Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtluse uurimisrühm

Võtmesõnad: ettevõtlusõpe; ettevõtluspädevused; ettevõtlik kasv; teadmuse juhtimine; teadmuse riskijuhtimine; riskijuhtimine; ettevõtlike organisatsioonide rahvusvahelistumine; maapiirkonna ettevõtlus; innovatsioonijuhtimine; sotsiaalne ettevõtlus; ökosüsteemid (ettevõtluse ökosüsteem ja ülikooli ökosüsteem); vastutustundlik digitaliseerimine ja jätkusuutlik äriareng; säilenõtked organisatsioonid

Ettevõtluse uurimisrühm toob kokku erineva taustaga akadeemilised teadlased, eesmärgiga uurida, kuidas uued ja väljakujunenud ettevõtlusega tegelevad ettevõtted arendavad ja kasutavad oma ettevõtluspädevusi ja organisatsioonilisi teadmisi praeguste ja tulevaste ärivõimaluste jätkusuutlikuks rakendamiseks. 

Eesmärk

Uurimisrühma teadustöö keskendub väärtuse loomisele vastutustundliku ettevõtluse kaudu, st väärtuse loomisele oma pädevuste ja organisatsiooniliste teadmiste arendamise ja rakendamise abil, lähtudes jätkusuutlikkusest. Selles valguses laieneb uurimisrühma ülesanne haridusest ettevõtlike üksikisikute, ettevõtlike meeskondade ja muude ettevõtlusorganisatsioonide vormideni. Ettevõtlusalase hariduse uurimise edendamine on oluline uurimisvaldkond, võttes eesmärgiks ettevõtlusalase hariduse alguse hiljemalt kõrghariduse varajases etapis.

Uurimisrühma tähelepanu keskmes on meetodid, mille abil väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d) võiksid saavutada jätkusuutliku kasvu nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Erilist huvi pakuvad ettevõtete ülemineku, teadmiste juhtimise, kriisijuhtimise, ärimudelite uuendamise, digitaliseerimise, loovuse ja innovatsiooni ning teadmiste ja innovatsiooni ökosüsteemide roll, mis soodustavad VKE-de kasvu ja rahvusvahelistumist.

Kõigis oma tegevustes julgustab uurimisrühm teadusuuringuid selle kohta, kuidas vastutus ja digitaalne ettevõtluse ümberkujundamine saavad ettevõtlusuuringuid edendada nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja ka tasandite vaheliselt.


Teadusuuringute eesmärk on arendada ettevõtlikke ja tulevikku suunatud ideid, et edendada ja säilitada ettevõtluse ökosüsteemi, kus teadmised ning uuenduslikud meetodid ja lähenemisviisid kantakse sujuvalt ja edukalt üle teadusvaldkonda ja ühiskonda.


Uurimisgrupi tegevus aitab kaasa Eesti, Balti regiooni ja Euroopa Liidu jaoks olulistele ettevõtluse vormidele ning seda toetavad mitmed lepingud ja rahastus erinevatest allikatest. Olles kaasatud erinevatesse riiklikesse ja rahvusvahelistesse võrgustikesse, mõjutab uurimisgrupi tegevus praeguseid ja tulevasi ühiskondlikke probleeme. Ettevõtlushariduse puhul on eesmärk suurendada lõpetajate tööalast konkurentsivõimet tööturul, aga ka edendada ettevõtlust ja uute ettevõtete loomist. 

Uuring annab põhjaliku ja ajakohase ülevaate

  • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) tegevuse alustamine ja ettevõtte ärisuuna muutmine jätkusuutlikkusele toetudes
  • Ettevõtlusharidus  
  • Ärimudelite uuendamine  
  • Teadmiste juhtimine ja kriisijuhtimine   
  • Ettevõtete rahvusvahelistumine  
  • Ettevõtlusperspektiivi ümberkujundamine ootamatute sündmuste korral keskkonnas
SBG_Susanne Durst
Susanne Durst

Susanne uurimisvaldkondade hulka kuuluvad väikeettevõtete juhtimine, teadmiste (riskide) juhtimine, innovatsioonijuhtimine ja vastutustundlik digitaliseerimine. Ta on viinud läbi mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi uurimisprojekte teadmusjuhtimise, VKE-de äritegevuse siirde, turunduse, ettevõtte juhtimise ja innovatsioonijuhtimise kohta. Tema tööd on tunnustatud erinevate auhindadega, sealhulgas Emerald Literati Award "Outstanding Paper", ning neid on avaldatud rahvusvahelistes eksperdihinnangutega ajakirjades.

ETIS

Google Scholar

susanne.durst@taltech.ee

Sirje Ustav on vanemlektor ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Urve Venesaar on emeriitprofessor.

ETIS

Google Scholar

Juhan Teder on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Airi Noppel on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Google Scholar

Basel Hammoda on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Google Scholar

Ekaterina Demiankova on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Elisabeth Kraut on doktorant.

ETIS

Jana Budkovskaja on doktorant.

ETIS

Yurii Radchenko on doktorant.

yuradc@taltech.ee

Tommaso Aguzzi on Õiguse instituudi doktorant-nooremteadur.

ETIS

Talshyn Tokyzhanova on Õiguse instituudi doktorant-nooremteadur.

ETIS

Durst, Susanne; Edvardsson, Ingi Runar; Foli, Samuel (2023). Knowledge Management in SMEs: A Follow-Up Literature Review. Journal of Knowledge Management, 27 (11),  25−58. DOI: 10.1108/JKM-04-2022-0325.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/b5f2e33f-5c30-4472-bc79-17522ed96aed

Toding, Martin; Mädamürk, Kaja; Venesaar, Urve; Malleus, Elina (2023). Teachers' mindset and attitudes towards learners and learning environment to support students' entrepreneurial attitudes in universities. The International Journal of Management Education, 21 (1),  100769. DOI: 10.1016/j.ijme.2023.100769.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/b7de19be-14dc-4464-9585-aec94457e01a

Sumbal, Muhammad Saleem; Ključnikov, Aleksandr; Durst, Susanne; Ferraris, Alberto; Saeed, Labeeqa (2023). Do you want to retain your relevant knowledge? The role of contextual factors in the banking sector. Journal of Knowledge Management. DOI: 10.1108/JKM-02-2022-0128.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/369e3c8e-cadb-4ea6-95c4-3284373a2903

Durst, S.; Davila, A.; Foli, S.; Kraus, S.; Cheng, C.-F. (2023). Antecedents of technological readiness in times of crises: A comparison between before and during COVID-19. Technology in Society, 72,  #102195. DOI: 10.1016/j.techsoc.2022.102195.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/6c3c8559-acaa-4e3f-894f-41da9a61f228

Ahmadov, Tarlan; Durst, Susanne; Gerstlberger, Wolfgang; Kraut, Elisabeth (2023). SMEs on the way to a circular economy: insights from a multi-perspective review. Management Review Quarterly. DOI: 10.1007/s11301-023-00380-2.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/e74506cf-dfb7-4924-80c8-3983193e572a

Tommaso Aguzzi. Ethics, principles, state vs. individual morality, and the construction of new or diverging moralities in EU eastern neighbours (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendajad Abel Polese ja Rodica Ianole-Calin)

Basel Hammoda. The role of digital technology in changing our knowledge utilisation for an accelerated development of innovate and entrepreneurial skills and ventures (juhendaja Susanne Durst)

Airi Noppel. Developing the entrepreneurial approach of teaching in higher education (juhendaja Sirje Ustav)

Yurii Radchenko. Sustainable organizational development of small non-profit organizations (juhendaja Susanne Durst)

Elisabeth Kraut. Innovation and Circular Economy (juhendaja Susanne Durst)

Jana Budkovskaja. ESG politics as facilitator of venture creation (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Jelena Gorbatšova)

Velli Parts. Entrepreneurial personality from (sub)clinical perspective (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

Ekaterina Demiankova. Entrepreneurship eco-system – who are the enablers, acting in between the policies and action. The role, motivation and expertise (põhijuhendaja Sirje Ustav, kaasjuhendaja Susanne Durst)

Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise uurimisrühm

Võtmesõnad: jätkusuutlik äriarendus; tootmiskorraldus; säästlik innovatsioon; keskkonnamajandus; rohemajandus; nutikas tarneahela korraldus; organisatsiooni õppimine; andmeteadus

Jätkusuutlik väärtusahela juhtimine tegeleb ülesannete ja protsessidega, mis toetavad ettevõtte strateegias kasvuvõimaluste ja uuenduste rakendamist. Pideva innovatsiooni tagamiseks keskendub jätkusuutliku väärtusahela korraldus võimalike uuenduste strateegilise arengu ettevalmistamisele, planeerimisele, rakendamisele ja hindamisele. Töörühm uurib potentsiaalseid arengutrajektoore ja innovatsioonivõimalusi nii organisatsioonide sees kui ka nende vahel. Selleks kasutatakse interdistsiplinaarset lähenemist, mis põhineb äriuuringutel, jätkusuutlikul juhtimisel (nt ringmajandus), keskkonnamajandusel, tootmis- ja innovatsioonikorraldusel, inseneriteadusel, infotehnoloogial, disainil ning sotsiaalteadustel. Kõiki uuringuid ühendavaks raamistikuks on Euroopa nutika, jätkusuutliku ja kaasava kasvu strateegia. Töörühm tegeleb innovatsiooni ja kasvuvõimalustega ringmajanduse, digitaliseerimise, nutika tootmise, Tööstus 4.0, suurandmete, strateegiliste alliansside, võrgustike, tööstusstrateegiate ja konkurentsivõime uuringutega. Teadustöö rahastatakse reeglina Euroopa ja/või riiklike projektide kaudu ülikooli-ettevõtte või ülikooli-avaliku sektori (nt ministeeriumid) koostöö raamistikus.

Wolfgang Gerstlberger portrait photo
Wolfgang Gerstlberger

Wolfgang Gerstlberger on professor ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna juht.

Ta omandas 1998. aastal doktorikraadi (Rer. Pol.) Kasseli Ülikoolis Saksamaal ja 2004. aastal samas ülikoolis üldises ärijuhtimises habilitatsiooni. Enne TalTechi töötas ta üle kümne aasta Lõuna-Taani Ülikooli innovatsioonijuhtimise professorina.

Tema praegune teadustöö keskendub jätkusuutlikule tegevus- ja innovatsioonijuhtimisele, ettevõtete digitaalsele ümberkujundamisele (nt "Tööstus 4.0"), innovatsioonisüsteemidele ja innovatsioonipõhisele ettevõtlusele.

ETIS

Google Scholar

wolfgang.gerstlberger@taltech.ee

Tarmo Kalvet on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

TalTech Industrial

Gunnar Prause on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

Merle Küttim on nooremprofessor.

ETIS

Google Scholar

Üllas Ehrlich on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Marek Tiits on vanemteadur.

ETIS

Google Scholar

Tarvo Niine on dotsent ja õppeprogrammi juht.

ETIS

Google Scholar

Jelena Hartšenko on lektor.

ETIS

Google Scholar

Ulrika Hurt on lektor.

ETIS

Georgi Hrenov on järeldoktor-teadur.

ETIS

Google Scholar

Heleri Tasane on järeldoktor-teadur.

ETIS

Chahinez Ounoughi on järeldoktor-teadur.

ETIS

Margit Kull on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Arseni Kotov on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Tarlan Ahmadov on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Vera Gerasimova on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Narmin Eynizada on on järeldoktor-teadur.

ETIS

Mihhail Kirejev on doktorant.

ETIS

Tarmo Tuisk on projekti spetsialist.

ETIS

Jaana Merisaar on projekti spetsialist.

ETIS

Kalantaridis, C.; Küttim, M. (2023). Multi-dimensional time and university technology commercialisation as opportunity praxis: a realist synthesis of the accumulated literature. Technovation. DOI: 10.1016/j.technovation.2022.102685.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/80a92c2f-7e14-4744-bf97-0ab42b608eb6

Prokop, Viktor; Gerstlberger, Wolfgang; Zapletal, David; Gyamfi, Solomon (2023). Do we need human capital heterogeneity for energy efficiency and innovativeness? Insights from European catching-up territories. Energy Policy, 177. DOI: 10.1016/j.enpol.2023.113565.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/d9264a85-714f-4f97-8e89-3e4bf339ab87

Laidroo, Laivi; Küttim, Merle; Rumma, Kirsti; Siimann, Paavo; Avarmaa, Mari (2023). Mandatory annual report filings of private companies – why late or missing? Baltic Journal of Management. DOI: 10.1108/BJM-11-2022-0431.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/eacce349-9b68-42ba-9b4c-be18bc04d7c1

Ahmadov, Tarlan; Durst, Susanne; Gerstlberger, Wolfgang; Kraut, Elisabeth (2023). SMEs on the way to a circular economy: insights from a multi-perspective review. Management Review Quarterly. DOI: 10.1007/s11301-023-00380-2.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/e74506cf-dfb7-4924-80c8-3983193e572a

Prause, G.; Olaniyi, E.O. (2023). Optimizing voyage costs in maritime supply chains: a holistic approach towards logistics service improvement and supply chain finance. Transport and Telecommunication Journal, 24 (4),  361−374. DOI: 10.2478/ttj-2023-0028.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/45e98dc2-f436-49f2-a2a0-4094f037008

Mihhail Kirejev. Implementation of the smart mobility concept in smart city model: Applying a holistic approach on the example of Tallinn (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendajad Tarvo Niine ja Enno Lend)

Tarlan Ahmadov. Solving Sustainability: data, digital technologies, innovation and knowledge management (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Susanne Durst)

Vera Gerasimova. Service design models for sustainable business development (juhendaja Gunnar Prause)

Tiina Viin. Economic valuation of Ecosystem Services in Estonia: Case Study of Protected Biological Species (juhendaja Üllas Ehrlich)

Margit Kull. Potential cooperation between companies and the state as well as state agencies to support bottom-up industrial symbiosis in Estonia (juhendaja Wolfgang Gerstlberger)

Arseni Kotov. Blending open innovation and circular economy models (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Merle Küttim)

Narmin Eynizada. Research and Development of Novel Applications for Community and Small-Scale Energy Systems (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Tarmo Korõtko)

Majandusarvestuse uurimisrühm

Võtmesõnad: vastutusarvestus; valitsemine; ettevõtte sotsiaalne aruandlus ja kestlikkus; null süsinikuheide; rahakäibe arvestus; tulemuslikkuse juhtimine; tegevuspõhine eelarvestamine ja kuluarvestus; reaalajamajandus; maksundus

Majandusarvestuse rühm on aktiivne mitmes uurimisvaldkonnas, kasutades nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Rühm keskendub majandusarvestuse rollidele meie ettevõtete ja ühiskonna ees seisvates olulistes majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes, nagu konkurentsis püsimine, kliimamuutused, Covid-19 pandeemia, toiduainete tarneahelate turvalisus, süsinikuheitmed, kestlikkusaruandlus. Peamised uurimisteemad, millele rühm keskendub, on vastutusarvestus, valitsemine, kestlikkusarvestus ja -aruandlus, juhtimiskontroll ja tulemuslikkuse juhtimine, tegevuspõhine eelarvestamine ja kuluarvestus, reaalajamajandus, maksundus, mis on kooskõlas ülikooli tuleviku valitsemise prioriteetsete teadusuuringute valdkondadega. Rühma uuringud on mitme- ja interdistsiplinaarsed ning kasutavad kriitilisi uurimismeetodeid uurimaks ülaltoodud teemasid. Uurimisrühm on aktiivselt seotud professionaalsete majandusarvestusega seotud asutustega nii Eestis (nt audiitorbürood, raamatupidamise, audiitorite, siseaudiitorite kutseühingud) kui ka mujal maailmas ning samuti konsulteeritakse aktiivselt Eesti valitsusasutustega (Konkurentsiamet, Rahandus-, Kaitse-, Majandusministeerium jt) strateegiliste arendus- ja koolitusprogrammide osas.

Istemi Demirag portrait photo
Istemi Demirag

Istemi Demirag on majandusarvestuse professor ja töötab hetkel projektiga, mis hõlmab juhtimiskontrollide rakendamise uuringuid Ühendkuningriigis. Ta kaitses doktorikraadi 1985. aastal Glasgow'i Ülikoolis ja magistrikraadi 1978. aastal Strathclyde'i Ülikoolis Ühendkuningriigis. Tal on mitmekülgne akadeemiline töökogemus, olles töötanud raamatupidamisprofessorina Keele'i ja Queen's University's (Ühendkuningriik), lisaks konsultandina Ühendkuningriigi riigikassale (teadus- ja arendustegevuse tulemustabel), Maailmapangale (avaliku sektori reformid Ukrainas) ja ÜRO avaliku ja erasektori koostöös (PPP).

ETIS

GoogleScholar

istemi.demirag@taltech.ee

Mari Avarmaa on vanemlektor ja majandusteaduskonna dekaan.

ETIS

Google Scholar

Tarmo Kadak on dotsent ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Natalie Gurvitš-Suits on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Paavo Siimann on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Levani Bzhalava on järeldoktor-teadur.

ETIS

Google Scholar

Vaiva Kiaupaite-Grušniene on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Dmitri Zdobnõh on lektor.

ETIS

Hla Thel Phyu on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Anna Litvinenko on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Leoni, G.; Lai, A.; Stacchezzini, R.; Steccolini, I.; Brammer, S.; Linnenluecke, M.; Demirag, I. (2022). The pervasive role of accounting and accountability during the COVID-19 emergency. Accounting Auditing & Accountability Journal, 35 (1),  1−19. DOI: 10.1108/AAAJ-10-2021-5493.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/0871c0aa-99b7-47f6-a29b-b698ba8aba14

Leoni, G.; Lai, A.; Stacchezzini, R.; Steccolini, I.; Brammer, S.; Linnenluecke, M.; Demirag, I.  (2021). Accounting, management, accountability in times of crisis:lessons from the COVID-19 pandemic. Accounting Auditing & Accountability Journal, 6 (34),  1305−1319. DOI: 10.1108/AAAJ-05-2021-5279.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/3b560579-bdef-456d-bb9c-1b98a14aa7a6

Salman, A.; Connolly, C.; Demirag, I. (2021). Testing times: governing a pandemic with numbers. Accounting Auditing & Accountability Journal, 34 (6),  1362−1375. DOI: 10.1108/AAAJ-08-2020-4863.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/540a5c75-bff9-4f36-96a0-e97bfa568cc9

Laidroo, Laivi; Küttim, Merle; Rumma, Kirsti; Siimann, Paavo; Avarmaa, Mari (2023). Mandatory annual report filings of private companies – why late or missing? Baltic Journal of Management. DOI: 10.1108/BJM-11-2022-0431.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/eacce349-9b68-42ba-9b4c-be18bc04d7c1

Kadak, Tarmo; Laitinen, Erkki K. (2023). How different are performance management systems? Empirical typology of performance management systems. Journal of Business Economics and Management, 24 (2),  368−386. DOI: 10.3846/jbem.2023.19248.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/ed651325-aa0b-44d0-94c5-de561f803dd

Hla Thel Phyu. Transparency and accountability in Special Purpose Vehicles under the UK’s Private Finance Initiative (põhijuhendaja Istemi Demirag, kaasjuhendaja Natalie Gurvitš-Suits)

Anna Litvinenko. AI in Credit Risk Management Processes (põhijuhendaja Mari Avarmaa, kaasjuhendaja Mari-Klara Stein)

Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühm

Võtmesõnad: juhtimine; heaolu; vastutustundlik ja eetiline organisatsiooni areng; liidri-järgija mõjusuhe; strateegiline juhtimine; teadmiste ja innovatsiooni juhtimine; riskide juhtimine; inimressursside juhtimine; muutuste juhtimine; töötervishoid; organisatsioonipsühholoogia; tööohutus- ja riskid; tulevikutöö ja digitaalne transformatsioon

Rühm tegeleb mitmete organisatsiooni ja juhtimise uurimisvaldkondadega, millest peamised uurimisteemad hõlmavad juhtimist, tulevikutööd, heaolu, vastutustundlikku, eetilist organisatsiooni arengut ja jätkusuutlikku juhtimist. Rühma uurimistöö eesmärgiks on laiendada organisatsiooni ja juhtimise valdkondade teaduspõhiste teadmiste hulka ning sellega panustada ühiskonda Eesti ja muu maailma organisatsioonide ees seisvate võimaluste leidmisel ja väljakutsete lahendamisel. Rühma üldine huvi on uurida, kuidas organisatsioonid muudavad innovaatiliste lahenduste leidmiseks oma teadmisi ja juurdepääsu uutele digitaalsetele lahendustele, et saavutada ja säilitada jätkusuutlik areng. Uurimisrühma liikmetel on lai kogemuste pagas, mis on saadud töötades mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes era- ning avalikes organisatsioonides. Eesmärgiks on nende kogemuste kasutamine ja edasiarendamine suurema üldise heaolu loomiseks.

Mari-Klara Steini´i portreefoto
Mari-Klara Stein

Mari-Klara Stein on juhtimise valdkonna professor TalTech ärikorralduse instituudis ja Copenhagen Business School-i Digitaliseerimise instituudi kaasprofessor. Maril on doktorikraad Bentley Ülikoolist Ameerika Ühendriikides. Mari teadustöö keskendub digimuutuste ja tulevikutöö teemadele ja on sellel teemal publitseerinud mitmetes juhtimise valdkonna tippajakirjades (nt MIS Quarterly ja Journal of Management Studies). Marit on pärjatud Euroopa Aasta Teadustöö auhinnaga CIONET poolt, ja Varajase Karjääri auhinnaga Association for Information Systems (AIS) poolt. Mari tegutseb toimetajana mitmetes tippajakirjades (mh MIS Quarterly).

ETIS

Google Scholar

mari-klara.stein@taltech.ee

Karin Reinhold on kaasprofessor.

ETIS

Google Scholar

Marina Järvis on nooremprofessor.

ETIS

Google Scholar

Mike Wahl on dotsent ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

Merle Ojasoo on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Aive Pevkur on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Liina Randmann on vanemlektor ja õppeprogrammi juht.

ETIS

Google Scholar

Maris Zernand-Vilson on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Marge Sassi on vanemlektor.

ETIS

Tarmo Koppel on lektor.

ETIS

Google Scholar

Tiiu Kamdron on lektor.

ETIS

Google Scholar

Velli Parts on doktorant ja lektor.

ETIS

Google Scholar

Piia Tint on emeriitprofessor.

ETIS

Google Scholar

Ebru Metin on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Artur Toikka on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Amit Gupta on doktorant-nooremteadur.

Anna Litvinenko on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Mari-Liis Ivask on doktorant-nooremteadur.

Akaki Tartarashvili on doktorant.

Mari Kurashvili on doktorant.

ETIS

Olga Tšernikova on doktorant.

ETIS

Maria Kütt on doktorant.

ETIS

Rusudan Tsiskaridze on doktorant.

Kaspar Roost on tööstusdoktorant.

Ljudmila Linnik on tööstusdoktorant.

ETIS

Gol, Elham Shafiei; Avital, Michel; Stein, Mari-Klara (2023). Crowdworking: Nurturing Expert-Centric Absorptive Capacity. Information Systems Research,  1−24. DOI: 10.1287/isre.2020.0413.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/5c19408a-deaf-44e0-918e-ff2a1fd14ae6

Kurashvili, M.; Reinhold, K.; Järvis, M. (2022). Managing an ageing healthcare workforce: a systematic literature review. Journal of Health Organization and Management. DOI: 10.1108/JHOM-11-2021-0411.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/b5612502-3df5-4298-a982-7ba8b6d653c5

Lämsä, Anna-Maija; Ojasoo, Merle; Jyrkinen, Marjut; Pučėtaitė, Raminta (2023). Appearance-based discrimination against young women in the workplace. Qualitative Research in Organizations and Management An International Journal, 18 (2),  125−141. DOI: 10.1108/QROM-02-2022-2292.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/114a5fbf-db6d-4e68-95e4-d34d8f5f6858

Prokushenkov, P., Wahl, M. F. (2023). Strategic intentions guided by individual values: Evidence from business owners. International Journal of Applied Decision Sciences, 16 (1),  67−86. DOI: 10.1504/IJADS.2023.127938.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/9e793fe8-32ed-4fad-9924-f926a8abb0ae

Hansen, Anne Faber; Hasle, Peter; Caroly, Sandrine; Reinhold, Karin; Järvis, Marina; Herrig, Astrid Overgaard; Heiberg, Bibi Dige; Søgaard, Karen; Punnett, Laura; Jensen Stochkendahl, Mette (2023). Participatory ergonomics: What works for whom and why? A realist review. Ergonomics,  1−21. DOI: 10.1080/00140139.2023.2202842. 

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/86a7c533-c761-49c8-8d2b-2ff07610faf2

Mari Kurashvili. Assessment of ageing health management in healthcare: ways to increase wellbeing and sustainability (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Velli Parts. Entrepreneurial personality from (sub)clinical perspective (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

Rusudan Tsiskaridze. The implication of Artificial Intelligence solutions in organizations (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Olga Tšernikova. Evaluation of employee productivity (juhendaja Tarmo Koppel)

Maria Kütt. Situational Human Resource Management: Context and Practices (põhijuhendaja Mike Franz Wahl, kaasjuhendaja Divya Shukla)

Ebru Metin. Accountability and the governance of digital and automated management of dispute resolution (põhijuhendaja Mari-Klara Stein, kaasjuhendaja Tanel Kerikmäe)

Kaspar Roost. Change management for raising design maturity in organisations (juhendaja Mari-Klara Stein)

Akaki Tartarashvili. Monetization of the video gaming industry: the ways to reduce player vulnerability (põhijuhendaja Mari-Klara Stein, kaasjuhendaja Merle Ojasoo)

Artur Toikka. Exploring the Future of Work: Implications for Society and the Labor Market (juhendaja Mari-Klara Stein)

Amit Gupta. Uncovering ESG Criteria: Meeting Stakeholders' Expectations in Strategic Management (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Merle Ojasoo)

Ljudmila Linnik. Ohutuskultuuri juhtimise erinevate aspektide eristamine - strateegiline juhtimise lähenemisviis tervishoiuorganisatsiooni patsientide ja töötajate ohutuseks (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Jaana Sepp)

Anna Litvinenko. AI in Credit Risk Management Processes (põhijuhendaja Mari Avarmaa, kaasjuhendaja Mari-Klara Stein)

Mari-Liis Ivask. Enhancing Workforce Resilience: Exploring Organizational Factors and Psychosocial Risk Management Strategies (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Turunduse uurimisrühm

Võtmesõnad: kliendikogemus; teenuste turundus; linnauuringud; klientide ja sidusrühmade kaasamine; kliendi teekond; sidusrühmade teekond

Uurimistöö hõlmab nelja eraldi uurimissuunda, mis on tihedalt seotud uudsete õppimise ja õpetamise kontseptsioonidega. Tarbimine on oluline teema, mis käsitleb tarbijakäitumise teooriaid, kliendikogemust, tarbijate teekondadele, eetilist ja säästvat tarbimist. Valdkonna tööd hõlmavad uuringuid, mis keskenduvad kogemuste disainimisele ja terviklikele kliendikogemustele, puudutades muuhulgas digitaalse lõhe ja vanusega seotud diskrimineerimist turunduse vaatenurgast. Teenusedisaini suund tugineb dLabi algatusele, arendades olemasolevaid ja luues uusi koostöövorme, sh läbi teenusedisaini konverentsi. Teenuste ja suhteturunduse valdkonna alased uuringud keskenduvad lõpp- ja äritarbija kaasamisele, digitaalse väärtuse ühisloomele, pakkujate ja tarbijate distsiplineerimisele ja nõuetele vastavusel põhinevale suhtlemisele. Temaatika eestvedaja kaasatud professor L. Hollebeek kuulub Clarivate 1% maailma enimviidatud sotsiaalteadlase hulka. Kliendi-pakkuja suhete, teenuse osutamise ja parendamise ja kliendi kaasatuse kriitiline uurimine on loonud uued, tipptasemel teooriad, mida täiendab sidusrühmade koosmõju uurimine teenuse/toote innovatsioonis. Linna- ja eluasemeuuringute uurimussuund käsitleb linnareaalsuste muutumist, mõtestades seda sotsiaal-majanduslike, kultuuriliste ja ruumilis-materiaalsete protsesside vahelistes seostes ning individuaalsete ja institutsionaalsete strateegiate vastastikmõjus. Elamisruumi ja avaliku ruumi protsesse analüüsitakse interdistsiplinaarses perspektiivis, hõlmates sotsioloogilisi, arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ning äriuuringute alaseid teoreetilis-metodoloogilisi lähenemisi. Hiljutiste uuringute hulka kuuluvad näiteks projektid Tallinna Vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootustest pärandruumi jätkusuutlikul arendamisel või elanike (sh noored) individuaalsete eelistuste ja valikute kujunemisest linna eluasemeturul, sh eraüüriturul.

Iivi Riivits-Arkonsuo portreefoto
Iivi Riivits-Arkonsuo

Linda Hollebeek on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

Volker Kuppelwieser on külalisprofessor.

ETIS

Google Scholar

Jana Kukk on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

d.Lab (taltech.ee)

Liis Ojamäe on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Oliver Parts on dotsent.

ETIS

Google Scholar

Katrin Paadam on emeriitprofessor ja teadur.

ETIS

Google Scholar

René Arvola on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

Kristel Kaljund on lektor.

ETIS

Google Scholar

Eliis Salm on doktorant-nooremteadur.

ETIS

Helen Vaikma on doktorant.

ETIS

Airi Freimuth on doktorant ja külalislektor.

ETIS

Huma Ittefaq on doktorant-nooremteadur.

Hollebeek, Linda D.; Urbonavicius, Sigitas; Sigurdsson, Valdimar; Arvola, René; Clark, Moira K. (2023). Customer Journey Value: A Conceptual Framework. Journal of Creating Value, 9 (1),  8−26. DOI: 10.1177/23949643231157155.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/faa47139-21d1-4f7b-a014-d25db897fefd

Talk, Triin; Ojamäe, Liis; Paadam, Katrin; Alatalu, Riin (2023). The „Venice Syndrome“ in Tallinn Old Town. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. DOI: 10.1108/JCHMSD-03-2022-0046.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/1a1d985d-262a-4a16-bff8-98985c5a0d1e

Kumar, P.; Hollebeek, L. D.; Kar, A. K.; Kukk, J. (2022). Charting the intellectual structure of customer experience research. Marketing Intelligence & Planning. DOI: 10.1108/MIP-05-2022-0185.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/c2b43000-6b11-4204-ad1a-90d85fd410df

Hollebeek, L., Urbonavicius, S., Sigurdsson, V., Clark, M., Parts, O., Rather, R (2022). Stakeholder Engagement and Business Model Innovation Value. Service Industries Journal. DOI: 10.1080/02642069.2022.2026334 .  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/01b6550e-d208-4274-8cf4-2217c1a6e720

Bakhsh, Naghmeh Nik; Hollebeek, Linda D.; Riivits-Arkonsuo, Iivi ; Clark, Moira K.; Casas, Ramunas (2023). Proactive Service Recovery Performance in Emerging (vs. Developed) Market-Based Firms: The Role of Clients’ Cultural Orientation. Organizations and Markets in Emerging Economies, 14 (2(28)),  260−285. DOI: 10.15388/omee.2023.14.92.  https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/8d89a5bb-1817-4b1f-bdb5-a6994da85cf2

Helen Vaikma. Consumer-driven product development of plant-based dairy alternatives (põhijuhendaja René Arvola, kaasjuhendaja Sirli Rosenvald)

Airi Freimuth. Customer engagement in service/product innovation: the stakeholders’ interplay (põhijuhendaja Linda Hollebeek, kaasjuhendaja Iivi Riivits-Arkonsuo)

Huma Ittefaq. Three-wave longitudinal study of green consumerism in Estonian green consumers to foster booking intentions and affective commitment for sharing accommodations: persuasive roles of receptivity of green communications and social influence (juhendaja Volker Kuppelwieser)

Eliis Salm. The Role of Sustainability in Consumer Decision Making (juhendaja Volker Kuppelwieser)