Tallinna Tehnikaülikool

Administratsioon

Õppeosakond

Keemiatehnoloogia töörühm

Arukate süsteemide töörühm

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise töörühm

Humanitaarainete töörühm

Põlevkivi Kompetentsikeskus

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor

Rakendusliku keemia töörühm

Rakenduskeemia labor

Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate innovatsioonikeskus ViDRiK

Infrastruktuuriosakond

Kinnisvaraosakond: haldustalitus