Tallinna Tehnikaülikool

Laeb infot...

Uurimis- ja teadussuunad

 • biovedelike optika
 • nutikate tööriiete arendamine
 • neeruasendusravi kvaliteedi monitooring;
 • kliinilise info automatiseeritud ja digitaliseeritud infosisestus automaatse kõnetuvastuse süsteemiga.

Loe täpsemalt

 • aju elektriliste võnkumiste ja kognitiivsete protsessidega seotud bioelektriliste signaalide analüüs;
 • objektiivsete indikaatorite väljatöötamine depressiooni varaseks avastamiseks;

Biosignaalide töötluse labor
 

 • tervishoiu digitaliseerimisega seotud infotehnoloogiliste lahenduste arendamise toetamine ja digilahenduste rakendamiseks vajalike koosvõimet tagavate tegurite (strateegiad, standardid, infotehnoloogiline arhitektuur, andmekoosseisud, andmebaasid) uurimine;
 • Kaugtervishoiuteenuste hindamine;
 • personaalmeditsiini arenguga seotud lahenduste testimine ja arendamine.

Loe täpsemalt

 • uute optiliste meetodite ja tehnoloogiate väljatöötamine ning juurutamine ateroskleroosi varajaseks diagnostikaks;
 • personaalmeditsiinis kasutatavate digitaalsete otsustustugede ja kommunikatsiooni töövahendite arendus südame-veresoonkonna haiguste diagnostikaks ja raviks;
 • perekondliku hüperkolesteroleemia diagnoosimise ja ravi uute tehnoloogiate väljatöötamine rahvusvahelise FHSC projekti raames;
 • oksüdatiivse stressi markerite määramine kardiovaskulaarsete haiguste ja suhkrutõve haigetel.

Loe täpsemalt

Laeb infot...