Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledž koos Jõhvi Vallavalituse ja Kohtla-Järve Linnavalitsusega kuulutasid välja stipendiumikonkursi kolledži üliõpilastele.

VK_masinad
TalTech Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel saab õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe ja kahel magistriõppe erialal päeva- ja sessioonõppe vormis.

Jõhvi valla stipendium antakse välja kuni kahele tudengile ning Kohtla-Järve stipendium kuni neljale rakenduskõrghariduse ja kuni kahele magistriõppe tudengile.

Stipendiumi saaja kohustuseks jääb Jõhvis viia läbi ühes koolis loeng ning tutvustada läbi selle õpitavat eriala. Kohtla-Järve linn eeldab tudengi ühiskondlikku aktiivust ja soovib näha, kuidas tudeng plaanib panustada linna arengusse.

Stipendiumite eesmärk on aidata kaasa üliõpilaste õpimotivatsioonile ning panustada kohaliku omavalitsuse arengusse.

Taotlusi võetakse stipendiumikonkursil vastu kuni 9. veebruarini 2022. Stipendiumite statuudiga saab tutvuda kolledži kodulehel: https://taltech.ee/oppetoetused-ja-stipendiumid-1

Stipendiumid antakse üle 22. veebruaril 2022 kell 12 Virumaa kolledžis Eesti Vabariigi 104. aastapäeva aktusel.

Lisainfo: Natalja Pavlova, natalja.pavlova@taltech.ee, tel 336 3920

Laeb infot...