Tallinna Tehnikaülikool

Jõhvist pärit Elliina Krutova on majanduse ja matemaatika vastu huvi tundnud alates gümnaasiumist, mil osales ka igal aastal majandusolümpiaadidel. Pärast Tartu Ülikoolis omandatud bakalaureusekraadi ettevõttemajanduse erialal otsustas ta asuda õppima TalTechi majandusanaüüsi magistriõppes. „Otsisin õppekava, mis aitaks parandada mu tehnilisi oskusi andmete töötlemises ning annaks juurde teoreetilisi teadmisi korrektsete statistiliste mudelite koostamisel,“ selgitab ta õppekava valikut. Elliina on viis aastat töötanud andmeanalüütikuna Eesti Energias. 

Elliina Krutova

Mida peaks igaüks majanduse toimimisest teadma? 

Igaüks võiks teada, et kergeid vastuseid tihti pole olemas. Pole ainsat mõjutajat või faktorit, millega/milleta töötaksid kõik süsteemid suurepäraselt. Sellepärast on tähtis aru saada komplekssematest maailma protsessidest ja seostest. Seda õpetab üpris edukalt majandusanalüüsi eriala. 

Milliseid maailma põletavaid probleeme saaks lahendada majandusanalüüsi abil? 

Selliseid teemasid on lõpmatu hulk: vaesus, kliimamuutus, rahulolu. Enamusele saab adekvaatsete andmete olemasolul leida nii mõnegi vastuse või vähemalt vihje, mis suunas liikuda. 

Küll jäävad alati sellised probleemid, mis vajavad pikemat uurimist või mille lahendused vajavad kaasajastamist. Maailma arenemisega arenevad paratamatult ka selle probleemid. See omakorda arendab ka spetsialiste.  

Milliseid ülikoolist saadud teadmisi või oskusi sa oma praegusel töökohal kõige rohkem kasutad? 

Minu teadmised olid oluliselt vananenud, ülikoolis sain neid värskendada ning sellega tõsta oma professionaalset enesekindlust. Samuti parandasin oma arusaamist ja kriitilist mõtlemist teadusartiklite lugemisel.  

Majandusanalüüsi õppekava pöörab olulist tähelepanu kaasaegsete allikate ja tööriistade kasutamisele, mis on suureks plussiks. Minu töö puudutab rohkelt mikroandmeid ning suureks abiks on olnud andmete ettevalmistamise, puhastamise ja efektiivsema laadimise kohta saadud teadmised.  

Väärtuslikud on ka saadud oskused valikainetest „Andmekaeve suurandmetes“ ning „Andmebaasid“. 

Tänu ainele “Andmekaeve suurandmetes” sain nullist õppida Pythoni programmeerimiskeelt ning mitte lihtsalt süntaksit ja pakette, vaid kohe ka masinaõppe meetodeid. Aine õppejõud on väga eduka hands-on lähenemisega ning oli tore iga loengu alguses näha, mida loengu lõpuks teha oskad. Tekitas väga hea eduelamuse. 

„Andmebaasid I“ ainekursus oli minu jaoks üks raskemaid, kuid ka praktilisemaid aineid. Selle raames saime kursakaaslastega koostöös luua demo-andmebaasi koos kasutaja interface'iga. See polnud võibolla majandusega nii seotud, kuid andis oskuse luua tööriista lõppkasutaja jaoks. 

Mis on olnud kõige huvitavam kogemus sel erialal õppides? 

Kõige huvitavam on olnud kuulata õppejõudude ja kursusekaaslaste ettekandeid. Sain näha, kuidas erineva ala spetsialistid lähenevad probleemidele oma spetsiifilise vaatenurga alt. Teoreetiline baas annab vajaliku arusaama, miks ja kuidas peaksid protsessid liikuma, kuid konkreetseid, implementeeritavaid lahendusi saab olla mitmeid.  

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud. 

Nobeli preemia majanduses pole päriselt Nobeli preemia, vaid Rootsi panga preemia. 

Majandusanalüüsi magistrikava eesmärk on anda põhjalik majandusteaduslik haridus koos praktiliste oskustega. Meil on väga tihe koostöö nii era- kui avaliku sektoriga, õppeainete väljaarendamisesse ja õpetamisesse on kaasatud Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Praxise, Swedpanga ja SEB esindajad. Enamik õppejõududest on noorema põlvkonna doktorikraadiga teadlased, kellel lisaks tugevatele teoreetilistele teadmistele on olemas ka praktiline töökogemus erinevates majandusvaldkonna ettevõtetes. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/majandusanaluus

Laeb infot...