Tallinna Tehnikaülikool

Lauri Kalm õppis Tallinna Tehnikaülikoolis energiamuundus- ja juhtimissüsteeme ning töötab ABB-s tootmisjuhina. Lauri on pealinna poiss, vabal ajal meeldib talle paadiga sõita ja merendusega tegeleda, mäesuuska sõita ja sporti teha.

Lauri Kalm
Lauri Kalm. Foto: ABB

Miks Eesti/maailm vajab rohkem selle eriala spetsialiste?  

Et osata kaasas käia Euroopa Komisjoni Rohepöörde initsiatiiviga ning olla uute tehnoloogiate tee-rajajate, mitte nende kopeerijate seas. Näiteks süsinikupüüdmine, vesiniku roheline tootmine ja selle ärakasutamine. 

Milliseid maailma põletavaid probleeme saaks lahendada elektriinseneride abil?  

Kliimamuutused ning keskkonna halvenemine, loodusvarade nappus, maailma rahvastiku kasvamine ja vananemine, linnastumise kasv, CO2 emissioonide kasvamine – neil põhjustel ongi välja töötatud rohepöörde strateegia. 

Millised on tööstuse digitaliseerimise suurimad väljakutsed? 

Liikuda tegeliku Industry 4.0 poole ja andmete reaalajas kuvamisele lisaks ka tuleviku prognoosimine. Suurandmete kasutamine. Digitaalsete kaksikute loomine. AR/VR kasutamine, asjade internet, masinõppe reaalne kasutuselevõtmine. Logistika ja materjalide tarneahela rohkem säästlikumaks muutmine – ahelate lihtsustamise ja koondamisega. 

Tänu tehnoloogia arengule, elektri hajatootmisele ja taastuvenergia kasutuselevõtule on energeetikas tekkimas tarkvõrgud, mis ühendavad endas elektri ja infotehnoloogia ning muudavad kogu energiamaailma üheks tervikuks. Energeetika on valdkond, mis on riigi ja majanduse toimimise alustala. Lisaks majanduslikule otstarbekusele on vaja arvestada riigi julgeoleku-, keskkonna- kui sotsiaalpoliitiliste otsustega, aga ka Euroopa Liidu poliitikatega. TalTechis on elektri- ja energeetikaalane haridus ja teadus pikkade traditsioonidega, ulatudes ülikooli asutamisaega 1918. aastal. Täna on TalTech selles valdkonnas Eesti juhtiv ülikool ja kompetentsikeskus. Tutvu õppekavaga lähemalt: taltech.ee/energiamuundus-ja-juhtimissusteemid.

Laeb infot...