Tallinna Tehnikaülikool

Alari töötab tehnoloogiaettevõttes Comodule elektroonika tehnilise juhina. Lisaks on tema põnevale tööteekonnale jäänud Skeletoni superkondensaatorid, maailma võimsaima neutronkiirendi projekt TalTechis ning tudengivormeli meeskonnas osalemine. Alari kinnitab, et elektroonika valdkonnas on põnevus garanteeritud ning tööpõld on tohutult lai.

Elektroonika ja füüsika müsteeriumid on Alarit paelunud juba põhikoolist saadik ning edasiõppimine oli kindel valik.
Elektroonikainsener Alari Rotka.

Millised on sinu tööülesanded?

Minu töö on elektroonikute motiveerimine ja juhendamine, arendusprotsesside väljatöötamine, disainide ülevaatamine ja teiste osakondadega konsulteerimine.

Milline näeb välja sinu tööpäev?

Sõltub perioodist. Kui parasjagu mingeid ajakriitilisi teemasid ei ole, näiteks tootmisseisakuid või mingi uue arendusega seotud probleeme, siis keskendun üldiste arendusprotsesside väljatöötamisele. Näiteks mõtlen välja viise, kuidas hoida elektroonikute töö võimalikult lihtsana, tagades seejuures arenduste kvaliteedi ja jälgitavuse.

Mis on sinu töös enim rahuldust pakkuv ja inspireeriv?

Kogeda, kuidas meeskonnatöö tulemusena tootmisesse viidud projektid teevad teiste inimeste elu lihtsamaks või parendavad seda.

Millised on suurimad väljakutsed sinu töös?

Organiseerida ja toetada elektroonikute tööd läbi protsesside nii, et tooted jõuaks võimalikult kiiresti probleemivabalt tootmisesse.

Milliseid oskusi sinu töö nõuab?

Baasteadmisi füüsikast ja matemaatikast ning analüütilist ja loomingulist mõtlemist. On vaja mõista, kuidas käituvad elektri- ja magnetväljad. Samuti peab tundma elektroonikakomponente ja aru saama tehnoloogilistest arengutest maailmas. Lisaks on vaja CAD-tarkvara ja vajadusel simulatsioonitarkvarade käsitlemise oskust ning teadmisi projektijuhtimisest, tootearendusest, toodete sertifitseerimistest ja testimisest.

Kaua oled sel erialal töötanud?

Comodule’i tehnilise juhi ametikohal olen töötanud 6 kuud. Enne seda töötasin 3 aastat elektroonikainsenerina Skeletonis ning üle 2 aasta Tallinna Tehnikaülikoolis erinevate projektidega, millest peamine oli European Spallation Source ehk hetkel Rootsis Lundi ehitatav maailma võimsaim neutronkiirendi. Veel enne seda olin neli aastat elektroonikainsenerina FS Team Tallinna ehk tudengivormeli meeskonnas.

Mida sa õppinud oled? Miks otsustasid just selle eriala kasuks?

Mul on bakalaureusekraad Tallinna Tehnikaülikoolist arvutisüsteemide erialal ning magistrikraad elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogias. Veidral kombel ei ole mul tulnud kunagi endalt küsida, millist eriala õppida. Elektroonika ja füüsika müsteeriumid on mind paelunud juba põhikoolist saadik ning edasiõppimine oli kindel valik. Oma panuse huvi tekitamisel on kindlasti andnud matemaatika- ja füüsika kallakuga keskkool, kus füüsikaõpetaja suutis õppeainet väga huvitavalt edasi anda.

Miks soovitaksid noortele minna õppima elektroonikat?

Põnevus on garanteeritud ning ala areneb kiiremini, kui sa jõuad seda õppida – tööpõld on tohutult lai. Eriala ei ole küll lihtsaimate killast ning enda mugavalt tundmine võtab pikki aastaid, kuid õppele pühendumine on seda igati väärt. Tulemuseks ei ole mitte ainult väga hea töötasu, vaid ka võimalus midagi oma kätega nullist ellu äratada. Sellel erialal õppides on võimalik koostööd teha nii projektijuhtidega, tootmisinseneridega, disainerite, mehaanikainseneride, tarkvarainseneride kui veel paljude teiste valdkonna esindajatega. Kokkuvõttes laieneb ka seeläbi sinu enda maailmapilt.

Laeb infot...