Tallinna Tehnikaülikool

Paari aasta eest alguse saanud koroonaviiruse pandeemia sundis kolima kontoreid, koole, konverentse, kontserte ja piltlikult öeldes poolt elu küberruumi. Tehnoloogia ja digimuutused liikusid ka varem edasi seitsme penikoorma saabastes, kuid nüüd on need vallutanud suure osa meie elust ja internetist on saanud peamine äriplatvorm kogu maailmas.

Küberõigus

See tähendab, et üha sagedamini tekib ka küsimusi, kus põimuvad IT ja juriidika ja selgemaks on seetõttu saanud tõsiasi, et kiirete digimuutuste tõttu napib juba praegu eksperte, kes tunneksid end IT-õiguses kui kalad vees. Just seda puudujääki aitab leevendada TalTechi õiguse instituudi magistriõppekava, mis keskendub õiguse, majanduse ja erinevate tehnoloogia valdkondade omavahelistele seostele.

Tehisintellekti arengul on suur mõju õigusteadusele

Infotehnoloogia ja õigusteaduse üks olulistest küsimustest on praegu see, kuidas mõjutab tehisintellekti (ingl k artificial intelligence ehk AI) arendamine tsiviilõigust ja ka andmekaitseõigust. Muidugi tähendab kiiresti arenev valdkond ka järjest keerukamaid läbirääkimisi, tehinguid ning nüansse lepingute sõlmimisel.

TalTechi õiguse instituudi abiprofessor tenuuris Thomas Hoffmann nendib, et tehisintellekti ja õigusteaduse magistriõppe kursusel ei tutvustata tudengitele pelgalt Euroopa Liidu regulatiivseid akte ning seadusesätteid, vaid pakutakse võimalusi enda teadmisi täiendada või proovile panna ka praktikas. Korraldatakse näiteks foorumeid, kus kohtutakse aruteludeks ekspertidega erinevatest valdkondadest ja erialadelt. 

Seminaridel ja foorumitel kõnelevad oma tööst ning kogemustest praktikud advokaadibüroodest, IT-ettevõtetest, tervishoiusektorist. Kohtutakse riigiasutuste ametnike, doktorantide ja külalisprofessoritega, kes tutvustavad tehisintellekti puudutavaid uurimistöid ja nende õiguslikke aspekte. 

“Loengud pakuvad mitmekülgset sissevaadet tehisintellekti ja infotehnoloogia silmipimestavasse mitmekesisusse. Nii saavad üliõpilased õppida praktikutelt, luua kontakte ning omandada oskusi ja teadmisi tulevaseks karjääriks,” ütleb Hoffmann.

Võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides

TalTechi õiguse instituudi külalisõppejõud ja advokaadibüroo NJORD advokaat Tea Kookmaa sõnab, et õigusteaduse magistriõppe peale võiks mõelda need, kellel on huvi tehnoloogiaõiguse ning Euroopa Liidu õiguse vastu. Õppima oodatakse eelkõige neid, kes on huvitatud rahvusvahelisest karjäärist, sealhulgas rahvusvaheliselt tegutsevates ettevõtetes ning organisatsioonides. 

Õigusteaduse magistriõppe tudengid saavad lisaks loengutes ja seminarides teadmiste omandamisel osaleda ka tehnoloogiaõigusega seotud rahvusvahelistes koostööprojektides. Heaks näiteks sellest on TalTech Legal Lab – Advokaadibüroo NJORD ja TalTechi Õiguse Instituudi ühine koostööprojekt. 

Kookmaa selgitab, et Legal Lab koondab tehnoloogiaõiguse eksperte ning arvamusliidreid ning selle kaudu on võimalik osaleda uute tehnoloogiliste lahendustega seotud projektides, kus saab ülikoolis omandatud teadmisi rakendada ka praktikas.

Õigusteaduse magistriõppe peale võivad Kookmaa sõnul muidugi mõelda ka juba töötavad juristid, kes soovivad end täiendada tehnoloogiaõiguse alal. Samuti on õpe väga heaks aluseks, et jätkata oma karjääri avalikus sektoris rõhuasetusega IT õigusel avaliku sektori vaatenurgast.

Nagu eelnevalt mainitud, on TalTechi õigusõpe tugevalt tehnoloogia ning Euroopa Liidu õiguse suunitlusega. “TalTech on väga hea keskkond, kus arendada ja täiendada enda huvi tehnoloogiaõiguse vastu,” kinnitab Kookmaa. 

Sarnaselt Thomas Hoffmannile toob ka Kookmaa välja, et inseneeria- ja infotehnoloogiale spetsialiseerunud ülikoolina pakub TalTech kõigile tudengitele ohtralt võimalusi osaleda aktuaalseid teemasid käsitlevatel loengutel, seminaridel, kus külalisteks on oma valdkonna tippspetsialistid üle kogu maailma. 

“TalTechi õiguse instituudil on tugev teadlaste ning erialaspetsialistide võrgustik, mis pakub tudengitele võimalust kuulda tehnoloogiaõiguse arengutest oma valdkonna parimatelt tegijatelt. Õpe on inglise keeles, andes väga hea ettevalmistuse karjääri jätkamiseks rahvusvahelises keskkonnas,” avaldab Kookmaa veelgi TalTechis magistrikraadi omandamise positiivseid pooli. 

TalTechi õigusteaduse magistrikavaga saab lähemalt tutvuda siin. Avaldusi TalTechi saab esitada juba praegu ja seda 6. juuli keskpäevani.

Artikkel ilmus esmakordselt portaalis Geenius.ee 27.05.2022

Laeb infot...