Tallinna Tehnikaülikool

Ehitusgeodeesia 3. kursuse üliõpilane Johanna Koobak kuulub inseneriteaduskonna üliõpilaskogusse ja käib õpingute kõrvalt ka tööl.

Picture of Haabersti's roundabout.

Kelleks Sa saada tahad?

Konkreetset ametiala pole ma kunagi sihiks võtnud, kuid peale magistrikraadi omandamist kavatsen edasi minna doktorantuuri.

Ma teadsin suhteliselt varakult, et tahan õppida inseneriks, ning teedeehituse ja geodeesia eriala läks enim kokku minu huvidega. Õpingute edenedes tekkis mul suurem huvi just geodeesia vastu ning peale praktikal käimist mõistsin, et see on eriala, kus ma spetsialiseeruda tahan.

Miks tasub seda eriala õppima tulla?

Õppetöö on huvitav, toimub piisavalt laboratoorseid tunde, kus õpitud teooriat saab ka praktikas läbi teha. Erialaained hakkavad sellel õppekaval juba varakult peale, nii et saab koha asja kallale asuda. Õpingute kõrvalt on ka edukalt võimalik erialasel tööl käia ja geodeetide järele on nõudlus olemas. Geodeesia leiab suurt rakenduspinda nii ehituses kui ka mujal.

Milline on kõige põnevam õppeaine?

Ilmselt 1. kursuse lõpus toimunud geodeesia praktika. Päris põnev oli vanaaegsete instrumentidega, mida tänapäeval väga tihti enam ei kasutata, TalTechi kampust üles mõõdistada, sest just nendel töödel oli vaja palju insenerilikku mõtlemist. Päris uhke tunne oli ka lõpus esitada A1 suuruses topograafiline kaart ühest kampuse kõige nõlvalisemast osast.

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud.

Et geodeetilistel mõõtmistel ei ole kõige tähtsam isik see, kes vaatab läbi instrumendi okulaari, vaid lati-persoon, kes hoiab mõõtelatti, sest kui mõõtelatti hoitakse valesti, siis on ka tulemused valed.

Riigi majanduse aluseks on eelkõige infrastruktuur: teed, sillad, tunnelid, raudteed, lennujaamad ja sadamad, milleta ei pääse inimesed liikuma ega jõua kaubad tarbijani. Taristu oli, on ja jääb meie igapäevase toimetuleku esmaseks, lausa hädavajalikuks eelduseks. Kui tahad kaasa rääkida taristu arengute homse päeva juures, siis uuri lähemalt, mida on sulle pakkuda teedeehituse ja geodeesia erialal: https://taltech.ee/teed-geodeesia

Laeb infot...