Tallinna Tehnikaülikool

Jaanus Randlaht on töötanud ehitus- ja insenerifirmades objektijuhi, kvaliteedispetsialisti ja projekteerijana, alates 2005. aastast peamiselt firmajuhi ja projekteerimise projektijuhina, olles tänaseks projekteerinud ja juhtinud ehitust nii suurtel kui väiksematel objektidel üle Eesti.

Jaanus Randlaht

Mudelprojekteerimise mikrokraadikaval õppiv Jaanus ütleb, et õppimises on tema jaoks alati ka ports otsinguid. Nii on ta on õppinud Mereakadeemias laevajuhtimist, hiljem keskendus ehituserialadele: 2003. aastal lõpetas ta Tallinna Tehnikakõrgkooli ehituseriala, seejärel õppis teedeehitust. Jaanus on ennast süstemaatiliselt täiendanud erinevatel täiendkursustel ja talle on omistatud ehitusinseneri 7. tase.


Kuidas tekkis huvi lisahariduse järele?

Ehitusvaldkonna areng on sedavõrd kiire, et teadmiste pidev täiendamine on inseneriks olemise vältimatu osa. Töötava inimesena on küsimus pigem selles, kuidas korraldada oma tegemised nii, et leiduks aega õppimiseks.

Miks otsustasid nüüd edasiõppimiseks kasutada just mikrokraadi lahendust?

Täiendkoolituste loengute formaadis õpingute seas on olnud häid ja mitte nii häid kogemusi, koolituste õppeteemade valik on tavaliselt pigem kitsas ja spetsiifiline. Uusi võimalusi otsides jäi mulle silma TalTechi uus õppemudel. Ülikooli loengute formaat mikrokraadi lahenduses annab palju süsteemsema ja laiema teadmistebaasi kui ükskõik milline täienduskoolitus. Loengud annavad võimaluse tutvuda just mind huvitavate aspektidega. Hindan, et aruteludeks on piisavalt aega ja võimalust. Kogenud õppejõududega on võimalik laskuda diskussioonidesse, leida oma küsimustele vastuseid.

Vähetähtis pole ka aspekt, mikrokraadi õppes saadud täienduskoolituse punktid ei ole mitte ainult sisuliselt, vaid ka rahaliselt oluliselt väärtuslikumad kui täienduskoolitustel saadavad.

Oled esimene „mikrokraadurite“ lend. Millised on senised kogemused?

Kursuse eel oli mul pisut kõhklusi, kas õpingud ikka täidavad minu ootuse – pelgasin, et distantsõpe piirab võimalusi. Tegelikkus osutus meeldivalt vastupidiseks. Õpe ekraani taga andis ühelt poolt ajas kokkuhoiu, samas võimaldas Teamsi keskkond vabalt suhelda nii õpingukaaslaste kui ka õppejõududega, esitada kohe kõikidele nähtavaid lisamaterjale ja dokumente, avada faile ja nende põhjal tööd teha. Enesele esitatud sihid said täidetud, esitatud ootused täitusid eranditult positiivses valguses.

Kui raske selline töö kõrvalt õppimine on?

Kuna kursuse ajakava oli varakult teada ja selgelt planeeritud, ei olnud õpingute lisamine igapäevatöö kõrvale keeruline.

Kas soovitad sõbrale või kaalud ise ka edaspidi mikrokraadidel õppimist?

Soovitaksin kindlasti ja mitte ainult sõbrale. Tulevikus püüan oma täienduskoolituse plaanid sättida nii, et saaksin veel osaleda, kas mikrokraadi õppekavadel või avatud ülikooli loengutes.

Üks üllatus, mis on TalTechis mikrokraadiõppurina ette tulnud?

Meeldivaks üllatuseks oli digikeskonna paindlikkus, õppetöö korraldus selles keskkonnas ja virtuaalsete klassiruumide igati asjalik ja töökas õhkkond.

TalTech pakub kevadsemestril 2021/22 kokku 16 mikrokraadikava kolmes teaduskonnas ja mereakadeemias.
Kandideerimine avati 13. detsembril 2021, õppetöö algab 24. jaanuaril 2022.

TalTechi mikrokraadikavadel toimub õppetöö koos tudengitega, samas on õppekavad koostatud selliselt, et nende maht oleks sobilik tööl käivatele õppuritele. Mikrokraadikava maht on 12–24 ainepunkti, mis läbitakse kahe kuni kolme semestri jooksul. Lõpetajad saavad ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja võimaluse jätkata tasemeõppes.

Laeb infot...