Tallinna Tehnikaülikool

Kristiina Soovik on Ülemiste veepuhastusjaama peatehnoloog. Ta on AS-is Tallinna Vesi töötanud kümme aastat, alates TalTechi keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magistrikraadi omandamisest. Selle aja jooksul on Kristiina töötanud põhjavee spetsialistina, veelabori juhina ning viimased kuus aastat peatehnoloogina. Lisaks panustab ta erinevates vee-ettevõtetega seotud töögruppides. Kristiinat köidab elukestev õpe, mistõttu on ta taas alustanud õpinguid ülikoolis. Lisaks naudib ta looduses liikumist ning paar korda nädalas võtab aega ka saalitreeningu jaoks.      

Kristiina Soovik
Kristiina Soovik. Foto: erakogu

Miks Eesti/maailm vajab rohkem selle eriala spetsialiste? 

Tark Eesti vajab rohkem insenere ja tippspetsialiste igas valdkonnas, kuid rohepöörde ja kliimamuutuste valguses on eriti oluline teadlikum loodusvarade kasutamine ning nutikamad keskkonnalahendused. Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia eriala spetsialistil on suurepärased teadmised andmaks sisendit nii riigi- kui erasektorile, nii teadus- kui majandusvaldkondades. 

Kuidas leida tasakaal keskkonna, majanduse, poliitika ja tarbija vahel? 

Suures pildis soovime me kõik ühte ja sama: jätkusuutlikke lahendusi. Usun, et tarbijad on järjest enam keskkonnateadlikud ja nii poliitikud kui ettevõtted tajuvad, et meie heaolu sõltub keskkonna heaolust. Ilmselgelt võtab harjumuste muutmine ja võimaluste loomine aastaid aega, aga trend on positiivne. Ettevõtted investeerivad järjest enam teadus- ja arendustegevusse, mis toob turule innovaatilisemaid ja keskkonda säästvamaid tooteid ja teenuseid. Poliitika peab motiveerima ettevõtteid tegelema teadus- ja arendustegevusega, siin saab kindlasti riik veel palju ära teha. 

Millise probleemi lahendamise kallal sa ise praegu töötad või töötada tahaksid? 

Arvestades, et investeeringud infrastruktuuri on pikaajalised ja lahendused ehitatakse reeglina kümneteks aastateks, siis meie igapäevatöö on selliste lahenduste pidev optimeerimine, efektiivsuse tõstmine, oma tegevuse jalajälje vähendamine. Hetkel töötan projektiga, mille tulemusel leitakse lahendus veepuhastuse liivafiltrite pesuvee taaskasutamiseks, vee protsessi tagasi suunamiseks. Pesuvee taaskasutamisega vähendatakse oluliselt veepuhastusjaama omatarbevee kogust.     

Üks lõbus või huvitav seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud. 

Huvitavaid seikasid ja väljakutseid on olnud palju. Näiteks tuleb piisavas koguses joogivett toota nii ekstreemselt kuumal suvepäeval, kui Ülemiste järve temperatuur on kõrgem kui 25 °C, kui ka tormisel talvepäeval, kui vee temperatuur on 0,5 °C.  

Kuidas luua puhta veega parem elu nii, et meie tegevuse mõju loodusele on minimaalne ja samas kliendile pakkuda teenust, mille kvaliteet on maksimaalne – see on väljakutse, mis muudab meie iga tööpäeva väärtuslikuks ja põnevaks. 

Me elame ajastul, mil keskkonnakaitse on põletav teema. Kuidas balansseerida sellel piiril, et loodus oleks kaitstud, teadus arendatud, ühiskond rahul ja elu kõikidele ohutu? Kui sul on soov anda oma panus keskkonnakaitsesse ning lahendada olemasolevaid probleeme uudseimate tehnoloogiatega, siis oled meie õppekava valides õigel teel. Ootame õppima TalTechi ja teiste Eesti ülikoolide tehnika- või loodusteaduste valdkonna bakalaureusekavade lõpetajaid. Tutvu keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia magistrikavaga: taltech.ee/keemia-ja-keskkonnakaitse-tehnoloogia

Laeb infot...