Tallinna Tehnikaülikool

Visioon oli selge: TalTechi õppekavasid ja õppimisvõimalusi tuleb noortele tutvustada sama sisukalt, kaasahaaravalt ja ägedalt, nagu päris avatud uste päeval kombeks. Sellest hoolimata täitis korraldajate pead küsimus „kuidas?“.

Sten Kalder | Fotod: Heiki Laan

Virtuaalne päev ekraani ees

Ülesandeid oli palju – noorte tähelepanu on koduõppe perioodil ja virtuaalmaailmas raske võita ja veel raskem hoida, sest arvutiekraanil tuleb konkureerida mitme sotsiaalmeediakanali ja lakkamatu uudistevooga ning ka koduste toimetuste, sportimise ja kõikvõimalike prokrastineerimisvõimalustega.

Korraldusmeeskonnaga jõudsime kiiresti järelduseni, et tervet ülikooli, kõiki teaduskondi, õppekavasid, tudengiprojekte ja üliõpilasorganisatsioone me virtuaalselt ühel päeval tutvustada ei jõua. Nii otsustasimegi korraldada avatud uste päevad teaduskondade põhiselt ja sündis TalTechi virtuaalne avatud uste nädal. Esmaspäeval, 26. aprillil toimus IT-teaduskonna avatud uste päev, teisipäeval inseneriteaduskonna oma ja niimoodi tähestikulises järjekorras edasi.

Kuidas näeb välja üks virtuaalne avatud uste päev?

Meie avatud uste päevad toimusid virtuaalkonverentsi keskkonnas Worksup, kuhu pääses ligi eelregistreerudes. Eraldi keskkond lõi suurepäraseid võimalusi noori päeva kestel kaasata ja tegevustesse integreerida. Samuti saime pakkuda reaalajas vastuvõtu- ja karjäärinõustamist, osalejad said omavahel suhelda ja kontakte vahetada ning osaleda spetsiaalsel virtuaalekspositsioonil.

Iga teaduskonna avatud uste päeva jagasime kolme plokki, millest suurem osa toimus reaalajas nii ülikooli aulasse ehitatud stuudios, klassiruumides, laborites, katsehallides kui ka välistingimustes.

Esimeses plokis tutvustasime varem filmitud materjali abil ülikooli, teaduskonda, õppimisvõimalusi, tudengielu ja -organisatsioone, kultuurikollektiive, linnakut, majutusvõimalusi, sportimisvõimalusi ja palju muud. Meie eesmärgiks oli esimese plokiga anda noortele edasi samasugust infot ja tunnet, mida nad kogeksid avatud uste päeval kohapeal. Ehk programm, mida varasemalt pakkusid üheskoos sajad ülikooli tudengid ja töötajad ligi 7 tunni vältel, pidi nüüd mahtuma ühe tunni sisse.

Selle elluviimine polnud sugugi kerge. Kokku kaheksa väga tiheda võttepäeva jooksul filmisime koroonapiiranguid arvestades üle 50 esineja alates abiturientidest, kes on meil käinud tudengivarjuks, kuni meie vilistlastest tippettevõtjate ja -teadlasteni. Kokku sündis suure töö tulemusel üle kolmekümne sisuka ja ägeda videoklipi, mille abil saame ülikooli ja siinset õpikeskkonda veel aastaid tutvustada.

2+2 reeglitele vastav aruteluring muidu tühjas aulas

Teises plokis toimus virtuaalkonverents „Üliõpilaselust ja -olust TalTechis“, kus igal päeval arutlesid konkreetse teaduskonna üliõpilased sisseastumise, õppimise ja tudengielu teemadel. Nii oli noortel võimalus kuulata ja õppida tudengite vahetust kogemusest ja ise arutelus küsimusi küsides kaasa lüüa. Konverentse juhtisid meie avaliku halduse ja riigiteaduste üliõpilane Sigrid Sikk ja avatud õppes õppiv raadiohääl Kristjan Hirmo. Korraldusmeeskonnaga püüdsime leida üliõpilasi võimalikult erinevatest valdkondadest ja taustaga, et noortega hästi suhestuda ning et arutelu võimalikult mitmekesiseks kujuneks.

Kolmandas plokis tutvustasid üliõpilased ja programmijuhid reaalajas õppekavasid ning viisid läbi töötube, kus osaledes oli noortel võimalus selgust saada, kas õppekava vastab tema ootustele ja on sisult see, mida ta sooviks innukalt õppida. Tutvustusi viidi reaalajas läbi nii laborites, klassiruumides kui ka välistingimustes, näiteks Saue sillal.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et avatud uste päevi saab ka virtuaalselt korraldada ning noortele meie ülikooli ja õppimisvõimalusi hästi tutvustada. Boonusena on meil nüüd palju videomaterjali, millega ülikooli, teaduskondi ja erialasid tutvustada ka pärast avatud uste nädalat.

Laeb infot...