Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli energiamuundus- ja juhtimissüsteemide magistriõppe üliõpilane Igor Šramov töötab Rahvusraamatukogu haldusosakonna juhatajana. 

Igor Šramov
Igor Šramov. Foto: erakogu

Kuidas elektriinsenerid saavad rohepöördesse panustada? 

Meie roll on tuule- ja päikeseenergia implementeerimine ja ka nende populariseerimine elanikkonna seas. Samuti automaatika arendamine, uute tehnoloogiate arendamine (jõuelektroonika jms), võrgu optimeerimine.  

Millise keskkonnaprobleemi tahaksid pärast selle eriala lõpetamist tööle asudes ära lahendada? 

Roheenergia prognoositamatuse probleemi. Tahaksin lahendada energia salvestamise probleeme, et tuule- ja päikeseenergiast saadud energiat oleks võimalik salvestada ja kasutada seda energiat hiljem. 

Mis on kõige põnevam õppeaine? 

Magistrantuuri õppekava oli hästi läbimõeldud, nii võin öelda, et kõik ained olid huvitavad. Eraldi nimetan kahte ainet: „Tuule- ja päikeseenergeetika“ ja „Elektrivõrkude projekteerimine“. Jaotusvõrgu planeerimine, arvestades selle parameetreid, tuulikute ja päekesepaneelide lisamist ja nende mõju võrgule, oli väga põnev ülesanne.  

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud. 

Enamus asju! Aga hästi on meeles, kuidas on edasi arenenud vigaste mootorite diagnostika. 

Tänu tehnoloogia arengule, elektri hajatootmisele ja taastuvenergia kasutuselevõtule on energeetikas tekkimas tarkvõrgud, mis ühendavad endas elektri ja infotehnoloogia ning muudavad kogu energiamaailma üheks tervikuks. Energeetika on valdkond, mis on riigi ja majanduse toimimise alustala. Lisaks majanduslikule otstarbekusele on vaja arvestada riigi julgeoleku-, keskkonna- kui sotsiaalpoliitiliste otsustega, aga ka Euroopa Liidu poliitikatega. TalTechis on elektri- ja energeetikaalane haridus ja teadus pikkade traditsioonidega, ulatudes ülikooli asutamisaega 1918. aastal. Täna on TalTech selles valdkonnas Eesti juhtiv ülikool ja kompetentsikeskus. Tutvu õppekavaga lähemalt: taltech.ee/energiamuundus-ja-juhtimissusteemid.

Laeb infot...