Tallinna Tehnikaülikool

Igapäevaselt Arenguseire Keskuse (ASK) eksperdina töötav Johanna Vallistu uurib koostöös keskusega Nurkse instituudis tööstusdoktorantuuris, kuidas digitaliseerimine ning sellest tulenevad muutused töötamisele muudavad riigi ja inimese suhteid.

Johanna Vallistu
Johanna Vallistu

Laiemalt aitab Johanna valmiv doktoritöö ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsival ASKil mõtestada tulevikutööd ja sotsiaalkindlustussüsteemi, et luua alused teaduspõhiseks ning tulevikkuvaatavate poliitikate kujundamiseks.

Oma doktorantuuriõpinguteks sai Johanna inspiratsiooni ASKi 2018. aastal valminud uurimisprojektist "Tööturg 2035" , mille uuringujuht ta ise oli. „Pärast uurimisprojekti valmimist jäid õhku mitmed töötamise tulevikku puudutavad küsimused – need on teemad, millele riigid otsivad vastuseid ja töötavaid mudeleid mitme järgneva aastakümne jooksul. Sain aru, et ASKi uurimisprojekt on mulle andnud oskuse tõstatada suuri küsimusi tuleviku kohta ning doktoriõpe on võimalus teemaga sügavuti edasi minna,“ lausus Johanna Vallistu.

„Tööstusdoktorantuuri tegemine Nurkse instituudis oli minu jaoks ainumõeldav valik, sest sealselt ainulaadselt rahvusvahelise avaliku halduse ja tehnoloogia valitsemise tippteadlaste kogukonnalt on igapäevaselt palju õppida. Olen väga nautinud võimalust jälle loengutes kui ka ülikooli teadusprojektides osaleda ning mul on olnud hea meel seda kõike ka oma avaliku sektori tööga kombineerida,“ märkis Johanna Vallistu. „Näiteks olen oma akadeemilisse töösse sisse toonud stsenaariummõtlemise meetodeid ning neid ka tudengitele tutvustanud. Samal ajal aitab ülikoolis õpitu olla kursis akadeemilise mõtte arenguga ning toetada ASKi töö teadmistepõhisust,“ täiendas ta.

Tööstusdoktorantuur on doktoriõppe viis, mis põhineb ettevõtte või asutuse initsiatiivil teadus- ja arendusalaseks koostööks asutuse, doktorandi ja ülikooli vahel. See võimaldab ettevõtetel ja asutustel kaasata ülikooli akadeemilisi kompetentse nende jaoks olulise uurimisprobleemi lahendamisel; doktorandil töötada samaaegselt asutuses ning omandada doktorikraadi teemal, mis on seotud tema tööandja teadus- ja arendustöö või innovatsiooniga ning ülikoolil olla partneriks Eesti avaliku halduse väljakutsete lahendamisel.

Tunned huvi avaliku halduse valdkonnas tööstusdoktorantuuriprojekti käivitamiseks?

Võta ühendust avaliku halduse doktoriõppe programmijuhi professor Ringa Raudlaga: ringa.raudla@taltech.ee.

Laeb infot...