Tallinna Tehnikaülikool

Mehhatrooniku, integraatori ja tarkvarainseneri töökogemusega Ester Talsi alustas mehhatroonika õpingutega tosina aasta eest ning on töötanud automaatikaettevõttes IPTE üle üheksa aasta, jõudes projektijuhi tööni. Töö kõrvalt tegeleb Ester innuka edasipürgimisega Eesti Naiste Hokiliigas ning praegu ootab oma pere teise lapse sündi. 

Mis Sind mehhatroonika eriala juures kõige rohkem köitis?

Enim on mind köitnud teemade paljusus, mille omandamist toetatakse TalTechis nii teoreetiliste kui ka praktiliste ülesannetega. Õppeainete vahelduvus ning nende sisuline seotus on teinud õppimise huvitavaks. Praktilises mõttes võimaldab selline kogemus astuda tööturule avarama pilguga ning kandideerida enamatel aladel. 

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Biosensoorika õppeaine pole küll olnud minu erialase tööga kuidagi seotud, kuid tänu inspireerivale õppejõule Ivo Fridolinile ja põnevale ainetunni ülesehitusele oli see üks minu jaoks üks motiveerivamatest õppeainetest. Täpsemalt tegelesime meditsiinitehnikas kasutatavate mõõtemeetodite ja sensorite uurimisega. Praktika õppejõud andis oskusi teisiti mõtlemiseks ning julgustas töö käigus endalt analüütilisemaid küsimusi küsima.

Mis on järgmine suur läbimurre, mida Sa huviga ootad?

Magistritöö kirjutamine ning selle kaitsmine.

Mis eesmärgiga roboti/masina ehitamine on Sinu unistus?

Tahan kaasa aidata seadmete tootmisele, mille tulemusena areneb Eesti majandus ning mis paneb meid suuremalt ja kindlamalt tehnoloogia maailmakaardile.  

Üks lõbus tõik, mida Sa enne õppima asumist ei teadnud?

Metroloogia omandas minu jaoks suurema tähtsuse peale kolmandat vildakat A2 suurust joonestustööd ning magamata ööd. Samuti praktikumides mõõtetulemuste ja vigade arvutamisel, kus kaaslatega tulemusi võrreldes tuli välja, et vanast kooliajast turvatunnet pakkuv ilus ümar vastus oli suurema tõenäosusega hoopis vale. Töökogemus on näidanud, kui varieeruv on meid ümbritsev süsteem, rõhutanud oluliste parameetrite arvukust ning demonstreerinud tundmatute suuruste olulisust.
 

Mehhatroonika on sünergia infotehnoloogiast, elektroonikast, optikast ja mehaanikasüsteemidest ning üks dünaamilisemaid tehnikasuundi maailmas. Selle eesmärk on tehniliste süsteemide funktsionaalsete võimaluste täiustamine uute infotehnoloogiliste vahenditega ja uutel põhimõtetel töötavate seadmete loomine, rakendades tehisintellekti ja uusi andurite põhimõtteid ümbruse paremaks tajumiseks ja seadmete juhtimiseks programmeeritava elektroonika abil. Tuntud näited mehhatroonikasüsteemidest on robotid ja mitmesugused automaatikaseadmed nii kodus kui ka ettevõtetes, kus on rakendatud tänapäevaseid IT- lahendusi. 

Vastuvõtt on juba alanud! Kui mehhatroonika on sinu kutsumus, siis loe lisa ja tule õppima mehhatroonika magistriõppesse: taltech.ee/mehhatroonika

Laeb infot...