Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadid

TalTech avatud õpe pakub väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade

Mikrokraadikava võimaldab Sul omandada:

  • paari semestri jooksul süvendatud teadmisi nii inseneri ja majanduse kui merenduse ning looduse valdkonnas;
  • tööturu situatsiooni arvestades kiiret ja soodsa hinnaga ümberõpet (vajadusel ka Eesti Töötukassa finantseeringuga); 
  • esimesi tasemeõppe õppeaineid nii bakalaureuse kui magistriõppeprogrammist, et soovi korral hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal (mikrokraadikaval kogutud EAP-d saad üle kanda kraadiõppesse);
  • kvaliteetsed teadmised kõrgelt tunnustatud ülikoolist (kava läbimist kinnitab TalTech mikrokraadi tunnistus).


 

Vastuvõtuinfo

Vastuvõtt kevadsemestri mikrokraadikavadele algab 5. detsembril!
Sul on võimalus liituda soovi korral veel avatud õppega. Loe lähemalt siit.

Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel. Õpe on tasuline. Mikrokraadikava õppeteenustasu arvestamine toimub semestripõhiselt vastavalt ainepunktide mahule ja kehtestatud tasumääradele

Lisainfo:
Avatud õppe keskus
avatudope@taltech.ee
620 3600, 620 3601

Kevadel 2023 startivad mikrokraadikavad

Kevadsemestril startivatele mikrokraadikavadele kandideerimine algab 5. detsembril 2022.
 

IT, arukad juhtimissüsteemid

Mikrokraadikava on mõeldud spetsialistile, kelle tööülesannete hulka kuulub asutuse küberturbega tegelemine. Kava läbimine aitab luua tervikliku ettekujutuse küberturbest, selle haldamise meetoditest ja standarditest ning tagab seotuse asutuse ärimudeliga. Õppetöö toimub inglise keeles.

Lisainfo

Mikrokraadikava on mõeldud algtaseme IT-spetsialistile, kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust arvutisüsteemide halduse ning selle saavutamise vahenditest.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Täiendav info

Kandideeri

Mikrokraadikava annab baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, 3D graafika ja digitaalse tootmise vallas. Õpime enamkasutatavaid meetodeid ja vahendeid tarkvarapakettide kasutamisel.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Mikrokraadikava on mõeldud spetsialistile, kes töötab arvutivõrkudega ja kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust võrguturbest ning selle saavutamise vahenditest. Õppetöö toimub inglise keeles.

Lisainfo

Inseneriteadused, energeetika

Järjest enam on oluliseks muutumas tekstiilitoodete ja rõivaste puhul nende vastupidavus, kvaliteet, nutikas ja personaliseeritud disain. Samuti nende valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus. Just see mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised jätkusuutlikust tekstiili- ja rõivatootmisest!

Kandideeri

Loodusteadused, keskkond

Viimastel aastakümnetel on keemilise analüüsi meetodid kiiresti arenenud. Neid meetodeid kasutatakse toiduainete, joogi- ja pudelivee koostise uurimisel, looduskeskkonna ja inimese elupaiga objektide seisundi hindamisel kui ka erinevate ravimite uurimisel ning keemiatööstuse saaduste kvaliteedi hindamisel. Instrumentaalsete analüüsimeetodite kasutuselevõtt analüütiliste laborite praktikas eeldab ka arvutite laialdasemat kasutamist. Seetõttu on oluline valida antud olukorras kõige sobivam analüüsimeetod.
Selleks, et olla tööturul nõutud spetsialist kaasaegsete teadmiste ja oskustega keemiaanalüüsi valdkonnas, tule omanda just see mikrokraad!

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Keskkonnaandmeid kogutakse erinevate sensoritega ja modelleeritakse superarvutitel. Samas võib keskkonnaandmete analüüsi valdkonda kirjeldada kui andmemahukat, aga informatsioonivaest. Meil on küll palju andmeid, aga me ei oska kasutada neis peituvat potentsiaali. See mikrokraadikava arendab õppuri keskkonnaandmete analüüsi oskust, et tulemuslikult kasutada suurandmetes peituvat informatsiooni riigi või ettevõtte igapäevaste protsesside suunamisel ja otsuste langetamisel.

Lisainfo

Matemaatika on odavamaid meetodeid protsesside analüüsimiseks ja kavandamiseks -  matemaatiline modelleerimine, operatsioonianalüüs jne. Mikrokraadikava koosneb ainetest, mis sisaldavad rakendustes kasutatavat matemaatikat, need on optimeerimismeetodid, arvutusmeetodid ja matemaatika tarkvara. Kõik eelnevad teadmised võetakse kokku matemaatilise modelleerimises, kus rühmatööna tehakse praktilisi ülesandeid, alustades mudelite koostamisest ja lõpetades ülesannete lahendamisega arvuti abil.

Lisainfo

Kaasaegne tehnoloogia ja majandus tuginevad paljuski taastumatutele toormetele - ehitusmaterjalid, tööstustoormed, metallid ja energeetika. Kliimaneutraalsuse ning jätkusuutliku arengu huvides tuleb mõista piiratud ressursside rolli ringmajanduses ning erinevate materjalide elutsüklit ja taaskasutamise võimalusi. Täiendades oma teadmisi mineraaltoormete ringmajandusest, aitad kaasa uute ärimudelite tekkele ning ressursside parimale võimalikule väärindamisele.

Täiendav info

Kandideeri

Miks mõni toit annab rohkem energiat kui teine, mis on toidupüramiid ja kuidas mõjutab toit meie keha? Kuidas eristada toidu ja toitumisega seotud müüte tegelikkusest? Kui sind huvitavad sellised teadmised, siis võiks sulle sobida toidu ja toitumise mikrokraadikava. Kava annab süvendatud teadmised bio- ja toidukeemiast, mikrobioloogiast, toiduhügieenist ja toitumisest.

Lisainfo

Üha ulatuslikum informatsiooni hulk kaasajal, tõstatab üha teravamalt küsimuse: mida sellega peale hakata? Üheks võimaluseks on sellele infole läheneda tõenäosusteooria meetoditega. Odavaimaks meetodiks protsesside analüüsimisel ja kavandamisel on matemaatika kasutamine - statistiline modelleerimine, juhuslike protsesside analüüs. Nende lahkamisel tuleb tunda nüüdisaegseid tõenäosusteooria vahendeid.
Mikrokaval õpitakse stohhastiliste mudelite koostamist ning nendega seotud probleemide lahendamist tarkvara R abil. Rakendatakse ka rühmatööd.

Lisainfo

Rohepöörde raames on üha tähtsam kestlikkuse tagamine kõigis eluvaldkondades. Toidusüsteemide kestlikumaks muutmine on üks viimaseid ja keerulisemaid väljakutseid, mida rohepöörde raames on lahendama asutud. See pakub ka olulisi võimalusi nii majanduse konkurentsivõime tõstmiseks kui ka tervishoiusüsteemide toime tagamiseks. 
Mikrokraadi raames analüüsitakse toidusüsteemide kestlikkusele väljakutseid ning otsitakse innovaatilisi lahendusi nii sotsiaal- ja majandus- kui loodusteaduste vaates.

Lisainfo

Ettevõtlus, juhtimine

Mikrokraad ettevõtluses annab võimekuse ja kindluse mistahes eriala või äriidee vundmamendile ettevõtte rajamiseks, ettevõtlusega alustamiseks. Samuti oskuse juhtida projekte või osakondi, laiendades seeläbi õppija karjäärivalikuid.

Lisainfo

Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris on meistriklass tänasele või tulevasele juhile, kes tahab teada, kuidas saavutada poliitikaeesmärke. Esmalt tutvutakse avaliku poliitika probleemide olemuse, avaliku sektori globaalsete reformide ja megatrendidega. Õpitakse, mis on koordineerimise baasmehhanismid ja instrumendid, võrgustikupõhine valitsemine ja juhtimine. Omandatakse personalijuhtimise meetodid ja funktsioonid ning analüüsitakse teoreetiliste aluste paikapidavust ja praktikate rakendatavust avalikus sektoris. Praktilistes töödes soositakse õppuri tööalastest vajadustest lähtuvate juhtimisülesannete lahendamist.

Täiendav info

Kandideeri

Kui sind huvitab ühiskondlike probleemide lahendamine või kui sinu töö on poliitika kujundamine või mõjutamine, siis see kava annab oskuse analüüsida ühiskondlikke probleeme ja nende lahendamise teid. Ühtseks tervikuks seotakse teadmised strateegilisest planeerimisest, tulemus- ja finantsjuhtimisest ning poliitikaanalüüsist. Kava lõpetanu oskab suhestada poliitikaeesmärke ja eelarvet, hinnata eesmärkide peegeldumist eelarvetes, analüüsida seoseid või nende puudumist probleemide ja pakutavate või olemasolevate lahenduste vahel. Õpingute käigus soositakse keskendumist konkreetsete töisete väljakutsete lahendamisele. 

Täiendav info

Kandideeri

Kliendikesksus on võtmesõna iga kaasaegse ettevõtte ja avaliku sektori asutuse strateegias. Praktikas õnnestub kliendikeskne transformatsioon aga vähestel. Teenusedisaini mikrokraad loob silla kliendikesksuse strateegiliste eesmärkide ja praktiliste arendustegevuste vahel. 

Täiendav info

Kandideeri

Turundus pole kunagi varem olnud nii keeruline ja samas põnev. Ajalehereklaami suudab igaüks osta, toimiv turundus eeldab aga põhjalikke teadmisi ning võimet näha suuremat pilti. Mikrokraadikava ainete läbimine annab selles valdkonnas vajalikud teadmised ja oskused, et teha arukamaid turundusotsuseid ja luua innovaatilisi kampaaniaid.

Lisainfo

Kava on mõeldud igale inimesele, kellel on huvi oma turundusteadmise korrastamise, süstematiseerimise ja kaasajastamise vastu. Alustame turunduse juhtimise baasteadmistest nagu turundusmeetmestik, positsioneerimine, segmenteerimine, personaliseerimine, CRM ja liigume edasi kaasaegsete turunduskommunikatsiooni võimaluste ning väljakutsete juurde. Rõhuasetus turunduskommunikatsiooni juures on selle mõõdetavusel ja tulemuslikkusel nii sotsiaalmeedias kui ka otsingumootorites.

Kuressaare kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Ettevõtlus liigub digiteerimise teed. Koroonapandeemia on internetti viinud ka ettevõtted, kes siiani traditsioonilistest müügi- ja turunduskanalitest kinni hoidsid, tekkinud on nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide järele. Mikrokraadikava annab võimaluse teadmisi kolmes äriprotsesside juhtimise tähtsamas valdkonnas täiendada. Ainete läbimine annab teadmised ja oskused, kuidas ettevõtte äriprotsesside eest vastutada, kvaliteedijuhtimist korraldada ning saada teadmised ja oskused digitaliseerumise valdkonnaülese mõju mõistmiseks.

Lisainfo

Varasemalt alustanud mikrokraadikavad

Startis sügisel 2021

Startis sügisel 2021

Startis sügisel 2021

Startis sügisel 2021

Startis sügisel 2021

Startis sügisel 

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel

Startis sügisel