Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtte edu võti on kõrgelt kvalifitseeritud töötajates. Hea võimalus meeskonna täiendamiseks tippspetsialistiga on värvata teadusasutusest doktorant, kelle uurimisteema sobitub ettevõtte arendussihtidega. Seda soodustavad nii riik kui ka ülikoolid mitmel moel.

Teaduslik lähenemine soojakadude vähendamiseks

Sense OÜ on üks väheseid ettevõtteid, mis toodab Eestis põhjamaisesse kliimasse sobivaid rahvusvaheliselt sertifitseeritud passiivmaju. See on ikka veel valdkond, kus teooria ja praktika sidumine eeldab jätkuvalt põhjalikku uurimistööd. Seepärast on ettevõtte tegevjuhi Tarmo Tamme sõnul kulda väärt, et nende energiatõhususe spetsialist Jaanus Hallik võttis nutika spetsialiseerumise erialastipendiumi toel ette Tallinna Tehnikaülikooli tööstusdoktorantuuri, et tegeleda nende küsimustega laiapõhjalisemalt kui lihtsalt ärihuvid.

Aastast 2020 peaks kõik uued rajatavad hooned olema liginullenergiahooned. Sense OÜ arendustöö üks suund tegelebki karmistuvate nõuetega kohanemisega ning selles vallas ekspordivõimekuse loomisega. „Oleme võimelised liginullenergiahooneid projekteerima ja ehitama. Valmis hoonete kontrollmõõtmised näitavad, et energiatarbimise arvutuslik prognoos on projektist projekti olnud täpne ning tegemist on tehniliselt väga heade hoonetega. Samas kulub hoonete loomiseks erinevates etappides väga palju tööd. Teatud mahtudes ekspordivõimekuse saavutamiseks oleks vaja mitmeid tegevusi kindlasti optimeerida. Siinkohal pakuvad doktoriõpingud suurepärast võimalust läbi uurimistöö ja rahvusvaheliste teaduskontaktide lahendusi otsida,“ rääkis Hallik, kelle doktoritöö keskendub soojuskadude minimeerimisele liginullenergiahoone välispiirdes.

Tamme sõnul nõuavad uued normid senisest kordades energiatõhusamaid hooneid. „See eeldab suisa drastilisi muutusi ehitustehnilistes lahendustes. Ei piisa enam sellest, et paneme rohkem soojustust ja paremad aknad. Muutuma peab kogu ehituse tootmisahel. Teadlastel on siin väga palju uurimist,“ ütles Tamm. Sense OÜ on püstitanud umbes 20 hoonet, mis pakuvad kogutavate mõõtmisandmete näol rikkalikult analüüsimaterjali. See pakub oma valdkonnas huvitavaid väljakutseid nii teadlastele kui ka ettevõttele. „On siiski näha, et mitmes suunas oleks võimalik veelgi paremaid lahendusi välja mõelda. Sense OÜs võiks olla nende küsimustega tegelemiseks kümme doktoranti ja ikka oleks vähe. Tavaettevõtlus ei suuda nende küsimuste lahendamist ise piisavalt kiiresti ära korraldada, siin on vaja kindlasti teadlaste abi,“ selgitas Tamm.

Vt ka Tallinna Tehnikaülikooli tööstusdoktorantuur

Allikas: Majandus24.postimees.ee

Laeb infot...