Tallinna Tehnikaülikool

Majandusteaduskonda kuuluvad järgmised uurimisrühmad: