Tallinna Tehnikaülikool

Infotehnoloogia teaduskonda kuuluvad järgmised uurimisrühmad:

Arukate süsteemide keskus

Uurimisrühma juht: professor EDUARD PETLENKOV

Vaata lisaks


Biorobootika keskus

Uurimisrühma juht: professor MAARJA KRUUSMAA

Vaata lisaks


Töökindla arvutusriistvara keskus (TARK)

Uurimisrühma juht: professor MAKSIM JENIHHIN

Vaata lisaks


Sardtehisintellekti labor

Keskuse juht: vanemteadur MAIRO LEIER

Vaata lisaks


Riistvara turvalisuse keskus

Keskuse juht: professor SAMUEL NASCIMENTO PAGLIARINI

Vaata lisaks


Usaldusväärsete arvutisüsteemide keskus

Keskuse juht: professor JAAN RAIK

Vaata lisaks


Keskkonnaseire tehnoloogiate keskus

Keskuse juht: professor JEFFREY A. TUHTAN

Vaata lisaks

Aju bioelektriliste signaalide uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor MAIE BACHMANN

Vaata lisaks


e-tervise rakenduste ja teenuste uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor PEETER ROSS

Vaata lisaks


Hüpertensiooni ja ateroskleroosi diagnostika ning ravi tehnoloogiate uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor MARGUS VIIGIMAA

Vaata lisaks


Sensortehnoloogiad meditsiinitehnikas

Uurimisrühma juht: professor IVO FRIDOLIN

Vaata lisaks

Infosüsteemide töörühm

Uurimisrühma juht: professor DIRK DRAHEIM

Vaata lisaks


Keeletehnoloogia laboratoorium

Laboratooriumi juhataja: professor TANEL ALUMÄE

Vaata lisaks


Kompositsiooniliste süsteemide ja meetodite labor

Laboratooriumi juhataja: professor PAWEŁ MARIA SOBOCIŃSKI

Vaata lisaks


Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus

Keskuse juht: professor RAIN OTTIS

Vaata lisaks


Mittelineaarsete juhtimissüsteemide uurimisrühm

Uurimisrühma juht: proferssor JURI BELIKOV

Vaata lisaks


Rakendusliku tehismõistuse uurimisrühm

Uurimisrühma juht: tarkvara arendusjuht VAHUR KOTKAS

Vaata lisaks


Proaktiivtehnoloogiate laboratoorium

Laboratooriumi juhataja: teadur JAANUS KAUGERAND

Vaata lisaks


Tugevalt tagatud tarkvara laboratoorium

Laboratooriumi juhataja: juhtivteadur TARMO UUSTALU

Vaata lisaks


Digiriigi tehnoloogiad ja arhitektuur

Uurimisrühma juht: kaasprofessor INGRID PAPPEL

Vaata lisaks


Äriinfotehnoloogia töörühm

Uurimisrühma juht: vanemlektor GUNNAR PIHO

Vaata lisaks

Mõõteelektroonika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor OLEV MÄRTENS

Vaata lisaks


Kognitroonika teaduslabor

Uurimisrühma juht: professor YANNICK LE MOULLEC

Vaata lisaks


Kommunikatsioonisüsteemide uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor MUHAMMAD MAHTAB ALAM

Vaata lisaks

IT didaktika

Uurimisrühma juht: teadur JANIKA LEOSTE

Vaata lisaks