Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi ehitusgeodeesia eriala vilistlane Kaia Malberg jõudis geodeesia juurde läbi joonestamise, matemaatika ja kunsti. Viljandist pärit Kaia töötas geodeesiaettevõttes juba kooli kõrvalt ja ka pärast lõpetamist jäi samasse kohta tööle.

Millist kasu inimesed iga päev selle ala spetsialistidelt saavad?

Maad omavad inimesed kutsuvad geodeedi krundi piire märkima. Maja ehitavad inimesed vajavad geodeedi teenuseid alates asukoha ja vundamendi märkimisest lõpetades hoone ehitusjärgse mõõdistamisega. Vana hoonet omavad inimesed vajavad kasutusloa taotlemiseks või hoone renoveerimiseks plaane, vaateid ja lõikeid, ka seda aitab geodeet teostada. Infrastruktuuri ja ühiskondlike hoonete ehitusel on geodeet kohal igal ehitusetapil algusest lõpuni. Seega kõik, mis puudutab planeerimist, ehitust, renoveerimist, ka vajumisvaatluste tegemist, on geodeedi ülesannete hulgas.

Kuidas digirevolutsioon on geodeesia eriala mõjutanud?

Digirevolutsiooni mõjutused on väga suured, tooksin välja ainult mõned näited.

Kui robotelektrontahhümeetriga mõõdetakse ühe punkti kaupa kogu objekt üles, siis laserskännerid mõõdavad tuhendeid punkte sekundis ning saadakse täielikum ja täpsem kujutis maastikust või hoonest. Lisaks kinnitatakse skännereid autodele, paatidele, lennukitele, droonidele, mistõttu suudab geodeet lühikese ajaga autoga sõites või drooni lennutades mõõta suured maa-alad. Arvutiekraanil näeb kujutisi teedest, sildadest, maastikust, hoonest kolmemõõtmeliselt justnagu reaalsuses, eristades kõikvõimalikke detaile. Lisaks on programmide arendused niikaugel, et joonestamine on kohati automatiseeritud, mis teeb töö kiiremaks ja lihtsamaks. Võimalusi on tohutult.

Kõige põnevam asi, mis teil oma erialases valdkonnas on ette tulnud?

Iga töö on teistmoodi ja huvitav. Aga ilmselt võib siiski kõige põnevamaks lugeda magistriõppe lõputöö tegemiseks läbi viidud projekti, mille raames sai külastada Estonia maa-alust kaevandust. Mõõtmistöid erinevates kambrites sai teostada Eestis veel vähelevinud käsiskänneriga ja maa peal tiirutada drooniga. Ja kui arvutiekraan näitab kolmemõõtmeliselt kohta, kus sa ise viibisid ja ringi käisid, on see äärmiselt põnev.

Üks lõbus tõik, mida Te enne sel erialal õppimist ei teadnud?

Kindlasti ei olnud ma kursis sellega, kui palju eriilmelisi töid saab läbi viia. Töö käigus kohtab palju erinevaid paiku Eestimaal, erinevaid inimesi, erinevaid hooneid ja ehitisi. Ma ei usu, et oleksin ilma selle tööta sattunud turbaväljade vahele, kus on nii mõnusalt rahulik ja vaikne, või lennuväljale, kuhu tavapäraselt inimesi ei lubata, rääkimata kõigist looduskaunitest kohtadest mere ääres või metsa veerel, eriti kui metsa all leiab suhu pistmiseks mõne metsmaasika.

Riigi majanduse aluseks on eelkõige infrastruktuur: teed, sillad, tunnelid, raudteed, lennujaamad ja sadamad, milleta ei pääse inimesed liikuma ega jõua kaubad tarbijani. Taristu oli, on ja jääb meie igapäevase toimetuleku esmaseks, lausa hädavajalikuks eelduseks. Kui tahad kaasa rääkida taristu arengute homse päeva juures, siis uuri lähemalt, mida on sulle pakkuda teedeehituse ja geodeesia erialal: https://taltech.ee/teed-geodeesia

Picture of Kaia Malberg.

Laeb infot...