Tallinna Tehnikaülikool

Mairolt Kakko on 51-aastane ingerisoome juurtega eestlane, kes juhuse tahtel läks TPI-sse õppima autoteede ehitust ja teise juhuse tahtel lõpetas Tehnikaülikooli ehitusinsener-geodeedina. Kogu karjääri on ta töötanud ettevõttes nimega REIB, mida praegu ka juhib, lisaks abistab nüüd juba TalTechi noorte kolleegide väljaõppel ja on aktiivne Euroopa Geoeetide ühenduses CLGE. Kahe täiskasvanu poja isa tegeleb vabal ajal orienteerumise ja koorimuusikaga.

Millist kasu inimesed iga päev geodeesia spetsialistidelt saavad? 

Iga vähegi tõsisema ehitise projekteerimiseks ja ehitamiseks on eri etappidel vaja teha geodeetilisi töid, mida oskavad teha just välja õppinud ja kogemustega geodeedid. Startides projekteerimise eel tehtavatest maa-ala või olemasolevate ehitiste ülesmõõdistustest liigub teatepulk ehitusgeodeetide kätte, kes aitavad ehitajaid platsil, ning viimases vahetuses teeb geodeet teostusmõõdistused, et kõik andmed säiliksid uute „võistluste jaoks“, ja ületab käsikäes ehitaja ning omanikuga finišijoone, mille nimeks on valminud ja kasutusloa saanud ehitis.

Kuidas digirevolutsioon on geodeesia eriala mõjutanud?

Raske on seda mõju üle hinnata. Sisuliselt kogu töö ja kasutatav tehnoloogia põhineb erinevatel digilahendustel ja need saavad vaid aina kiiremateks, tõhusamateks ja täpsemateks areneda.

Räägi kõige põnevam asi, mis teil oma erialases valdkonnas on ette tulnud?

Minul on selleks saadud kogemused mobiilse laserskaneerimisega, sh kuidas on vaja olnud muuta nii enda, tegijate kui tellijate väljakujunenud mõttemalle seoses täiesti uue tehnoloogia kasutuselevõtuga.

Üks lõbus tõik, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud.

Kaart on keele, kirja, muusika ja kujutava kunsti järel inimese tähtsuselt viies väljendusvahend. Ja geodeesia on teadus, mis seisneb mõõtmisvigade lubatud piires hoidmises.

Riigi majanduse aluseks on eelkõige infrastruktuur: teed, sillad, tunnelid, raudteed, lennujaamad ja sadamad, milleta ei pääse inimesed liikuma ega jõua kaubad tarbijani. Taristu oli, on ja jääb meie igapäevase toimetuleku esmaseks, lausa hädavajalikuks eelduseks. Kui tahad kaasa rääkida taristu arengute homse päeva juures, siis uuri lähemalt, mida on sulle pakkuda teedeehituse ja geodeesia erialal: https://taltech.ee/teed-geodeesia

Laeb infot...