Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli osalusega strateegiline koostööprojekt EuroTeQ Engineering University sai Euroopa Komisjonilt lisatoetust Horisont 2020 meetmest.

Euroopa Liidu lipud

Täiendav toetus suunatakse teadusuuringutele, mille eesmärgiks on tõsta EuroTeQi konsortsiumi ühiskondlikku sidusust ning mõju. Projekt aitab välja töötada efektiivsemat koostöömudelit ülikoolide ning ühiskonna erinevate sidusrühmade vahel. Projekti nimetus on BoostEuroTeQ, selle kestvus 36 kuud ning eelarve 2 miljonit eurot.

EuroTeQ Engineering University on osa Euroopa Komisjoni ellu kutsutud Euroopa Ülikoolide programmist, mis koondab enda alla tänaseks 41 ülikoolidevahelist allianssi. EuroTeQ Engineering University ühendusse kuulub kuus Euroopa juhtivat teadus- ja tehnoloogiaülikooli: Müncheni Tehnikaülikool (DE), Taani Tehnikaülikool (DK), Eindhoveni Tehnikaülikool (NL), École Polytechnique (FR), Tšehhi Tehnikaülikool Prahas (CZ) ja Tallinna Tehnikaülikool.

Projekti peamiseks ambitsiooniks on luua uus rahvusvaheline koostöömudel ehk nn. supertehnikaülikool, mis aitaks defineerida vajadused tuleviku inseneeria haridusele ning pakkuda seda interdistsiplinaarses koostöös ettevõtjate, spetsialiste ja rahvusvahelise akadeemia vahel.

Euroopa Komisjon rahastab projekti järgmise kolme aasta jooksul viie miljoni euroga. EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Laeb infot...