Tallinna Tehnikaülikool

Olümpiaadid panevad kooliõpilased pingeritta teadmiste järgi mõnes õppeaines, just nagu jooksuvõistlused reastavad osalejad kiiruse järgi. Ja just nagu spordivõistlusi on igale spordialale malest maratonideni, peetakse olümpiaade alates 7. või 8. klassist kõikides õppeainetes, rahvaluulest füüsikani, usundiõpetusest ema- ja võõrkeelteni.

TalTechi olümpiaadid

Tallinna Tehnikaülikooli Olümpiaadikooli juht Päivo Simson märgib, et kokku toimub Eestis pea poolsada teadmistevõistlust aastas. Eesti üleriigiliste ja rahvusvaheliste olümpiaadide parimad pääsevad ülikooli edasi õppima lävendiväliselt, sõltumata hinnetest lõputunnistusel või riigieksamite tulemustest. Lävendid üha tõusevad, sest ülikool ootab parimaid õppijaid, helgemaid päid, ja kust mujalt selliseid leida kui mitte teadmisvõistluste tulemustetabeli eesotsast.

Ülesanded olümpiaadidele koostavad üldjuhul ülikoolide õppejõud, kes on ka võistluste žüriis.  Need ülesanded on kindlasti raskemad kui kooliprogrammis, mis tähendab kahte asja. Esiteks, kui Sul on koolitunnis igavavõitu, siis leiad olümpiaadidelt põnevamat peamurdmist. Teiseks, olümpiaadideks tasub eraldi harjutada. Selleks on paarikümne aasta jagu toimunud olümpiaadide ülesandeid veebis vabalt kättesaadavad, koos lahendustega, et saaksid end kontrollida. Nii on neist abi ka juhul, kui olümpiaadile minna ei saa või ei taha.

Võimalus enesearenguks

Minna tasub aga kindlasti. Päivo Simson rõhutab, et olümpiaadideks ettevalmistamine ja seal osalemise kogemus on enesearengu mõttes hindamatu väärtus, ning kes kord olümpiaadil käinud, selle jaoks on kooliülesanded kerge meelelahutus.

Rahvusvahelised olümpiaadid on mitu päeva kestvad tiheda programmiga sündmused eri riikides, mida Simson võrdleb olümpiamängudega – koos on ühe õppeaine maailma helgeimad pead ning lisaks võistlemisele teadmistes pakutakse osalejatele kultuuriprogrammi, loenguid, ekskursioone, ühiseid õhtusööke ja peoõhtuid.

Riiklikud olümpiaadid Eestis nii meeleolukad ei ole, kuna tavaliselt on olümpiaadi lõppvoor ühepäevane üritus. Kuid Simson toob välja nendegi sündmuste sotsiaalse väärtuse – seal kohtuvad õpihimulised noored ja valitseb „teadmistekallakuga“ õhkkond, kus vestlused keerlevad huvitavate ülesannete ja lahenduskäikude ümber. Samasuguse õhkkonna, ainult ilma võistluspingeta, leiab olümpiaadideks ettevalmistavatelt kursustelt ja treeninglaagritest. Mõlemas aitavad olümpiaadideks valmistuda eliitkoolide parimad õpetajad ja ülikoolide õppejõud ning osalejate hulgast leiad noored, kes jagavad nt füüsika või matemaatika vastu ühesugust õhinat.

Ja mis kõige tähtsam: Eesti ülikoolid võtavad olümpiaadide parimad enda üliõpilaste hulka ilma sisseastumiskatseteta ja lävendiväliselt. Simsoni kinnitusel on olümpiaaditulemus oluliseks mõjutajaks ka paljude välismaiste ülikoolide sissesaamisel. Nii et olümpiaadidel tasub osaleda: kaotada pole midagi, võita aga terve tulevik!

Miks osaleda olümpiaadidel?

 • Hea seltskond – kokku tulevad kooliõpilased, kel sinuga sarnased huvid ja teadmised.
 • Rahvusvahelistel olümpiaadidel põnev lisaprogramm.
 • Hea võimalus aine endale päriselt selgeks saada.
 • Parimatele au ja kuulsus ning priipääse ülikoolidesse õppimiseks, vahel ka auhinnad.

Mida teha, et osaleda?

 • Kui sinu koolis korraldatakse olümpiaadiks eelvoore, alustagi sealt.
 • Räägi osalemissoovist oma aineõpetajaga, kes saab su olümpiaadile kirja panna. Heast õpetajast on palju abi, tema aitab sul ette valmistuda.
 • Kui sinu koolis eelvooru ei korraldata, palu õpetajal end kirja panna piirkonnavooru.
 • Ise saad end registreerida lahtistele võistlustele, mida korraldatakse samuti erinevates õppeainetes –Tallinna Tehnikaülikoolil on näiteks lahtised võistlused koolimatemaatikas ja majanduses.
 • Leia veebist oma lemmikaine olümpiaadi varasemad ülesanded ja lahenda neid nii palju kui suudad.
 • Abi on ka spetsiaalsetest ettevalmistavatest kursustest, mida pakub nt Tallinna Tehnikaülikooli Olümpiaadikool.

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli

 • Esita avaldus lehel sais.ee
 • Kui oled ületanud lävendi*, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.
 • Kui Su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.
 • Lävendiväline vastuvõtt TalTechi: matemaatika, füüsika, keemia või informaatika üleriigilise olümpiaadi lõppvooru jõudjatele; teistel riiklikel olümpiaadidel esikümnesse jõudjatele; rahvusvaheliste olümpiaadide osalejatele; Rakett69 esikolmikule, Kübernaaskli esikolmikule, Labürindijooksu esikümnele, Enginaatori esiviisikule ja õpilaste teadustööde riikliku konkursi esimese kolme preemia saajatele.
 • Täpsem info taltech.ee/sisseastuja/bakalaureuseoppe-vastuvott

Loe ka sellest, kuidas rahvusvahelistel olümpiaadidel edukalt osalenuna ülikooliõpingute ajal stippi saada.

TalTech Podcast

Hea tulemus olümpiaadil võib viia otse TalTechi. Kuidas?

Olümpiaadid panevad kooliõpilased pingeritta teadmiste järgi mõnes õppeaines, just nagu jooksuvõistlused reastavad osalejad kiiruse järgi. Ja just nagu spordivõistlusi on igale spordialale malest maratonideni, peetakse olümpiaade alates 7. või 8. klassist kõikides õppeainetes, rahvaluulest füüsikani, usundiõpetusest ema- ja võõrkeelteni. TalTechi Podcastis räägib olümpiaadidest Olümpiaadikooli juht Päivo Simson.

Laeb infot...