Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli tudengid osalesid nädalavahetusel toimunud Euroopa tehnikaülikoolide võistlusel EuroTeQaThon teemal “Leave no Waste behind”. Järjekorras juba kolmas EuroTeQaThon toimus seekord 10.-12. juuni Tšehhi Tehnikaülikoolis Prahas. Kõik 18 meeskonda tegelesid eelnevalt koduülikoolides kevadsemestri õppetöö käigus ettevõtete või organisatsioonide väljakutsete ja probleemidega, millele otsiti meeskondlikult lahendusi, et ühtlasi panustada jätkusuutlikumasse tulevikku. Iga ülikool valis välja kolm parimat meeskonda, kes pääsesid EuroTeQaThon lõppvõistlusele. TalTechi esindasid meeskonnad kes valiti välja 19. mail toimunud tudengiprojektide üritusel TalTech Sustainable Futures - 4Evolution, TestWell ning Culinary Course.

collider

Kui varasemalt on võitjaid valiti kategooriates Energia, Linnad ja Tarbimine, siis seekord jagati auhindu kategooriates Mõjuauhind – suurim mõjupotentsiaal, Innovatsiooniauhind – kõige uuenduslikum lahendus ja Algatamise auhind – kõige teostatavam projekt.

Mõjuauhinna võitis Müncheni Tehnikaülikooli tiim The Himalayan Legos, mille tunnuslauseks oli “Building a Waste-Wise Future and Cleaning up Ladakh Brick by Brick”. Turistide sissevoolu tõttu kuhjuvatel plastjäätmetel on negatiivne mõju nii keskkonnale kui kohalikule elanikkonnale Himaalajas Ladakhis, India piirkonnas. Antud projekti eesmärk on plastijäätmete kogumine ja ümbertöötlemine soojustatud majutuse ehitustellisteks, et luua ringmajanduse mudel plastile.

Innovatsiooniauhinna võitis Eindhoveni Tehnikaülikooli tiim Space Junk Juggernauts, mille tunnuslauseks oli “Smarter solutions today, cleaner skies tomorrow!”. Projekti eesmärk on vältida Maa orbiidil asuvate kuubiksatelliitide kosmoseprahiks muutumist. Selleks pakutakse taskukohast orbiitsüsteemi lahendust, mis kasutab suurt ja kerget purjet, mis suurendab tõmbeala, vähendab oluliselt aega, mis kulub satelliitidel Maa atmosfääri naasmiseks.

Algatamise auhinna võitis Müncheni Tehnikaülikooli tiim SoftAware, mille tunnuslauseks oli “Green code, green conscious”. Projekti eesmärk on pakkuda veebikursust, et teavitada tarkvaraarendajaid nende kirjutatud koodi tekitatud jäätmetest (energiast), selleks, et kasutada parimaid tavasid ning vähendada lõpptoote keskkonnajalajälge.

Žüriisse kuulus see aasta 5 valdkonna spetsialisti – Prof. Dr. Gerhard Müller (TUMi õppe- ja üliõpilasküsimuste vanem asepresident), Prof. Zbynek Skvor (CTU teadus- ja uurimusprorektor), Søren Ammundsen (DTU projektijuht, pilootprojektid DTU Skylab’is), Katrin Arvola (TalTech lektor ja programmijuht - rahvusvaheline ärikorraldus ning juhtimine ja turundus) ja Bart van Grevenhof (äriarendaja üliõpilaste ettevõtluses The Gate, Brainport Eindhoven). Katrin Arvola sõnas: “Žürii liikme töö oli põnev ja vastutusrikas. Kõik 18 meeskonda olid oma ideede kallal korralikult tööd teinud ja võitjaid valida ei olnud lihtne. Siiski oli läbi esitluse ja esitatud küsimuste võimalik aru saada, millised meeskonnad on oma idee arendamisega kaugemale jõudnud. Lisandväärtust pakkus ka valmis prototüübi või näidise olemasolu. Kuigi žürii roll oli välja kuulutada võitjad kolmes kategoorias, siis tegelikult julgen öelda, et võitjad olid ka kõik ülejäänud 15 meeskonda, kes said väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks ja kelle uuenduslikud ideed tulevikus loodetavasti maailma paremaks muudavad.”.

Võitjatele oli auhinnaks välja pandud rahalised preemiad summas 750 eurot. Rohkem infot iga osalenud meeskonna kohta leidub siit ning üritus on järele vaadatav siit

EuroTeQ Collider on Euroopa tehnikaülikoolide ühine, väljakutsetel põhinev interdistsiplinaarne õppeformaat, mida viidi ellu esimest korda 2022. aasta kevadel. Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 liiget) tulemusel välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on hea võimalus välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

Laeb infot...