Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtluse uurimisrühm

Võtmesõnad: ettevõtlusõpe, ettevõtluspädevused, ettevõtlik kasv, teadmuse juhtimine, ettevõtete rahvusvahelistumine, maapiirkonna ettevõtlus, innovatsioonijuhtimine, ettevõtlikud ökosüsteemid, sotsiaalne ettevõtlus, alustavad ettevõtted (iduettevõtted), rahvusvaheliseks sündinud ettevõtted (born globals), ülikooli ökosüsteem

Ettevõtluse uurimisrühm toob kokku erineva taustaga akadeemilised teadlased, eesmärgiga uurida, kuidas uued ja väljakujunenud ettevõtlusega tegelevad ettevõtted arendavad ja kasutavad oma ettevõtluspädevusi ja organisatsioonilisi teadmisi praeguste ja tulevaste ärivõimaluste jätkusuutlikuks rakendamiseks. 

Eesmärk

Uurimisrühma teadustöö keskendub väärtuse loomisele vastutustundliku ettevõtluse kaudu, st väärtuse loomisele oma pädevuste ja organisatsiooniliste teadmiste arendamise ja rakendamise abil, lähtudes jätkusuutlikkusest. Selles valguses laieneb uurimisrühma ülesanne haridusest ettevõtlike üksikisikute, ettevõtlike meeskondade ja muude ettevõtlusorganisatsioonide vormideni. Ettevõtlusalase hariduse uurimise edendamine on oluline uurimisvaldkond, võttes eesmärgiks ettevõtlusalase hariduse alguse hiljemalt kõrghariduse varajases etapis.

Uurimisrühma tähelepanu keskmes on meetodid, mille abil väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d) võiksid saavutada jätkusuutliku kasvu nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Erilist huvi pakuvad ettevõtete ülemineku, teadmiste juhtimise, kriisijuhtimise, ärimudelite uuendamise, digitaliseerimise, loovuse ja innovatsiooni ning teadmiste ja innovatsiooni ökosüsteemide roll, mis soodustavad VKE-de kasvu ja rahvusvahelistumist.

Kõigis oma tegevustes julgustab uurimisrühm teadusuuringuid selle kohta, kuidas vastutus ja digitaalne ettevõtluse ümberkujundamine saavad ettevõtlusuuringuid edendada nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja ka tasandite vaheliselt.


Teadusuuringute eesmärk on arendada ettevõtlikke ja tulevikku suunatud ideid, et edendada ja säilitada ettevõtluse ökosüsteemi, kus teadmised ning uuenduslikud meetodid ja lähenemisviisid kantakse sujuvalt ja edukalt üle teadusvaldkonda ja ühiskonda.


Uurimisgrupi tegevus aitab kaasa Eesti, Balti regiooni ja Euroopa Liidu jaoks olulistele ettevõtluse vormidele ning seda toetavad mitmed lepingud ja rahastus erinevatest allikatest. Olles kaasatud erinevatesse riiklikesse ja rahvusvahelistesse võrgustikesse, mõjutab uurimisgrupi tegevus praeguseid ja tulevasi ühiskondlikke probleeme. Ettevõtlushariduse puhul on eesmärk suurendada lõpetajate tööalast konkurentsivõimet tööturul, aga ka edendada ettevõtlust ja uute ettevõtete loomist. 

Uuring annab põhjaliku ja ajakohase ülevaate

  • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) tegevuse alustamine ja ettevõtte ärisuuna muutmine jätkusuutlikkusele toetudes
  • Ettevõtlusharidus  
  • Ärimudelite uuendamine  
  • Teadmiste juhtimine ja kriisijuhtimine   
  • Ettevõtete rahvusvahelistumine  
  • Ettevõtlusperspektiivi ümberkujundamine ootamatute sündmuste korral keskkonnas
SBG_Susanne Durst
Susanne Durst

Susanne Durst on korraline professor Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis ja LUT Ülikooli (Soome) ärikorralduse ja juhtimise teaduskonna dotsent. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad väikeettevõtete juhtimine, teadmiste (riskide) juhtimine, innovatsioonijuhtimine ja vastutustundlik digitaliseerimine. Ta on viinud läbi mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi uurimisprojekte teadmusjuhtimise, VKE-de äritegevuse siirde, turunduse, ettevõtte juhtimise ja innovatsioonijuhtimise kohta. Tema tööd on tunnustatud erinevate auhindadega, sealhulgas Emerald Literati Award "Outstanding Paper" 2020. aastal, ning neid on avaldatud rahvusvahelistes eksperdihinnangutega ajakirjades.

ETIS

Google Scholar

susanne.durst@taltech.ee

Urve Venesaar on vanemteadur ja emeriitprofessor.

ETIS

Google Scholar

urve.venesaar@taltech.ee

Juhan Teder on dotsent.

Juhan on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli cum laude ja on siin töötanud erinevatel ametikohtadel aastast 1984. Muuhulgas oli ta kunagise väikeettevõtluse õppetooli asutajate hulgas (hiljem ka õppetooli juhataja) olles nii üks ettevõtlusõppe pioneere Eestis. Ta on ka mitmete ettevõtluse ja strateegilise juhtimise alaste õpikute  jm õppevahendite kaasautor. Õppejõuna on Juhan keskendunud eelkõige ettevõtete rajamise, strateegia väljatöötamise ning ettevõtete kasvu juhtimisega seotud küsimustele. PhD kraad aastast 1989. Teadustöös on Juhan lisaks eelnimetatud küsimustele käsitlenud ettevõtluspoliitika ja ettevõtluse tugisüsteemi temaatikat ning ettevõtlusõppe arendamisega seotud probleeme.

ETIS

Google Scholar

juhan.teder@taltech.ee

Sirje Ustav on vanemlektor ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

sirje.ustav@taltech.ee

Merli Reidolf on ärikorralduse instituudi direktori asetäitja.

Merli sai doktorikraadi 2019. aastal. Merli on töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis erinevatel ametikohtadel alates 2000. aastast, panustades nii teadustegevusse kui ka akadeemilisi töötajaid toetavatesse tegevustesse. Merli teadustegevus on seotud järgmiste märksõnadega: regionaalne areng, perifeersus, innovatsioon ja ettevõtlus. Ta keskendub peamiselt kvalitatiivsetele meetoditele ja on koostanud ka sotsiaalvõrgustiku analüüsi.

ETIS

Google Scholar

merli.reidolf@taltech.ee

Lasse Torkkeli on külalisteadur.

Google Scholar

Marianne Kallaste on lektor.

Marianne õpetab enamasti magistriõppe tasemel eesti ja inglise keeles, õppeained: ettevõtlus ja äri planeerimine (Est), sotsiaalne ettevõtlus (Eng), personali arendamine (Est). Bakalaureuseõppes on ta olnud lektor õppeaines ettevõtluse alused (Est). Lisaks kõrghariduses õpetamisele viib ta läbi ettevõtluse töötube Mektorys nii koolilastele kui teistele huvilistele eesti ja inglise keeles. 

Tema uurimisvaldkonna peamised märksõnad on ettevõtlus, ettevõtlikkus, ettevõtluspädevus, ettevõtlusharidus ning organisatsiooni juhtimise teemad personali arendamise suunal. Nendes valdkondades on ta ka bakalaureuse- ja magistritöid juhendanud.  

Hetkel osaleb ta Erasmus+ projektis BeComE, mis tegeleb ettevõtluspädevuse metoodika integreerimisega kõrgharidusse erinevates riikides.

ETIS

Google Scholar

marianne.kallaste@taltech.ee

Martin Toding on lektor ja Ettevõtlik juhtimine MBA õppeprogrammi juht.

Ta õpetab enamasti magistriõppe tasemel eesti ja inglise keeles, õppeained: ettevõtlus ja äri planeerimine (Est), tehnoloogiaettevõtlus (Eng) ja ettevõtte loomine (Est).  Lisaks kõrghariduses õpetamisele viib ta läbi ettevõtluskoolitusi alustavatele ettevõtjatele.  

Tema uurimisvaldkonna peamised märksõnad on ettevõtlus, ettevõtlikkus, ettevõtluspädevus ja  ettevõtlusharidus. Nendes valdkondades on ta ka bakalaureuse- ja magistritöid juhendanud.   

Martinil on juhtimiskogemus erasektoris ja aastast 2007 on ta ettevõtja.

ETIS

Google Scholar

martin.toding@taltech.ee

Airi Noppel on doktorant.

ETIS

Google Scholar

airi.noppel@taltech.ee

Akaki Tartarashvili on doktorant.

Tema peamised uurimisalad on ettevõtlus, videomängud, online-hasartmängud ja sõltuvus videomängude tööstuses. Akaki osaleb ka Euroopa tootmissektori uuringus (European Manufacturing Survey), mis keskendub Euroopa töötleva tööstuse tehnoloogiliste ja organisatsiooniliste moderniseerimissuundade rakendamisele. Akaki on bakalaureuseõppe lõputööde juhendaja. Samuti õpetab ta TalTechi ülikoolis kahte ingliskeelset ainet magistriõppes: Ärivõimalused erinevates kultuurides ja rahvusvaheline äritegevus.

akaki.tartarashvili@taltech.ee

Lidia Davies on doktorant.

Lidial on magistrikraad (MA) inimressursside juhtimise ja rahvusvahelise ärijuhtimise alal. Enne akadeemiliste ringkondadega liitumist töötas ta rahvusvahelistes turundusuuringute agentuurides, omandades teadmisi strateegilise turunduse ja kvalitatiivsete uuringute alal. Tema akadeemilised huvid hõlmavad väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, ärimudelite kohandamist ja innovatsiooni, kriisijuhtimist ja ettevõtte juhtimist. Praegu on ta kaasatud Erasmus+ projekti VKEd: olge valmis tarneahela riskideks!, mille eesmärk on aidata VKEde omanikel tarneahela riske tõhusalt ära tunda, mõista ja käsitleda.

ETIS

lidia.davies@taltech.ee

Samuel Foli on doktorant-nooremteadur.

Samuelil on bakalaureusekraad aktuaarteaduses ja magistrikraad ärijuhtimises (MBA). Ta on osa uurimisrühmast, mis töötab praegu Erasmuse projektiga Inclusive Digital Education Access IDEA. Tema uurimisvaldkondade hulka kuuluvad teadmusjuhtimine, ettevõtete jätkusuutlikkus, tarneahela riskijuhtimine, ettevõtete finantsjuhtimine ja statistiline modelleerimine.

ETIS

samuel.foli@taltech.ee

Yurii Radchenko on doktorant.

yuradc@taltech.ee

Tommaso Aguzzi on doktorant.

Tomasso Aguzzi on doktorant Innovative Training Network MARKETS programmis. Tema huvialaks on sotsiaalmajanduse arendamine endistes sotsialistlikes riikides. Eelkõige uurib ta sotsiaalsete normide ülesehitust ja institutsionaalset asümmeetriat mikro- ja väikeettevõtluse kontekstis Kasahstanis.

ETIS

tommaso.aguzzi@taltech.ee

Basel Hammoda on doktorant-nooremteadur.

Basel Hammoda on doktorant-nooremteadur, kes uurib tehnoloogia võimalusi ettevõtlusõppes. Ta on pikaajalise kogemusega strateegia- ja turundusspetsialist, kes on töötanud konsultatsiooni-, tehnoloogia- ja tervishoiuvaldkonnas Ühendkuningriigis ja ME-s. Ta on diplomeeritud juht (CMgr MCMI), turundaja (FCIM) ja juhtimisspetsialist (AGP). Basel on kogenud ettevõtja ja idufirmade mentor USA-s, Ühendkuningriigis ja ME-s. Ta on digitaalse ümberkorralduse ekspert ning osaleb regulaarselt mitme ettevõtlusajakirja ja poliitikagrupi töös. Ta on töötanud arstina, kuid lõpetas Aston Business School'i (Ühendkuningriik) MBA kraadiga strateegia valdkonnas.

ETIS

Google Scholar

basel.hammoda@taltech.ee

Timo Theisen on doktorant.

Timo alustas 2021. aasta sügissemestril doktorikraadi õpingutega. Ta töötab Šveitsis Zürichis asuva FREITAG lab ag äriüksuse juhina. Tal on HTW Churi bakalaureusekraad ärikorralduses ettevõtluse erialal ja Liechtensteini ülikooli magistrikraad ettevõtluses innovatsiooni juhtimise erialal. Timo on huvitatud ringmajandusest, keskendudes ärimudeli innovatsioonile.

ETIS

Fabian Zimmermann on doktorant.

Fabian on doktorant. Tal on Liechtensteini Ülikooli bakalaureusekraad ärikorralduse erialal ja St. Andrews Ülikooli magistrikraad rahvusvahelise äri ja investeeringute erialal. Fabian on eriti huvitatud finantsteenuste sektorist, keskendudes varahaldusele ning tehnoloogiale. Ta on finantsteenuste strateegia- ja ärikonsultant.

ETIS

fazimm@taltech.ee

Bakkar, Y., Durst, S., Gerstlberger, W. (2021). The Impact of Institutional Dimensions on Entrepreneurial Intentions of Students—International Evidence. Journal of Risk and Financial Management 14(4), 174. DOI

Durst, S., Palacios Acuache, M.M.G., Bruns, G. (2021). Peruvian small and medium-sized enterprises and COVID-19: Time for a new start! Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. DOI

Hammerschmidt, J., Durst, S., Kraus, S., Puumalainen, K. (2021). Professional football clubs and empirical evidence from the COVID-19 crisis: Time for sport entrepreneurship? Technological Forecasting and Social Change, 165. DOI

Durst, S., Gerstlberger, W. (2021). Financing Responsible Small- and Medium-Sized Enterprises: An International Overview of Policies and Support Programmes. Journal of Risk Financial Management, 14, 10. DOI

Lidia Davies. Developing more crisis-proof organizations and business models (juhendaja Susanne Durst)

Samuel Foli. Modeling Knowledge Leakage: A Case Study on a Small Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) Firm (juhendaja Susanne Durst)

Tommaso Aguzzi. Ethics, principles, state vs. individual morality, and the construction of new or diverging moralities in EU eastern neighbours (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendajad Abel Polese ja Rodica Ianole-Calin)

Basel Hammoda. The role of digital technology in changing our knowledge utilisation for an accelerated development of innovate and entrepreneurial skills and ventures (juhendaja Susanne Durst)

Airi Noppel. Developing the entrepreneurial approach of teaching in higher education (juhendaja Sirje Ustav)

Timo Theisen. Disruptive Business Model Innovation within Circular Economy (juhendaja Susanne Durst)

Fabian Zimmermann. Technological changes in wealth and asset management (juhendaja Susanne Durst)

Yurii Radchenko. Sustainable organizational development of small non-profit organizations (juhendaja Susanne Durst)

Elisabeth Kraut. Innovation and Circular Economy (juhendaja Susanne Durst)

Jätkusuutliku väärtusahela juhtimise uurimisrühm

Võtmesõnad: jätkusuutlik äriarendus, tootmiskorraldus, säästlik innovatsioon, keskkonnamajandus, rohemajandus, nutikas tarneahela korraldus, organisatsiooni õppimine, andmeteadus

Jätkusuutlik väärtusahela juhtimine sisaldab tegevusi ja protsesse, mis on ette nähtud kasvuks ja innovatsiooni toetamiseks. Antud väärtusahela juhtimine toimub läbi ettevõtete strateegilise arengu, kuhu kaasatakse ka jätkusuutlik tootmiskorraldus, mis arvestab ühtlasi ka keskkon­na­majanduslikke aspekte. Seega, jätkusuutliku väärtusahela korraldus keskendub innovat­sioonivoo ettevalmistamisele, planeerimisele, rakendamisel ja hindamisele, millel on stratee­gi­line sobivus.

Töörühm uurib kasvu ja innovatsiooni võimalusi nii organisatsioonide sees kui ka nende vahel. Selleks kasutatakse interdistsiplinaarset lähenemist, mis põhineb äriuuringutel, keskkonna­majandusel, tootmis- ja innovatsioonikorraldusel, inseneriteadusel, infotehnoloogial, disainil ning sotsiaalteadustel. Kõiki uuringuid ühendavaks raamistikuks on Euroopa nutika, jätkusuutliku ja kaasava kasvu agenda. Töörühm tegeleb innovatsiooni ja kasvu võimalustega digitaliseerimise, nutika tootmise ja Tööstus 4.0, ettevõtetega. Fookus on riskijuhtimisel, ettevõtlusel, suurandmetel, strateegilistel allianssidel, võrgustikel ning ettevõtete vahelistel väärtusahelatel. Teadustöö teostatakse reeglina Euroopa ja/või riiklike projektide kaudu ülikooli-ettevõtte koostöö raamistikus.

Wolfgang Gerstlberger portrait photo
Wolfgang Gerstlberger

Wolfgang Gerstlberger on professor ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna juht.

Ta omandas 1998. aastal doktorikraadi (Rer. Pol.) Kasseli Ülikoolis Saksamaal ja 2004. aastal samas ülikoolis üldises ärijuhtimises habilitatsiooni. Enne TalTechi töötas ta üle kümne aasta Lõuna-Taani Ülikooli innovatsioonijuhtimise professorina.

Tema praegune teadustöö keskendub jätkusuutlikule tegevus- ja innovatsioonijuhtimisele, ettevõtete digitaalsele ümberkujundamisele (nt "Tööstus 4.0"), innovatsioonisüsteemidele ja innovatsioonipõhisele ettevõtlusele.

ETIS

Google Scholar

wolfgang.gerstlberger@taltech.ee

Gunnar Prause on professor.

ETIS

Google Scholar

gunnar.prause@taltech.ee

Üllas Ehrlich on dotsent.

ETIS

Google Scholar

ullas.ehrlich@taltech.ee

Tarmo Kalvet on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

TalTech Industrial

tarmo.kalvet@taltech.ee

Marek Tiits on vanemteadur.

Tema peamised tegevusvaldkonnad on arengu ökonoomika ja tehnoloogia valitsemine.

Marek on töötanud viimase 20 aasta jooksul erinevatel kohaliku ja rahvusvahelise eksperdi ja nõuniku töökohtadel, muuhulgas Eesti Vabariigi peaministri, Euroopa Komisjoni ja UNCTADi juures. Marek on Balti Uuringute Instituudi juhatuse esimees. 

ETIS

Google Scholar

TalTech Industrial

marek.tiits@taltech.ee

Merle Küttim on teadur ja õppeprogrammi juht.

Merle on rahvusvahelise ärikorralduse bakalaureuseõppekava programmijuht. Ta kaitses oma doktorikraadi 2020. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis, olles oma eelneva hariduse omandanud Tartu Ülikoolis.

Ta uurimisvaldkonnad on seotud ülikooli ja ettevõtete vahelise teadmusiirde, teadmusvõrgustike ja muude ettevõtluse, rahvusvahelise äri ja jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkondadega. Hetkel osaleb ta Horisont 2020 projektis TalTech Industrial, mille eesmärgiks on koostöös Aalto Ülikooli, Bocconi Ülikooli ja mõttekojaga NESTA tugevdada Tallinna Tehnikaülikooli teadusvõimekust ettevõtete strateegia ja konkurentsivõime ning globaalsete väärtusahelate ja klastrite alastes uuringutes, kasutades selles kaasaegseid andmeanalüüsi meetodeid.

ETIS

Google Scholar

merle.kuttim@taltech.ee

Tarvo Niine on dotsent ja õppeprogrammi juht.

Tarvo õpetab logistika ja tarneahela juhtimise kursuseid aastast 2007. Ta on ka ärinduse bakalaureuseõppe programmijuht ning lisaks logistika peaeriala vedaja. Tarvo on juhendanud üle 100 bakalaureusetöö (enamus logistika teemadel) ning üle 30 magistritöö (äriprotsesside juhtimine, ekspordi juhtimine). Talle kuuluvad tiitlid „TalTech aasta programmijuht 2020“ ning „Ärikorralduse instituudi aasta õppejõud 2020“. Veelgi rohkem tähendab talle aga olla ISBM ITP International Teachers’ Programme pedagoogika täiendkoolituse vilistlane aastast 2018.

Tarvo uurimisteemad on seotud tarneahela juhtimise õppimise ja õpetamisega. Muuhulgas on ta osalenud Euroopa Logistika Assotsiatsiooni juures logistika juhi kvalifikatsioonistandardi uuendamisel (2018–2019) ning on aeg-ajalt retsensent EMFD EOCCS e-kursuste sertifitseerimissüsteemis.

ETIS

Google Scholar

tarvo.niine@taltech.ee

Jelena Hartšenko on lektor.

ETIS

Google Scholar

jelena.hartsenko@taltech.ee

Tarlan Ahmadov on doktorant-nooremteadur.

Tarlan Ahmadov on doktorant ja säästva väärtusahela juhtimise valdkonna teadur. Ta omandas 2020. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis keskkonnatehnika ja -juhtimise magistrikraadi. Tema uurimisvaldkondadeks on innovatsiooni arenduse võimalused, digitaaltehnoloogiaid ja teadmusjuhtimine kahesuunalise andme- ja teabejuhtimissüsteemi loomiseks, et tulla toime tulevaste kliima- ja keskkonnamuutustega, mis on väljakutseks nii ettevõtetele kui ka juhtidele.

ETIS

tarlan.ahmadov@taltech.ee

Tarmo Tuisk on projekti spetsialist.

ETIS

tarmo.tuisk@taltech.ee

Vera Gerasimova on doktorant-nooremteadur.

Tema uurimisvaldkonnad on seotud teenuste disaini, VKEde arendamise ja innovatsiooniga. Veral on töökogemus turunduses ja riigiasutustes, samuti on ta juhtinud ja töötanud ELi rahastatud teadus- ja piiriüleste koostööprojektidega. Käimasolevad projektid, milles Vera osaleb: Creative Ports (Interreg Baltic Sea Region) ja UXiship (Erasmus +).

ETIS

vera.gerasimova@taltech.ee

Hossein Bagheri on doktorant.

Hossein Bagheri on doktorant ja andmespetsialist ning tema huvialad on mõõdistamise keerulisus ning selle mõju tehnoloogiale ja majandusele ettevõtte tasandil, kasutades uudseid andmeteaduslikke meetodeid. Hossein on TalTech Industrial projekti liige. Ta on teinud koostööd Mellat Bankiga, et luua sealses turundusosakonnas uus organisatsiooniline struktuur. 

ETIS

mobagh@taltech.ee

Erika Müller on doktorant.

ETIS

Mihhail Kirejev on doktorant.

ETIS

Erkki Pärna on doktorant.

Tiina Viin on doktorant.

.

Erika Müller. Sustainability and innovation in operations management (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Wanja Wellbrock)

Mihhail Kirejev. Implementation of the smart mobility concept in smart city model: Applying a holistic approach on the example of Tallinn (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendajad Tarvo Niine ja Enno Lend)

Tarlan Ahmadov. Solving Sustainability: data, digital technologies, innovation and knowledge management (põhijuhendaja Wolfgang Gerstlberger, kaasjuhendaja Gunnar Prause)

Hossein Bagheri. Global value chains, business management and innovation policy: Novel analytical methods (juhendaja Tarmo Kalvet)

Vera Gerasimova. Service design models for sustainable business development (juhendaja Gunnar Prause)

Tiina Viin. Economic valuation of Ecosystem Services in Estonia: Case Study of Protected Biological Species (juhendaja Üllas Ehrlich)

Margit Kull. Potential cooperation between companies and the state as well as state agencies to support bottom-up industrial symbiosis in Estonia (juhendaja Wolfgang Gerstlberger)

Majandusarvestuse uurimisrühm

Võtmesõnad: vastutus, valitsemine, ettevõtete sotsiaalne aruandlus ja jätkusuutlikkus, keskkonnaarvestus, rahavoogude arvestus, tulemusjuhtimine, avaliku ja erasektori partnerlus, Covid-19 ja selle mõju

Majandusarvestuse uurimisrühm tegutseb mitmetes omavahel seotud uurimisvaldkondades, kasutades nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid uurimismeetodeid ning keskendudes majandus­arvestuse võtmeteemadele nagu näiteks ettevõtete sotsiaalne vastutus, aruandlus ja jätkusuutlikkus, keskkonnaarvestus ja -aruandlus, rahakäibe arvestus, tulemusjuhtimine ning integreeritud aruandlus. Professor Demiragi poolt juhitud rahvusvaheliste uuringute keskne fookus on suunatud era- ja avaliku sektori organisatsioonide pikaajaliste suhete juhtimisele hübriidorganisatsioonides, kasutades arvestus- ja vastutusmehhanisme. Teine suund, mis on ühiselt välja töötatud koos dr. Sahaga, keskendub jätkusuutlikkuse uurimisele laiemas kontekstis ning tegeleb süsinikuheite arvestuslike probleemidega Suurbritannia Footsie 100 ja Eesti ettevõtetes ning püüab mõista kutsealade vahelist konkurentsi raamatupidajate ja teadlaste vahel selles valdkonnas.

Uurimisrühma võtmeteemadeks on vastutus, juhtimine ja jätkusuutlikkus, mis on kooskõlas ülikooli prioriteetsete teadusuuringute suunaga „tulevikku vaatav riigivalitsemine“. Uurimistöö on multi- ja interdistsiplinaarne ning uurimisrühm arendab eelnimetatud uurimisteemade osas kõiki olulisi uurimisoskusi ja -meetodeid.

Uurimisrühmal on aktiivsed ja kasvavad sidemed professionaalsete majandusarvestuse valdkonna organisatsioonidega nii Eestis kui kogu maailmas. Professor Istemi Demirag liitus 2019.a jaanuaris uurimisrühmaga, saabudes Keele Ülikoolist Inglismaal, millel on olulised uurimissuunad nii finants- kui juhtimisarvestuse valdkonnas.

Istemi Demirag portrait photo
Istemi Demirag

Istemi Demirag on majandusarvestuse professor ja töötab hetkel projektiga, mis hõlmab juhtimiskontrollide rakendamise uuringuid Ühendkuningriigis. Ta kaitses doktorikraadi 1985. aastal Glasgow'i Ülikoolis ja magistrikraadi 1978. aastal Strathclyde'i Ülikoolis Ühendkuningriigis. Tal on mitmekülgne akadeemiline töökogemus, olles töötanud raamatupidamisprofessorina Keele'i ja Queen's University's (Ühendkuningriik), lisaks konsultandina Ühendkuningriigi riigikassale (teadus- ja arendustegevuse tulemustabel), Maailmapangale (avaliku sektori reformid Ukrainas) ja ÜRO avaliku ja erasektori koostöös (PPP).

ETIS

GoogleScholar

istemi.demirag@taltech.ee

Mari Avarmaa on vanemlektor ja instituudi direktor.

Mari Avarmaa töötab alates 2017. aastast TalTechis strateegilise finantsjuhtimise vanemlektori ning ärikorralduse instituudi direktorina. 

Maril on doktorikraad finantsökonoomikas ning oma teadustöödes ta on uurinud Baltikumi ettevõtete kapitali struktuuri ning selle seoseid ettevõtete kasvu ning tootlikkusega. Viimastel aastatel on ta keskendunud Fintechile kui kiiresti kasvavale rahandusvaldkonnale, olles uurinud Fintech ettevõtete asutamist soodustavaid ja piiravaid tegureid ning Fintech ökosüsteeme. Samuti tegeleb ta ettevõtete finantsjuhtimise digitaliseerimise valdkonna teemadega. 

Mari õpetab strateegilist juhtimisarvestust ning on varasemalt õpetanud ettevõtte finantsjuhtimist puudutavaid õppeaineid. 

Perioodil 2006–2013 oli Mari Avarmaa Nordea panga Eesti finantsdirektor ning aastatel 2013–2017 Nordea Baltikumi ärikontrollingu osakonna juht. Alates 2020. aastast on ta AS Eesti Posti nõukogu liige.

ETIS

Google Scholar

mari.avarmaa@taltech.ee

Natalie Gurvitš-Suits on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

natalja.gurvits@taltech.ee

Paavo Siimann on vanemlektor.

Paavo Siimann on majandusarvestuse valdkonna vanemlektor ja ärikorralduse instituudi nõukogu liige. Paavo kaitses doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2018. aastal. 

Paavo õpetab finantsaruandluse ja -analüüsi, äritulemuse juhtimise ja majandusarvestuse õppeained magistriõppe tudengitele ja täiendkoolituse õppuritele. 2019. aastal tunnustati Paavot majandusteaduskonna parima õppejõu tiitliga.  

Paavo uurimistöö fookus on finantsaruannete analüüsil. Tema viimane uurimisprojekt oli seotud majandusaasta aruannete mitteesitamise mõjuanalüüsiga. 

Paavol on pikaaegne töökogemus rahvusvahelises ärisektoris: ta on töötanud 12 aastat finantsjuhina ja kolm aastat finantsanalüütikuna. Lisaks Eestile on Paavo juhtinud finantsvaldkonna toimimist Läti, Leedu, Ukraina, Kasahstani, Valgevene, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaani turgudel. 

Paavo on Eesti Ettevõtlike Noorte koja (JCI) ja Investeerimisklubi auliige ning Eesti Mentorite koja ja Eesti Äriinglite assotsiatsiooni liige.

ETIS

Google Scholar

paavo.siimann@taltech.ee

Tarmo Kadak on dotsent ja valdkonna õppetöö juht.

ETIS

Google Scholar

tarmo.kadak@taltech.ee

Kaidi Kallaste on lektor ja õppeprogrammi juht.

Kaidi on majandusarvestuse valdkonna lektor ja Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Kaidi kaitses doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis 2018. aastal. Kaidi õpetab maksundust bakalaureuseõppe tudengitele ja täiendkoolituse õppuritele. Tema peamised juhendamise ja uurimisvaldkonnad on olnud seotud maksude ja kvalifikatsioonisüsteemidega.

ETIS

Google Scholar

kaidi.kallaste@taltech.ee

Vaiva Kiaupaite-Grušniene on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

vaiva.kiaupaite-grusniene@taltech.ee

Dmitri Zdobnõh on lektor.

ETIS

dmitri.zdobnoh@taltech.ee

Levani Bzhalava on järeldoktor-teadur.

Levani tegeleb majandusarvestuse ja rahanduse digitaliseerimise teemadega ning tema peamine huvi on masinõppe rakendamine erinevates äriprotsessides. Tal on majandusteaduse doktorikraad Max Plancki majandusinstituudist ja Friedrich Schilleri Ülikoolist Jenas Saksamaal.

Google Scholar

levani.bzhalava@taltech.ee

Hla Thel Phyu on doktorant-nooremteadur.

ETIS

hla.phyu@taltech.ee

Ebru Metin on doktorant-nooremteadur.

Ebrul on laiaulatuslik kogemus õigusteaduse, ettevõtte juhtimise ja sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas. Ta teadustöö keskendub vastutusele ning vaidluste lahendamise digitaalse ja automatiseeritud haldamise juhtimisele, mida juhendavad prof. Istemi Demirag ja dr Maria Claudia Solarte Vasquez. Enne oma praegust rolli doktorant-nooremteadurina oli ta auhinnatud sotsiaalse ettevõtte Legal Design Turkey asutaja, mis loob lahendusi õiguskaitse kättesaadavuse parandamiseks Türgis. Ebru osaleb mitmes õigusalase innovatsiooni edendamise kutseorganisatsioonis ja pakub regulaarselt mentorlust noortele selle valdkonna spetsialistidele. Ta sai magistrikraadi (LLM) Jean Monnet' stipendiumiga King’s College Londonis.

ebru.metin@taltech.ee

.

Hla Thel Phyu. Transparency and accountability in Special Purpose Vehicles under the UK’s Private Finance Initiative (põhijuhendaja Istemi Demirag, kaasjuhendaja Natalie Gurvitš-Suits)

Ebru Metin. Accountability and the governance of digital and automated management of dispute resolution (põhijuhendaja Istemi Demirag, kaasjuhendaja Maria Claudia Solarte Vasquez)

Organisatsiooni ja juhtimise uurimisrühm

Võtmesõnad: juhtimine, heaolu, vastutustundlik ja eetiline organisatsiooni areng, liidri-järgija mõjusuhe, strateegiline juhtimine, teadmiste ja innovatsiooni juhtimine, riskide juhtimine,  inimressursside juhtimine, muutuste juhtimine, töötervishoid, organisatsioonipsühholoogia, tööohutus- ja riskid, digitaalne transformatsioon

Vastloodud uurimisgrupi aktiivsed uuringuvaldkonnad on seotud organisatsiooni ja juhtimisega, kasutades erinevaid teoreetilisi vaatenurki ning uuringumeetodeid. Grupp ühendab erineva taustaga liikmeid eesmärgiga uurida, kuidas olemasolevad ning uued organisatsioonid oma püüdlustes suudavad jätkusuutlikult kasutada praeguseid ja tuleviku ärivõimalusi, arenevad ja haldavad oma organisatsioonilisi ressursse ning võimekust.

Grupil on kontaktid mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud teadlastega, kes uurivad organisat­siooni ja juhtimist, tööohutust ning eelnevatega seonduvaid valdkondi ning see võrgustik on laienemas.

Grupi eesmärgiks on laiendada organisatsiooni ja juhtimise valdkondade teaduspõhiste teadmiste kogumit ning anda sellega oma panus praktikale. Grupi üldine huvi on uurida, kuidas organisatsioonid muudavad jätkusuutliku äriarenduse saavutamiseks ja säilitamiseks oma teadmised ja juurdepääsu uutele digitaalsetele lahendustele innovatiivseteks väljunditeks. Grupi liikmetel on lai kogemuste portfell, mis on saadud töötades mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes era- ning avalikes organisatsioonides. Eesmärgiks on nende kogemuste kasu­tamine ja edasiarendamine suurema üldise heaolu loomiseks.

Mari-Klara Steini´i portreefoto
Mari-Klara Stein

Mari-Klara Stein on juhtimise valdkonna professor TalTechi Ärikorralduse instituudis ja Copenhagen Business School-i Digitaliseerimise instituudi kaasprofessor. Maril on doktorikraad Bentley Ülikoolist Ameerika Ühendriikides. Mari teadustöö keskendub digimuutuste ja tulevikutöö teemadele ja on sellel teemal publitseerinud mitmetes juhtimise valdkonna tippajakirjades (nt MIS Quarterly ja Journal of Management Studies). Marit on pärjatud Euroopa Aasta Teadustöö auhinnaga CIONET poolt, ja Varajase Karjääri auhinnaga Association for Information Systems (AIS) poolt. Mari tegutseb toimetajana mitmetes tippajakirjades (mh MIS Quarterly).

ETIS

Google Scholar

mari-klara.stein@taltech.ee

Mike Wahl on dotsent ja valdkonna õppetöö juht.

Mike Franz Wahl on organisatsioonijuhtimise valdkonna dotsent, 2011 kaitses ta filosoofiadoktori kraadi. Ta õpetab vastutava õppejõuna kõigil kõrgharidusastmetel üldjuhtimist, strateegilist juhtimist ja doktorantidele ainet väärtused teoorias ja praktikas. Aastast 2018 omab Mike rahvusvahelise insenerpedagoogi kvalifikatsiooni (ING-PAED IGIP). Teadusalaselt tegutseb Mike peaasjalikult erinevate organisatsioonide omanikkonna strateegiate alal, uurimistööde raames on Mike’i juhendamisel oma väitekirjad edukalt kaitsnud üks doktorant ja 66 magistranti. Ta on hotellinduses töötanud juba 19 aastat ning lisaks 7 aastat jaekaubanduses tootmis- ja hulgimüügijuhina.

ETIS

Google Scholar

mike.wahl@taltech.ee

Merle Ojasoo on dotsent.

ETIS

Google Scholar

merle.ojasoo@taltech.ee

Aive Pevkur on vanemlektor.

Tema uurimishuvid on seotud eetiliste probleemidega ühiskonnas, professionaalses tegevuses, inseneriteaduses ja tehnoloogias. Tema kursused on pühendatud samadele teemadele ning ta osaleb teadusuuringute terviklikkuse ja huvikonfliktide uurimisprojektides.

Aive on TalTechi akadeemilise eetika komisjoni liige ja Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu teadussekretär. Euroopa Nõukogu, OECD ja UNODC eksperdina on ta avaliku eetika ja korruptsiooniennetuse eksperdina nõustanud paljusid riike Kesk- ja Ida-Euroopas, Kesk-Aasias ja Lähis-Idas.

ETIS

Google Scholar

aive.pevkur@taltech.ee

Maris Zernand-Vilson on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

maris.zernand@taltech.ee

Karin Reinhold on dotsent.

ETIS

Google Scholar

karin.reinhold@taltech.ee

Marina Järvis on dotsent.

2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö „Ohutusteadmiste hindamine ohutusjuhtimises jätkusuutlikkuse tagamiseks Eesti väikestes ja keskmistes ettevõtetes“ (teadmusjuhtimine ja töötervishoiud ja tööohutuse teemal) ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja  heade praktikate kasutamist ettevõtetes.

Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjonis, teostades erinevaid töötervishoiu- ja tööohutusealaseid projekte.

Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja  ohutuskultuur, juhtimisstiil, sotsiaalne kapital, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, töötervishoiu ja -tööohutuse juhtimine, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

ETIS

Google Scholar

marina.jarvis@taltech.ee


Liina Randmann on vanemlektor ja õppeprogrammi juht.

Liina juhib Personalijuhtimise magistriõppekava.

ETIS

Google Scholar

liina.randmann@taltech.ee

Tarmo Koppel on lektor.

Tarmo töö käsitleb tehnoloogilisi edusamme – kuidas need mõjutavad ettevõtteid, töötajaid ja avalikkust ning millised riskid on sellega seotud. See töö on interdistsiplinaarne, hõlmates infotehnoloogia, riskijuhtimise, ärijuhtimise, inimtegurite, tervise ja ohutuse valdkondi.  

Tarmo põhiteemad hõlmavad järgmist:

  • Digitaliseerimine – digitaalne transformatsioon ja innovatsioon, tehisintellekt, masinõpe, asjade internet – IoT, otsuste tugisüsteemid, tehisintellekt juhtimisotsustes, tehisintellekt riskijuhtimises, kiired andmed, mobiilne ühenduvus ärijuhtimises, äriteave ja analüüs.
  • Küber-füüsilised süsteemid – tööstus 4.0, nutikad töökohad, andmete hankimine ja signaalitöötlus, sensorvõrgud, robootika.
  • Juhtimine – operatsioonide parendamine, andmetega seotud otsuste tegemine, riskide kindlakstegemine, hindamine ja neile reageerimine, tõhus ja tulemuslik riskijuhtimine, töökoht, töökeskkond ja -korraldus, avalik ja töötervishoid ja tööohutus, inimtegurid, töövõime ja tööviljakus, ohutus, turvalisus, vastupidavus ja privaatsus, privaatsete andmete lekkimine, jätkusuutlik areng.

ETIS

Google Scholar

tarmo.koppel@taltech.ee

Marii Haak on lektor.

Marii tegeleb bakalaureuse- ja magistritööde juhendamisega ning õpetab üliõpilastele enesejuhtimist.

ETIS

marii.haak@taltech.ee

Tiiu Kamdron on lektor.

Tiiu Kamdron töötab TTÜ-s lektorina alates 1991. a. Ta kaitses doktorikraadi 2003. a. Tiiu õpetab organisatsiooniteooria ja -psühholoogia, meeskonnatöö ja grupiprotsesside juhtimise ning töötajate nõustamise aineid. Tema uurimistöö fookuses on töötajate ja organisatsiooni suhete psühholoogilised aspektid: seotus töö ja organisatsiooniga, motivatsioon ja rahulolu, töö kujundamine ja kohandamine, tööstress. Nendel teemadel on ta juhendanud ka bakalaureuse- ja magistritöid. Tiiu on Eesti Grupianalüüsi Seltsi liige.

ETIS

Google Scholar

tiiu.kamdron@taltech.ee

Velli Parts on doktorant ja lektor.

ETIS

Google Scholar

velli.parts@taltech.ee

Piia Tint on emeriitprofessor.

ETIS

Google Scholar

piia.tint@taltech.ee

Georgi Hrenov on doktorant.

ETIS

Mari Kurashvili on doktorant.

ETIS

Olga Tsenter on doktorant.

ETIS

Olga Tšernikova on doktorant.

ETIS

Rusudan Tsiskaridze on doktorant.

Maria Kütt on doktorant.

ETIS

.

Georgi Hrenov. Development Prospects of OSH Management System for SMEs through Employer Commitment and Employee Representation (põhijuhendaja Piia Tint, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

Mari Kurashvili. Assessment of ageing health management in healthcare: ways to increase wellbeing and sustainability (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Velli Parts. Entrepreneurial personality from (sub)clinical perspective (põhijuhendaja Susanne Durst, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

Olga Tsenter. Realization of Potential of E-Occupational Health and Safety Services: Impact Assessment (põhijuhendaja Piia Tint, kaasjuhendaja Karin Reinhold)

Rusudan Tsiskaridze. The implication of Artificial Intelligence solutions in organizations (põhijuhendaja Karin Reinhold, kaasjuhendaja Marina Järvis)

Olga Tšernikova. Evaluation of employee productivity (juhendaja Tarmo Koppel)

Maria Kütt. Situational Human Resource Management: Context and Practices (põhijuhendaja Mike Franz Wahl, kaasjuhendaja Divya Shukla)

Turunduse uurimisrühm

Võtmesõnad: kliendikogemus, teenuste turundus, linnauuringud, klientide kaasamine

Uuringud grupi sees hõlmavad viit erinevat uudset õppimist ja õpetamist käsitlevat valdkonda. Tarbimine on oluline valdkond, mis hõlmab tarbijakäitumise teooriaid fookusega elamus­püramiidi ja tarbija teekonna mudelile, samuti kosmopolitismi ja tarbija etnotsentrismi analüüsi. Elamusturunduse ja teenusedisaini mudeleid kasutatakse elamusliku õpetamise uurimisel. Teenuste ja suhteturunduse uuringud keskenduvad pakkujate ja tarbijate suhetele ning tarbija kaasamisele. Empiirilised ja kontseptuaalsed uurimused on ilmunud valdkonna parimates ajakirjades ning on osa tarbija-pakkuja suhete ja teenusepakkumise käsitlusest.

Linna- ja eluasemeuuringud käsitlevad kaasaegse linnareaalsuse muutumist, suhteid ruumi­protsesside ja sotsiaalsete protsesside vahel. Uuringud keskenduvad linna eluruumi ja avaliku ruumi protsessidele (sh interdistsiplinaarses perspektiivis (koostöös sotsioloogiliste, arhitek­tuuri-, ehitus-, planeerimis-, äriuuringutega).

Käimasolev töö maapiirkondade digitaalsest tulevikust hõlmab ettevõtluse arengut ja ettevõtlikku turundust, keskendudes arenevate majanduste maapiirkondadele ja perifeersetele aladele. See on seotud regionaalse konkurentsivõime, klastritepõhise arengu, kõrgtehnoloogia elutsükli, ettevõtluse ja regionaalse arenguga.

Iivi Riivits-Arkonsuo portreefoto
Iivi Riivits-Arkonsuo

Linda Hollebeek on kaasatud professor.

ETIS

Google Scholar

Jana Kukk on vanemlektor.

ETIS

Google Scholar

d.Lab (taltech.ee)

jana.kukk@taltech.ee

Liis Ojamäe on dotsent.

ETIS

Google Scholar

liis.ojamae@taltech.ee

Oliver Parts on dotsent.

ETIS

Google Scholar

oliver.parts@taltech.ee

Katrin Paadam on emeriitprofessor ja teadur.

ETIS

Google Scholar

katrin.paadam@taltech.ee

René Arvola on lektor.

René Arvola on turunduse lektor ja tema peamine uurimishuvi on suunatud tarbijakäitumisele, jätkusuutlikkusele ja brändi juhtimisele. Tema õpetada on mitmed õppeained, näiteks Turunduskommunikatsioon ja ta juhendab üliõpilasi bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes. Alates aastast 2009 on René Arvola Euroopa Tarbijakäitumise Uurimise Võrgustiku (COBEREN) liige ning alates aastast 2018 on ülikooli satelliidimeeskonna liige. Ta on ka ülikooli kõneisikuks turunduse teemadel.

René Arvola akadeemiline karjäär Tallinna Tehnikaülikoolis algas aastal 2000. Ta on avaldanud mitmeid teadusartikleid ja raamatuid, esinenud rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja neid ka korraldanud. Oma doktorikraadi kaitses ta aastal 2018 kaugtöö ergonoomika alal ning lisaks akadeemilisele karjäärile on tal ka pikaajaline kogemus ettevõtjana.

ETIS

Google Scholar

rene.arvola@taltech.ee

Kristel Kaljund on lektor.

ETIS

Google Scholar

Rein Riisalu on lektor.

Rein Riisalu on turunduse valdkonna lektor, kes käesoleval ajal viib läbi seminare rahvusvahelise turunduse õppeainetes nii välis- kui ka eesti tudengitele bakalaureuse- ja magistriõppes. Rein kasutab interaktiivseid õpetamistehnikaid, sh Harvard case method ja arvutisimulatsioonid, et arendada mõtlemis-, lugemis-, kirjutamis- ja esitlusoskusi, otsustamist, (multikultuurses) tiimis töötamise oskusi ning juhtimis- ja turundusalast intuitsiooni.

Reinul on kaitstud majandusteaduste magistrikraad (Tallinna Tehnikaülikool). Ta on end tudengina erialaselt täiendanud veel kolmes ülikoolis ja õppejõuna arendanud oma oskusi maailma juhtivate õppejõudude kursustel.

Paralleelselt õppejõu ametile on Rein olnud seotud juhtimise ja konsulteerimisega ärimaailmas ja avalikus sektoris. Kõige enam raudtee- ja transpordivaldkonnas.

ETIS

Google Scholar

rein.riisalu@taltech.ee

Helen Vaikma on doktorant.

ETIS

Airi Freimuth on doktorant ja külalislektor.

Ta on turundus- ja IT-projektide rakendaja "reaalses elus". Pühendunud plokiahela ja sidusrühmade kaasamisele akadeemilises valdkonnas.

ETIS

Naghmeh Nik Bakhsh on doktorant.

ETIS

.

Helen Vaikma. Consumer-driven product development of plant-based dairy alternatives (põhijuhendaja René Arvola, kaasjuhendaja Sirli Rosenvald)

Naghmeh Nik Bakhsh. A comprehensive framework for the joint recovery management in business-to-business settings: the antecedents, process and outcomes (juhendaja Iivi Riivits-Arkonsuo)

Airi Freimuth. Customer engagement in service/product innovation: the stakeholders’ interplay (põhijuhendaja Linda Hollebeek, kaasjuhendaja Iivi Riivits-Arkonsuo)

2021. aasta uurimisrühmade TA ülevaade