Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi vilistlane Heigo Saare vastutab Rail Baltic Estonia OÜ-s raudteesüsteemi töökindluse ja ohutuse eest. Raudtee valdkonnas on Heigo töötaud viimased 11 aastat. Esimese hariduse omandas ta Tallinna Tehnikakõrgkoolis raudteetehnika erialal, õpingud jätkusid Tallinna Tehnikaülikoolis transpordiplaneerimise magistrikaval ning hiljaaegu lõpetas ta teise magistrikava TalTechi IT-teaduskonnas.   

Heigo Saare
Heigo Saare (Foto: erakogu)

Mis on järgmisel 5-10 aastal logistikasektori suurimad väljakutsed?    

Pidev muutus ja uued ärimudelid. 

Sektoril seisab ees ülesanne vähendada oluliselt määral CO2 emissiooni: jätkusuutlike ja säästlike transpordiviiside domineerimine, sh alternatiivsete kütuste kasutamine. See saab juhtuda vaid koos infotehnoloogia ning energeetika valdkondadega. Nii et transpordisektori tundmisest üksi ei piisa, tuleb tunda ka IT ja energeetika hingeelu. Ennustan, kümne aasta perspektiivis saab raudteest transpordisektori selgroog. See ei tähenda, et muud transpordiliigid kaoksid, sest viimast kahte miili peab samuti teenindama. 

Reisijate jaoks on oluline, et transporditeenust pakutakse tervikuna. Pandeemia näitas, kui haavatav on ühistransport. Vedaja peab keskenduma aja ja maksumuse kõrval ka kindlusele, turvatundele ning positiivsele kogemusele.  

Kaupade puhul usun, et peamine teema seisneb selles, et kaubavedu peab muutuma „nähtamatuks“ ja ühiskonnale vähem häirivaks. See tähendab, et kaup liigub ennekõike raudteel ning maanteed ei ole veokitest pungil.  

Kirjelda, kuidas valmiv Rail Baltica muudab Eesti (majandus)elu paremaks.  

Uus raudtee toob Euroopa meile lähemale. Jõuame kiiremini ja alternatiivsel viisil kohale. See ei ole ainult ilus rööbas ja uhke rong, vaid täiesti uus ning teine teenuse kvaliteedi standard nii reisijate kui ka veo-ettevõtjate jaoks. Esmalt aga tuleb viia rongi kasutamine inimeste ja ettevõtete harjumustesse. Kõige raskem töö on tekitada usaldus ja toimiv teenus.  

Rohepöörde põhimõtted ja tänane EL poliitiline tahe soosib, et Rail Baltica käivitub loodetud tempos, kuid see eeldab ka viimase miili ärimudelite kohandamist ning olemasolevate ärimudelite uuendamist. Pean silmas klassikalist kaubavedu maanteetranspordis.  

Vähem tähtis ei ole uue raudteekultuuri ja -inseneeria areng Eestis ja Baltikumis. Sellise mastaabi ning keeruka süsteemi puhul, mida me hetkel arendame ning ehitame, tekib uus põlvkond eestlasi, kes on tulevikus valmis seda sajandi projekti käivitama, opereerima, hooldama ja arendama.   

Positiivset on rohkemgi, nt uued töökohad ehituse ajal ning opereerimise perioodil, uus väärtusahel tarnetes. Minu arvates on Rail Baltica nö katalüsaator, mille sarnast siin mail pole nähtud ning selle positiivne emergents on lõpuni ennustamatu. 

Kuidas logistikud saavad rohepöördesse panustada?  

Raudtee fännina, mis ma muud oskan öelda kui et esmalt tuleb uskuda raudtee tulevikku ja paradigma muutusesse.  

Ükski transpordiviis ei suuda rohepöörde võitu üksi koju tuua. See on võimalik koos ning seepärast usun et logistikutel, kes eri transpordiviise ühendavad, on rohepöörde edukuses oluline mõju.  

Üks lõbus seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud.  

Huumorit on palju olnud, nt meenutades TalTechis õppimise aega. Väga toredad kursusekaaslased, osadega saame siiani regulaarselt kokku ja teeme nalja.  

Kuni inimesed ja kaubad suurtel kiirustel hulgakaupa ühest kohast teise liiguvad, planeerivad logistikud juba uut sõitu. Kuidas leida parim viis tarneahela korraldamiseks? Või hoopis kuidas tagada ummikuvaba linn? Logistika all mõistetakse maismaa-, lennu-, mere- ja raudteetranspordi, kombineeritud vedude, laonduse, ostude ja hangete, jaotuse, klienditeeninduse ning informatsiooni liikumise korraldamist kogu tarneahela ulatuses, samuti linnaliikluse ja ühistranspordi planeerimist. Laiemas tähenduses on logistika aga mõttelaad, kompetentsus ja tegutsemisviis ettevõtte edukuse tagamiseks, ressursside paremaks kasutamiseks ja majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Tutvu logistika õppekavaga: taltech.ee/logistika

Laeb infot...