Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse teadlastel ja õppejõududel on lisaks pikale valdkondlikule uurimiskogemusele oskus läbi viia mitmesuguseid küberturbe õppuseid nii Eestis kui ka välismaal. Ettevõtte juhtkonnale mõeldud kriisiõppuste kõrval tegeletakse ka tehniliste õppustega, kus tuleb IT-süsteeme kaitsta realistlike ohtude eest. Oluline on mõista, et küberturvalisus ei ole ainult häkkerite pärusmaa, vaid edukas kaitse eeldab interdistsiplinaarset meeskonnatööd, kus oma osa on täita nii IT-spetsialistidel, juhtkonnal, juristidel, andmekaitsespetsialistil kui ka kõikidel teistel ettevõtte töötajatel.

Kuidas aga mõista, kas koolitusel osalejad on asjast aru saanud ning nende teadmised ja kompetentsid on arenenud? Sten Mäses uuris seda eelmise aasta lõpus valminud doktoritöös. 

Mäsese sõnul on simulatsiooniharjutused eriliselt sobilikud arvutialaste oskuste mõõtmiseks ja harjutamiseks, sest programmeerija või turvatestija töökeskkonda on palju lihtsam tõepäraselt simuleerida kui näiteks kirurgi või keevitaja oma. “Kuigi küberturbe harjutused on tehnilises mõttes viimaste aastatega kõvasti edasi arenenud, piirdutakse nende tulemuste hindamisel sageli endiselt vaid osalejate tagasisidega,” märkis teadur. Ta lisas, et osalejate raporteeritud enesetunne ei pruugi aga anda simulatsiooni jooksul demonstreeritud oskuste kohta objektiivset hinnangut. Töö tulemusena on nüüd võimalik luua simulatsioone, mis on seotud kindlate küberturbe töökirjeldustega, ning selle abil saavad osalejad hinnata sobivust erialastele töökohtadele. Samuti lõi Sten Mäses koostöös teiste teadlaste ja tudengitega uuenduslikke virtuaallaboreid, mis võimaldavad mõõta ka mittetehnilisi kompetentse (nt kübereetilise käitumise hindamiseks).

Lisainfo doktoritöö kohta asub siin

Doktoritöö tulemusena on nüüd võimalik luua simulatsioone, mis on seotud kindlate küberturbe töökirjeldustega, ning selle abil saavad osalejad hinnata sobivust erialastele töökohtadele.

Laeb infot...