Tallinna Tehnikaülikool

Õppeinfo

OLULISED KUUPÄEVAD ALGAVAL KEVADSEMESTRIL:
NB! Avatud õppe infotund toimub 26.01.2023 kl 16.00, registreerida saab end infotunnile siin.

 • Avaldusi õppima asumiseks saab esitada kuni 27.01.2023
 • Õppetöö esimene nädal stardib 30. 01.2023.
 • Õpingukava esitamise lõpptähtaeg on 6.02.2023.
   

Avatud õppe täiendusõppur juhindub oma õpingutes TalTech õppekorralduse eeskirjast samaväärselt üliõpilastega ja täiendusõppe eeskirjast. Lisainfot õppetegevuse ja juhendite kohta saab lugeda SIIT.

 • Õppimine avatud õppes on tasuline, õppeteenustasu oleneb õpingute mahust ja valitud ainetest. Täpsema hinnakirja leiab SIIT
 • Oleme kokku kogunud ka korduma kippuvad küsimused avatud õppesse asumisel. Kõige kiiremini võib leida oma küsimustele vastused SIIT
   

Alustan õpinguid

Avatud õppe kaudu saad silmaringi laiendamiseks/enese täiendamiseks õppida üksikuid aineid, soovi korral omandada uut eriala või lisaeriala, või hoopis testida eriala sobivust ilma üliõpilaskohale kandideerimata.

 • Esmalt palun tutvu õppeainete ja tunniplaaniga. Õppetöö toimub koos tudengitega.
 • Õppima asumiseks saada vastuvõtu perioodil avaldus koos haridust ja isikut tõendava dokumendi koopiaga e-mailile või broneeri aeg nõustamisele.

Eriala, õppevormi ja õppekoormuse sobivuse ning heade õpitulemuste korral võid kandideerida üliõpilaskohale. Konkursil võivad osaleda isikud, kes on kogunud vastavasse õppekavasse sobivatest õppeainetest vähemalt 30 EAP-d, kes ei ole konkreetsel õppeastmel õppides ületanud nominaalset õppeaega ja kellel on nõutav eelnev haridus. Täpsusta kandideerimistingimusi!

Täiendavad tingimused majandusteaduskonna kaudu ülikooli immatrikuleerimisel

Täiendavad tingimused infotehnoloogia teaduskonna kaudu ülikooli immatrikuleerimisel

Jätkan õpinguid

Avatud õppe kaudu saad jätkata poolelijäänud õpinguid

 • valides uued õppeained täiendusõppurina; 
 • soovides lõpule viia varasemalt katkenud õpingud (täpsusta õppekava täitmise küsimust teaduskonnas).

Õppima asumise soovist anna märku e-maili teel või broneeri aeg nõustamisele. Tutvu VÕTA (varasemate õpisoorituste ja töökogemuse arvestamise) võimalustega SIIN.

Olen TalTechi üliõpilane

Avatud õppe kaudu saad tasuliselt läbida enda jaoks huvipakkuvaid, õppekava väliseid aineid või aineid korduvdeklareerida

 • Registreeru täiendusõppuriks ÕISis üliõpilase vaates, nõustu täiendusõppes osalemise tingimustega ja esita õpingukava õigeks tähtajaks. ÕISi kasutusjuhendi leiad SIIT (punkt nr 17).
 • Tutvu VÕTA (varasemate õpisoorituste ja töökogemuse arvestamise) võimalustega SIIN.