Tallinna Tehnikaülikool

16.03.2023 kaitses Teguh Putranto edukalt doktoritööd "Equivalent Single Layer Approach for Ultimate Strength Assessment of Ship Structures" ("Ekvivalentne koorikelement laeva konstruktsioonide piirtugevuse hindamiseks"). Ta on alates 2018. aastast olnud Kuressaare kolledžis doktorant-nooremteadur. 

Teguh Putranto

Doktoritööst lühikokkuvõte:

Laevakonstruktsioonides kannavad sise- ja väliskoormusi õhukesed jäigastatud plaadid, mis peavad kandma laeva opereerimise käigus esinevaid koormusi. Seega tuleb nende plaatide tugevust disaini faasis hinnata. Tavapärane plaadi tugevuse analüüs viiakse läbi mittelineaarse lõplike elementide meetodi (LEM) abil ning kätkeb endas detailse mudeli koostamist. 

Kuna laeva tala mittelineaarne LEM analüüs on mudeli suuruse tõttu väga mahukas ja aeganõudev, arendati käesolevas doktoritöös välja ekvivalentne koorikelement, mis oluliselt lihtsustab LEM modelleerimist ja vähendab laeva tala piirtugevuse hindamisele kuluvat aega. Arendatud metoodika kätkeb endas jäigastatud plaadi asendamist ekvivalentse koorikelemendiga LEM tarkvaras, millel on modelleeritava jäigastatud plaadiga samad jäikusomadused. Antud meetodi eeliseks on, et kuna plaatide jäigastajaid ei ole vaja modelleerida, siis lihtsustub ning seega ka kiireneb oluliselt mudeli loomise protsess ning samuti väheneb simulatsiooni aeg.

Teguh Putranto, Indoneesiast Kuressaarde

Indoneesias - maailma suurimast saarestikuriigis - on kokku 17 508 saart. Teguh elab koos perega Jaava saarel, mis on Indoneesias suuruselt viies saar ja maailmas 13. kohal. Jaava on maailma rahvarohkeim saar, mille elanike arv on 151,6 miljonit ning saarel paikneb umbes 56% Indoneesia elanikkonnast.

Teguh omandas bakalaureusekraadi 2012. aastal ning magistrikraadi 2013. aastal Indoneesias, Surubaya linnas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ülikoolis laevaarhitektuuri erialal. 2014. aastal alustas ta karjääri õppejõuna laevaarhitektuuri osakonnas samas ülikoolis ning selle tööga on ta endiselt seotud.

Laevakonstruktsioonidega seotud uurimisteema valis ta lähtudes erialast - bakalaureuse- ja magistriõpingutes keskendus laevakonstruktsioonide numbrilisele modelleerimisele, sh laeva tugevusanalüüsidega, et määrata selle võimekust vastu pidada sisemistele ja välistele koormustele. Lisaks tunneb ta huvi programmeerimise vastu, mis on samuti uurimisteema valiku põhjuseks.

Uurimistöö suurimaks väljakutseks peab Teguh uudsuse leidmist - laeva tugevusanalüüs on laevaehitajate seas tavaline teema ja lisaks on välja töötatud palju meetodeid laeva tugevuse uurimiseks. Uudsuse leidmiseks luges ta esimese kolme semestri jooksul artikleid, et leida ideid. Mitmeid kordi proovis luua uusi meetodeid, kuid ükski eksperimentidest ei andnud tookord rahuldavaid tulemusi. Aga pärast mitmeid katsetusi töötas välja edukaks osutunud meetodi, mis siis ongi kirjeldatud üksikasjalikult Teguhi doktoritöös.

Pärast doktorantuuri lõpetamist läheb Teguh tagasi oma kodumaale Indoneesiasse. "Jätkan tööd õppejõuna Institut Teknologi Sepuluh Nopemberis, sest mul on nendega leping", sõnab Teguh. Lisaks jätkab ta tihedat koostööd Mihkli ja kolleegidega TalTechist teaduskoostöö ja muudel eesmärkidel.

Doktoritöö juhendajaks Kuressaare kolledži abiprofessor tenuuris Mihkel Kõrgesaar.

Teguhil kulus antud meetodi loomiseks ja doktorikraadi saamiseks neli ja pool aastat.

Tutvu Teguhi doktoritööga!

Rohkem loe Teguhist kolledži rubriigist "Meie inimesed".

Laeb infot...