Tallinna Tehnikaülikool

Õppetoetused ja stipendiumid

  • Tulemusstipendium - tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus. See määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). Esmakursuslased saavad tulemusstipendiumi taotleda alates teisest semestrist.
  • Erialastipendium - magistriõppes nominaalajaga õppivatel üliõpilastel on võimalik  taotleda riigile prioriteetsetes õppevaldkondades erialastipendiumi. Erialastipendiumit on võimalik taotleda alates esimesest semestrist.
  • Vajaduspõhine õppetoetus - vajaduspõhine õppetoetus on võimalik taotleda alates esimesest semestrist.
  • Vajaduspõhine eritoetus - vajaduspõhist eritoetust on võimalik taotleda üliõpilasel, kelle vajaduspõhise õppetoetuse avaldus on tagasi lükatud põhjusel, et sissetulek pereliikme kohta on toetuse saamiseks liiga suur, kuid viimase kolme kuu sissetulek pereliikme kohta näitab sissetuleku vähenemist toetuse taotlemiseks ettenähtud määrani.
  • Erivajadustega üliõpilase stipendium

Stipendiumite ja õppetoetuste juhend    Stipendiumite määramise alused ja maksmise kord

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

Lisainfo