Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadid

TalTech avatud õpe pakub väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade, mis koosnevad kahest või enamast tasemeõppeainest.
Algaval sügissemestril 2024/25 saab alustada aga õpinguid suisa Eesti kolme ülikooli koostöös loodud ühismikrokraadikaval - Toidutehnoloogia ja disain: kokk kui disainer. Kokkade akadeemia programm pakub praktilisi teadmisi toidu sensoorsetest omadustest ja toidukeemiast ning kuidas neid teadmisi ära kasutada toote- ja teenusedisainis.
Kuula lisaks põnevat intervjuud TÜ Pärnu kolledži turismiteenuste kaasprofessoriga Anne Roosipõld (PhD) kokkade akadeemia teemal siin.

Mikrokraadikava võimaldab Sul omandada:

  • paari semestri jooksul süvendatud teadmisi nii inseneri, IT ja majanduse kui merenduse ning looduse valdkonnas;
  • tööturu situatsiooni arvestades kiiret ja soodsa hinnaga ümberõpet (vajadusel ka Eesti Töötukassa finantseeringuga); 
  • esimesi tasemeõppe õppeaineid nii bakalaureuse kui magistriõppeprogrammist, et soovi korral hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal (mikrokraadikaval kogutud EAP-d saad üle kanda kraadiõppesse);
  • kvaliteetsed teadmised kõrgelt tunnustatud ülikoolist (kava läbimist kinnitab TalTech mikrokraadi tunnistus). 

    Tööandjana olen mikrokraadiõppe üle väga õnnelik – igas ettevõttes leidub tublisid ja töökaid inimesi, kel ühel või teisel põhjusel elus haridustee pooleli jäänud või on jõutud oma karjääris kohta, kus lisaks praktilistele oskustele on vaja ka teoreetilisi teadmisi juurde. Ülikoolide mikrokraadiprogrammid on ideaalseks võimaluseks minna õppima professionaalsesse õppeasutusse, kus kogenud õppejõud ning kvaliteetsed õppeprogrammid. Just töö kõrvalt õppides on ülioluline, et õpe sisaldaks just seda, mida reaalselt vaja läheb. Ehk siis – enam pole huvi teadmiste ‘Rootsi laua’ vastu, vaid oodatakse täiendavaid teadmisi, mis aitaks oma töös edukam olla. Kai Realo, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine, Ragn-Sells AS juhatuse esimees

Vastuvõtuinfo

Vastuvõtt 2024/25 sügissemestri mikrokraadikavadele 3.-21.06.2024. Õppetöö algab 2. septembril 2024.

Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel. Õpe on tasuline. Mikrokraadikava õppeteenustasu arvestamine toimub semestripõhiselt vastavalt ainepunktide mahule ja kehtestatud tasumääradele.
NB! Mikrokraadikava läbinu saab TalTechi täiendusõppe tunnistuse. Dokumendi väljastamise eelduseks on õppuri e-kirjaga saadetud märguanne/kinnitus, et ta on sooritanud mikrokraadikava kõik õppeained.

  • Kuula mikrokraadide teemal põnevat vestlust TalTechi avatud ülikooli juhi Hanno Tombergiga! Vestlusringis osalevad meie ülikooli IT teaduskonna programmijuht Ago Luberg ja majandusteaduskonna programmijuht Külli Taro ning programmeerimise mikrokraadikaval õppija Kristi Jõgiste.

Lisainfo:
Avatud õppe keskus
mikrokraadid@taltech.ee
620 3600, 620 3601

SÜGISSEMESTRIL 2024 STARTIVAD MIKROKRAADIKAVAD:

IT, arukad juhtimissüsteemid

Kui Sulle pakub huvi programmeerimine ning oled mõelnud, kuidas oleks töötada tarkvaraarendajana, kuigi varasem kogemus sel alal puudub, siis tule ja soorita oma esimesed sammud meie juures!

Täiendav info

Esita avaldus

Kui Sind huvitab, milliseid äriinfosüsteeme kasutavad ettevõtted, kuidas neid arendatakse või soovid hoopis liikuda Business Centrali konsultandi rollist arendaja rolli, siis vali just see mikrokraad! Äriinfosüsteemide mikrokraadikava annab vajalikud baasteadmised nii teoorias kui praktikas.

Esita avaldus

Mikrokraadikava on mõeldud algtaseme IT-spetsialistile, kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust arvutisüsteemide halduse ning selle saavutamise vahenditest.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Esita avaldus

Mikrokraadikava annab baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, 3D graafika ja digitaalse tootmise vallas. Õpime enamkasutatavaid meetodeid ja vahendeid tarkvarapakettide kasutamisel.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Esita avaldus

Inseneriteadused, energeetika

Mikrokraadikava pakub võimalust õppida analüüsima turuosaliste koostööd kaasaegses energiasüsteemis ning mõistma energiasüsteemi ja varustuskindluse väljakutseid. Lisaks omandatakse põhjalikumad teadmised energiasüsteemide arengu planeerimise alustest ja elektrituru toimise põhimõtetest.   

Täiendav info

Esita avaldus

Elektri tootmisel taastuvatest energiaallikatest on oluline roll rohepöörde raames kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks. Mikrokraadikava pakub võimalust omandada lisateadmised energiasüsteemide ja hajaenergeetika planeerimisest, projekteerimisest ja nende tasuvuse hindamisest.

Täiendav info

Esita avaldus

Kui soovid täiendada oma hooneautomaatikaalaseid teadmisi elektroenergeetika vaates, omad tehnilist tausta või praktilist kogemust insenerina, oled oodatud õppima just sellele mikrokraadikavale.

Esita avadus

Hooneautomaatika ja tehnosüsteemide mikrokraadikava annab teadmised hoonete tehnosüsteemidest ja nende toimimisest, et efektiivsemalt kavandada, ehitada ja hooldada hooneautomaatikat. 

Esita avaldus

Üha olulisem on ehituses energiatõhusus. Mikrokraadikava õpetab hindama hoonete energiatõhusust ning tegema hoonete energiasimaltsioone. 

Esita avaldus

Materjalitehnoloogia valdkond seisab suurte väljakutsete ees. Valdkonna suurimaks eesmärgiks on keskenduda klassikalise mudeli asemel järjest enam jätkusuutlikele majandusmudelitele. Järjest olulisemaks on muutunud materjalide kvaliteet, vastupidavus ja valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus. Mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised jätkusuutlikest majandusmudelitest, materjalitehnoloogiast ning keskkonna valdkonnast. 

Esita avaldus

Tallinna Tehnikaülikool soovib olla rohepöörde eestvedaja ja elluviija Eestis. Rohepöörde eesmärk on kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050, mille saavutamisel mängivad otsustavat rolli rohelised energiatootmise ja -salvestamise tehnoloogiad: omavahel tihedalt seotud päikese-, tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiad. Just need kolm rohelist energiatehnoloogiat on uue mikrokraadikava fookuses.

Täiendav info

Esita avaldus

Keskkond, loodusteadused

Kolm Eesti tippülikooli - Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ning Tartu Ülikooli Pärnu kolledž - on koostanud unikaalse mikrokraadikava, kus saab õppida tundma toidukeemial põhinevaid tehnoloogilisi protsesse ja neid teadmisi oskuslikult rakendada praktilises toote- või teenusedisainis.

Täiendav info

Esita avaldus

Kas oled kunagi mõelnud, miks mõni toit annab rohkem energiat, mis on toidupüramiid ja kuidas mõjutab toit meie keha? Kuidas eristada toidu ja toitumisega seotud müüte tegelikkusest? Kuidas hoida ära toidu riknemist ja tagada toiduohutus? Kui Sind huvitavad seda tüüpi teadmised, siis võiks Sulle sobida just see mikrokraadikava.  

Esita avaldus

Ettevõtlus, juhtimine

Tänapäevane riigivalitsemine keerleb andmete ümber. Aasta tagasi startinud mikrokraadikava kombineerib avaliku halduse põhialuste kursuse ja värskelt koos Euroopa tippülikoolidega välja töötatud andmepõhise valitsemise kursuse. Läbi teooria ja praktiliste harjutuste õpitakse tundma andmeid kui riigivalitsemise sisendeid ja väljundeid.

Täiendav info

Esita avaldus

Mikrokraad ettevõtluses annab võimekuse ja kindluse mistahes eriala või äriidee vundamendile ettevõtte rajamiseks, ettevõtlusega alustamiseks. Samuti oskuse juhtida projekte või osakondi, laiendades seeläbi õppija karjäärivalikuid.

Täiendav info

Esita avaldus

Kui Sind huvitavad aktsiad, kinnisvara ja võlakirjad ning kuidas hinnata nende õiglast väärtust ja tõlgendada analüüsi tulemusi, sobib see mikrokraad Sulle!

Täiendav info

Esita avaldus

Kui soovid teada, kuidas inimesi, meeskondi ja võrgustikke juhtides saavutada avaliku sektori poliitikaeesmärke, vali just see mikrokraad!

Täiendav info

Esita avaldus

Personali värbamise ja valiku mikrokraadikava hõlmab kõike alates tööanalüüsist, värbamiskriteeriumite loomisest, värbamisprotsessi kujundamisest kuni valikuotsusteni ning sisaldab võimalust oma teadmised/oskused proovile panna. 

Täiendav info

Esita avaldus

Kui sind huvitab ühiskondlike probleemide lahendamine või kui sinu töö on poliitika kujundamine või mõjutamine, siis see kava annab oskuse analüüsida ühiskondlikke probleeme ja nende lahendamise teid. Ühtseks tervikuks seotakse teadmised strateegilisest planeerimisest, tulemus- ja finantsjuhtimisest ning poliitikaanalüüsist. Kava lõpetanu oskab suhestada poliitikaeesmärke ja eelarvet, hinnata eesmärkide peegeldumist eelarvetes, analüüsida seoseid või nende puudumist probleemide ja pakutavate või olemasolevate lahenduste vahel. Õpingute käigus soositakse keskendumist konkreetsete töisete väljakutsete lahendamisele. 

Täiendav info

Esita avaldus

Strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine annab Sulle põhjaliku ülevaate nüüdisaegsetest meetoditest ja süsteemidest, mis toetavad juhtimisotsuste langetamist. Lisaks õpid hindama ettevõtte äriprojekte, et langetada majanduslikult põhjendatud otsuseid. Mikrokraad annab Sulle baasteadmised rahandusest ning oskused rahanduse põhimeetodite kasutamiseks. Vali meie mikrokraadiõpe, et saada tugev alus finantsjuhtimisele ja tõhusatele juhtimisotsustele!

Täiendav info

Esita avaldus

Kliendikesksus on võtmesõna iga kaasaegse ettevõtte ja avaliku sektori asutuse strateegias. Praktikas õnnestub kliendikeskne transformatsioon aga vähestel. Teenusedisaini mikrokraad loob silla kliendikesksuse strateegiliste eesmärkide ja praktiliste arendustegevuste vahel. 

Täiendav info

Esita avaldus

Turundus pole kunagi varem olnud nii keeruline ja samas põnev. Ajalehereklaami suudab igaüks osta, toimiv turundus eeldab aga põhjalikke teadmisi ning võimet näha suuremat pilti. Mikrokraadikava ainete läbimine annab selles valdkonnas vajalikud teadmised ja oskused, et teha arukamaid turundusotsuseid ja luua innovaatilisi kampaaniaid.

Täiendav info 

Esita avaldus

Iga organisatsiooni edu sõltub suuresti sellest, kuidas ta tööjõudu ligi meelitab, värbab, motiveerib ja hoiab. Tänapäeva organisatsioonid peavad olema paindlikumad, et nad saaksid oma tööjõudu arendada ja nende pühendumust nautida. Seetõttu peavad organisatsioonid välja töötama strateegia töötajate tööelu kvaliteedi parandamiseks, et rahuldada nii organisatsiooni kui ka töötajate vajadusi ja eesmärkide saavutamist.

Täiendav info

Esita avaldus

Kas töötad logistika ja tarneahela valdkonnas ning otsid täiendkoolitust? TalTech pakub 2023 sügisest Ärilogistika digikaugõppe mikrokraadi, mis käsitleb ettevõtte logistikat, ostu, varude juhtimist ja logistikatehnoloogiad. Ainete läbimine tugineb paljuski jooksvale rühmatööle, tehes seda siiski digitaalselt, ilma füüsilise kontaktita, läbi regulaarsete digikohtumiste. Ained ei ole omavahel kohustuslikus järgnevussuhtes, st kava läbimist saab alustada nii sügisel kui kevadel.

Täiendav info

Esita avaldus

Ettevõtlus liigub kindlalt ühes - digiteerimise - suunas. Tekkinud on tohutu nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide järele. Äriprotsessid digiühiskonnas mikrokraad annab võimalusi oma teadmisi kolmes äriprotsesside juhtimise tähtsaimas valdkonnas täiendada.

Täiendav info

Esita avaldus

Igasugused organisatsioonid vajavad eesmärgipärast valitsemist ja juhtimist, aga kuidas leida selline igikestev ja kõiki olulisi sidusgruppe ühendav eesmärk? Just sellele olulisele küsimusele püüame ühiselt vastata. 

Täiendav info

Esita avaldus

Haridus, eneseareng

Mitme keele oskus loob suuremaid võimalusi tööturul nii Eestis kui ka välismaal. Selleks, et värskendada oma keelealaseid teadmisi ning luua endale võimalus tulevikus suurema palga saamiseks, omandage mikrokraad TalTechi Virumaa kolledžis. Oodatud on huvilised, kelle eesti keele tase on vähemalt B2 ja inglise keele tase B1.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Esita avaldus

Sisserändajate suundumine Eesti tööjõuturule seab uusi väljakutseid hakkamasaamiseks mitmekultuurilises töökeskkonnas. Projekti- ja koostööpõhine töökorraldus eeldab töötamist meeskonnas, mis on sageli muutuva koosseisuga ja multikultuurne. Selleks, et saada teadmisi mitmekultuurilisest keskkonnast ning omandada erinevaid suhtlemisstrateegiaid, tulge õppima just seda mikrokraadikava Virumaa kolledžisse!

Virumaa kolledži mikrokraadid

Esita avaldus