Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQi projektis saab alguse TalTechis toimuv Waste Challenge, millega tudengid saavad liituda kas vabaõppeainetes või osades õppekavades juba olemasolevate ainete kaudu. Parimatele meeskondadele on välja pandud rahalised auhinnad ja võimalus osaleda rahvusvahelisel võistlusel EuroTeQaThon. Viimase peaauhinnaks on reis Brüsselisse.

Students

Tegemist on projektipõhise õppega, kus õppetöö käigus annavad ettevõtjad tudengitele jätkusuutlikkuse valdkonnast väljakutsed, millele tudengid meeskondadena lahendusi pakuvad.

Maikuus toimub meeskonnatöö tulemuste tutvustamine, kus valitakse välja kolm parimat. Nemad saavad rahalised auhinnad ning võimaluse osaleda Euroopa-tasandisel lõppvõistlusel EuroTeQaThon, kus minnakse vastamisi teiste Euroopa tipp-tehnikaülikoolide meeskondadega.

Tudengid hakkavad tegelema väljakutsetega järgmistest valdkondadest:

  • Linnad (näiteks ehitus/hooned, välivalgustus, tänavad)
  • Energia (näiteks taaskasutatavad materjalid, transport, andmehaldus)
  • Tarbimine (näiteks toit, plasttooted, mood)

EuroTeQ Waste Challenge´il osaleb kuus TalTechi õppeainet, millest kahele saavad huvilised liituda vabalt:

  • Startup Entrepreneurship for Built Environment (EPX5020) – osalema on oodatud ehitusvaldkonna tudengid, IT ja majandusteaduskonna magistrandid. Õppeaine eest saab 6 EAP-d
  • Sotsiaalne ettevõtlus (MMJ5240) – osalema on oodatud kõikide TalTechi teaduskondade magistrandid. Õppeaine eest saab 6 EAP-d

Osalemiseks tuleb õppeaine deklareerida ÕISis hiljemalt 31. jaanuaril.

Waste Challenge'ist saavad osa võtta veel järgmiste õppeainete tudengid, kuid nendel ainetel puudub vaba liitumine:

  • Mehhatroonika ja arukate süsteemide projekt (UTT0110)
  • Infosüsteemide arendamise meeskonnaprojekt: tellimus (ITB1706)
  • Kursuseprojekt / Course Project (UTT0055)
  • Disaini stuudio 2: kontekst (EMD0053)

TalTech Waste Challenge on osa EuroTeQ Collideri projektist. 2022. aasta Collideri teemaks on „Leave no waste behind“. Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 liiget) tulemusel välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on heaks võimaluseks välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

Laeb infot...