Tallinna Tehnikaülikool

MAJANDUSANALÜÜSI ÕPPEKAVA LÄBINUNA OSKAD ANALÜÜSIDA JA MODELLEERIDA KEERUKAID MAJANDUSPROBLEEME JA LANGETADA LÄBIMÕELDUD OTSUSEID. TÖÖLE ON VÕIMALIK ASUDA MAJANDUSANALÜÜTIKU, ÖKONOMISTI, ÄRI- VÕI ANDMEANALÜÜTIKU VÕI KA POLIITIKAKUJUNDAJANA.

 • Majandusanalüüsi magistriprogrammil on väga tihe koostöö nii era- kui ka avaliku sektoriga, õppeainete väljaarendamisesse on kaasatud Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Swedpanga ja SEBi esindajad.
 • Enamik õppejõude on noorema põlvkonna doktorikraadiga teadlased, kellel on tugevate teoreetiliste teadmiste kõrval olemas ka praktiline töökogemus majandus-, finants- või analüüsivaldkonnas.
 • Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut teeb teaduskoostööd Euroopa tippülikoolidega.
 • Programmis omandatavad majandusalased teadmised ja analüüsioskused on kõrgelt hinnatud tööandjate poolt nii riigiasutustes, finantssektoris kui ka suurettevõtetes.

EESMÄRK

Majandusanalüüsi õppekava eesmärk on anda põhjalik majandusalane haridus koos praktiliste analüütiliste oskustega. Tööandjad – nii ettevõtted kui ka avaliku sektori asutused – vajavad analüütikuid, kes oskavad välja tuua majandusalaseid küsimusi või probleeme ning leida neile analüütiliste meetodite abil vastuseid või lahendusi.

Millised majandusprotsessid mõjutavad Sinu ettevõtte ärivaldkonda? Mis on põhjus ja mis on tagajärg? Millised tegurid mõjutavad ettevõtte klientide otsuseid? Kuidas see teadmine oma ettevõtte kasuks tööle panna?

Selleks on Sul vaja teada, millised on klientide ja ettevõtete otsustamise protsessid ning kuidas toimib majandus nii riigi kui ka globaalsel tasandil. Samuti on Sul vaja oskusi töödelda ning analüüsida mõtestatult majandusnäitajaid ja kliendiandmeid, mida asutused ja ettevõtted koguvad järjest suuremates kogustes.

Eriala sisu

Õpingute käigus saad põhjalikud teadmised majandusprotsesse selgitavatest mudelitest ja nende kasutamisest majandusanalüüsis. Majanduses toimuvad keerukad protsessid on omavahel tihedalt seotud. Näiteks on majanduse olukord seotud hõive ja palkadega, need mõjutavad toodete nõudlust ja tarbimine määrab omakorda olukorra majanduses. Mis juhtub nõudlusega, kui tööjõumaksud suurenevad? Mikro- ja makroökonoomikas ning avaliku sektori ökonoomikas õpid, mis on põhjus ja mis on tagajärg ning õpid eristama mitmesuguste tegurite mõju. Konkurentsiökonoomikas omandad konkurentsiolukorra kaardistamise oskuse.

Majandusküsimuste praktiliseks lahendamiseks õpid, kuidas teha mitmemõõtmelist statistilist analüüsi ja kuidas kasutada ökonomeetrilisi meetodeid majandusküsimustele vastuste leidmiseks. Õpid töötama statistika ja andmetöötlusprogrammidega (R, Stata, Eviews) ja kasutama erinevaid programmeerimiskeeli. Valikainetes on Sul võimalus täiendada oma teadmisi andmeanalüüsis vajalikes programmeerimiskeeltes (SQL, Python), avalikus sektoris kasutatavates analüüsimeetodites ja ettevõtte rahanduse valdkonnas.

Kuna analüütilisi oskusi saab õppida peamiselt tegemise kaudu (learning by doing), on igas õppeaines lisaks loengutele ja seminaridele oluline roll iseseisvatel kodutöödel ja projektidel, nii individuaalselt kui ka rühmatööna.

Magistriprogrammi kontaktõpe toimub õhtuti ja mõnel semestril ka laupäeva hommikuti, võimaldades omandada magistrikraadi töötamise kõrvalt. Tuleb arvestada, et mitmed kohustuslikud õppeained on inglise keeles ning õppekava lõpuks omandad ka erialase inglise keele.

TUTVU MAJANDUSANALÜÜSI ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

MIKS ÕPPIDA MAJANDUSANALÜÜSI JUST TALTECHIS?

Majandusanalüüsi õppekaval on olulisel kohal teoreetiliste teadmiste kombineerimine praktiliste analüütiliste oskustega, mis aitab õpitut tööturul rakendada. Kõikidel õppejõududel on praktiline ülikooliväline töökogemus ning hea arusaam, milliseid majandusalaseid teadmisi ja analüütilisi oskusi tööturul vajatakse.

TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituut arendab Euroopa Liidu Horizon 2020 projekti IBEP raames koostööd Aalto Ülikooli, Helsingi Ülikooli ja Tel Avivi Ülikooliga, kus toimuvad rahvusvahelised töötoad, suvekoolid ja konverentsid.

Majandusanalüüsi õppekava õppeained ja õppejõud on tudengite seas väga kõrgelt hinnatud. Eriala lõpetanute tugevad magistritööd on igal aastal pälvinud mõne preemia või muu tunnustuse.

Majandusanalüüsi õppegrupp on üldjuhul väike, mis aitab tudengitel tekitada hea koostöö ja meeskonnatunde. Ingliskeelsetes õppeainetes osaleb ka rahvusvahelisi tudengeid, samuti on võimalik õppida üks semester Erasmus+ programmi raames Euroopa ülikoolides, mis annab võimaluse laiendada erialast võrgustikku ka rahvusvaheliselt.

Majandusteaduskonna tudengid

Tulevik

Magistrikraadi omanikuna võid töötada paljudel majandusteadmisi ja analüütilisi oskuski nõudvatel ametikohtadel.

Sinu analüüsioskusi ja teadmisi vajavad finantssektor, telekommunikatsioonifirmad, jaekaubanduse ettevõtted ja teised suurte kliendibaasidega ettevõtted, turuanalüüsi või uuringutega tegelevad ettevõtted, aga ka ministeeriumid ja riigiasutused.

KES SAAB SINUST PÄRAST LÕPETAMIST?

Majandusanalüütikuna või ökonomistina oskad selgitada nii majanduses kui erinevates majandussektorites toimuvaid protsesse ning teha prognoose erinevate turgude liikumise kohta. Äri- või andmeanalüütikuna oskad kasutada kliendiandmeid nii eraisikute kui ettevõtete kohta, et selgitada nende vajadusi ja välja töötada sobivaid tooteid ja teenuseid. Strateegina, konsultandina või poliitikakujundajana oskad hinnata erinevate meetmete mõju kas eraisikutele, ettevõtetele või majandussektoritele ning teha ettepanekuid suurendamaks meetmete tulemuslikkust. Olgu selleks näiteks turundusmeetmete mõju tarbijatele, toodete-teenuste tingimuste muutmise mõju klientidele, riigi toetusmeetmete mõju majandussektoritele või maksumuutuste mõju ettevõtetele.

SILMAPAISTVAD VILISTLASED

TalTechi majandusanalüüsi silmapaistvaid magistrante on tunnustatud mitmete preemiatega:

 • 2022: Miina Hõbenael, Vladislav Fjodorov, Rein Otsasoni stipendium
 • 2021: Pauline Kommer, Rein Otsasoni stipendium ja Eesti Panga teaduspreemia
 • 2020: Krista Tarkmees, Eesti Panga teaduspreemia
 • 2019: Indrek Viires, Rein Otsasoni stipendium
 • 2018: Janely Põllumägi, Eesti Panga teaduspreemia
 • 2017: Birgit Hänilane, Eesti Statistikaameti Albert Pulleritsu nimeline preemia
 • 2017: Janely Põllumägi, Rein Otsasoni stipendium
 • 2016: Marianna Rõbinskaja, Eesti Panga teaduspreemia
 • 2015: Heili Hein, Rein Otsasoni stipendium

Kas sobib mulle?

TalTechi majandusanalüüsi magistriõpe – programmijuhi ja tudengi arvamus

 • Sinu tugevuseks on matemaatiline-analüütiline mõtlemine.
 • Sulle meeldib analüüsida andmeid, esitada majandus- või ärialaseid küsimusi ning leida neile andmete analüüsimise abil vastused.
 • Oled valmis pühendama olulise osa oma ajast õpingutele, sest uute teadmiste omandamine magistriõppes on aeganõudev.
 • Soovid omandatud oskusi kasutada oma praeguses või tulevases töökohas.

TalTechi majandusanalüüsi magistriõpe – tööandja ja vilistlase arvamus

KEDA OOTAME ÕPPIMA?

Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil, kellel on kõrgharidus majanduses, matemaatikas, informaatikas, sotsioloogias või riigiteaduses. Lisaks on võimalik õppima tulla neil, kellel on bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud õpe ning kes on töötanud vähemalt ühe aasta analüütikuna või kes on täiendavalt läbinud Tallinna Tehnikaülikooli rakendusliku majandusteaduse bakalaureuse õppekava kõrvaleriala mooduli või järgmised eeldusained (kokku 36 EAPd):

 1. majandusmatemaatika I
 2. statistika
 3. ökonomeetria
 4. mikroökonoomika I
 5. makroökonoomika I
 6. avaliku sektori ökonoomika

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda, küsimuste korral aitab õppekonsultant Tiina Parve. Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechi Avatud Ülikoolis. Õppima asumise soovi registreerimiseks pöördu õppekonsultandi Tiina Parve (tiina.parve@taltech.ee) poole.

Vaata siit Eesti ülikoolide õppekavu, mille lõpetajatel on võimalik otse kandideerida majandusanalüüsi magistriprogrammi

Laeb infot...