Tallinna Tehnikaülikool

4. märtsini toimub kandideerimine Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskonna esinduskogusse. Mis see esinduskogu siis õigupoolest on ning kes ja miks sinna kandideerima peaks?

Tipikad

Esinduskogu on TalTechi üliõpilaste kõrgeim otsustuskogu – kui tehnikaülikooli üliõpilaskond oleks Eesti rahvas, siis esinduskogu oleks riigikogu. Esinduskogu valitakse demokraatlikult ÕIS-is läbiviidavatel e-valimistel.

Esinduskogus on liikmed kõikidest TalTechi teaduskondadest: inseneriteaduskonnast, IT-teaduskonnast, majandusteaduskonnast, loodusteaduskonnast ja Eesti Mereakadeemiast. Igal teaduskonnal on esinduskogus vähemalt üks mandaat ning ülejäänud 10 mandaati jagatakse valimiseeskirjas toodud valemi järgi tudengite arvu põhjal. 2022. aastal jaotuvad mandaadid järgmiselt: inseneriteaduskond 4, IT-teaduskond 4, majandusteaduskond 3, loodusteaduskond 2 ja Eesti Mereakadeemia 2 mandaati. Esinduskogu valimistel toimivad teaduskonnad valimisringkondadena – iga teaduskonna tudeng saab hääletada ühe enda teaduskonna kandidaadi poolt.

Esinduskogul on mitmeid üliõpilaskonnale olulisi ülesandeid. Esinduskogu valib üliõpilaskonna juhatuse liikmed, kes esindavad meie tudengeid ülikoolisiseselt ja väljaspool. Samuti valib esinduskogu tudengiesindajaid teistesse otsustuskogudesse, näiteks TalTech senatisse, mis on kogu tehnikaülikooli kõrgeim otsustuskogu, kus üliõpilased esindatud on ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule, kuhu on kogunenud üliõpilasesindajad kõikidest Eesti kõrgkoolidest. Esinduskogu kinnitab üliõpilaskonnale olulisi dokumente: näiteks üliõpilaskonna arengukava ja sellel põhinevad iga-aastased tegevuskavad, samuti üliõpilasesinduse eelarve ja mitmeid teisi eeskirju ja statuute. Esinduskogu on ka ideaalne koht, kus algatada arutelusid tudengitele olulistel teemadel – näiteks on sel õppeaastal esinduskogus arutletud ÕIS-is antava tagasiside tulemuste tajumise ja TalTechi tudengite vaimse tervise teemadel.

Esinduskogu korraline koosolek toimub kord kuus ning mõni päev enne korralist koosolekut toimuvad komisjonide koosolekud. Esinduskogu jaguneb kaheks komisjoniks: akadeemiline ja tudengielu komisjon. Esinduskogu liikmed jaotakse komisjonide vahel enam-vähem võrdselt vastavalt liikmete endi eelistustele. Komisjonide koosolekutel arutatakse eelseisva esinduskogu koosoleku päevakorra teemasid vastava komisjoni vaatepunktist.

Lisaks tööülesannetele, milleks on koosolekutest osa võtmine, saavad esinduskogu liikmed osa võtta mitmetest üliõpilasesinduse meeskonnaüritustest ja -koolitustest. Samuti saavad esinduskogu liikmed osaleda mitmetel üliõpilasesinduse väljasõitudel, kus töö ja lõbu alati käsikäes käivad.

Esinduskogu valimistel saavad kandideerida kõik TalTechi tudengid. Kuigi varase kogemus tudengiaktivismis tuleb esinduskogusse sisseelamisel kasuks, siis selle puudumine ei ole takistus. Esinduskogu liikmena saad parema arusaama ülikooli toimimisest ja sellest, kuidas üliõpilasesindus sellesse pilti paigutub. Esinduskogus saad arendada oma eneseväljendusoskust ja laiendada oma tutvusvõrgustikku erinevate teaduskondade esindajatega. Esinduskogusse võiks kindlasti kandideerida tudeng, kellel on julgust oma arvamust avaldada, kellele meeldib küsimusi küsida ja kes tahaks olla tudengite häälekandjaks.

Esinduskogusse kandideerimiseks tuleb täita vastav avaldus, mille põhja leiab siit. Täidetud ja allkirjastatud avaldus koos digitaalse portreefotoga saata aadressil valimised@tipikas.ee

Laeb infot...