Tallinna Tehnikaülikool

Sisukord

  Ettevõtluse uurimisrühm

  Võtmesõnad: ettevõtlusõpe; ettevõtluspädevused; ettevõtlik kasv; teadmuse juhtimine; teadmuse riskijuhtimine; riskijuhtimine; ettevõtlike organisatsioonide rahvusvahelistumine; maapiirkonna ettevõtlus; innovatsioonijuhtimine; sotsiaalne ettevõtlus; ökosüsteemid (ettevõtluse ökosüsteem ja ülikooli ökosüsteem); vastutustundlik digitaliseerimine ja jätkusuutlik äriareng; säilenõtked organisatsioonid

  Ettevõtluse uurimisrühm toob kokku erineva taustaga akadeemilised teadlased, eesmärgiga uurida, kuidas uued ja väljakujunenud ettevõtlusega tegelevad ettevõtted arendavad ja kasutavad oma ettevõtluspädevusi ja organisatsioonilisi teadmisi praeguste ja tulevaste ärivõimaluste jätkusuutlikuks rakendamiseks. 

  EESMÄRK

  Uurimisrühma teadustöö keskendub väärtuse loomisele vastutustundliku ettevõtluse kaudu, st väärtuse loomisele oma pädevuste ja organisatsiooniliste teadmiste arendamise ja rakendamise abil, lähtudes jätkusuutlikkusest. Selles valguses laieneb uurimisrühma ülesanne haridusest ettevõtlike üksikisikute, ettevõtlike meeskondade ja muude ettevõtlusorganisatsioonide vormideni. Ettevõtlusalase hariduse uurimise edendamine on oluline uurimisvaldkond, võttes eesmärgiks ettevõtlusalase hariduse alguse hiljemalt kõrghariduse varajases etapis.

  Uurimisrühma tähelepanu keskmes on meetodid, mille abil väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d) võiksid saavutada jätkusuutliku kasvu nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel turgudel. Erilist huvi pakuvad ettevõtete ülemineku, teadmiste juhtimise, kriisijuhtimise, ärimudelite uuendamise, digitaliseerimise, loovuse ja innovatsiooni ning teadmiste ja innovatsiooni ökosüsteemide roll, mis soodustavad VKE-de kasvu ja rahvusvahelistumist.

  Kõigis oma tegevustes julgustab uurimisrühm teadusuuringuid selle kohta, kuidas vastutus ja digitaalne ettevõtluse ümberkujundamine saavad ettevõtlusuuringuid edendada nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja ka tasandite vaheliselt.

  Teadusuuringute eesmärk on arendada ettevõtlikke ja tulevikku suunatud ideid, et edendada ja säilitada ettevõtluse ökosüsteemi, kus teadmised ning uuenduslikud meetodid ja lähenemisviisid kantakse sujuvalt ja edukalt üle teadusvaldkonda ja ühiskonda.

  Uurimisgrupi tegevus aitab kaasa Eesti, Balti regiooni ja Euroopa Liidu jaoks olulistele ettevõtluse vormidele ning seda toetavad mitmed lepingud ja rahastus erinevatest allikatest. Olles kaasatud erinevatesse riiklikesse ja rahvusvahelistesse võrgustikesse, mõjutab uurimisgrupi tegevus praeguseid ja tulevasi ühiskondlikke probleeme. Ettevõtlushariduse puhul on eesmärk suurendada lõpetajate tööalast konkurentsivõimet tööturul, aga ka edendada ettevõtlust ja uute ettevõtete loomist. 

  Uuring annab põhjaliku ja ajakohase ülevaate

  • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) tegevuse alustamine ja ettevõtte ärisuuna muutmine jätkusuutlikkusele toetudes
  • Ettevõtlusharidus  
  • Ärimudelite uuendamine  
  • Teadmiste juhtimine ja kriisijuhtimine   
  • Ettevõtete rahvusvahelistumine  
  • Ettevõtlusperspektiivi ümberkujundamine ootamatute sündmuste korral keskkonnas
  Aki Harima
  Prof Aki Harima