Tallinna Tehnikaülikool

18.-24. aprillil toimub TalTechi Jätkusuutlikkuse nädal 2022. Üritus leiab aset juba kolmandat korda. Nädal on suunatud eeskätt ülikooliperele, kuid üritused on tasuta ning kõik huvilised on väga oodatud osalema. Uurisime nädala eestvedajalt, turunduse õppejõult Eliis Salmilt kõige kohta lähemalt.

Eliis Salm
Eliis Salm

Mis on Jätkusuutlikkuse nädala eesmärk?

Üritustesarja eesmärk on pöörata tähelepanu jätkusuutlikkuse, eetika, vastutustunde ja võrdse kohtlemise teemadele. Me ei piirdu niisiis vaid keskkonnahoiu küsimustega. Peamine sõnum on, et kõik need teemad on meie kõigi vastutus ning sõltuvad suuresti meie endi käitumisest. Eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning valmidust vastutust võtta.

22. aprill on ülemaailmselt tähistatav Maa päev, mis toob tähelepanu keskkonnakaitsele, ületarbimisele ning kliimasoojenemisele. Seepärast korraldamegi oma nädala just selle kuupäeva paiku.

Kuidas on jätkusuutlikkuse ja eetika teemadele keskenduv üritus õppetöösse põimitud?

Jätkusuutlikkuse nädalat korraldavad eeskätt ärinduse teise kursuse üliõpilased turunduse juhtimise õppeaines, mis kestab terve semestri. Meeskonnas on 4-5 inimest. Tudengid läbivad projekti käigus kõik klassikalised turunduse etapid:

  • situatsiooni analüüs
  • planeerimine: eesmärkide seadmine ja vahendite määratlemine, sõnumite loomine, kanalite valik, tööplaani koostamine
  • elluviimine
  • kontroll, tulemuste analüüs

Kõikide nende etappide praktiline läbitegemine annab palju enam kui pelgalt teoreetiline lähenemine. Tudengid õpivad nii õnnestumistest kui ka ebaõnnestumisest, plaanide ümbertegemisest ja paljust muust.

Lisaks üliõpilaste projektidele oleme kavasse lisanud ka rohetiimi ja teiste ülikooli üksuste poolt korraldatavaid jätkusuutlikkusega seotud üritusi. Sel aastal on luubi all ka jätkusuutlike ürituste korraldamine, eraldi käsitleme suitsukonide probleemistikku ning räägime TalTechi teadlase panusest konide ümbertöötlemisse.

Kuidas projekt täpsemalt välja näeb?

Võtame aluseks ÜRO säästva arengu eesmärgid. Lähtume probleemidest, mis on tudengitele olulised ja mille lahendamisse nad soovivad panustada. Nad teavad seega, kuhu asetub nende väike tegevus globaalses pildis. Enne projektiga alustamist saavad üliõpilased loengutest vajaliku teoreetilise raamistiku, millest lähtuda.

Miks on jätkusuutlikkus ja eetika olulised eriti äritudengite hariduse puhul?

Ärinduse tudengid on tulevased ettevõttete juhid ja turundajad, kes saavad muutusi ellu viia pakkudes jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid ning veendes tarbijaid tegema vastutustundlikke valikuid. See võtab muidugi aega, aga on oluline, et nendel inimestel oleks nägemus ja mõtteraam, mis teeks meie elu ja elukeskkonna tulevikus paremaks. Lisaks sellele oleme me kõik tarbijad, kes mõjutavad ka meie lähikondsete otsuseid ja nõudlust turul.

Majandusteaduskonna õppeprogrammide vormidel ja praktikaraportites on ERS-i ehk eetika, vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse teema sees ehk iga õppejõud peaks läbi mõtlema, kuidas neid küsimusi oma õppeaines puudutada, kuidas neist lähtuda. Samuti innustame tudengeid kirjutama lõputöid eetika, vastutustundlikkuse ja kestlikkusega seotud teemadel.

Kuulud rektoraadi rohetiimi ja teaduskonna ERS-i töörühma. Kuidas majandusteaduskond ja ülikool jätkusuutlikkuse ja eetika teemadega laiemalt tegeleb?

TalTech on seadnud eesmärgiks saada aastaks 2035 Eesti esimeseks kliimaneutraalseks ülikooliks ning kogu ülikooliperel on mõistagi selle täitmisel oluline roll. Koostamisel on ülikooli jätkusuutlikkuse kava, mis kätkeb roheteemadega seotud tegevusi nii linnakus, teadus- kui õppetöös. Kliimaneutraalsuse saavutamisel on ühest küljest oluline roll hoonetel, energiatarbel ning jätkusuutlike valikute tegemist soodustava keskkonna loomisel, aga teisest küljest teeb neid valikuid ikkagi ülikoolipere. Millise transpordivahendi valime linnakusse tulemiseks, millist toitu otsustame süüa, kas ostame joogi oma topsi ja toidu korduvkastutatavasse karpi, kas paneme prügi õigesse kasti?

Teaduskond kirjutas 2019. aasta sügisel alla PRMEi ehk vastutustundliku juhtimishariduse põhimõtetele, määras ametisse eetika, vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse koordinaatori ning moodustas töörühma, kuhu ka mina kuulun. TalTechi majandusteaduskond on esimene PRME allakirjutanu Eestis. Suures plaanis tegeleb töörühm sarnaste teemadega: kuidas integreerida ERS teemasid õppe- ja teadustöösse, kujundada teaduskonna keskkonda kestlikke valikuid soosivaks ning tõsta teadlikkust headest valikutest.

Lõpetuseks – milliseid rohelisi uuendusi on TalTechis lähiajal oodata?

Tulemas on mitu väikest, aga toredat uuendust, nagu näiteks ringkarbi süsteem, mis vähendab toitu kaasa ostes tekkivat prügi. Inimene saab oma korduvkasutatava karbi kogumiskasti tagastada ning saab seejärel oma 1-eurose pandiraha tagasi. Aprillikuus saab raamatukogu sööklas teisipäeviti nautida suuremat valikut väiksema jalajäljega taimset toitu. Linnakusse on juba lisandunud hulk veeautomaate, et tudengid ja töötajad saaksid täita oma korduvkasutatavaid pudeleid ega ostaks kulukat ja prügitekitavat pudelivett. Samuti on mõistlik juua kraanivett, kuna Tallinna joogivesi on hea kvaliteediga. TalTechi korduvkasutatavatele veepudelitele on meenetepoes aprillis ka soodushind.

Tutvu Jätkusuutlikkuse nädala programmiga ja löö kaasa!

Laeb infot...