Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQi projektis sai alguse TalTechis toimuv Waste Challenge, millega tudengid said liituda valitud õppeainete kaudu. Projektist võtab osa ca 50 TalTechi tudengit kuue õppeaine kaudu.

EuroTeQ Collider avaüritus
EuroTeQ Collideri õppeaine avaüritus TalTechis

Teisipäeval, 1. veebruaril toimus õppeaine „Ehitatud keskkonna iduettevõtlus“ avasündmus, kus ehitussektori olulisemaid väljakutseid ja võimalusi iduettevõtluse arendamiseks tutvustasid professor Antti Peltokorpi Aalto Ülikoolist (Soome), professor Laur Koskela Huddersfield Ülikoolist (Inglismaa), professor Targo Kalamees ja professor Martin Thalfeldt Tallinna Tehnikaülikoolist. Kohal olid ka projekti kaasatud ettevõtted Ülemiste City, Liven, Merko, Nordecon ja Welement. Ettevõtted tutvustasid tudengitele enda väljakutseid ja võimalusi teha koostööd.

Õppeainet eest vedav abiprofessor Ergo Pikas ütles: „Avasündmus täitis eesmärki koguda ideid olulisemate ehitatud keskonna probleemide tuvastamiseks ja võimalusi nendega tegelemiseks. Teadlaste ja ettevõtete huvi panustada väljakutsetega ja osaleda kursuse läbiviimisel näitab, et tegemist on oluliste probleemidega, millele peab lahendusi otsima üheskoos ülikooli, erinevate valdkondade spetsaliste ja ettevõtetega.”

Järgmise paari kuu jooksul hakkavad tudengite meeskonnad väljakutsetele lahendusi looma. Juba 18. mail astuvad kõik meeskonnad žürii ette, kellele oma ideid tutvustatakse. Kolm parimat tiimi saavad rahalised auhinnad ja võimaluse oma ideed tutvustada üleeuroopalisel võistlusel EuroTeQaThon, kus vastamisi minnakse EuroTeQi partnerülikoolide võistkondadega.

Tudengid hakkavad tegelema väljakutsetega järgmistest valdkondadest:

  • Linnad (näiteks ehitus/hooned, välivalgustus, tänavad)
  • Energia (näiteks taaskasutatavad materjalid, transport, andmehaldus)
  • Tarbimine (näiteks toit, plasttooted, mood)

EuroTeQ Waste Challenge on osa EuroTeQ Collideri projektist. 2022. aasta Collideri teemaks on „Leave no waste behind“. Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 liiget) tulemusel välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on heaks võimaluseks välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

Laeb infot...