Tallinna Tehnikaülikool

Päris julge pealkiri, eks! Tegelikult on IT-maailm jätkuvalt põnev ja areneb kiiresti, kuid mõnikord avastavad infotehnoloogiat õppima läinud inimesed, et see pole päris nende eriala. Seepärast on oluline meenutada, et lisaks programmide ja rakenduste loomisele on vaja ka süsteeme, kus loodud programmid saaksid oma tööd teha. Selleks vajab nii era- kui ka riiklik sektor võrgutehnoloogiate ja -teenustega sina peal olevaid inimesi. Kui ka sinul tekkis enda täiendamise vastu suurem huvi, siis loe edasi ja saa teada, milliseid võimalusi pakub TalTechi uus võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava.

Tudengid tassivad võrgukaablit
TalTechi võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava koolitab insenere ja tippspetsialiste nii IKT sektori jaoks kui ka teiste majandussektorite tarbeks.

See on tulevikueriala, kus tööpakkumistest puudust ei ole

Digitaliseerimine, asjade internet, küberturvalisus ja 5G on ainult mõned märksõnad, mis IT-maailmas ja ka igal pool mujal suunda mudivad. Üha enam sõltub meie igapäevaelu erinevatest võrgustikest ja süsteemidest, mida arendavad ning haldavad inimesed, kellel on teadmised võrgutehnoloogiate ja -teenuste alal. Kuna andmete digiteerimine ja digitaliseerimine toimub kasvavas tempos ja erinevates eluvaldkondades, vajab nii riiklik kui ka erasektor üha enam tippeksperte, kes oleksid valmis uuendusi juhtima ja ellu viima. Ka sina võiksid olla selle valdkonna eestvedaja!

TalTechi IT-teaduskonna vilistlane ja Telia mobiilteenuste valdkonnajuht Sven Pärand rõhutab, et valdkonnas oodatakse värske vaatega spetsialiste, kellel on uute tehnoloogiate alane praktiline oskusteave ning huvi sektori teemadega laiemalt tegeleda.

„Tänapäeva kiiresti arenevas maailmas on pea iga eriala spetsialisti puhul oluline tema kohanemisvõime ja orienteerumine uutes tehnoloogiates. Samuti on meie valdkonnas ülioluline, et teadmisi omandav inimene saaks ülevaate ja praktilise kogemuse kogu IKT teenuse ahelast. See tähendab, et ei õpita ainult n-ö oma kihti, vaid ka kõike seda, mis soovitud lõpptulemuseni viib – näiteks erinevad teenuse pakkumise platvormid, võrgulahendused, protokollid, kuidas teenus turvatud on jne.“ Pärandi sõnul toetavad sellist lähenemist praktilised tööd ja projektid, kus üliõpilasel on piisavalt iseseisvat vastutust ja otsustamisvõimalust. „Näen, et TalTechi uuel õppekaval pannakse rõhku erinevatele projektiainetele, ja minu silmis on see suur pluss.“

Võimalus töötada mitmes erinevas valdkonnas korraga

TalTechi võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava koolitab insenere ja tippspetsialiste nii IKT sektori jaoks kui ka teiste majandussektorite tarbeks. See tähendab, et saad töötada näiteks meditsiini valdkonnas, toiduainetööstuses või hoopiski haridusmaastikul – valik on lõputu. Ettevõtted vajavad laialdaste teadmistega juhte, kes suudaksid valida ja kasutada õigeid tehnoloogiaid, mis toetavad ka ettevõtte arengut. Sinu võimuses on seega kavandada ning tellida arendajatelt uuenduslikel kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid lahendusi, mis digitaliseeriksid sinu ettevõtte ja tegevusvaldkonna igapäevatööd. Teisisõnu oled küll IT-valdkonna spetsialist, kuid olenevalt töökohast panustad ka teiste valdkondade ja majandusharude arengusse. Sina ise kujundad oma töö.

Mitmekülgne õpirada ja rohkelt valikaineid

Kõik võrgutehnoloogia ja -teenuste õppekaval õppijad saavad valikainete abil koostada erinevaid õpiradasid vastavalt enda eelistustele ja suunitlusele. Näiteks saab valida aineid teistelt IT-teaduskonna kavadelt ja küberturvalisuse, tarkvaraarenduse ja andmeteaduse valdkondadest. Erialaseid teadmisi saab täiendada sobivate valikutega inseneri- ja majandusteaduskonnast.

Meeldetuletuseks!

  • TalTechi võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava on ainuke õppekava Eestis, mis keskendub võrgutehnoloogiate ja -teenuste kooslusele.

  • Õpe on eesti keeles, lõpetajate konkurentsivõimet Euroopa Liidu avatud tööjõuturul tõstab võimalus rahvusvaheliseks õppeks erinevate ülikoolidevaheliste koostöövormide raames (Erasmus+, EuroTeQ jmt)

  • Oluline osa on projektiainetel, mis võimaldavad edukalt siduda õpinguid tööandja väljakutsete lahendamisega. Koostöös kommunikatsioonitehnoloogiate uurimisrühmaga kasutatakse projektides erinevaid platvorme, lisaks TalTechi akadeemilisele 5G võrgule ka nt Open5GCore, OpenAirInterface jt.

  • Õppekava keskendub võrgutehnoloogiate ja -teenuste arendamisel ka tarkvaraarenduse ja küberturvalisuse valdkondadele, mis annavad arendusprotsessidest tervikliku ülevaate.

Vastuvõtt TalTechi on juba avatud! Avaldusi saab esitada 4. juuli keskpäevani. Vaata lähemalt: www.taltech.ee/magister.

Laeb infot...