Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli tudengid võitsid nädalavahetusel toimunud Euroopa tehnikaülikoolide EuroTeQaThoni võistluse energia-teemaliste projektide kategoorias. Võiduidee lahendus kasutab tehisintellekti ventilatsioonisüsteemide tõhusaks juhtimiseks ettevõtetes.

EuroTeQaThon 2022
ENSA.AI tutvustus Taanis euroTeQaThon 2022 võistlusel

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll rääkis, et Tallinna Tehnikaülikool on osa tehnikaülikoolide võrgustikust EuroTeQ. “Selle tipp-tehnikaülikoolide võrgustiku üks suur koostööambitsioon on projekti- ja probleemõpe. Igal aastal on planeeritud toimuma ülikoolide vaheline probleem- ja projektõppe võistlus parimate ideede välja  selgitamiseks. Meil on väga hea meel, et meie tudengite lahendus hooneautomaatika vallas sai sellel aastal kõrgel tasemel tunnustatud.”

Võiduidee nimega ENSA.AI lahenduse abil saaks ennustada hoone hõivatust õhuventilatsiooni juhtimisel kasutades süsihappegaasi taset ja temperatuuri andmeid. Tudengite juhendaja Eduard Petlenkovi sõnul on töörühma liikmed teinud teostatavusuuringu, mis kinnitas, et lahendust saab päriselus rakendada. “Tegemist on esimese prototüübiga, mida saaks pärast mõningat täiustamist kasutada eri tüüpi hoonetes ventilatsioonisüsteemide juhtimiseks.”

Projekt viidi läbi koostöös Eesti ettevõttega R8 Technologies, mis arendab tehisintellektil põhinevaid lahendusi ärihoonete energiaefektiivseks kaugjuhtimiseks. “Enam kui kaks aastat tagasi alanud koostöö on hea näide edukast ülikooli ja ettevõtte teadusarenduskoostööst, mis loodetavasti jätkub ka tulevikus. Sellised ühisprojektid tugevdavad TalTechi teaduspotentsiaali ja viivad teaduspõhise õppe kvaliteedi uuele tasemele,” lisas Petlenkov.

Võitjaid ootab ees reis Brüsselisse 20.–21. juunil, kus tudengid tutvustavad Euroopa Komisjoni esindajatele võiduideed ja külastavad Bruxelles-Energie prügielektrijaama.

ENSA.AI projekt sündis kolme magistrikava erialadevahelise projektiaine raames. Meeskonda kuulusid ja panustasid elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate magistriõppe tudeng Mai-Liis Org, arvutisüsteemide magistriõppe tudengid Tatsuki Ishikawa, Sanan Suleymanov ja Sander Tsõbulski ning mehhatroonika magistriõppe tudeng Prisca Adenike Adeoti.

EuroTeQaThon on probleemõppe projekti Collider lõppsündmus, kus võistlesid Euroopa tehnikaülikoolide võrgustiku EuroTeQi partnerülikoolide parimad tudengimeeskonnad. TalTechist osales võistlusel kolm tiimi. EuroTeQaThon toimus 10.-12. juunil 2022 kolmes Euroopa riigis, TalTech tutvustas oma ideid Taanis. EuroTeQi kuuluvad lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile Müncheni Tehnikaülikool, Taani Tehnikaülikool, Eindhoveni Tehnikaülikool, École Polytechnique ja Tšehhi Tehnikaülikool. Kõikides partnerülikoolides toimusid kevadsemestril kohalikud probleemõppe võistlused. Meeskonnad pidid lahendama ettevõtete või organisatsioonide väljakutseid kolmes valdkonnas – linnad, tarbimine ja energia. Võistluse peateemaks oli “Leave no Waste behind”. Iga ülikooli valis välja kolm parimat meeskonda, üks igast kategooriast, kes pääsesid EuroTeQaThon lõppvõistlusele.

EuroTeQ Collider on Euroopa tehnikaülikoolide ühine, väljakutsetel põhinev interdistsiplinaarne õppeaine, mis toimus esimest korda 2022. aasta kevadel. Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 liiget) tulemusel välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on hea võimalus välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt. EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Laeb infot...