Tallinna Tehnikaülikool

Praktika

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi üliõpilaste praktikakorralduse juhendid (nõuded, praktikaleping, arvestamine jms) on leitav IT-teaduskonna koduleheküljelt.