Tallinna Tehnikaülikool

Mari-Liis Tombak avastas Eesti Mereakadeemia siis, kui märkas, et tema rakenduskeemia kaastudengitel tõi enda erialast rääkimine sära silmi, kuid temal mitte. Ta avastas ka selle, et Mereakadeemia lõpetajad ei ole ainult meremehed. Ta lõpetas Eesti Mereakadeemias sadamamajandamise ja meretranspordi juhtimise eriala 2016. aastal ning merenduse magistriõppe 2018. Õpingute ajal töötas Mari-Liis akadeemias assistendina ning teadus- ja arenduskeskuse spetsialistina, aktiivse tudengina oli ta mereakadeemia üliõpilaskogu juhatuse liige ja liitus ka TalTechi rahvatantsuansambel Kuljusega, lisaks on ta alates aastast 2017 tõlkinud või kirjutanud lugusid ajakirja Meremees. 2021. aasta sügisel asus Mari-Liis juba õppima Mereakadeemia doktorantuuris.  

Mari-Liis Tombak
Mari-Liis Tombak. Foto: erakogu

Miks Eesti vajab rohkem merenduse spetsialiste? 

Sadamamajandamise ja meretranspordi juhtimise erialal rakenduskõrghariduse omandamise ajal oli mul võimalik sooritada praktika nii era- kui ka avalikus sektoris. Need olid vaid väike läbilõige asutustest, kus on merenduse valdkonna teadmistega inimesi vaja. Laevaagent ja stividor ei ole ainsad ametid, millele pärast lõpetamist tööle asuda. Merendusalast terminoloogiat võiks edendada nii seadusandluses kui ka meedias. Merekeskkonna kaitsmiseks tuleb mõista laevanduse põhitõdesid ning üldise majanduse hindamiseks prahituru toimimise põhimõtteid. 

Mis on järgmisel 5-10 aastal merenduses suurimad väljakutsed? 

Üldised väljakutsed on samad, mis kogu transpordisektoris: kuidas tulla toime üha rangemate keskkonnaalaste nõuetega, seda nii sadamates kui ka erinevates laevandus- ja merendusettevõtetes. Lisaks, viimased paar aastat on osaliselt sunniviisiliselt tõuganud muidu väga konservatiivse (loe: paberipõhise) merendussektori digimaailma – plokiahel, asjade internet, automatiseerimine jne on uued valdkonnad, mis kindlasti järgmisel aastakümnel merendust mõjutavad. 

Kuidas rohepööre merenduses välja näeb? 

Eks ikka üha rangemate nõuete ja regulatsioonide kehtestamises.  

Üks lõbus seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud. 

Tahtsin Mereakadeemia töötajana külastada Antwerpeni mereakadeemiat, kuid põhjustel, mida ma enam ei mäleta, ei olnud see võimalik. Leidsin olukorrale lahenduse ja kandideerisin sinna hoopis tudengina (Erasmuse programmi raames) ning järgmisel semestril sain juba seal õppida. Seda kommenteeris nende tolleaegne välissuhete koordinaator sõnadega „Sa ikka väga tahtsid siia tulla!“ 

Kui sul on soov täiendada oma teadmisi tasemeõppes ning omandada magistrikraad, saada mitmekülgseks spetsialistiks, kes suudab pakkuda praktilistele probleemidele tulutoovaid lahendusi, parandada konkurentsivõimet tööturul ja olla kursis uute ideedega, siis oled oodatud merenduse magistriõppesse. Merenduse erialal saad laialdased teadmised, et töötada merenduse valdkonna juhtivatel positsioonidel. Erialal on võimalik valida kahe suuna vahel: meretranspordi juhtimine või laeva tehniline ekspluatatsioon ja laevajuhtimine. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/merendus

Laeb infot...