Jorge Luis Helguero Cruz, doktorant

Andreas Christian Armstorfer, doktorant

Vadim Sidorov, doktorant

Mahdiyyeh Najafzadeh, doktorant

Abualkasim Ahmed Ali Bakeer, doktorant

Saeed Rahimpour, doktorant

Andres Annuk, professor

Alo Allik, teadur

Jaanus Uiga, doktorant

Valeri Saikovski, doktorant

Janar Kalder, doktorant

Maido Märss, doktorant

Erkki Jõgi, doktorant

Mart Hovi, doktorant

Külli Hovi, lektor

Eugen Kokin, dotsent

Peep Miidla, spetsialist

Veli Palge, külalisõppejõud

Toivo Kabanen, dotsent

Heino Pihlap, magistrant

Heiki Lill, doktorant

Martti-Jaan Miljan, nooremteadur/doktorant

Sirje Keskküla, insener

Matis Miljan, spetsialist

Kristina Akermann, õpetaja

Kadri Leiten, lektor / doktorant

Marko Teder, külalisteadur

Martin Timusk, vanemteadur

Jörgen Metsik, nooremteadur

Mikk Vahtrus, nooremteadur

Mikk Antsov, teadur

Martin Järvekülg, teadur

Kristjan Saal, vanemteadur

Ants Lõhmus, vanemteadur

Sven Oras, nooremteadur

Rünno Lõhmus, vanemteadur

Andris Šutka, teadur

Valter Reedo, teadur

Tuuli Lõhmus, spetsialist

Sergei Vlassov, vanemteadur

Fredrik Punga, spetsialist