Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadid

TalTech avatud õpe pakub väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade

Mikrokraadikava võimaldab Sul omandada:

  • paari semestri jooksul süvendatud teadmisi nii inseneri ja majanduse kui merenduse ning looduse valdkonnas;
  • tööturu situatsiooni arvestades kiiret ja soodsa hinnaga ümberõpet (vajadusel ka Eesti Töötukassa finantseeringuga); 
  • esimesi tasemeõppe õppeaineid nii bakalaureuse kui magistriõppeprogrammist, et soovi korral hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal (mikrokraadikaval kogutud EAP-d saad üle kanda kraadiõppesse);
  • kvaliteetsed teadmised kõrgelt tunnustatud ülikoolist (kava läbimist kinnitab TalTech mikrokraadi tunnistus). 

"Tööandjana olen mikrokraadiõppe üle väga õnnelik – igas ettevõttes leidub tublisid ja töökaid inimesi, kel ühel või teisel põhjusel elus haridustee pooleli jäänud või on jõutud oma karjääris kohta, kus lisaks praktilistele oskustele on vaja ka teoreetilisi teadmisi juurde. Ülikoolide mikrokraadiprogrammid on ideaalseks võimaluseks minna õppima professionaalsesse õppeasutusse, kus kogenud õppejõud ning kvaliteetsed õppeprogrammid. Just töö kõrvalt õppides on ülioluline, et õpe sisaldaks just seda, mida reaalselt vaja läheb. Ehk siis – enam pole huvi teadmiste ‘Rootsi laua’ vastu, vaid oodatakse täiendavaid teadmisi, mis aitaks oma töös edukam olla."  

Kai Realo Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine, Ragn-Sells AS juhatuse esimees

Vastuvõtuinfo

Vastuvõtt 2023/24 kevadsemestri mikrokraadikavadele 2.-19.01.2024. Õppetöö algab 29. jaanuaril 2024.

Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel. Õpe on tasuline. Mikrokraadikava õppeteenustasu arvestamine toimub semestripõhiselt vastavalt ainepunktide mahule ja kehtestatud tasumääradele

Lisainfo:
Avatud õppe keskus
mikrokraadid@taltech.ee
620 3600, 620 3601

Kuula mikrokraadide teemal põnevat vestlust TalTechi avatud ülikooli juhi Hanno Tombergiga! Vestlusringis osalevad meie ülikooli IT teaduskonna programmijuht Ago Luberg ja majandusteaduskonna programmijuht Külli Taro ning programmeerimise mikrokraadikaval õppija Kristi Jõgiste.

SÜGISEL 2023 ALUSTANUD MIKROKRAADIKAVAD:

IT, arukad juhtimissüsteemid

Kui Sulle pakub huvi programmeerimine (ent Sul puudub varasem kokkupuude sel alal) ning oled mõelnud, kuidas oleks töötada tarkvaraarendajana, siis tule ja soorita oma esimesed sammud meie juures!

Täiendav info

Kandideeri

Mikrokraadikava on mõeldud algtaseme IT-spetsialistile, kes soovib omandada süstemaatilist ettekujutust arvutisüsteemide halduse ning selle saavutamise vahenditest.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Lisainfo

Kui soovid osata kasutada keelte Python ja Java põhikonstruktsioone, koodi siluda, testida ning refaktoorida, kasutades selleks integreeritud programmeerimiskeskkonda, sobib programmeerimine I mikrokraadikava just Sulle!

Täiendav info

Kandideeri

Kui soovid õppida tundma programmeerimistehnoloogiaid ning ei tea, millest alustada, siis see mikrokraad sobib just Sulle! Mikrokraadikava aitab omandada põhitõed programmeerimisest ning saada oma ala professionaaliks!

Virumaa kolledži mikrokraadid

Lisainfo 

Mikrokraadikava annab baasteadmised tarkvarapakettidest infotöötluse, andmete visualiseerimise, 3D graafika ja digitaalse tootmise vallas. Õpime enamkasutatavaid meetodeid ja vahendeid tarkvarapakettide kasutamisel.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Lisainfo

Kas Sind huvitab, milliseid äriinfosüsteeme kasutavad ettevõtted ning kuidas neid arendatakse? Või soovid hoopis liikuda Business Centrali konsultandi rollist arendaja rolli? Äriinfosüsteemide mikrokraad annab Sulle just vajalikud baasteadmised nii teoreetilisel kui ka praktilisel poolel. “Become a game-changer with our top-notch ERP and business applications learning program!“ 

Kandideeri

Inseneriteadused, energeetika

Elektri tootmisel taastuvatest energiaallikatest on oluline roll rohepöörde raames kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks. Mikrokraadikava pakub võimalust omandada lisateadmised energiasüsteemide ja hajaenergeetika planeerimisest, projekteerimisest ja nende tasuvuse hindamisest.

Täiendav info

Kandideeri

Hooneautomaatika ja tehnosüsteemide mikrokraadikava annab teadmised hoonete tehnosüsteemidest ja nende toimivusest, et efektiivsemalt kavandada, ehitada ja hooldada hooneautomaatikat. Ootame mikrokraadi omandama tehnilise tausta ning kütte- ventilatsiooni ja jahutuse või hooneautomaatikaga seotud praktilise kogemusega insenere, kelle teadmised hoonete tehnosüsteemide juhtimise osas vajavad täiendamist.

Kandideeri

Mikrokraadikava annab oskused hinnata hoonete energiatõhusust, analüüsida hoone energiabilanssi ning kasutada energiasimulatsioone energiasäästu lahenduste valimiseks ja väljatöötamiseks. Ootame teadmisi omandama tehnilise tausta ja hoonetega seotud praktilise kogemusega insenere, kes soovivad tegutseda üha olulisemaks muutuvas hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Täiendav info

Kandideeri

Eestis ei koolitata puidutöötlemise, mööbli- ja puidust tehasemajade tootmise jaoks piisavalt spetsialiste. Tehnoloogide, konstruktorite ja keskastmejuhtide igapäevatöös on vaja teada valdkonnakeskset terminoloogiat. TTÜ puidutehnoloogia labor on aastakümneid koolitanud puidutehnolooge. Oleme magistriõppekava „Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia“ baasil loodud kursuste õpetamisega valmis panustama täienduskoolitusse koostöös Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Mööblitootjate Liidu ja Eesti Puitmaja Liiduga.

Kindlasti on puittoodete, mööbli- ja puitmajade tootmise valdkonna suurimaks eesmärgiks konkurentsivõime tõstmine ja rohepöörde võtmes ka ringmajanduse põhimõtete rakendamine tootmises. Mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised CAD programmidest, kestlikest tehnoloogiatest ja materjalide ringlusse võtmise põhimõtete rakendamisest mööbli ja puitmajade tootmises. Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tegema tootepõhist materjali ja tehnoloogiavalikut puidupõhiste materjalide tehnoloogiliste, füüsikalis-mehaaniliste omaduste ja keskkonna mõjude vähendamise põhjal. Omandatakse oskused lihtsamate toodete projekteerimiseks ning toodete tootmiseks sobivate materjalide ja tehnoloogia valikuks. 
Õppetöö toimub inglise keeles!

Kandideeri

Taastumatute ressursside varud vähenevad aasta-aastalt ning üha suurem on vajadus materjalide teisese toorme järele. Kuidas luua süsteeme, kus ühe ettevõtte jäägid on teisele ettevõttele väärtuslikuks tootmissisendiks? Sellel mikrokraadikaval õpid tundma materjalide taaskasutuse tehnoloogiaid ja ökodisaini põhialuseid, et aidata läbi oma igapäevase töö kaasa keskkonnasõbralikumale tulevikule! 

Tartu kolledži mikrokraadid

Lisainfo

Sa oled oma valdkonna spetsialist, kuid oma senise ettevalmistuse raames ei ole õppinud moodulmajade projekteerimist ja ehitamist, BIMi ja hsbCADI? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalsete praktikute abiga!

Lisainfo

Sa oled oma valdkonna spetsialist, kuid oma senise ettevalmistuse raames ei ole õppinud raalprojekteerimist ja BIMi? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalide abiga!

Lisainfo

Tänapäeval kasutatakse üha rohkem arukaid seadmeid ja süsteeme, mis peavad olema turvaliselt ühendatud, ning nende jaoks tuleb koostada joonised ja projektid. Mikrokraad annab võimaluse paremini mõista elektriprojekte, elektrilisi vooluahelaid. Mõista elektriseadmete juhtmestikku, mis on kindlasti kasulik elektrisüsteemide/seadmete seadistamisel ja planeerimisel. Siit saab teadmisi ka elektriseadmete diagnostikas ning vigu kõrvaldamises.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Lisainfo

Keskkond, loodusteadused

Üheks odavamaimaks meetodiks protsesside analüüsimisel ja kavandamisel (nt tootmisprotsesside optimeerimine, uute toodete arendamine jne) on matemaatika kasutamine - matemaatiline modelleerimine, operatsioonianalüüs jne. Kavas õpitakse mitmed aineid, mis sisaldavad rakendustes kasutatavat matemaatikat: optimeerimismeetodid, arvutusmeetodid, matemaatika tarkvara. Need teadmised võetakse kokku matemaatilise modelleerimise aines, milles õpilased rühmatööna käsitlevad praktilisi ülesandeid alustades mudelite koostamisest ja lõpetades ülesannete lahendamisega arvuti abil.

Kandideeri

Kaasaegne tehnoloogia ja majandus tuginevad mineraaltoormetele - ehitusmaterjalid, tööstustoormed, metallid, energeetika. Kliimaneutraalsuse ning jätkusuutliku arengu huvides tuleb mõista nende ressursside rolli ringmajanduses ning erinevate materjalide elutsüklis ja taaskasutamisel. Täiendades oma teadmisi mineraaltoorme ringmajandusest, aitad kaasa uute ärimudelite tekkele ning meie ressursside parimale võimalikule väärindamisele.

Täiendav info

Kandideeri

Kas oled kunagi mõelnud, miks mõni toit annab rohkem energiat, mis on toidupüramiid ja kuidas mõjutab toit meie keha? Kuidas eristada toidu ja toitumisega seotud müüte tegelikkusest? Kuidas hoida ära toidu riknemist ja tagada toiduohutus? Kui Sind huvitavad seda tüüpi teadmised, siis võiks Sulle sobida just see mikrokraadikava. Kava annab süvendatud teadmised bio- ja toidukeemiast, mikrobioloogiast ja toiduhügieenist ning toitumisõpetusest.

Kandideeri

Üha ulatuslikum informatsiooni hulk püstitab kaasajal üha teravamalt küsimuse: mida sellega peale hakata? Üheks 
võimaluseks on infole läheneda tõenöosusteooria meetoditega. 
Odavamaimaks meetodiks protsesside analüüsimisel ja kavandamisel (nt tootmisprotsesside optimeerimine, kindlustus jne) on matemaatika kasutamine -  statistiline modelleerimine, juhuslike protsesside analüüs jne. 
Nende analüüsimisel tuleb tunda nüüdisaegseid tõenäosusteooria vahendeid, mida antud mikrokraadikava õpetab.

Kandideeri
 

Soovid rakendada oma töös ringmajanduslikku lähenemist ning aidata seeläbi kaasa kliimamuutuse aeglustumisele? Kui jah, siis ootab see mikrokraadikava just Sind! Kaval õppides saad teadmisi ringmajandusest, tööstuslikest ökosüsteemidest ja keskkonnasõbralikest meetmetest, mida toodete või teenuste disainimisel rakendada. Õpid tundma olelusringipõhist lähenemist ning toodete ja teenuste keskkonnakoormuse leidmist.

Tartu kolledži mikrokraadid

Lisainfo

Materjalitehnoloogia seisab suurte väljakutsete ees. Valdkonna olulisim eesmärk on liikuda lineaarselt majandusmudelilt ringsele. Järjest olulisemaks on muutunud materjalide kvaliteet, vastupidavus ja valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus.
Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tundma ringmajanduse põhiprintsiipe läbi erinevate valdkondade, saadakse ülevaade erinevatest materjalidest ja nende jätkusuutlikkuse tootmise printsiipidest ning põhiteadmised keskkonnakaitsetehnoloogiast ja säästvast arengust. 

Lisainfo

Ettevõtlus, juhtimine

Mikrokraad ettevõtluses annab võimekuse ja kindluse mistahes eriala või äriidee vundamendile ettevõtte rajamiseks, ettevõtlusega alustamiseks. Samuti oskuse juhtida projekte või osakondi, laiendades seeläbi õppija karjäärivalikuid.

Lisainfo

Kandideeri

Turundus pole kunagi varem olnud nii keeruline ja samas põnev. Ajalehereklaami suudab igaüks osta, toimiv turundus eeldab aga põhjalikke teadmisi ning võimet näha suuremat pilti. Mikrokraadikava ainete läbimine annab selles valdkonnas vajalikud teadmised ja oskused, et teha arukamaid turundusotsuseid ja luua innovaatilisi kampaaniaid.

Lisainfo 

Kandideeri

Igasugused organisatsioonid vajavad eesmärgipärast valitsemist ja juhtimist, aga kuidas leida selline igikestev ja kõiki olulisi sidusgruppe ühendav eesmärk? Just sellele olulisele küsimusele püüame ühiselt vastata. 

Lisainfo

Kandideeri

Ettevõtlus liigub digitaliseerimise teed. Koroonapandeemia on internetti viinud ka ettevõtted, kes siiani traditsioonilistest müügi- ja turunduskanalitest kinni hoidsid, tekkinud on nõudlus digitaalse ärijuhtimise spetsialistide järele. Mikrokraadikava annab võimaluse teadmisi kolmes äriprotsesside juhtimise tähtsamas valdkonnas täiendada. Ainete läbimine annab teadmised ja oskused, kuidas ettevõtte äriprotsesside eest vastutada, kvaliteedijuhtimist korraldada ning saada teadmised ja oskused digitaliseerimise valdkonnaülese mõju mõistmiseks.

Lisainfo

Kandideeri

Kliendikesksus on võtmesõna iga kaasaegse ettevõtte ja avaliku sektori asutuse strateegias. Praktikas õnnestub kliendikeskne transformatsioon aga vähestel. Teenusedisaini mikrokraad loob silla kliendikesksuse strateegiliste eesmärkide ja praktiliste arendustegevuste vahel. 

Täiendav info

Kandideeri

Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris on meistriklass tänasele või tulevasele juhile, kes tahab teada, kuidas saavutada poliitikaeesmärke. Esmalt tutvutakse avaliku poliitika probleemide olemuse, avaliku sektori globaalsete reformide ja megatrendidega. Õpitakse, mis on koordineerimise baasmehhanismid ja instrumendid, võrgustikupõhine valitsemine ja juhtimine. Omandatakse personalijuhtimise meetodid ja funktsioonid ning analüüsitakse teoreetiliste aluste paikapidavust ja praktikate rakendatavust avalikus sektoris. Praktilistes töödes soositakse õppuri tööalastest vajadustest lähtuvate juhtimisülesannete lahendamist.

Täiendav info

Kandideeri

Kui sind huvitab ühiskondlike probleemide lahendamine või kui sinu töö on poliitika kujundamine või mõjutamine, siis see kava annab oskuse analüüsida ühiskondlikke probleeme ja nende lahendamise teid. Ühtseks tervikuks seotakse teadmised strateegilisest planeerimisest, tulemus- ja finantsjuhtimisest ning poliitikaanalüüsist. Kava lõpetanu oskab suhestada poliitikaeesmärke ja eelarvet, hinnata eesmärkide peegeldumist eelarvetes, analüüsida seoseid või nende puudumist probleemide ja pakutavate või olemasolevate lahenduste vahel. Õpingute käigus soositakse keskendumist konkreetsete töisete väljakutsete lahendamisele. 

Täiendav info

Kandideeri

Strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine annab Sulle põhjaliku ülevaate nüüdisaegsetest meetoditest ja süsteemidest, mis toetavad juhtimisotsuste langetamist. Lisaks õpid hindama ettevõtte äriprojekte, et langetada majanduslikult põhjendatud otsuseid. Mikrokraad annab Sulle baasteadmised rahandusest ning oskused rahanduse põhimeetodite kasutamiseks. Vali meie mikrokraadiõpe, et saada tugev alus finantsjuhtimisele ja tõhusatele juhtimisotsustele!

Kandideeri

Iga organisatsiooni edu sõltub suuresti sellest, kuidas ta tööjõudu ligi meelitab, värbab, motiveerib ja hoiab. Tänapäeva organisatsioonid peavad olema paindlikumad, et nad saaksid oma tööjõudu arendada ja nende pühendumust nautida. Seetõttu peavad organisatsioonid välja töötama strateegia töötajate tööelu kvaliteedi parandamiseks, et rahuldada nii organisatsiooni kui ka töötajate vajadusi ja eesmärkide saavutamist.

Lisainfo

Kandideeri

Kaasaegne riigivalitsemine keerleb andmete ümber. Proaktiivsed teenused, automatiseeritud haldusotsused, algoritmipõhine valitsemine, avaandmed, suurandmed, isikuandmed, andmelauad ja andmepilved – need on vaid mõned mõisted, millest tänapäeval avalikus halduses mööda ei saa. 2023 sügisel startiv mikrokraadikava kombineerib avaliku halduse põhialuste kursuse ja värskelt koos Euroopa tippülikoolidega välja töötatud andmepõhise valitsemise kursuse.

Lisainfo

Kandideeri

Kas töötad logistika ja tarneahela valdkonnas ning otsid täiendkoolitust? TalTech pakub 2023 sügisest Ärilogistika digikaugõppe mikrokraadi, mis käsitleb ettevõtte logistikat, ostu, varude juhtimist ja logistikatehnoloogiad. Ainete läbimine tugineb paljuski jooksvale rühmatööle, tehes seda siiski digitaalselt, ilma füüsilise kontaktita, läbi regulaarsete digikohtumiste. Ained ei ole omavahel kohustuslikus järgnevussuhtes, st kava läbimist saab alustada nii sügisel kui kevadel.

Lisainfo

Kandideeri

To provide an overview of ESG concepts, main governing documents and explain how to implement key reporting standards and how to interrelate ESG reporting with day-to-day business operations.

Lisainfo

Kandideeri

Haridus, eneseareng

Mitme keele oskus loob suuremaid võimalusi tööturul nii Eestis kui ka välismaal. Selleks, et värskendada oma keelealaseid teadmisi ning luua endale võimalus tulevikus suurema palga saamiseks, omandage mikrokraad TalTechi Virumaa kolledžis. Oodatud on huvilised, kelle eesti keele tase on vähemalt B2 ja inglise keele tase B1.

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri

Mikrokraadikava eesmärgiks on pakkuda paindlikku STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) erialaspetsialistide ümberõpet - õpetaja lisaeriala omandamise võimalust, võttes arvesse eeldatavat töökohtade kadumist tööstuses ning leevendamaks õpetajate põuda üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes. 
Kava läbimine annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ja töökogemusega isikutele esialgsed pedagoogilised pädevused õpetajatöö alustamiseks ning võimaluse taotleda õpetajakutset.

Täiendav info

Kandideeri
 

Sisserändajate suundumine Eesti tööjõuturule seab uusi väljakutseid hakkamasaamiseks mitmekultuurilises töökeskkonnas. Projekti- ja koostööpõhine töökorraldus eeldab töötamist meeskonnas, mis on sageli muutuva koosseisuga ja multikultuurne. Selleks, et saada teadmisi mitmekultuurilisest keskkonnast ning omandada erinevaid suhtlemisstrateegiaid, tulge õppima just seda mikrokraadikava Virumaa kolledžisse!

Virumaa kolledži mikrokraadid

Kandideeri