Tallinna Tehnikaülikool

Seekordsel seminaril jagavad oma kogemusi ja teavet Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusosakonna eksperdid Mart Enn Koppel ja Tõnu Pihelgas.

Intellektuaalomandi päeval tutvustatakse, milliseid eeliseid annab intellektuaalse vara õiguskaitse, kuidas kujundada intellektuaalomandi portfelli, mis on ärisaladus ja kuidas seda kaitsta. Ühtlasi tutvustakse intellektuaalomandi kaitsega seotud õigusakte.

„Intellektuaalomandi kaitse, eriti patendi- ja kasuliku mudeli kaitse, on äärmiselt oluline uute tehnoloogiate, toodete ja teenuste arendamisel. See motiveerib ettevõtteid investeerima uutesse ideedesse ning võimaldab neil saada kasu oma loodud tööst, mis omakorda aitab kaasa uute, kõrgelt tasustatud töökohtade loomisele ja majanduskasvule. Kaitstud intellektuaalomand annab ettevõttele kindlustunde, et nende investeeringud on kaitstud ja neilt on võimalik kasu saada. Intellektuaalomandil põhinev majandus suurendab piirkonna konkurentsivõimet, võimaldades arendada ja müüa unikaalseid tooteid ja teenuseid." rõhutab intellektuaalomandi kaitse olulisust  intellektuaalomandi ekspert, Eesti ja Euroopa patendivolinik Mart Enn Koppel.

Ettevõtluse valdkonna jurist Tõnu Pihelgas peab intellektuaalomandi osas kõige olulisemaks selle olemasolu ja rakendamise teadvustamist: „ Intellektuaalomandi kasutamine nii ülikooli tegevuses kui ka äristrateegia osana ettevõtluses on saanud vältimatuks.“ Pihelgas rõhutab, et nii ülikooli töötajad kui ka ettevõtjad peaksid oskama kasutada intellektuaalomandi erinevaid valdkondi teadustegevuses ja ka äristrateegiates, teadma, kuidas intellektuaalomandit kaitsta, tegema äristrateegiasse sobivaid valikuid ja läbikaalutud otsuseid.

Ülemaailmselt intellektuaalomandi päeva tähistatakse iga-aastaselt 26.aprillil. Sündmuse algatas 2000.a Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO), et tõsta ühiskonna teadlikkust patentide, autoriõiguste ja kaubamärkide suhtes ning pöörata tähelepanu intellektuaalomandi rollile ühiskonna arengus üle maailma.

Täpsem kava ja registreerimine on Põlevkivi Kompetentsikeskuse kodulehel: https://taltech.ee/polevkivi-kompetentsikeskus-io-teenused

Kontaktisik: Anu Nuut

Tel: +372 5787 7289

anu.nuut@taltech.ee

Laeb infot...