Tallinna Tehnikaülikool

Kaitstud doktoritööd

2021 Juhan Reimandi "Amüloid-β staatuse vastuolu PET-uuringul ning liikvorianalüüsil: kliiniline ja patofüsioloogiline tähendus" ("Discordance Between Amyloid-β PET and CSF Biomarkers: Clinical and Pathophysiological Consequences")
Juhendajad: professor Philip Scheltens Vrije Ülikoolist Amsterdamis; kaasatud professor Sergei Nazarenko
Laura Päeske "Depressiooni avastamiseks kasutatavate elektroentsefalograafilise signaali mõõdikute analüüs" ("Assessment of Electroencephalographic Measures Applied in the Detection of Depression”)

Juhendajad: professor Maie Bachmann; professor Jaan Raik

2020
 
Jüri Teras "Nahamelanoomi lokoregionaalne ravi" ("Loco-regional Treatment of Cutaneous Melanoma”)
Juhendajad: kaasatud professor Sergei Nazarenko; Adelaide Kuningliku Haigla arst, MD, PhD Hidde M. Kroon
Kai Lauri Ureemiliste toksiinide elimineerimise hindamine dialüüsravil optiliste ja analüütiliste meetoditega" ("Elimination of Uremic Toxins during Dialysis assessed with the Optical and Analytical Methods")
Juhendajad: professor Ivo Fridolin; vanemteadur Jana Holmar
 

Palanivel Molaiyan "Tahked elektrolüüdid fluoriidioon akudele" ("Solid-State Electrolytes for Fluoride-ion Batteries“ )
Juhendajad: Raiker Witter, PhD; juhtivteadur Ago Samoson

Anneli Talvik "Hemodünaamika mitteinvasiivne monitoorimine impedantskardio­graafia meetodil ravimresistentse hüpertooniatõvega patsientide ravimivaliku juhtimiseks" ("Noninvasive Hemodynamic Monitoring as a Guide to Drug Treatment of Uncontrolled Hypertensive Patients")
Juhendaja: professor Margus Viigimaa
 
2019
 

Erve Sõõru "Teadus- ja arendustöötajate une ja töökorralduse ebakõlad ning uneuuringute personaliseerimine“ ("Mismatch of sleep and work arrangements among research and development employees and personalisation of sleep studies")
Juhendajad: professor Peeter Ross; professor Aaro Hazak

Irshad Mohammad "Toatemperatuuriliste fluoriidioon akude väljaarendamine“ ("Development of Room Temperature Secondary Fluoride Ion Batteries“)
Juhendajad: Raiker Witter, PhD; juhtivteadur Ago Samoson

2018
 
Sigrid Kalle "Ureemiliste metaboliitide-fluorofooride optiline jälgimine dialüüsi jooksul: β2-mikroglobuliini, pentosidiini ja 4-püridokshappe näited"
Juhendajad: professor Ivo Fridolin; vanemteadur Risto Tanner
 
Moonika Viigimäe "Ventrikulaarse repolarisatsiooni signaalide analüüs obstruktiivse uneapnoe korralˮ
Juhendajad: professor Jüri Kaik; professor Kalju Meigas
 
2017 Ruth Tomson "Uureal ja kreatiniinil põhinevad parameetrid neeruasendusravi optilises monitooringus: patsiendi lihasmassi ja uurea tagasilöögi efekti hindamine“  

Juhendajad: professor Ivo Fridolin; vanemteadur Nils Fredrik Arne Uhlin; vanemteadur Merike Luman

2016


 
Viive Pille "Tööga seotud käte ja õlavöötme ülekoormushaiguste ennetusmudeli väljatöötamine"
Juhendajad: professor Peeter Ross; professor Piia Tint; professor Ruth Sepper
 
Andrei Šamarin "Luustiku ainevahetuse ja morfoloogia hübriidkuvamine positronemissioontomograafia ja magnetresonantstomograafia abil"

Juhendajad: külalisprofessor Sergei Nazarenko; professor Gustav von Schulthess

Jürgen Arund "Peamised kromofoorid ja fluorofoorid heitdialüsaadis neeruasendusravi optilise monitooringu nurgakividena"
Juhendajad: professor Ivo Fridolin; vanemteadur Risto Tanner; vanemteadur Merike Luman
 
2014
 
Andres Anier "Elektroentsefalogrammi komplekssuse hindamine aju monitooringul intensiivravis"
Juhendajad: professor Tarmo Lipping;  professor Kalju Meigas
 
Kristjan Pilt "Optilise pulsilaine signaali analüüs arterite varase vananemise määramiseks diabeedihaigetel"
Juhendajad: professor Kalju Meigas; professor Margus Viigimaa
 
2013
 
Jana Holmar "Optiline meetod kusihappe eemaldamise määramiseks dialüüsiravi käigus"
Juhendajad: professor Ivo Fridolin; vanemteadur Fredrik Uhlin
 
Anna Suhhova "Nõrkade stressorite mõju avastamine inimese puhkeoleku elektroentsefalograafilises signaalis"
Juhendajad: juhtivteadur Hiie Hinrikus; vanemteadur Maie Bachmann
 
2012 Madis Tiik "Pääsuõiguste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamine Eesti tervise infosüsteemi näitel"

Juhendajad: juhtivteadur Heidi-Ingrid Maaroos; dotsent Peeter Ross

2011 Peeter Ross "Jagatud andmebaasid ja töövood piltdiagnostikas"
Juhendajad: professor Ruth Sepper; dotsent Hanna Pohjonen
 
2010 Merike Luman "Dialüüsravi doosi ja patsientide toitumuse hindamine optilise meetodiga"
Juhendaja: professor Ivo Fridolin
 
2008 Maie Bachmann "Moduleeritud mikrolainekiirguse mõju inimese puhkeoleku elektroentsefalograafilisele signaalile"
Juhendaja: juhtivteadur Hiie Hinrikus
 
2007 Rain Ferenets "EEG signaalijoonised ja regulaarsuse omadused propofolanesteesia puhul” 
Juhendaja: professor Tarmo Lipping
Töö kaitstud Tampere Tehnoloogiaülikoolis, Pori osakonnas
 
2006 Fredrik Uhlin "Haemodialysis Treatment Monitored on-line by Ultra Violet Absorbance”
Juhendaja: dotsent Lars-Göran Lindberg; kaasjuhendaja: Martin Magusson, MD, Phd
Töö kaitstud Linköpingi Ülikoolis
 
2005 Pauli Lallo "Adaptiivne turvaline infovahetuse meetod OSI tasemele 1” 
Juhendaja: professor Kalju Meigas
 
2003 Ivo Fridolin "Photon Propagation in Tissue and in Biological Fluids”
Juhendaja: professor Lars-Göran Lindberg
Töö kaitstud Linköpingi Ülikoolis
 
2002 Jaanus Lass "Biosignaalide interpreteerimine: eluohtlikud südame rütmihäired ning elektromagnetkiirguse mõju inimese närvisüsteemile”
Juhendaja: professor Hiie Hinrikus
 
2001 Tarmo Lipping "Processing EEG during Anaesthesia and Cardiac Surgery with Non-linear Order Statistics based Methods”
Töö kaitstud Tampere Tehnoloogiaülikoolis, Pori osakonnas
 
2000 Jevgeni Riipulk "Mikrolaine-radiomeetria meditsiinilisteks rakendusteks” 
Juhendaja: professor Hiie Hinrikus
 
1997 Kalju Meigas "Koherentne fotodetekteerimine laseriga” 
Juhendaja: professor Hiie Hinrikus